Dalma Erezyon Yağları

EDM FLUID ULTRA

Yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, üstün oksidasyon kararlılığına sahip kokusuz bir yağdır. Elektro erezyon tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır.

UYGULAMA

Elektro erezyon tezgahlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir.

İş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma / patlama meydana geldiği, bunun da ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirdiğini tecrübeler göstermektedir.
Bu nedenle yüksek alevlenme noktalı elektro erezyon yağı kullanılması halinde her türlü emniyet sağlanmış olmakta ayrıca alınan verim azami ölçüde artmaktadır.

Özellikler

Test Metotları
Tipik Değerler
Görünüş

Açık & Berrak
Yoğunluk @ 15 oC kg/l
ASTM D 1298
0.765 – 0.785

Renk ( Saybolt)
ASTM D 156
+ 30

Viskozite @ 40 oC, cSt
ASTM D 445
2.1 – 2.7

Alevlenme Noktası oC
ASTM D 92
> 105

Akma Noktası oC
ASTM D 2500
± 0

Kırılma Indisi @ 20 ºC
ASTM D 1218
1.4300 – 1.4340