COPY – PASTE  İLE  ALABİLİRSİNİZ.

BASIC ENGLISH

İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.

Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir.

İddia ediyorum yeterli Türkçe altyapısı olan herkes 5 ay içinde makale yazabilecek düzeyde İngilizce öğrenir.

İngilizce’de istisnai durumlar dışında hiç bir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçe’de olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak her şeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken;

 

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

sıralaması uygulanır

Örneğin;

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi                cümlesi

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce    mantığı ile yapılır
 Ö          Y               N            B               Y             Z

  temizliyor
         temizleyecek
Tom  temizliyordu  masayı bir fırça ile bahçede saatlerce
         temizleyebilir
         temizlemeli

Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir. Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.

İngilizce’yi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir.

Bir ikinci nokta da İngilizce’de Türkçe’de olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir.

baba-cığım                           
gide-cegini                           
sev-diğimi                             
hasta olduğumuzu        

Biz bu takıları Türkçe’ye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde  kendimiz ekleriz.

SİSTEM BİLGİSİ

Bizler bebekler gibi önce kelimelerin anlamlarını bilmeden kulak dolgunluğu ile ezberlemek daha sonrada aralarında zamanla anlam ilişkisi kurarak bütüne ermek gibi bir olayı bu yaşlarda yapamayacağımıza göre uygulanacak tek yöntem o dili gramer kurallarına göre öğrenmek olacaktır.

Sistem önce Türkçe dilbilgisi kurallarına genel bakış ile başlayan daha sonra İngilizce dilbilgisindeki kullanacağımız tüm malzemeyi irdeleyip olayın mutfak aşamasıyla ilgilenen bütün bunların cümlelerin hangi aşamalarında karşımıza çıktığını Türkçe kıyaslamaları ile formülde yerine oturtan ve sırasıyla başlangıçtan itibaren İngilizce dilbilgisindeki tüm cümle yapılarına hayattaki kullanım mantığına göre uygulanan bir yöntemdir.

Unutmayın ki iyi gramer bilgisi olan herkes iyi düzeyde yazıp konuşur. Bazen şu cümleyi çok sık duyarız. “Benim gramerim iyi ama konuşamıyorum.“ Bu sadece insanın kendini kandırmasından ibarettir. Gramer bilgisinden kastedilen onun formülünü bilmek değil hayatta bir olay yaşanırken hemen o gramerin adını telaffuz edebilmektir. Sadece formül bilmek okullarda sınav geçmek için geçerlidir gerçek hayatla bir ilgisi yoktur.

NEDEN 5 AY

Elbette ki İngilizce eğitimi öyle aylara sığacak bir olgu değildir ama temel ve taktiği ile uygulanabilecek doğru bir metot başarının altın anahtarıdır.

Haftalık ortalama 5-6 saatlik derslerle geçirilecek 5 ay belki elde olmayan aksaklıklarla uzayabilecek 6 ay İngilizce için harcanacak maksimum zamandır.

Bu sistem içinde uygulanan tarz ezberciliği ortadan kaldırdığından harcanan bütün süre mutlak öğrenmeye gitmektedir.

Bu metotla İngilizce öğrenebilmek insan aklının alamayacağı kadar kolay olmasına rağmen Türkçe alt yapısı zayıf, her gün 1 saat evde kendi başına tekrar yapmayan, sistemi uygulamayan, birisi gelse de bütün her şeyi ben uyurken beynime aktarsa zihniyetinde olan kişilerin başarıya ulaşmaları hemen hemen imkansızdır.

Eğitim sürecinden sonra kişi sıkça okuyarak kendince yazılar yazarak ve sistemin bir parçası olan notları tekrar ederek kendini geliştirecektir.

SEVİYE DÜZEYİ

5 ay sonunda aklınıza ne geliyorsa söyleyip yazabileceksiniz. Tabi ki CNN anlayamayacak Wall Street okuyamayacaksınız onlar belli bir kelime sürecinin sonunda gelecek olaylardır. Fakat sözlük yardımı ile Wall Street içindeki anlayamadığınız cümlelerin sayısı gittikçe azalacak yada deyimlerde sıkıntılar çekeceksiniz.
Bu sistem içinde yaklaşık kişiye bağlı olarak 3 ile 5 bin arasında kelime öğrenilecek bu kelimeler sayesinde her cümle kolaylıkla yapılabilecektir. İngilizce dilbilgisinde 100 binin üzerinde kelime vardır ama bütün bunları öğrenmek uzun yıllar alan bir süreçtir, bizim hedefimiz yazı ve konuşmada oldukça fazla sayılabilecek bu kelimeler ile profesyonel cümleleri ortaya çıkarmaktır.

Sizi biraz daha aydınlatabilmek için yaklaşık 4 veya 5 haftalık bir eğitim sonucu geleceğimiz birinci kitabımızın sonunda aşağıdaki gibi yazı örneklerini çok rahatlıkla yazar ve konuşur olacaksınız.

Kilyos’ taki evimiz geceleri çok ıssız olduğundan arkadaşlarımızın bizi ziyaret etmeleri zordur. O akşam evde yalnızdık ve soygundan sonra katil bahçede olduğundan karanlıkta kendimizden bile korkuyorduk.  Polisi aramamız kablo kesik olduğu için imkansızdı.

It is difficult for our friends to visit us because our house in Kilyos is very quite at night. We were alone at home that night and we were afraid of even ourselves in the dark because the killer was in the garden after the robbery. It was impossible for us to call the police because the cable was cut.

Biz Türkiye’de uluslararası bir ithalat şirketiyiz. İlanınızdan bütün dünyada yeni pazarlara ihtiyacınızın olduğu anlıyoruz. Karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda sizinle uzun süreli bir iş birliğine hazırız. Eğer konu ile ilgilenirseniz, lütfen bize şirketiniz ve ürün yelpazeniz hakkında daha ayrıntılı bilgi gönderin.

We are an international import company in Turkiye. We understand that you are in need of new markets all over the world. We are ready to make a long term cooperation with you on our mutually benefit. If you are interested in the subject, please, send us further information about your company and product range.

Yukarıdaki örneklerin seviyesi yaklaşık 4 ile 5 haftadır. Sakın bu cümleleri ezberleyeceğiniz izlenimine kapılmayın virgülüne kadar anlayarak sindirerek ve tüm benzerlerini yapabilecek bilgiye sahip olarak onları çok kolaylıkla halledeceksiniz. Hepsi tek bir formüle göre ve asla kelimelerin yerleri değiştirilmeden yapılır.

TURKÇE BİLGİSİ

İngilizce öğrenmek isteyenlerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi yeterince Türkçe dilbilgisi bilmemektir. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra bebekler gibi yaşayarak İngilizce öğrenemeyecekleri için öğrenmenin en kalıcı ve temel kısmı yabancı dili kurallarına göre öğrenmektir. Bu da o dilin kendi ana dilinizle benzer ve farklı taraflarını algılamanızla olur. Tabi ki bunu yapabilmek içinde iyi Türkçe altyapısına ihtiyaç vardır. Türkçe temel gramer yapıları ve özellikleri bilinmeden İngilizce öğrenilemeyeceği unutulmamalıdır. İlk olarak Türkçe dilbilgisini oluşturan temel kelime yapıları üzerinde duracağız. Bu yapıların çok iyi bilinmesi İngilizce’yi daha şimdiden büyük ölçüde halletmeniz anlamına gelecektir. Sakın bunları bildiğiniz ve gereksiz oldukları izlenimine kapılmayın. İleride yapacağınız hataların büyük kısmını buradaki bilgiler oluşturacaktır. Bu yüzden bu konuları mutlak surette çok iyi bilmek zorundasınız.

Nesne

Doğada var olduğunu bildiğimiz, görememekte varlığını algıladığımız her türlü şey bir nesnedir. Kısaca tabiatın kendisi bir nesnedir.

kuş
su
hava
kalem
masa
okul
sıra
koltuk

Yukarıdaki kelimeler incelendiğinde var olan her şeyin nesne olduğu kolayca anlaşılır.

İsim

İnsanlar aralarında konuşurken var olan bu nesneleri birbirlerine anlatabilmek için bazı kelimelere ihtiyaç duyarlar. Bu kelimeler nesnelerin adlarıdır. Yukarıda yazdığımız kelimeler aslında var olan o nesnelerin isimleridir. Kısaca doğada her nesnenin mutlak surette kendini tanıtan bir ismi vardır ve isim nesnenin ayrılmaz parçasıdır.

Sıfat

Nesneleri şekil, büyüklük, nitelik olarak tanımlayan kelimelere denir. Sıfatlar isimleri niteler ve isimlerin belirgin özelliklerini tanımlarlar.

kısa
uzun
büyük
küçük
şişman
zayıf
çalışkan
tembel

Zamir

İsimlerin yerine geçen kelimelerdir, yani isimleri bir kaç kez tekrar etmemek için onların kodlanmasıdır ve doğadaki bütün nesnelerin bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Tamlamalar

 1. İsim Tamlaması

İki tane ismin arka arkaya gelerek yaptığı tamlamalardır.

okul kapısı
bahçe duvarı
çocuk parkı
kalem kutusu

2. Sıfat Tamlaması

Bir sıfattan sonra isim getirilerek yapılan tamlamalardır.

kırık masa
kötü adam

Özne

Cümledeki eylemi yapan yada yaptıran varlıktır. Eyleme ne-kim soruları sorularak bulunurlar. Canlı veya cansız olabilirler.

Tom yarın Ankara’ya gidecek.             ( Kim gidecek – Tom )

Dün bize geldiler.                             ( Kim geldi – onlar )

Fiil

İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Bana iki tane fiil söyleyin dediğimde hemen hemen herkes farklı eylemler kullansa da onları “mek-mak” yaparak söyler, yani “git-mek, koş-mak” gibi. Burada karşımıza çıkan mek-mak ekleri mastar ekleridir. Söylediğimiz kelimeler ise mastardır. O halde fiil dediğimiz şey aslında mastarın kendisidir ve fiiller kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemlerdir. Başka bir ifade ile ham eylem konumundadırlar ve cümle içinde kullanılabilmeleri için bir takım işlemlere maruz kalmaları gerekmektedir. İşte cümle içinde hammadde ( işlenmemiş ) oldukları için kullanamayacağımız ana eylemlere biz mastar diyeceğiz.

gelmek
koşmak
oturmak
yürümek
seyretmek
ağlamak
bağırmak

Yüklem

Çekim almış fiildir. Yukarıda anlattığımız mastarın işlenerek kullanıma hazır son halidir. Bir fiilin çekim almasından kastettiğimiz şey öznenin “geçmişte – şu anda – gelecekte” eyleme iş yaptırmasıdır. (gitti – gidiyor – gidecek) gibi ..

Bir cümlede sadece ve sadece bir tek yüklem bulunur.

“Köyden yarın geldim” cümlesinde gramerde zaman yani yüklem geldim kısmıdır yarın ise sayısal bir zamandır (kelimede zaman) ve uyumsuz gibi gözüken taraftır. Cümleleri olayın geçtiği ana zaman olan yüklem ayakta tutar ve her yüklemin içinde mutlaka bir gramerde zaman bulunur. (geçmiş, şu an, gelecek) Kelimede zaman ise dün, bugün, yarın, seneye, dün akşam, geçen hafta… gibi kelimelerdir ve cümlelerin ana zamanlarını değiştirmeye hiçbir güçleri yoktur, sadece cümleleri süslerler. Kısaca her yüklem mutlaka bir gramerde zaman içerir ve kelimede zamanlarında yüklemlerle uyumlu olmaları gerekir.

Yüklem ile mastar arasındaki farkı her durumda ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıyız aksi taktirde İngilizce öğrenmekte oldukça zorlanırız.

Önemli not: Dilbilgisi kurallarında böyle bir anlatım ve izah tarzı yoktur. Bu anlatım sadece bazı şeylerin daha kolay anlaşılması için yakıştırma ifadeler içermektedir. Bu konu ileride bizim için çok önemli bir malzeme olacaktır.

Cümle

İçinde sadece bir tek yüklem bulunan kelime veya kelimeler grubudur. Kesinlikle cümle içinde birden fazla yüklem olamaz. Çünkü cümlede bir tek gramerde zaman bulunur ve o da yüklemdir.

İngilizce’de Cümle Yapısı

Cümleleri biz İngilizce’de iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Bunlardan biri oluş diğeri ise eylem cümleleridir. Bu iki ayrı kategori birbiri ile hiç bir şart ve konumda benzerlik göstermez. İngilizce gramerindeki bütün cümleler yüklem tiplerine göre bu iki grupta yer alır.

 

 1. Oluş Cümleleri

İlk bakışta içlerinde yüklem yokmuş gibi algılanırlar. Bunun en büyük nedeni insanların yüklemi sadece eyleme dayandırmalarından kaynaklanır. İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denildiğini daha evvel açıklamıştık. Yani fiilin tanımında bir oluştan söz edilmektedir. Her fiil illaki eylem içerecek diye bir kural yoktur. Doğadaki nesnelerin hepsinin bir var oluş eylemi vardır. Biz bu tip cümleleri Türkçe’de isim ve sıfat fiil kullanarak yaparız oysa İngilizce’de böyle kullanımlar yoktur. İsim ve sıfat cümleleri yapılmak istenildiğinde İngilizce gramerinde karşımıza oluş cümleleri çıkar. Aşağıda oluş cümlelerine örnekler verilmiştir.

Tom dün hastaydı.                  Linda’ nın babası bir doktor.   

Geçen yaz Antalya’daydım.    O genç bir öğretmendi.         

Çok şişman.                            Herkes aradaydı.

Evliydi.                                   Arabası bahçede.                   

İstanbul kalabalık bir şehir.   Başarılılar.

Çok tembelsiniz.                    Annesi bir ev kadını.

İki hafta önce evdeydiler.       Canan güzel bir kız.               

Yorgunum.                             Kız kardeşi heyecanlıydı.

Evet bu cümlelere ilk bakıldığında yüklem görülemez ama içinde yüklem bulunmayan hiç bir yapının cümle olamayacağı hatırlandığında bu cümlelerin içlerinde kesinlikle gözle görülemeyen bir yüklemin olduğu sonucuna varılır. Yani bu cümleler içlerinde gizli bir “olmak“ saklamaktadırlar. Yüklemleri olmak mastarından türeyen bir kelimedir.

 1. Eylem Cümleleri

İçlerinde eylem konumunda yüklem bulundururlar.

Tom her sabah süt içer.                      

Linda dün akşam Ankara’ya gitti.

Genellikle erken yatarım.                    

Beni geçen hafta parka götürdü.

Karısını bahçede saatlerce bekledi.      

Başbakan yarın geliyor.

Bahçede oynuyorlardı.                      

Seni arayacağım.

Yüzüyorduk.                                     

Odasında ağlıyordu.

Aşağıda Türkçeleri verilen cümlelerin hangi kategoride olduklarını yanlarına yazınız.

 1. Tecrübesiz bir şoför potansiyel bir tehlikedir.
 2. Beni Amerika’dan her akşam arıyor. ………. eylem ……….
 3. Gözleri beni çok etkiledi.4. Gözleri çok etkileyiciydi.

  5. Çok etkileyici gözleri var.

 4. Grev hakkında basına bilgi verme.
 5. Saatlerce beni seyretti.
 6. Görüntüsü oldukça kötüydü.                 ………. oluş …………
 7. Davranışları beni rahatsız ediyor.
 8. Davranışlarını kontrol et.
 9. Davranışları çok kabaydı.
 10. Dün yağmur yağıyordu.
 11. Dün hava yağmurluydu.
 12. Başbakan dün İstanbul’daydı.                                    ……… oluş …………
 13. Geçen yıl Paris’te evlendim.
 14. Bana evlilik resimlerini göster.
 15. Peter, Tom ile bahçede top oynuyor.
 16. Kitap beni hiç etkilemedi.
 17. Kitap hiç etkileyici değildi.
 18. Güneşte uzun süre kalma.                                    …… eylem / emir …….
 19. Gözlüksüz gazete okuma.
 20. Gözlüksüz gazete okuyamıyorum.
 21. Bahçede sigara içme.
 22. Yıllar önce Sinan çok şişmandı.
 23. 16 yıllık evliyim.
 24. Bana Türkiye’nin nüfusunu söyle.
 25. Sabahları erken kalkıyor.
 26. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir.
 27. Günlerce seni her yerde aradım. ……… eylem ………..
 28. Konu hakkında müdüre hiçbir şey söyleme.
 29. Kirli ellerinle duvara dokunma.
 30. Gelecek yıl bu zamanlar Ankara’da olacağım.
 31. Lisede çok tembel bir öğrenciydim.
 32. İngilizler soğuk insanlardır.
 33. Yumurtaları yavaşça sepete koy.
 34. Saatlerdir köşede ağlıyordu.
 35. Kanser ölümcül bir hastalıktır.
 36. Akşam yemeğinden sonra duş alma.
 37. Çantanı mutfakta bırakma.
 38. Günün başlangıcında Bodrum’daydık.
 39. Herkes sinirliydi.
 40. İhracatla ilgili tüm belgeleri bana gönder.
 41. Pencereyi açık bırakma.
 42. O yıllar önce bizim aile doktorumuzdu.
 43. Gecenin bir yarısı balkonda şarkı söyleme.
 44. İkinci soldan dön.
 45. Evlilik ciddi bir olaydır.
 46. Evlilik yıl dönümlerini bir restoranda kutladılar.
 47. Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma.
 48. Ayakkabılarım çalınmıştı.
 49. Bu araba çalıntı.
 50. Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı.
 51. Tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü.

İNGİLİZCEDE CÜMLE YAPISI

İngilizce’de ister çok kolay yapıda algıladığımız isterse oldukça zor diye adlandırdığımız herhangi bir cümle kurmak istediğimizde ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip değilsek hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamayız. Yani her konumda cümle standardı ve kelimelerin dizilişi aynıdır. Başka bir ifade ile formül tektir ve Türkçe’deki gibi kelimelerin yeri asla değiştirilemez. Şimdi İngilizce’de bizim kaderimiz olacak bu formülü irdelemeye çalışalım.

S        V        O (Nesne + Belirteç + Yer + Zaman) Subject    Verb            Object

ÖZNE               FİİL                NESNE     isim    sıfat   zamir

Yapısı ve konumu her ne olursa olsun İngilizce bir cümle yapılırken,

Önce  ÖZNE daha sonra  YÜKLEM ve son olarak  Nesne + Belirteç + Yer + Zaman

sıralama uygulanır. Bu sıralama cümlede asla değiştirilemez.

Özneyi            bulmak için yükleme     ne-kim         

Nesneyi          bulmak için yükleme     neyi-kimi

Belirteci          bulmak için yükleme     nasıl-ne şekilde

Yeri                 bulmak için yükleme     nerede-nereye

Zamanı           bulmak için yükleme     ne zaman       soruları sorulur.

Tom yarın babasını İzmir’e götürecek

Tom götürecek babasını İzmir’e yarın

S V N Y Z

Sabaha kadar Linda ile kumsalda kaldı

O kaldı Linda ile kumsalda sabaha kadar

S V B Y Z

Üç gün önce Ankara’da yeni bir ev aldık

Biz aldık yeni bir ev Ankara’da üç gün önce

S V N Y Z

Herkes odada televizyon seyrediyordu

Herkes seyrediyordu televizyon odada

S V N Y

Oyuncaklarını dikkatlice kutuya koydu

O koydu oyuncaklarını dikkatlice kutuya

S V N B Y

Yarın seni fabrikaya götüreceğim

Ben götüreceğim seni fabrikaya yarın

S V N Y Z

Senin için her şeyi yapabilirim

Ben yapabilirim her şeyi senin için

S V N B

Bu kasabada tek başına yaşıyordu

O yaşıyordu tek başına bu kasabada

S V B Y

Sabahları tek başına kumsalda yürür

O yürür tek başına kumsalda sabahları

S V B Y Z

Bütün çuvalları tek başına taşıdı

O taşıdı bütün çuvalları tek başına

S V N B

Aylarca kız kardeşi ile bahçede yaşadı

O yaşadı kız kardeşi ile bahçede aylarca

S V B Y Z

Ormanda hafta sonları Linda ile koşuyor

O koşuyor Linda ile ormanda hafta sonları

S V B Y Z

Yıllar önce karısını bir kazada kaybetti

O kaybetti karısını bir kazada yıllar önce

S V N Y Z

Her sene Bodrum’da bir ev alıyor

O alıyor bir ev Bodrum’da her sene

S V N Y Z

On yıl sonra Türkiye’ye dönecekler

Onlar dönecekler Türkiye’ye on yıl sonra

S V Y Z

Çocuklarını günlerdir göremiyorsun

Sen göremiyorsun çocuklarını günlerdir

S V N Z

Tom geceleri yatakta radyo dinliyor

Tom dinliyor radyo yatakta geceleri

S V N Y Z

Linda’yı durakta 20 dakika bekledim

Ben bekledim Linda’yı durakta 20 dakika

S V N Y Z

Depremde binlerce kişi öldü

Binlerce kişi öldü depremde

S V Y

Kapıyı bir tekme ile dün akşam kırdılar

Onlar kırdılar kapıyı bir tekme ile dün akşam

S V N B Y

Bir fenerle arabaya bir kaç saniyede yaklaştı.

O yaklaştı arabaya bir fenerle bir kaç saniyede

S V N B Z

Beni evde saatlerce bulamadılar.

Onlar bulamadı beni evde saatlerce

S V N Y Z

Deniz kenarında arkadaşı ile saatlerce oturdu.

O oturdu arkadaşı ile deniz kenarında saatlerce

S V B Y Z

Amerika’da yıllar önce dört evimiz vardı.

Biz sahiptik dört eve Amerika’da yıllar önce

S V N Y Z

Ankara’da paraya ihtiyacım var.

Ben ihtiyaç duyarım paraya Ankara’da

S V N Y

Mr. Simpson artık burada çalışmıyor.

Mr. Simpson çalışmıyor burada artık

S V Y Z

Her sabah işte gazete okuyorlardı.

Onlar okuyorlardı gazete işte her sabah

S V N Y Z

Bir insanın her sene tatile ihtiyacı var.

Bir insan ihtiyaç duyar tatile her sene

S V N Z

Dün akşam herkes tiyatroda uyuyordu.

Herkes uyuyordu tiyatroda dün akşam

S V Y Z

Gelecek yıl İzmir’de bir ev alacak.

O satın alacak bir ev İzmir’de gelecek yıl

S V N Y Z

Duygusal filmlerden hoşlanıyorum.

Ben hoşlanıyorum duygusal filmlerden

S V N

Dün karısı ile bahçede şarkı söylüyordu.

O söylüyordu şarkı karısıyla bahçede dün

S V N B Y Z

Boş zamanımda evde kitap okuyorum.

Ben okuyorum kitap evde boş zamanımda

S V N Y Z

Amcasını bir bıçakla dakikalarca tehdit etti.

O tehdit etti amcasını bir bıçakla dakikalarca

S V N B Z

Hiç kimse kararının nedenini bilmiyor.

Hiç kimse bilmiyor kararının nedenini

S V N

Her yıl dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor.

Dünya kaynaklarının çoğu kayboluyor her yıl

S V Z

Beni Amerika’dan her akşam arıyor.

O arıyor beni Amerika’dan her akşam

S V N Y Z

Gözleri bizi çok etkiledi.

Onun gözleri etkiledi bizi çok

S V N B

Saatlerce karısını camdan seyretti.

O seyretti karısını camdan saatlerce

S V N Y Z

Geçen yıl Manisa’da evlendim.

Ben evlendim Manisa’da geçen yıl

S V Y Z

Peter Tom ile bahçede top oynuyor.

Peter oynuyor top Tom ile bahçede

S V N B Y

Gözlüksüz gazete okuyamıyorum.

Ben okuyamıyorum gazete gözlüksüz

S V N B

Evlilik yıldönümlerini Beykoz’da kutladılar.

Onlar kutladılar evlilik yıldönümlerini Beykoz’da

S V N Y

Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı.

Tüm hırsızlar tutuklandı kısa zamanda

S V Z

Dün tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü.

Tutuklu öğrenciler götürüldü mahkemeye dün

S V Y Z

Onu bir bıçakla dakikalarca tehdit etti.

O tehdit etti onu bir bıçakla dakikalarca

S V N B Z

Yeni işi tüm hayatını değiştirdi.

Yeni işi değiştirdi tüm hayatını

S V N

Gelecek yıl Japonya’da bir fabrika kuracak.

O kuracak yeni bir fabrika Japonya’da gelecek yıl

S V N Y Z

Saatlerdir köşede arkadaşıyla ağlıyordu.

O ağlıyordu arkadaşıyla köşede saatlerdir

S V B Y Z

Onların evlilik sırlarını bir kitapta okudum.

Ben okudum onların evlilik sırlarını bir kitapta

S V N Y

Gözleri ile herkesi etkiledi.

O etkiledi herkesi gözleri ile

S V N B

Yıllarca bir kaşıkla inanılmaz bir tünel kazdı.

O kazdı inanılmaz bir tünel bir kaşıkla yıllarca

S V N B Z

Aşağıdaki örnekler emir cümlelerine aittir. Emir cümlelerinde eylem direk karşıdaki kişiye yapıldığından “özne“ yoktur. Cümle direk fiille başlar. Bu yüzden ana formülümüzde “S“ yoktur. Formül V + O şeklindedir.

Beni hayatının sonuna kadar terk etme.

Terk etme beni hayatının sonuna kadar

V N Z

Bilgisayarda oyun oynama.

Oynama oyun bilgisayarda

V N Y

Kadehi masaya bırak.

Bırak kadehi masaya

V N Y

Kapıyı açık bırakma.

Bırakma kapıyı açık

V N B

Saat ikide beni okulda bekle.

Bekle beni okulda saat ikide

V N Y Z

 

Pis ellerinle duvara dokunma.

Dokunma duvara pis ellerinle

V N B

Yarın beni parka götür.

Götür beni parka yarın

V N Y Z

Çiçekleri her gün sula.

Sula çiçekleri her gün

V N Z

Güneşte uzun süre kalma.

Kalma güneşte uzun süre

V Y Z

Fiyat listesini bugün yaz.

Yaz fiyat listesini bugün

V N Z

Geceleri balkonda şarkı söyleme.

Söyleme şarkı balkonda geceleri

V N Y Z

Sırtıma güneş yağı sür.

Sür güneş yağı sırtıma

V N Y

Benimle bu akşam Ankara’ya gel.

Gel benimle Ankara’ya bu akşam

V B Y Z

Bu akşam bizimle kal.

Kal bizimle bu akşam

V B Z

Ön bahçede top oynama.

Oynama top ön bahçede

V N Y

Beni her yerde öpme.

Öpme beni her yerde

V N Y

Benimle mutfakta bir bardak kola iç.

İç bir bardak kola benimle mutfakta

V N B Y

Beni her akşam Ankara’dan arama.

Arama beni Ankara’dan her akşam

V N Y Z

Her yerde dürüst ol.

Ol dürüst her yerde

V N Y

New York’da dokuzdan sonra dolaşma.

Dolaşma New York’da dokuzdan sonra

V Y Z

Raporu yarın İtalya’ya gönder.

Gönder raporu İtalya’ya yarın

V N Y Z

Aramızda aptal olma.

Olma aptal aramızda

V N Y

Bu odada yalnız kalma.

Kalma yalnız bu odada

V B Y

Beni bir daha işte tehdit etme!

Tehdit etme beni işte bir daha

V N Y Z

Benimle kumsalda sabaha kadar dans et.

Dans et benimle kumsalda sabaha kadar

V B Y Z

Çantamdan bir paket sigara getir.

Getir bir paket sigara çantamdan

V N Y

Odamı her sabah dikkatlice topla.

Topla odamı dikkatlice her sabah

V N B Z

Bu konuda her yerde aptalca konuşma.

Konuşma bu konuda aptalca her yerde

V N B Y

Akşamları arabanı bahçeye bırakma.

Bırakma arabanı bahçeye akşamları

V N Y Z

Dişlerini günde üç kez fırçala.

Fırçala dişlerini günde üç kez

V N Z

Grev hakkında gazetede hiç bir yazı yazma.

Yazma hiç bir yazı grev hakkında gazetede

V N Y

Davranışlarını kontrol et.

Kontrol et davranışlarını

V N

Bana evlilik resimlerini göster.

Göster evlilik resimlerini bana

V N1 N2

Gözlüksüz gazete okuma.

Okuma gazete gözlüksüz

V N B

Bize Türkiye’nin nüfusunu söyle.

Söyle Türkiye’nin nüfusunu bize

V N1 N2

Akşam yemeğinden sonra duş alma.

Alma duş akşam yemeğinden sonra

V N Z

Çantanı mutfakta bırakma.

Bırakma çantanı mutfakta

V N Y

Satışla ilgi tüm belgeleri bana gönder.

Gönder tüm belgeleri satışla ilgili bana

V N1 N2

Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma.

Anlatma evlilik sırlarını hiç kimseye

V N1 N2

Kırık masayı dışarı çıkart.

Çıkart kırık masayı dışarı

V N Y

Gecenin bir yarısı yüksek sesle konuşma.

Konuşma yüksek sesle gecenin bir yarısı

V B Z

Boş zamanında kitap oku.

Oku kitap boş zamanında

V N Z

Ayakkabılarını paspasa sil.

Sil ayakkabılarını paspasa

V N Y

Baban gibi aptal olma.

Olma aptal baban gibi

V N B

Dikkatli ol. Ol dikkatli

V N

Burada beni tek başıma bırakma.

Bırakma beni tek başıma burada

V N B Y

Aşağıdaki örnekler oluş cümlelerine aittir. Yani yüklemi “olmak“ mastarından türeyen bir

kelimedir. Ana formül S olmak O şeklindedir

Tom’un babası çok hasta

Tom’un babası olmak çok hasta

S V N

Linda dün akşam evdeydi

Linda olmak evde dün akşam

S V Y Z

Boğazın manzarası çok güzel

Boğazın manzarası olmak çok güzel

S V N

 

 

Yıllar önce bu köy harikaydı

Bu köy olmak harika yıllar önce

S V N Z

İki gün önce okulda çok heyecanlıydı

O olmak çok heyecanlı okulda iki gün önce

S V N Y Z

Geçen yıl oldukça şişmandılar

Onlar olmak oldukça şişman geçen yıl

S V N Z

Onunla yıllar önce çok mutluydum

Ben olmak çok mutlu onunla yıllar önce

S V N B Z

Dün akşam burada değildi

O olmamak burada dün akşam

S V Y Z

Enflasyon oldukça yüksek

Enflasyon olmak oldukça yüksek

S V N

Zeki Müren ünlü bir şarkıcıydı

Zeki Müren olmak ünlü bir şarkıcı

S V N

Üç gün önce okulda çok hastaydı

O olmak çok hasta okulda üç gün önce

S V N Y Z

Dün hava İstanbul’da yağmurluydu

Hava olmak yağmurlu İstanbul’da dün

S V N Y Z

Seneye bir doktor olacak

O olmak bir doktor seneye

S V N Z

Türkler Asya’da büyük bir devletti

Türkler olmak büyük bir devlet Asya’da

S V N Y

Hava bu günlerde Antalya’da güneşli.

Hava olmak güneşli Antalya’da bu günlerde

S V N Y Z

Türkiye yıllardır NATO’nun bir üyesidir.

Türkiye olmak NATO’nun bir üyesi yıllardır

S V N Z

Tom iki yıl önce Kars’ta bir öğretmendi.

Tom olmak bir öğretmen Kars’ta iki yıl önce

S V N Y Z

Oğlu seneye İstanbul’da olacak.

Oğlu olacak İstanbul’da seneye

S V Y Z

Galatasaray Avrupa’da büyük bir takımdır.

Galatasaray olmak büyük bir takım Avrupa’da

S V N Y

İki yıl önce Tom ile Amerika’daydım.

Ben olmak Tom ile Amerika’da iki yıl önce.

S V B Y Z

Türkiye’nin baş kenti Ankara’dır.

Türkiye’nin başkenti olmak Ankara

S V N

Ankara Türkiye’nin başkentidir.

Ankara olmak Türkiye’nin başkentidir.

S V N

Günün başlangıcında Bodrum’daydık.

Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında

S V Y Z

Başbakan dün mecliste çok mutluydu.

Başbakan olmak çok mutlu mecliste dün

S V N Y Z

Karısı çok güzel bir kadındı.

Karısı olmak çok güzel bir kadın

S V N

Okulda notları oldukça yüksekti.

Notları olmak oldukça yüksek okulda

S V N Y

Filmin sonu çok hüzünlüydü.

Filmin sonu olmak çok hüzünlüydü

S V N

İstanbul yıllar önce bir başkentti.

İstanbul olmak bir başkent yıllar önce

S V N Z

Dün gece evde yalnızdık.

Biz olmak yalnız evde dün gece

S V N Y Z

Petrol varilleri dün bahçedeydi.

Petrol varilleri olmak bahçede dün

S V Y Z

Tecrübesiz şoför potansiyel bir tehlikedir.

Tecrübesiz şoför olmak potansiyel bir tehlike

S V N

Gözleri çok etkileyiciydi.

Onun gözleri olmak çok etkileyiciydi

S V N

Görüntüsü oldukça kötüydü.

Onun görüntüsü olmak oldukça kötü

S V N

Davranışın son derece kaba.

Senin davranışın olmak son derece kaba

S V N

Dün hava yağmurluydu.

Hava olmak yağmurlu dün

S V N Z

16 yıllık evliyim.

Ben olmak evli 16 yıldır

S V N Z

Kitap ilginç değildi.

Kitap olmamak ilginç

S V N

Evlilik ciddi bir olaydır.

Evlilik olmak ciddi bir olay

S V N

Bu araba çalıntı.

Bu araba olmak çalıntı

S V N

Tatilde her şey harikaydı.

Her şey olmak harika tatilde

S V N Z

Bu hafta çok yorgunum.

Ben olmak çok yorgun bu hafta

S V N Z

Çok üzücü bir filmdi.

O olmak çok üzücü bir film

S V N

Telefon yararlı bir icattır.

Telefon olmak yararlı bir icat

S V N

Yeni bir kaynak şirket için çok önemli.

Yeni bir kaynak olmak çok önemli şirket için

S V N B

İngilizler serin kanlıdırlar.

İngilizler olmak serin kanlı

S V N

Türkiye Birleşmiş Milletlerin üyesidir.

Türkiye olmak Birleşmiş Milletlerin üyesi

S V N

Yıllar önce Sinan oldukça şişmandı.

Sinan olmak oldukça şişman yıllar önce

S V N Z

Gelecek yıl bu zamanlar Çin’de olacağım.

Ben olacağım Çin’de gelecek yıl bu zamanlar

S V Y Z

Lisede çok tembel bir öğrenciydim.

Ben olmak tembel bir öğrenci lisede

S V N Z

Kanser öldürücü bir hastalıktır.

Kanser olmak öldürücü bir hastalık

S V N

Günün başlangıcında Bodrum’daydık.

Biz olmak Bodrum’da günün başlangıcında

S V Y Z

Beş sene evvel o bizim aile doktorumuzdu.

O olmak bizim aile doktorumuz beş sene evvel

S V N Z

Dört gündür hastayız.

Biz olmak hasta dört gündür

S V N Z

Yirmi yıldır Konya’da hapiste.

O olmak hapiste Konya’da yirmi yıldır

S V Y1 Y2 Z

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk dür.

Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olmak Atatürk

S V N

Onların bütün problemi kötü yönetim.

Onların bütün problemi olmak kötü yönetim

S V N

Camın hammaddesi kumdur.

Camın hammaddesi olmak kum

S V N

Sarhoş şoför onların ölümlerinin tek nedeniydi.

Sarhoş şoför olmak onların ölümlerinin tek nedeniydi

S V N

Televizyon 20. yy’ın en büyük icatlarından biridir

Televizyon olmak 20. yy’ın en büyük icatlarından biridir

S V N

Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir.

Türkiye’nin önemli problemlerinden biri olmak işsizliktir

S V N

Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor 5 dakika önce çekmecemdeydi.

Şirketin finansal durumu ile ilgili rapor olmak çekmecemde 5 dakika önce

S V Y Z

Aşağıdaki cümleleri S V O formülünde yerine koyun.

Bu yaz babasıyla Amerika’ya gidecek.

Kitapları yarın rafa yerleştir.

Uzun süre suda gözlerini açamadı.

İki yıl önce Almanya’daydık.

Ellerini yavaşça masaya vurdu.

Gelecek yıl arkadaşıyla bir şirket kuracak.

Bu olay şu anda önemli değil.

Tom’u partiye davet etme.

Bahçede günlerce hazine aradı.

Seni bir daha affetmeyeceğim.

Yaşamı sensiz anlamsız.

Yağmurda uzun süre kalma.

Seninle yarın işe gitmeyeceğim.

Bir bardak su ile saatlerce oynadı.

O artık bekar bir insan.

Burada beni tek başıma bırakma.

Arabasını parkta bir kova su ile yıkadı.

Benimle yeni bir hayata başla.

Dün akşam çok hastaydım.

Gözleri mükemmel.

Dört yıl önce bir Amerikalı ile evliydi.

Sonunda onu terk edebildim.

Beni yıllarca yalanları ile kandırdı.

Aylardır onu burada görmüyorum.

Karısı hoş bir insandı.

Duşta uzun süre kalma.

Masaya yeni bir bardak getir.

Kitabı dün akşam okuyamadım.

Evde tek başına ağlıyordu.

Kaza hakkında hiçbir şey söyleme.

Gazetedeki resmi hışımla yırttı.

Çocukluklarında çok yaramazlardı.

Borcumuzu günlerdir ödeyemiyoruz.

Borsada her şeyini kaybettin.

Bu sabah annesini doktora götürdü.

Saksıdaki çiçekleri yarın sula.

Ankara Türkiye’nin başkentidir.

Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

Enflasyon Türkiye için önemli bir sorun.

Şirket ciddi krizde.

Sabaha kadar baş ucumda kal.

Lütfen bana ıslak ellerinle dokunma.

Karımı yıllardır her yerde arıyorum.

Yeni kiracısı emekli bir memurdu.

Hayatın oldukça ilginç gözüküyordu.

Evin manzarası felaket.

Senden çok farklıydı.

Telefonumla oynama.

Pencereyi açık bırak.

Pencere açıktı.

Pencereyi açtı.

Her şeyi babasından öğrendi.

He, She, It…

İngilizce’de her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçe’de olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “ zamir “ diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri“ üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi (olayı yapan yada yaptıran varlık) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

      He    Erkekler içinO
      She    Kadınlar içinO
      It    Cansız ve hayvanlar içinO
      WeBiz
      YouSen, Siz
      TheyOnlar
      IBen

 

His, Her, Its…

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine (He, She, It, We, You, They, I) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri) anlatacağız.

       His     Erkekler içinOnun
       Her     Kadınlar içiOnun
       Its     Cansız ve hayvanlar içinOnun
       OurBizim
       YourSeni, sizin
       TheirOnların
       MyBenim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

       His    + İSİM       His      book
       Her       Her     book
       Its       Its       book
       Our       Our     book
       Your       Your    book
       Their       Their   book
       My       My      book 

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu  belirtirler.

His school Onun okulu
His job Onun işi
Her pocket Onun cebi
Her pen Onun kalemi
Our armchair Bizim koltuğumuz
Our teacher Bizim öğretmenimiz
Your father Senin baban
Your car Senin araban
Their secretary Onların sekreteri
Their house Onların evi
My exam Benim sınavım
My sister Benim kız kardeşim

His, Hers, Mine…

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız. Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam“ daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz, yani benim arabam yerine “benimki“ diyebiliriz. İşte benimki, seninki, onunki… gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam              yerine   benimki
Onun kitabı                  yerine   onunki
Bizim evimiz                 yerine   bizimki

      His    Erkekler için       Onunki
      Hers    Kadınlar için       Onunki
      —–    Cansız ve hayvanlar için       ———-
      Ours       Bizimki
      Yours       Seninki, Sizinki
      Theirs       Onlarınki
      Mine       Benimki

 

His school    onun okulu    his    Onunki
His girl friend    onun kız arkadaşı    his    Onunki
His car    onun arabası    his    Onunki
Her father    onun babası    hers    onunki
Her book    onun kitabı    hers    onunki
Her life    onun hayatı    hers    onunki
Our dog    bizim köpeğimiz    ours    bizimki
Our house    bizim evimiz    ours    bizimki
Our picture    bizim resmimiz    ours    bizimki
Your table    senin masan    yours    seninki
Your teacher    senin öğretmenin    yours    seninki
Your mother    senin annen    yours    seninki
Their flower    onların çiçeği    theirs    onlarınki
Their garden    onların bahçesi    theirs    onlarınki
Their cat    onların kedisi    theirs    onlarınki
My exam    benim sınavım    mine    benimki
My face    benim suratım    mine    benimki
My pen    benim kalemim    mine    benimki

 

Him, Her, Me…

Türkçe’de sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizce’de ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçe’ye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.

    Him    Erkekler için   Ona,onu,onda, ….
   Her    Kadınlar için   Ona,onu,onda, ….
    It    Cansız ve hay. için   Ona,onu,onda, ….
    Us   Bize,bizi,bizde, …
    You   Sana,seni,sende, …
    Them   Onları,onlara,onlarda, …
    Me   Bana,beni,bende, …

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me“ cümle içinde “bana, beni, bende“ anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür                Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me“ gelir ve Türkçe’ye en uygun çeviri yapılır. Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

HeOisHOnunHisOnunkiHim     Ona, onu
SheOerHOnunHersOnunkiHerOna, onu
ItOItsOnun————–ItOna, onu
WeBizOurBizimOursBizimkiUsBize, bizi
YouSenYourSeninYoursSeninkiYouSana, seni
TheyOnlarTheirınOnlarTheirsınkiOnlarThemrı, OnlaraOnla
IBenMyBenimMineBenimkiMeBana, ben

 

 

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz.

Amcam ………my uncle……….

Annemiz

Baban

Bana

Bebekleri

Ben

Beni

Benimki

Biz

Bize

Bizi

Bizimki

Bizimkiler

Büyük çantamız

Cebi

Cesur koruması

Çalışkan kız kardeşim

Çantası

Çirkin sekreteri

Elmas yüzüğün

Eski saati

Etkileyici görüntüsü

Ev adresimiz

Güzel karısı

Güzel ülkemiz

Hatan

Hayatı

Islak elim

İlginç arabası

İlginç hayatın

İşi

Kalemim

Kanepeniz

karısı

Kırmızı arabam

Kırmızı ceketim

Kız arkadaşım

Kirli gömleğim

Kitabı

Kocası

Koltuğumuz

Kuvvetli kolları

Kuyruğu

Küçük evleri

Masaları

Mini eteği

O

Odası

Okulum

Ona

Onlar

Onlara

Onları

Onların başarılı oyunu

Onların kedisi

Onların mutlu günü

Onların sıcak yatakları .

Onlarınki

Onu

Onun altın kolyesi

Onun boş cüzdanı

Onunki

Onunkiler

Oturma odan

Öğretmeni

Pahalı eteğim

Pahalı paltosu

Pahalı yüzüğün

Perdeleri

Resmimiz

Sabırsız babası

Sana

Sen

Seni

Senin gül bahçen

Seninki

Siyah kazağı

Siz

Size

Sizinki

Sobası

Sözlükler

Suratın

Şemsiyesi

Şişman dayıları

Tamir çantası

Tecrübeli öğretmenim

Tehlikeli köpekleri

Tehlikeli sokağımız

Televizyonumuz

Tembel erkek kardeşi

Tembel köpeğimiz

Temiz evimiz

Tuhaf kalemi

Uzun boylu müdürüm

Yağmurluğum

Yakın okulu

Yaramaz kızın

Yavaş spor araban

Yeni kasabaları

Yorgun arkadaşım

Yuvarlak masaları

Zengin amcası

Zengin baban

ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız. Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.

Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato  ( es ) alarak ,          patatoes , tomatoes

Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox         ( es ) alarak ,          boxes , foxes

Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class     ( es ) alarak ,          glasses , classes

Sonu “ f, fe “ ile biten isimler shelf , knife   ( ves ) alarak ,          shelves , knives

Sonu “ y “ ile biten isimler city, story        ( ies ) alarak ,          cities , stories

Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch, dish ( es ) alarak ,          watches , dishes

Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce toy, boy ( s ) alarak ,          toys , boys

“ bir sesli harf “ gelmesi durumunda           ( s ) alarak ,            books , pens
Bunlar dışında kalanlar book, pen

Bir kural eşliğinde formülize edilebilen her şey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır. Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir. Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı bilinmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s “ ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı bilmek zorunda olduğumuz     “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

Man             adam                       men             adamlar

man             kadın                        women         kadınlar

Person          kişi                          people          kişiler

Foot            ayak                        feet             ayaklar

Fish             balık                        fish             balıklar

Louse           bit                           lice              bitler

Mouse          fare                         mice            fareler

Child            çocuk                       children        çocuklar

Tooth           diş                           teeth            dişler

Sheep          koyun                       sheep           koyunlar

Ox              öküz                        oxen            öküzler

Goose          geyik                        geese           geyikler

This            bu                           these           bunlar

That            şu                           those           şunlar

Çift olan herşey çoğul sayılır.

Eyes            gözler                       shorts          şort

Jeans           kot pantolon              shoes           ayakkabı

Scissors       makas                      tights           tayt

Overalls        tulum                       pyjamas        pijama

Pants           pantolon                   braces          askı

Glasses        bardak                      binoculars     dürbün

Trousers       pantolon                   spectacles     gözlük

Clippers        kırpma aleti               shears          makas

Tongs          maşa                       pincers                  kerpeten

Sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik. Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf            
buzağı                      calves          buzağılar

Half             yarım                       halves          yarımlar

Wife            kadın eş                   wives           eşler

Self             kendi                        selves          kendileri

Knife           bıçak                       knives          bıçaklar

Leaf            yaprak                      leaves          yapraklar

Shelf           raf                           shelves         raflar

Thief           hırsız                       thieves’        hırsızlar

Wolf            kurt                         wolves         kurtlar

Loaf            somun                      loaves          somunlar

Sheaf           demet                      sheaves        demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “f ve fe“ ile bitmelerine rağmen sadece “s“ alarak çoğul yapılır

Safe           
kasa                        safes           kasalar

Belief           inanç                        beliefs          inançlar

Roof            çatı                         roofs           çatılar

Chief           başkan                     chiefs          başkanlar

Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.

Aborigines              yerli               police           polis

Archives                arşiv              remains        kalıntı

Riches                  servet            savings         tasarruf

Cattle                   sığır               surroundings  çevre

Clothes                 çamaşır          thanks          teşekkür

Outdoors               dışarısı           manners       terbiye

Dregs                    tortu              outskirts       civar

Eaves                   saçak             victuals        erzak

Environs                çevre             goods           mal

Wages                  haftalık maaş

Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.

Advice                  öğüt               business               

Baggage                bagaj             entertainment          gösteri

Bread                   ekmek            furniture                mobilya

Money                   para               grief                     üzüntü

Cash                    nakit              knowledge              bilgi

Fun                      eğlence           information             bilgi

Homework              ev işi             mail                     posta

Work                    iş                  news                     haber

‘S

 1. Dikkat edilirse daha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri (her, his, its, our, your, their, my) isimlerin yerine kullanılmaktadır. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin, nın, sinin, sının, sunun, sünün, lık, lik …” gibi anlamlar katar.His book Tom’s book Her cat                                                Linda’s cat
  Ayşe’s camera – Ayşe’nin kamerası
  Suzan’s father – Suzan’ın babası                                                                                              Turkey’s population – Türkiye’nin nüfusu

George’s school – George’un okulu

Celal’s table – Celal’in masası

My brother’s car – Babamın arabası

Her sister’s house – Kız kardeşinin evi

Lane’s party – Jane’nin partisi

Mr. Smith’s wife – Bay Smith’in eşi

Linda’s bag – Linda’nın çantası
Today’s news – Bu günkü haberler
The school’s door – Okulun kapısı
The book’s page – Kitabın sayfası

The cat’s milk – Kedinin sütü
Yesterday’s newspaper – Dünkü gazete
Next year’s plan – Gelecek yılki plan
Last week’s match – Geçen haftanın maçı
Uncle Tom’s house – Tom amcanın evi

Mahmut the second’s reign – II Mahmut’un tahtı
The minister’s old advisor – Bakanın eski danışmanı
The government’s decision – Hükümetin kararı

 1. Çoğul ismlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine ‘ getirilir.The chairs’ colour – Sandalyelerin rengi
  The students’ books – Öğrencilerin kitapları
  The girls’ bags – Kızların çantaları

The teachers’ addresses – Öğretmenlerin adresleri

The Turks’ proposals – Türklerin teklifleri

 

 1. Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir.

 

Tom and Linda’s father – Tom ve Linda’nın babası
Ayşe and Ahmet’s school – Ayşe ve Ahmet’in okulu
George and Ann’s ball – George ve çocukların topu

 1. Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır.

 

Humphrey’s’ films – Humphreys’in filmleri

Dickens’ novels – Dickens’ın romanları

Keats’ poems – Keats’ın şiirleri

Johnson’s’ method – Johnson’un metodu
Socrates’ illness – Socrates’in hastalığı

 1. İsimlerde ölçü, zaman, yer belirttiğinde “ lik-lık “ anlamları kazanabilirler.

 

Eight hours’ sleeping – Sekiz saatlik uyku
One week’s travel – Bir haftalık tatil
A year’s notice – Bir yıllık ihbar
A month’s salary – Bir aylık maaş

A stone’s throw – Bir taş atımı mesafe
A moment hesitation – Bir anlık tereddüt
An arm’s length – Bir kolluk mesafe

An hour’s walk – Bir saatlik yürüyüş
Two hours’ drive – İki saatlik yol
Ten dollars’ worth – On dolarlık fiyat

Three weeks’ course – Üç haftalık kurs
60’s container – 60’lık konteynır
100’s cigarette – 100’lük sigara

 

 1. Daha evvel gördüğümüz ilgi zamirlerinin (his, hers, ours, yours, theirs, mine) yerine gerçek isimlerinin kullanılması durumunda kullanılır.

 

Tom’s                          Tom’unki                        His                      Onunki

Linda’s                         Linda’nınki                      Hers                    Onunki

Children’s                     Çocuklarınki                    Theirs                  Onlarınki

 

 1. Özel faaliyet gösteren iş yerlerini asıl meslekten ayırt etmek için kullanılır.

 

Butcher’s   kasap (dükkan)        Butcher      kasap (meslek)

Grocer’s     bakkal (dükkan)        Grocer       bakkal (meslek)

 1. “ ‘s “ her zaman ( nin, nın, sinin, sının….) gibi anlamlar vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapma görevi üstlenirler. Fakat bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden ( nin, nın, sinin, sının…) farklıdırlar. Aşağıda bu şekilde oluşan tamlamalara örnekler verilmiştir. Bu tamlamaları ismin iyelik halleri ile karıştırmamak gerekir.A butcher’s knife – Bir kasap bıçağı
  The butcher’s knife – Kasabın bıçağı
  A teacher’s book – Bir öğretmen kitabı The teacher’s book – Öğretmenin kitabı
  A boys’ school – Erkek okulu
  A child’s play – Çocuk oyunu
  A carpenter’s saw – Marangoz testeresi
  A children’s story – Çocuk hikayesi
  A doctor’s degree – Doktor diploması
  A dog’s life – Köpek hayatı                                                                                                            A driver’s license – Şoför ehliyeti
  A girls’ college – Kız üniversitesi
  A ladies’ tailor – Kadın terzisi                                                                                                         A lieutenant’s rank – Teğmen rütbesi
  A summer’s day – Bir yaz günü
  A teacher’s college – Öğretmen okulu
  A women’s club – Kadınlar kulübü

OF

 1. “of “ kullanarakta ( nin, nın, sinin, sının ) anlamları veren kelime grupları yapılabilir. Değişen hiç bir şey yoktur. Sadece “ s “ daha çok özel isimlerde “of “ ise cins isimlerde kullanılır.
  Name of school Okulun ismi School’s name
  Colour of wall            Duvarın rengi             Wall’s colour
  Milk of cat                 Kedinin sütü               Cat’s milk
  The beginning of the story – Hikayenin başlangıcı
  The decision of the government – Hükümetin kararı
  The title of the book – Kitabın başlığı
  The ground floor of the building – Binanın giriş katı
  The name of this village – Bu köyün ismi
  The roof of the house – Evin çatısı
  The cause of the problem – Problemin nedeni
  Back of the car – Arabanın arkası
  The phone number of Jack – Jack’in telefon numarası
  Best party of day – Günün en iyi filmi
  Job of my sister – Kız kardeşimin işi
  Favourite colour of  Paula – Paula’nın favori rengi
  Birthday of Tom – Tom’un doğum günü
  The wall of the castle – Kalenin suru
  The manager of the hotel – Otelin müdürü
  The window of the car – Arabanın penceresi
  The new vase of the roses – Güllerin vazosu                                                                                The existence of Allah- Allah’ın varlığı
  The end of American Indians – Kızılderililerin sonu
  The courage of the Turks – Türklerin cesareti
  The poster of Atatürk – Atatürk’ün posteri
  The palace of the queen – Kraliçenin sarayı                                                                                  The influence of the rich – Zenginlerin nüfusu ( itibarı )
  The suffer of the poor – Fakirlerin acısı
  The smell of a rose – Bir gülün kokusu
  The conquest of the city – Şehrin fethi
  The next subject of the book – Kitabın bir sonraki konusu                                                           The members of the association – Derneğin üyeleri
  The second day of the conference – Konferansın ikinci günü
  The guns of the robbers – Soyguncuların silahı
  The birthday of her sister – Kız kardeşinin doğum günü
  The invention of the telephone – Telefonun icadı
  The cost of the production – Üretimin maliyeti
  A work of a madman – Bir delinin işi2. “of“ her zaman ( nin, nın ) anlamı vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapar. Ama bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden farklıdırlar. Bu yüzden bu iki kategoriyi birbiri ile kıyaslamaya kalkışmayın. Aşağıda bu tip kullanımlara örnekler verilmiştir.
  The threat of war – Savaş tehlikesi                                                                                                 The winds of war – Savaş rüzgarları                                                                                              The day of reckoning – Kıyamet günü
  A man of science – Bilim adamı
  The loss of moisture – Nem kaybı
  A form of torture – Bir işkence türü
  A delay of ten minutes – On dakikalık bir gecikme
  Lack of interest – İlgisizlik
  Shortage of food – Kıtlık
  Evidence of any interference – Müdahale delili
  Reign of terror – Terör hükmü
  A sign of weakness – Zayıflık işareti                                                                                           Proof of guilt – Suçluluk delili                                                                                                     The forces of evil – Kötülük güçleri
  Contempt of court – Mahkemeye hakaret
  A feeling of despair – Ümitsizlik duygusu
  The danger of inflation – Enflasyon tehlikesi
  Proportion of five to one – Beşe bir oranı
  Freedom of speech – Söz hürriyeti
  The faculty of Law – Hukuk Fakültesi
  History of art – Sanat tarihi                                                                                                        School of Medicine – Tıp fakültesi
  College of Science – Fen Fakültesi
  Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız.

  Köpeğin burnu                                  the nose of the dog / the dog’s nose                                              Babanın planı
  NATO’nun görevleri
  Kore’nin gelişimi
  Türkiye’nin zorlukları
  Linda’nın serveti
  Arthur’un kitabı
  George’un fikri
  Democles’in kılıcı
  Tom ve Linda’nın bebeği                                                                                                  Patronumun emirleri
  Cumhurbaşkanının korumaları                                                                                        Milletvekilinin görevi
  Ahmet’in babasının resimleri
  Bir öğrenci kitabı
  İstanbul’un trafiği
  New York’un karanlık caddeleri
  Üç aylık maaş
  Türklerin planı
  Almanların teklifleri
  Kitapların sayfaları
  Erkek gömleği
  Fatih’in tahtı
  Kitabın konusu
  İstanbul’un 1453’te fethi
  Dört günlük tatil                                                                                                                        Hikayenin sonu
  ÖLÇEK BİLGİSİ

  1. Katı olsun sıvı olsun herhangi bir sayılamayan maddenin belli sayıdaki biriminden (bardak, fincan, şişe) bahsediyorsak aşağıdaki kalıbı kullanırız. Bu yolla sayılamayan isimleri ölçekleyerek onların belli bir miktarını ifade ederiz. Bu kalıbı değiştirmeye çalışmak mümkün değildir. Türkçe çevirilerindeki mantıksızlıklar aranmaksızın hep aynı kuralla yapılırlar.

  [ÖLÇEK       OF       MADDE]

a glass of water – bir bardak su
a cup of tea – bir fincan çay
a bottle of milk – bir şişe süt                                                                                                  a can of coke – bir kutu kola                                                                                               a jar of jam – bir kavanoz reçel
a bar of chocolate – bir dilim çikolata
a slice of bread – bir dilim ekmek
a piece of pizza – bir parça pizza
two tanks of oil – iki depo benzin
three barrels of wine – üç varil şarap
ten plates of food – on tabak yiyecek
five packs of cigarette – beş paket sigara
a bar of soap – bir kalıp sabun
a barrel of beer – bir fıçı bira
a glassful of water – bir bardak dolusu su
a block of ice – bir kalıp buz
a bottle of wine – bir şişe şarap
a bowl of sugar – bir kase şeker
a cupful of  sugar – bir fincan dolusu şeker
two sheets of paper – iki yaprak kağıt
a grain of race – bir pirinç tanesi                                                                                             a handful of money – avuç dolusu para
a head of lettuce – bir top salata ( marul )
a heap of rubbish – bir yığın çöp
a kilo of butter – bir kilo tere yağ
a kind of cheese – bir çeşit peynir
a loaf of bread – bir somun ekmek
a lump of sugar – bir küp şeker
a new kind of cheese – yeni bir çeşit peynir
a new kind of plastic – yeni bir çeşit plastik
a joint of meat – et parçası (but veya kol)
a pair of socks – bir çift çorap
a set of furniture – bir mobilya takımı
a speck of dust – bir toz parçası
sticks of dynamite – dinamit lokumları
two cups of tea – iki fincan çay
three kinds of food – üç çeşit gıda
six types of bread – altı tip ekmek                                                                                      four cupful of sugar – dört fincan dolusu şeker                                                                     ten kilos of rice – on kilo pirinç
ten meters of cloth – on metre kumaş
truckloads of sand – kamyonlar dolusu kum
a box of matches  – bir kutu kibrit
a distance of two miles – iki millik mesafe
a ball of wool – bir yün yumağı
a fit of anger – bir öfke nöbeti
a fit of passion – hiddet nöbeti
a piece of bad luck – bir parça kötü talih
a piece of evidence – bir küçük delil                                                                                        a piece of advice – bir parça tavsiye
heaps of mud – çamur yığınları
items of news – haberler
pangs of remorse – vicdan azabı
the pangs of fear – korku duygusu                                                                                   works of art – sanat eserleri                                                                                                  a fit of fever – ateş nöbeti                                                                                                  piece of research – bir küçük araştırma                                                                                       a piece of string – bir parça ip                                                                                               a bit of interest – bir parça ilgi                                                                                                 a work of art – bir sanat eseri                                                                                                  an act of mercy – merhamet                                                                                                 an attack of fever – ateş nöbeti

 1. Dikkat edilirse ilk şıkta ölçeklemeye çalıştığımız maddenin geride kalan kısmı önemsenmemektedir. Yani maddenin sadece ölçeği önemlidir. Artta kalan kısım göz ardı edilmemektedir. Bu konuda ise maddenin geride kalan kısmı da önem kazanacaktır. Başka bir ifade ile madde ve ölçek birlikte anılacaktır.

 

One of book – kitapların biri

Four of chair – sandalyelerin dördü

Six of students – öğrencilerin altısı

Eight of tables – masaların sekizi

Twelve of girls – kızların on ikisi

Some of cars – arabaların bazıları

Most of problems – problemlerin çoğu

 

Burada anlatılmak istenen çok taneden az taneye doğru iniştir.

 

 1. Burada ise sıralama içeren kelime gruplarını inceleyeceğiz.

 

One of the important problems of Turkey
Türkiye’nin önemli problemlerinden biri

One of the big tourism centres of the world
Dunyanın büyük turizm merkezlerinden biri

Two of the dangerous parts of New York
New York’un tehlikeli kısımlarının ikisi

One of the important telecommunication equipment of today
Günümüzün önemli iletişim araçlarından biri

 

Önemli not:

 

“ Ölçek bilgisi “ adlı başlıkta açıklamaya çalıştığımız konu İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzıyla yoktur. Kolay anlaşılabilmesi için yakıştırma ifadeler kullanılmıştır.

 

Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız.

Üç varil şarap                             three barrels of wine
Altı tabak yemek

Araba ile iki saatlik yol

Arkadaşlarından bazıları

Beş kutu kola

Beş şişe süt

Beş yaprak kağıt

Bir bardak portakal suyu

Bir çift eldiven

Bir damla göz yaşı

Bir depo benzin

Bir dilim ekmek

Bir galon benzin

Bir kase yoğurt

Bir kavanoz reçel

Bir kutu kibrit

Bir mobilya takımı

Bir parça ekmek

Bir parça kek

Bir parça merhamet

Bir parça tavsiye

Bir sanat eseri

Bir somun ekmek

Çocukların onu

Dokuz paket yağ

Dört çay kaşığı tuz

Dört günlük macera

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri

İki haftalık tatil

İki kalıp sabun

İki paket un

Kalemlerin hepsi

Linda’nın kalemlerinden biri

On dört koltuk

On metre kumaş

Onlardan altısı

Öğrencilerin biri

Problemlerin çoğu

Sandalyelerin ikisi

Sekiz dilim çikolata

Sekiz mektup

Sekiz metre halı

Tom’un hatalarından biri

Türkiye’nin büyük kentlerinden ikisi

Türkiye’nin zorlukları

Üç aylık maaş

Üç baş sarımsak

Üç dinamit lokumu

Üç millik mesafe

Üç saatlik uyku

Yedi dilim pizza

ARTICLES

 

1- INDEFINITE: BELİRSİZ

 

A – BİR: Sessiz bir harf ile tekil bir sözcükten önce kullanılır.

 

Örnek

 • A book
 • A chair
 • A story
 • A university
 • A useful thing
 • A European
 • A sister
 • A brother
 • A month
 • A day
 • A week
 • A year
 • A size
 • A sudden
 • A tiger
 • A lion
 • A crocodile
 • A camel
 • A dozen of eggs
 • A glass of tea
 • A shiny day
 • A hundred
 • A million
 • A thousand
 • A billion
 • A dozen
 • A few
 • A couple
 • A lot of

 

AN – BİR: a – i – o – u – e gibi sesli ünlü harfle başlayan veya , seslendirilemeyen “h” gibi harfle başlayan sözcüklerin başına gelir.

 

Örnek

 • an apple
 • an umbrella
 • an egg
 • an heir
 • an honest man
 • an hour
 • an engineer
 • an interest
 • an ant

 

 

 

 

 

 

“A” VE “AN” ARİTEKLLERİNİN KULLANILMADIĞI YERLER:

 

a -) Çoğul bir addan önce

 • cows – apples                   – chairs  gibi,

 

b -) Aşağıdaki gibi sayılamayan ancak birimiyle söylenebilen bazı somut adlardan önce,

 • corn – cloth
 • glass – grass
 • iron – paper
 • milk – money
 • tea – wood         gibi,

 

 • DEFINITE: BELİRLİ “THE” KULLANILIR.

 

The article’ sinin kullanıldığı yerler.

 

Asal cümleciğin, özne, nesne veya tamlamasını oluşturan addan önce

 • the book -the car         -the vehicle

 

Tek anlamına gelen THE ONLY ONE sözcük dizisinden önce

 

Yönlerden önce

 • The north
 • The south
 • The west
 • The east
 • The north – west
 • The north – east
 • The south – west
 • The south – east
 • Wind: the north – west 5

 

Kutsal kitap ve mabetlerin başında

 • The Holy Quran -The Blue Mosque gibi

 

Özel bir adın önünde yer alan cins bir adın önünde kullanılır

 • The planet Pluto / Pluto Gezegeni
 • The galaxy Samanyolu / Samanyolu Galaksisi

 

Eyaletlerden oluşan ülke adlarından veya çoğul ülke adlarından önce

 • The United States of America / Amerika Birleşik Devletleri
 • The United Kingdom / Birleşik Krallık
 • The United Arab Emirates / Birleşik Arap Emirlikleri
 • The Netherlands / Hollanda
 • The Turkey / Türkiye
 • The Republic of Turkey / Türkiye Cumhuriyeti

 

Başlıklarda sırasal sıfatlardan önce

 • Queen Elizabeth the second / Kraliçe II.ici Elizabet
 • Padisah Abdülhamit the second / Padişah 2.inci Abdülhamit
 • Tahir the first / Birinci Tahir

 

Ismi belli olan yerleri tanımlarken ve tanımlayıcı bir edatlı deyişten önce

 • The Palace of Çırağan / Çırağan Sarayı
 • The house with brown-shutters / Kahverengi panjurlu ev.

 

Özel bir adı izleyen ve meslek veya ticaret anlatan cins adların önünde kullanılır

 • Tahir the teacher / Öğretmen Tahir
 • Mustafa the administer / Yönetici Mustafa

 

Ada topluluklarından önce

 • The Island Bahamas / Bahama adaları
 • The East India Islands / Doğu Hindistan adaları

 

Nehir Okyanus ve sıradağ adlanrından önce

 • The Atlantic Ocean
 • The mountain Everest

 

Tren, gemi ve Uçak adlarından önce

 • The M/S Barış Manço / Barış Manço gemisi
 • The Santa Fee / Santa Fee treni

 

Kişiye/Şahsa ait olmayan işyeri, banka, otel, enstitü, restoran adlarından once

 • The Marmara Hotel
 • The Ottoman Bank

 

Üniversite, Okul, Hastane adlarından önce

 • The Istanbul University / İstanbul Üniversitesi
 • The Çapa Hospital / Çapa Hastanesi

 

Bir küme veya topluluğu simgeleyen sayılabilir tekil bir addan önce

 • The ant is industrious / Karınca çalışkandır

 

Bir küme,grup,topluluğu sıfatlardan önce

 • The rich always proud / Zenginler daima kibirlidir.
 • We must help the poor / Fakirlere yardım etmeliyiz.
 • The French cook meat the best / Eti en iyi Fransızlar pişirir.

 

Doğada yalnız tek olan varlıklardan önce

 • The earth
 • The sky
 • The ocean

 

Müzik aygıtlarından önce

 • The violin / Keman
 • The piano / Piyano

 

Tanımlayıcı en üstünlük anlatımlarında kullanılır

 • That is the oldest mosque in İstanbul
 • O İstanbul’daki en eski camiidir.

 

The most / the first / the best / the worst / the second geçtiği cümlelerde

 

Ad olarak kullanılan en üstünlük anlatımlarından önce

 • This is the best I can do
 • Bu benim yapabileceğimin en iyisidir.
 • The most I can gain is that amount
 • O meblağ benim kazanabileceğimin en çoğudur.

 

 

 

 

HAVE – HAS GOT

have/has got Türkçe’de sahip olmak anlamındadır. Sahip olduğunuz bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin.

POSITIVE (OLUMLU)      NEGATIVE (OLUMSUZ)              QUESTION (SORU)
I have got a car.              I haven’t got a car.                     Have I got a car?
You have got a car.          You haven’t got a car.                 Have you got a car?
He has got a car.               He hasn’t got a car.                    Has he got a car?
She has got a car.             She hasn’t got a car.                   Has she got a car?
It has got a car.                It hasn’t got a car.                      Has it got a car?
We have got a car.            We haven’t got a car.                  Have we got a car?
They have got a car.         They haven’t got a car.               Have they got a car?

 • DİKKAT!– I have got a car. ( Bir arabam var.)

  Türkçe’ye çevirirken genelde “Bir arabaya sahibim” şeklinde çevirmeyiz. İki dil arasındaki bu farklılık bazen İngilizce’yi yeni öğrenenler için sorun teşkil edebilir.

  Şöyle ki;

  “Benim iki kız kardeşim var” cümlesini İngilizce’ye çevirmek isteyen bir kişi, “var” kelimesine aldanarak “there is/are” kalıbını kullanabilir ve tabi ki yanlış olur. O yüzden cümlenin sahiplik anlamı içerip içermediğine bakılmalıdır.

  – She has got two sisters. (Onun iki kız kardeşi var veya o iki kız kardeşe sahiptir) – We have got many pens. (Bizim çok kalemimiz var veya biz çok kaleme sahibiz)

Have/has got veya sadece have/has

Değişik metinlerde farklı kullanımlara rastlayabiliriz. Özellikle İngiltere’de kullanılan İngilizce’de “have/has got” daha sık kullanılır.

– I have got a sister.                       – I have a sister.

Bu iki cümle arasında anlam olarak fark yoktur. Ancak olumsuz ve sorularda durum aynı değildir.

(+) I have got a book.                           (+) I have a book.
(-) I haven’t got a book.                        (-) I don’t have a book.
(?) Have I got a book?                           (?) Do I have a book?

YANLIŞ KULLANIMLAR

İki farklı kullanım birbiriyle karıştırılırsa gramatik açıdan hatalı olur.

Examples:

A: Have you got a pencil?                             A: Do you have any money?                                                                                            B: No, I haven’t. (doğru)                        B: No, I don’t. (doğru)
No, I don’t. (yanlış)                                        No, I haven’t. (yanlış)

COUNTABLE – UNCOUNTABLE NOUNS
(Sayılabilen – sayılamayan isimler)

İngilizce’de isimler sayılabilen ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır ve cümle içindeki kullanımları farklıdır. Sayılamayan isimler her zaman için tekil kabul edilir.

Örneğin İngilizce’de “saç” kelimesi “uncountable”dır yani sayılamaz. Bu yüzden asla “s” takısı alarak çoğul yapılamaz. Halbuki Türkçe’de biz “saçlar” diyebiliriz. Aynı şekilde “su”, “pirinç” ve benzeri kelimeler hep tekil kullanılmak zorundadır. Aynı şekilde sayılamayan kelimelerin başında “a veya an” artikelini de kullanamayız. Çünkü “a” bir anlamına gelir.

EXAMPLES

There is a book on the table.                                                                                     There are four books on the table.

(“book” kelimesi sayılabilen isim olduğu için çoğul olarak kullanılabilir.)

There is some water in the glass.

(“su” kelimesi sayılamaz olduğu için asla “there are” kalıbıyla kullanılamaz.

SOME UNCOUNTABLE NOUNS
(Bazı sayılamayan isimler)

air                 bread            cake

coffee            coke              coke

hair               milk              money

water            weather

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This, that – these, THOSE

This ve that Türkçe’de “bu” ve “şu” ifadelerinin karşılığıdır

Konuşurken bize yakın olan nesneler için “this” (bu)

Konuşurken bize uzak olan nesneler için “that” (şu)

Konuşurken bize yakın olan nesneler için “these” (bunlar)

Konuşurken bize uzak olan nesneler için “those” (şunlar)

EXAMPLES

This book (bu kitap) – these books (bu kitaplar)

This student (bu öğrenci) – these students (bu öğrenciler)

This school (bu okul) – these schools (bu okullar)

This man (bu adam) – these men (bu adamlar)

That train (şu tren) – those trains (şu trenler)

That building (şu bina) – those buildings (şu binalar)

DİKKAT! Aşağıdaki cümleler kesinlikle yanlıştır.

This books are very expensive (This tekillerle kullanıldığı için “books” diyemeyiz.)

These girl is very beautiful. (Aynı şekilde “these” kelimesinden sonra tekil isim kullanamayız.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THERE IS – THERE ARE

There is / there are” Türkçe’de “var” kelimesinin karşılığıdır. Tekiller ve sayılamayan isimler için “there is”, çoğullar içinse “there are” kullanılır.

SINGULAR (Tekil ve sayılamayanlar)
there is…. (there’s)
is there…?
there is not. (there isn’t)

There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)
There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)
Excuse me;is there a good hotel near here? (Affedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)
There isn’t any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

PLURAL (Çoğul)
there are….
are there…?
there are not… (there aren’t)

There are some big trees in the garden. (Bahçede birkaç tane büyük ağaç var.)
There are many people in the school. (Okulda bir sürü insan var.)

Are there any books on the table? (Masanın üzerinde hiç kitap var mı?)
Yes, there are. / No, there aren’t.

How many students are there in the classroom? (Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?)

THERE IS AND IT IS

There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)

Bu cümlede “It’s a vase on the table” diyemeyiz.

AMA:  I like this vase. It’s very expensive. (Bu vazoyu seviyorum. O çok pahalı.)

Bu örnekte de “there is” kalıbını kullanamayız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME – ANY

“some” kelimesi Türkçe’de “biraz/birkaç” anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır.

Examples:

I am going to buy some eggs. (Birkaç tane yumurta alacağım.)
There is some ice in the fridge. (Buzdolabında biraz buz var.)
We made some mistakes. (Bazı yanlışlar yaptık.)
She said something. (Bir şey söyledi.)
I met someone. (Birisiyle tanıştım.)

”any” kelimesi Türkçe’de hiç anlamına gelir ve negatif cümlelerde kullanılır.

Examples:

I’m not going to buy any eggs. (Hiç yumurta almayacağım.)
There isn’t any ice in the fridge. (Buzdolabında hiç buz yok.)
They didn’t make any mistakes. (Hiç hata yapmadılar.)
She didn’t say anything. (Hiçbir şey söylemedi.)
I didn’t meet anybody. (Kimseyle tanışmadım.)

SORU CÜMLELERİNDE “SOME” VE “ANY”

Soru cümlelerinin çoğunda (istisnalar vardır) “any” kullanılır.

– Is there any ice in the fridge? (Buzdolabında hiç buz var mı?)
– Did they make any mistakes? (Onlar hiç hata yaptılar mı?)
– Are you doing anything this evening? (Bu akşam bir şey yapıyor musun?)

İnsanlara bir şey teklif ederken veya bir şey önerirken kullandığımız soru cümlelerinde “any” değil, “some” kullanılır. Bu cümleler kalıp olarak soru cümlesi olsa da esasen tekliftir.

Examples:

– Would you like some milk? (Biraz süt ister misiniz)
(Bu cümle yapı olarak soru cümlesi olsa da bilgi alma amaçlı sorulan gerçek bir soru değildir, bir tekliftir.)
– Would you like something to drink? (İçecek bir şey ister miydiniz?)
– Can I have some bread? (Biraz ekmek alabilir miyim?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHEN…? – HOW LONG…?

“When” soru kelimesi Simple Past Tense ile, “How long” soru kalıbıysa Present Perfect Tense ile kullanılır. Aşağıdaki örneklerde iki kullanımın farkına bakın.

When did it start snowing? (Kar yağışı ne zaman başladı?)
It started snowing two hours ago. (Kar yağışı iki saat önce başladı.)
Bu örnekte kar yağışının tam olarak ne zaman başladığı sorulmaktadır.

How long has it been snowing? (Ne zamandır kar yağıyor?)
It has been snowing for two hours. (İki saattir kar yağıyor.)

Bu örnekte ise kar yağışının başlangıcı ve ne kadar zamandır devam ettiği sorulmaktadır.

Aşağıdaki örnekte aynı şekilde iki soru kelimesinin farklı kullanımları verilmiştir.

When did you first meet your girlfriend? (Kız arkadaşınla ilk ne zaman tanıştın?)
How long have you known your girlfriend? (Kız arkadaşını ne zamandır tanıyorsun?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR – SINCE

for ve since “Present Perfect Tense” ile kullanılan zaman bildiren ifadelerdir. Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.

● FOR

Bir eylemle ilgili süreçten bahsederken for kullanılır.

Example:

– I have been chatting for two hours. (İki saattir chat yapıyorum.)

Bu örnekten chat yapma eyleminin iki saat önce başladığı ve hala devam ettiği anlaşılmaktadır.

– John has been working for this company for six months. (John altı aydır bu şirkette çalışıyor.)

● SINCE

Bir eylemle ilgili sürecin başlangıç noktasından bahsederken since kullanırız.

– I have been chatting since 2 o’clock. (Saat ikiden beri chat yapıyorum.)

Bu örnekte chat yapma eyleminin ne kadar sürdüğü değil, ne zaman başladığı ifade edilmektedir. Ama sonuç olarak eylemin ne kadar sürdüğü de anlaşılır. Örneğin cümle saat 4’de söylenmişse, eylem iki saat sürmüş demektir.

– I haven’t seen Mary since Monday. (Pazartesiden beri Mary’yi görmedim)

Olumlu cümlelerde kimi zaman for cümleden çıkarılabilir.

– We have been married (for) 20 years. (20-yıldır evliyiz.)

Bu cümlede for kullanılmasa da olabilir. Ancak:

– They haven’t seen each other for 2 years. (İki yıldır birbirlerini görmediler.)

Bu cümle olumsuz olduğu için for cümleden çıkarılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOULD YOU LIKE…? I’D LIKE…

“Would you like…?” kalıbı bir şey teklif etmek için kullanılır.

Examples:

A: Would you like some tea? (Çay alır mıydınız?)
B: No, thank you. (Hayır, teşekkür ederim.)
A: Would you like coffee? (Kahve ister misiniz?)
B: Oh, no. (Hayır)
A: Then, what would you like to drink? (O halde ne içmek istersiniz?)
B: Coke, please. (Kola lütfen.)

Örneklerde görüldüğü gibi “would you like” kalıbı nazik bir şekilde bir şey teklif ederken kullanılır. İngilizce’ de “do you want” sorusuyla aynı anlamdadır ama daha naziktir.

 • “Would you like to…?” kalıbı birisini bir şey yapmak için davet ederken kullanılır. 

  Examples: Would you like to come to my birthday party? (Benim doğum günü partime gelmek ister misin?)
  What would you like to do tonight? (Bu gece ne yapmak istersin?)

 • “Would like to” kalıbı nazikçe bir şey istemek için “I want” kalıbının yerine kullanılır. 

  Examples: 

  – I am very hungry. I’d like a hamburger. (Çok açım. Bir hamburger istiyorum/alabilir miyim)- I’d like some information about the programme, please.
  (Programla ilgili bilgi istiyorum/alabilir miyim.)

 

 • WOULD YOU LIKE…? ile DO YOU LIKE…? ARASINDAKİ FARK

 

Aşağıdaki örnekleri dikkatli bir şekilde inceleyin.

– Would you like tea? (Çay ister misiniz?)
– No, I’d like coffee. (Hayır, kahve istiyorum.)
– Do you like tea? (Çayı sever misiniz?)
– No, I like coffee. (Hayır, kahve severim.)
– What would you like to do at the weekend? (Hafta sonu ne yapmak istersin?)
– What do you like to do at the weekend? (Hafta sonları ne yapmaktan hoşlanırsın?)

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFER – WOULD RATHER

Prefer ve would rather kalıplarını tercihlerimizden bahsederken kullanırız.

Examples:

– I prefer to live in the country. (Köyde yaşamayı tercih ederim.)
– I prefer to play basketball rather than play football.
(Futbol oynamaktansa basketbol oynamayı tercih ederim.)

● PREFER

Genel olarak hayatta neyi tercih ettiğinizi ifade ederken “prefer” kalıbı üç farklı şekilde kullanılabilir:

a) Prefer something to something else
(Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek)
– I prefer football to basketball. (Futbolu basketbole tercih ederim.)
– I prefer city to country. (Şehiri köye tercih ederim.)
b) Prefer to do something rather than do something else.
(Bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmayı tercih etmek.)
– I prefer to drink tea (Çay içmeyi tercih ederim.)
– I prefer to drink tea rather than (drink) coffee. (Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.)
c) Prefer doing something to doing something else
(Bir şeyi yapmak yerine başka bir şeyi yapmayı tercih etmek.)
– I prefer drinking tea (Çay içmeyi tercih ederim.)
– I prefer drinking tea to drinking coffee. (Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.)

DİKKAT! Bu üç kullanım arasında anlam olarak bir fark yoktur.

● WOULD PREFER (I’d prefer)

“Would Prefer” kalıbı genel tercihlerimiz değil, belirli bir durumda neyi tercih ettiğimizi ifade ederken kullanılır.

Example:

– Would you prefer coffee or tea? (Kahve mi alırsınız, çay mı?)
– I’d prefer to stay at home rather than go to the cinema tonight.
(Bu gece sinemaya gitmektense, evde kalmayı tercih ederim.)

● WOULD RATHER (I’d rather)

“would rather” ve “would prefer” kalıpları arasında anlam olarak fark yoktur. Sadece kullanımda aşağıdaki fark vardır.

would rather do                

would prefer to do

“would rather” kalıbından sonra doğrudan fiil gelir ve ek almaz.

Examples:

 

– I’d rather go by car. (Arabayla gitmeyi tercih ederim.)
– I’d rather stay at home. (Evde kalmayı tercih ederim.)

REPORTED SPEECH

Indirect Speech (‘reported speech’ de denir) birisinin söylediği cümleyi aktarmaya denir. Genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Eğer aktarılan eylem geçmişte yapılmış ise, cümle geçmiş zaman olur. Bu kalıp genellikle bahsedilen zamandan bir önceki geçmiş zamanla ifade edilir.

Örneğin:

 • He said the test was difficult. (Testin zor olduğunu söyledi.)
 • She said she watched TV every day. (Her gün TV seyrettiğini söyledi.)
 • Jack said he came to school every day. (Jack her gün okula gittiğini söyledi.)Eğer aktarılan eylem; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zaman ile ifade ediliyorsa, kullanılan zaman aynı kalır, değişmez.

Örneğin:

 • He says the test is difficult. (Testin zor olduğunu söylüyor.)
 • She has said that she watches TV every day. (Her gün TV izlediğini söylemişti.)
 • Jack will say that he comes to school every day. (Jack okula her gün geldiğini söylüyor.)Eğer aktarılan konu, genel geçer bir olayı anlatıyorsa geniş zaman kullanılır.

Örneğin:

 • The teacher said that phrasal verbs are very important.(Öğretmen Phrasal Verbs ‘lerin çok önemli olduğunu söyledi.)

Zamir ve Zaman Zarflarının Değiştirilmesi

Konuşma aktarılırken, zamirin cümlede geçen nesne ile uyumlu hale gelebilmesi için zamiri de değiştirmek gerekir.

Örneğin:

 • She said, “I want to bring my children.” (Çocuklarımı getirmek istiyorum”, She said she wanted to bring her children. (Çocuklarını getirmek istediğini söyledi.)
 • Jack said, “My wife went with me to the show.” (Şova karımla birlikte gittik.), dedi. Jack said his wife had gone with him to the show. (Jack, şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi.)

Konuşulan anı; geniş zaman, geçmiş zaman veya gelecek zamanla uyumlu hale getirmek için zaman zarflarını da değiştirmek gerekir.

Örneğin:

 • She said, “I want to bring my children tomorrow.” (Çocuklarımı yarın getirmek istiyorum), dedi. (Çocuklarını yarın getirmek istediğini söyledi.), olur.
 • Jack said, “My wife went with me to the show yesterday.” (Dün şova karımla birlikte gittik), (Jack, dün şova karısıyla birlikte gittiğini söyledi.)

Indirect Questions

Soruları aktarırken özellikle cümlelerin dizilişine dikkat etmek gerekir. Evet/Hayır ile başlayan soru cümlelerini aktarırken (if) “eğer” kullanılır. Niçin, nerede, ne zaman gibi soru kelimelerini kullanırken, cümleye bu soru kelimeleriyle başlamak gerekir.

Örneğin:

 • She asked, “Do you want to come with me?” “Benimle gelmek ister misin?” diye sordu. She asked me if I wanted to come with her. “Bana, onunla gidip gitmeyeceğimi sordu.”
 • Dave asked, “Where did you go last weekend?” Dave, “Geçen hafta nereye gittin?” diye sordu. Dave asked me where I had gone the previous weekend. “Dave,geçen hafta nereye gittiğimi sordu.”
 • He asked, “Why are you studying English?”Niçin İngilizce çalışıyorsun? diye sordu.
  She asked me why I was studying English. “Bana niçin İngilizce çalıştığımı sordu.”

Aşağıdaki tabloda aktarılmış cümleler, geçmiş zamanda kullanılmıştır.

“*” İşaretlenmiş cümlelere özellikle dikkat edin.

Not: Geçmiş zaman, yakın geçmiş zaman ve past perfect zaman da dahil olmak üzere hepsi past perfect tense çevrilmiştir.

Direct SpeechIndirect Speech
He said, “I live in Paris.”  “Paris’ te yaşıyorum.” dedi.He said he lived in Paris. ”Paris’te yaşadığını söyledi.”
He said, “I am cooking dinner.” “Akşam yemeğini pişiriyorum”, dediHe said he was cooking dinner. ”Akşam yemeğini pişirdiğini söyledi.”
He said, “I have visited London twice.”  “Londra’yı iki kez ziyaret ettim”, dedi.He said he had visited London twice.” Londrayı iki kez ziyaret ettiğini söyledi.”
He said, “I went to New York last week.”  “Geçen hafta New York’a gittim”, dedi.He said he had gone to New York the week before. ”Geçen hafta New York’a gittiğini söyledi.”
He said, “I had already eaten.” Ben yemeğimi çoktan yedim”, dedi.He said he had already eaten. ”Yemeğini çoktan yediğini söyledi.”
He said, “I am going to find a new job.” “Yeni bir iş bulacağım “, dedi.He said he was going to find a new job.” Yeni bir iş bulacağını söyledi.”
He said, “I will give Jack a call.” ”Jack’i arayacağım”, dedi.He said he would give Jack a call. ”Jack’i arayacağını söyledi.”
He said, “I have been working on that project for over two weeks.” “İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyorum. “, dedi.He said he had been working on that project for over two weeks. ”İki haftadan daha uzun bir süredir bu proje üzerinde çalıştığını söyledi.”
He said, “I can come tonight.” “Bu akşam gelebilirim”, dedi.He said he could come that night. ”Bu akşam gelebilileceğini söyledi.”
He said, “I may buy a new car.” “Yeni bir araba satın alabilirim”, dedi.He said he might buy a new car. ”Yeni bir araba alabileceğini söyledi.”
* He said, “I might go to Denver.” “Denver’lara gidebilirim”, dedi.He said he might go to Denver.”Denver’lara gidebileceğini söyledi.”
* He said, “I must give Ken a call.”  ”Ken’i aramalıyım,” dedi.He said he had to give Ken a call. ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi.”
* He said, “I have to give Ken a call.” “Ken’ i aramam gerekiyor”, dedi.He said he had to give Ken a call. . ”Keven’ı araması gerektiğini söyledi.”
* He said, “I should see a doctor” “Doktora görünmeliyim”, dedi.He said he should see a doctor. ”Doktora görünmesi gerektiğini söyledi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIVE PRONOUNS

Aşağıdaki tabloda en sağ kolonda gözüken zamirler “reflexive pronouns” olarak adlandırılır ve Türkçe’de “kendim”, “kendisi”, “kendimiz” gibi anlamlara gelir.

Imemyself
youyouyourself/yourselves
hehimhimself
sheherherself
weusourselves
theythemthemselves

Aşağıdaki Türkçe cümleye bakın.

– Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede “beni” yerine “kendimi” kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

– I cut me with a knife.

Bu cümle de yanlıştır. “me” beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun “myself” olmalıdır.

– I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

Aşağıda reflexive pronoun’ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

– She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
– I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
– He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
– They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
Reflexive Pronoun ne zaman kullanılır?

Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır.
– When the subject and object are the same (Özne ve nesne aynı olduğunda)
I hurt myself. (Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band calls themselves “Dire Straits”. (Grup kendine “Dire Straits” diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

As the object of a preposition, referring to the subject (Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına)
That man is talking to himself.

When you want to emphasize the subject (Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)
I’ll do it myself. (No-one else will help me.)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.)

COMPARISON

“mukayese, karşılaştırma” demektir. Her dilde olduğu gibi İngilizce’de de sıfat ve zarflar her biri kendi arasında mukayese edilebilir. Önemli iki mukayese yapısı vardır. Birincisi “daha” anlamında olan “comperative”, ikincisi bir grup içinde “en iyi” anlamında ”superlative” yapısıdır.  Diğer dillerde bu yapılar kolay olmasına rağmen İngilizce’de biraz karışıktır. Şimdi bunu sıfat ve zarflarda ayrı ayrı görelim.

Sıfatlarda Mukayese

Sıfatlarda mukayese hece sayısına göre yapılır. Bu yüzden tek heceli sıfatlarda, ikiden fazla hecelilerde ve iki hecelilerde olmak üzere maddelere ayırarak konuyu işleyeceğiz.

1.) Tek Heceli Sıfatlarda

Tek hecelilerde comperative “er”, superlative “the ………est” ekleri ile yapılır.

Adjective (yalın)           Comparative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

High (yüksek)                higher (daha yüksek)              the highest (en yüksek)

Dark (koyu)                   darker (daha koyu)                 the darkest (en koyu)

Tall (uzun)                     taller (daha uzun)                  the tallest (en uzun)

Brave (cesur)                 braver (daha cesur)                the bravest (en cesur)

2.) İkiden Fazla Heceli Sıfatlarda

İkiden fazla heceli sıfatlarda comperative “more”, superlative “the most” ekleri ile yapılır.

Adjective (yalın)           Comperative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

Expensive (pahalı)               more expensive (daha pahalı)       the most expensive (en pahalı)

Interested (ilgili)                 more interested (daha ilgili)          the most interested (en ilgili)

Frightening (ürkütücü)        more frightening (daha urkütücü)  the most frightening (en ürkütücü)

3.) İki Heceli Sıfatlarda

İki heceli sıfatlarda durum biraz daha karmaşıktır. Bunlardan üç tanesi tek heceliler gibi “er ve the…..est” ekleri ile diğerleri “more ve the most” ekleri ile yapılır.

Narrow (dar)                  narrower (daha dar)               the narrowest (en dar)

Happy (mutlu)               happier (daha mutlu)              the happiest (en mutlu)

Simple (basit)                simpler (daha basit)                the simplest (en basit)

Bunların dışında kalan iki heceli sıfatlar “more ve the most” ekleri ile mukayese edilir. Aslında bu konu daha karmaşıktır. En anlaşılır sade halde verilmeye çalışıldı. Bu temel şekli ile konuyu öğrendikten sonra başka gramer kitaplarından çalışılabilir.

Şimdi örneklerle konunun KPDS ile ilgili boyutunu irdeleyelim.

KPDS’de comperative bir yapı sorulursa mutlaka bir “than” eki vardır ve cümlede bu ek aranmalıdır. Çünkü comperativede kıyas iki kişi veya nesne arasında yapılır. Eğer “than” eki yoksa bu comperative değildir. Bu durumda superlative aranmalıdır. Superlativede kıyas ikiden fazla kişi veya nesne arasındadır.

I am older than you (are) (Ben sizden daha yaşlıyım.)

Sıfatlarda comperative durumunda yukarıdaki cümlede parantez içinde gösterilen fiil opsiyoneldir. Genelde kullanılmaz. Ama zarflarda önemlidir.

This camera is more expensive than yours. (Bu kamera sizinkinden daha pahalıdır.)

My son is the most intelligent student in the classroom. (Oğlum sınıftaki en çalışkan öğrencidir.)

Eğer kıyas, kişinin bulunduğu yere (konuma) göre ise “in” edatı kullanılır.

My son is the most intelligent student of all his friends. (Oğlum arkadaşlarından en çalışkan olan öğrencidir.)

Eğer kıyas, kişinin emsalleri arasında ise “of” edatı kullanılır.

Soru şekli

Your article is the most informative (article) of all the article we have received. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)

“of veya in” edatları oldumu mutlaka superlative gidilmelidir. Ama işi daha çok karmaşık hale getirmek için of’tan sonraki yapıyı başa alarak sorarlar. Bu konudan en yaygın olarak sorulan soru şekli budur.

Of all the article we have received, your article is ……………………. informative. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)

Şeklinde cümleyi boş bırakarak sorarlar. Burada “than” olmadığı için comperative değil; “of” olduğu için superlative’dir deyip, şıklardan “the most”u işaretliyoruz.

Böyle sorularda bir de özne – tümleç uyumuna çok dikkat etmek gerekir. Özne tekil ise tümleç tekil; özne çoğul ise tümleç çoğul olmak zorundadır. Bu özellikten de soru gelebilir.

He is ………………….lenient managers we have ever had. (O hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdendir.)

The most

One of the most

Doğru cevap “one of the most” dur. Burada özne – tümleç uyumu aranmalıdır. Eğer “the most lenient”i seçersek “o hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdir” anlamı çıkar ki yanlıştır.

Sıfatlarda comparision konusundan gelebilecek soruları ve nasıl yaklaşılması gerektiğini özetlersek;

 1. Than’ in olup olmaması durumu: Varsa “comperative” dir yoksa superlative aranmalıdır.
 2. “İn” ve “of” edatlarının kullanımı: Mukayese konuma göre ise “in”, emsallere göre ise “of” edatı kullanılır. Eğer bu iki edattan biri varsa mutlaka superlative’e gidilmelidir.
 3. Bu edatların başa alınarak karmaşık bir şekilde sorulması: Burada dikkatli olup yapıyı görebilmek gerekir.
 4. Superlative’ de özne – tümleç uyumu: Özne ve tümlecin tekil – çoğul açısından uyumunu ve yapının superlative olduğunu görmek soruyu çözmüş olmak demektir.

Equality

Sıfat ve Zarflarda “…e kadar” anlamına gelen eşitlik yapısıdır. Sorulabilen bir kalıptır. Yapı olarak “as/ so………as” şeklindedir. Araya sıfat veya Zarf gelir.

Olumlu: as………as

Olumsuz: as/so………as

She is as intelligent as her brother. (O kardeşi kadar zekidir.)

She isn’t as/so intelligent as her brother. (O kardeşi kadar zeki değildir.)

Yukarıdaki örnekte iki kişinin karşılaştırılması vardır. Bu yapıda ayrıca bir kişinin iki meziyeti de karşılaştırılabilir.

He is as intelligent as hardworking. (O zeki olduğu kadar çalışkandır da.)

Katlamalı İfadelerde

The same………..as şeklindedir. “……….ile aynı” olarak çevrilir. Öncekinden farkı araya bir isim gelmesi ve as’in the same’e dönmesidir.

The same + noun + as şeklindedir.

He is the same age as I am. (O benimle aynı yaştadır.)

İpucu: Aradaki kelimenin sıfat/zarf mı yoksa isim mi olduğunu tespit etmek gerekir.

This manager is more capable than the previous.(manager) (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu şekildeki kıyaslamalarda ikinci isim opsiyoneldir, kullanılmayabilir. Onun yerine “one veya ones” kullanılabilir. Burada özne – tümleç uyumu önemlidir. Eğer özne tekil ise tümleç tekil (one); özne çoğul ise tümleç çoğul (ones) olacaktır.

This manager is more capable than the previous one.  (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu zamir iki yerde kullanılır. One – ones ve that – those’ dur. Birincisi genellikle sıfatlarla kullanılır. İkincisinin kullanımını sonra göreceğiz.

The students are more prolific than the other ones. (Bu öğrenciler diğerlerinden daha verimlidirler.)

This writer is the most distinguished that I have ever seen. (Bu yazar şu ana kadar gördüğümüz en seçkin yazardır.)

KPDS’de bu yapının üç yönü sorulabilir:

 1. the most yapısı sorulabilir.
 2. Şu ana kadar (ever, so far …vb) sözcükleri sorulabilir.
 3. Present perfect yapısı sorulabilir

Present Perfect yapısı her zaman superlative’de kullanılabilir. Bu cümleyi ayrıca değişik kelimelerle birkaç defa yazıp iyi kavramak gerekir. Sınavda bu iyi kavranmışsa rahatlık sağlar.

Düzensiz Sıfatlarda Comparision

Daha önce anlatılan comparision yapısına uymayan sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir. Bunlarda comparision için“er – the…est veya more – the most” yerine farklı sözcükler türetilmiştir.

Adjective (yalın)           Comperative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

Good (iyi)                      better (daha iyi)                     the best (en iyi)

Bad (kötü)                     worse                                    the worst

Many, much (çok)          more                                     the most

Little (az)                      less                                       the least (few kurallıdır)

Old (yaşlı)                      older                                     the oldest

elder                                     the eldest (kardeşler arasında)

Far (uzak)                     farther                                   the farthest (mesafe olarak)

further                                  the furthest (soyut olarak)

Not: Özellikle ilk dördü çok önemlidir. İyi bilmek gerekir.

He is the oldest student in the classroom. (O sınıftaki en yaşlı öğrencidir.)

She is my elder sister. (O benim ablamdır.)

This is the best film I have so far watched. (Bu film şu ana kadar izlediğim en iyi filmdir.)

Superlative, present perfect ve şu ana kadar ifadelerine dikkat ediniz.

This study is not worse than the previous one. (Bu çalışma öncekinden daha kötü değildir.)

Multiple Comparisons

Çok , katlı karşılaştırma olup, KPDS’de en çok sorulan yapıdır. Gerek sıfatlarda gerekse zarflarda kat ifadesinden sonra “as many/much as” ifadesi yazılır.

As many as: sayılabilenler için kullanılır.

As much as: sayılamayanlar için kullanılır

I have twice as many books as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)

Bu cümle şu şekilde de yazılabilir.

I have twice books as many as you have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)

He has twice as much money as I do. (O benden iki kat daha fazla paraya sahiptir.)

Soru şekli

 1. much ve many ayırımı sorulabilir
 2. katlama sözcüğü (once, twice, three times……) sorulabilir.
 3. Tüm kalıp (as much as, as money as) sorulabilir

To double:       iki kat artmak

To triple:          üç kat artmak

To quadruple:  dört kat artmak

Our population has doubled over the last twenty-five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kat artmış.)

Bu yapıda “…daha fazla” ifadesi nasıl eklenebilir? (iki kattan/üç kattan/dört kattan daha fazla) Yardımcı fiil ile temel fiil arasına “more than” yazılarak bu anlam verilir.

Our population has more than doubled over the last twenty-five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kattan daha fazla artmış.)

Comparision konusunun en zor sorusu bu yapıdaki “more than” ifadesidir. Bir kez KPDS’de sorulmuştur.

Zarflarda Mukayese

Zarflar da sıfatlar gibi kendi aralarında kıyaslanabilirler. Sıfatların kıyaslamalarının iyi anlaşılması bu konuya çok iyi bir hazırlık olur. Çünkü orada anlatılan kurallar zarf kıyaslamaları için de geçerlidir. Maddeler (iki madde ve düzensizler olmak üzere) halinde zarfların kıyaslamalarını açıklamaya çalışalım.

1.) Sonuna “ly” alan Zarflarda: Bunlarda kıyas “more ve the most” ile yapılır.

Adverb (yalın)               Comparative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

Quickly (hızlı)                 more quickly (daha hızlı)         the most quickly (en hızlı)

Carefully (dikkatli)          more carefully                        the most carefully

Fortunately (şans eseri)  more fortunately                    the most fortunately

2.) Sonuna “ly” almayan Zarflarda: Bunlarda kıyas “er ve the…est” ile yapılır.

Adverb (yalın)               Comparative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

Hard (sıkı)                     harder (daha sıkı)                   the hardest (en sıkı)

Fast (hızlı)                     faster                                    the fastest

Early (erken)                 earlier                                   the earliest

Early zarfı sonunda “ly” olduğu için birinci maddeye dahil olmalıdır diye bir düşünce akla gelebilir ama bu istisnai bir durum olup orijin olarak “ly” harfleri vardır. Yani sıfattan “ly” eki ile türetilmemiştir.

3.) Düzensiz Olan Zarflarda: Sıfatlarda olduğu gibi düzensiz zarflarda da comparison için kelimeler türetilmiştir.

Adverb (yalın)               Comparative (üstünlük)                                    Superlative (en üstünlük)

Well (iyi)                        better (daha iyi)                     the best (en iyi)

Badly (Kötü)                  worse                                    the worst

Much (çok)                    more                                     the most

Little (az)                      less                                       the lest

Dikkat edilirse düzensiz sıfat ve zarfların comparison durumları aynıdır. Bunlar kullanımlarına göre sıfat veya zarf durumuna geçerler.

He has a better English than my English. (O benim İngilizcemden daha iyi Bir İngilizce’ye sahiptir.)

He speaks better than I do. (O benden daha iyi İngilizce konuşur.)

Birinci cümlede “better” sıfat, ikincisinde zarftır.

She drives the best carefully of all her friends. (O tüm arkadaşlarından en dikkatli bir şekilde araba kullanır.)

My wife drives more carefully than I do. (Eşim benden daha dikkatli bir şekilde araba kullanır.)

Not: Zarf comparisonlarında karşılaştırılan kişiler değil;  kişilerin yaptığı eylemlerdir. Bu yüzden comperative yapısında sonda “than I me” diyemeyiz. Bir fiil söylemek zorundayız. Çünkü karşılaştırılan iki eylemdir.

I like football more than my wife like does. (Ben futbolu eşimin sevdiğinden daha fazla severim.)

Eğer yukarıdaki cümleyi “than my wife” ile bitirirsek “Ben futbolu eşimden daha fazla severim” anlamı çıkar ki bu da tehlikeli bir durumdur.

 

 

Equality

Sıfatlardaki eşitlik durumu ile aynıdır. Tek fark sıfat ve zarf kullanımından kaynaklanan (araya zarf gelme, much kullanma vb.) farklardır.

He is unlikely to learn as much as I am. (Onun benim kadar kazanması olası değildir.)

This boy doesn’t study so hard as his brother does. (Bu çocuk kardeşi kadar sıkı çalışmaz.)

You earn twice as much as I do (Siz benim iki katım kadar kazanıyorsunuz.)

Katlamalı ifadelerde sıfatlarda as much as kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJECTIVES (SIFATLAR) COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS

Sıfatların “comparative” ve “superlative” formları İngilizce’de farklı nesneleri mukayese    etmek için kullanılır. Comparative form iki nesne arasında farkları anlatmak için kullanılır.

Comparative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlarİki, üç veya daha çok heceli sıfatlarSonu “y” ile biten iki heceli sıfatlar
Sıfatın sonuna “er” ekleyinSıfattan önce “more” getirinSıfatın sonundaki “y” harfini yerine “ier” getirin
Örnek:  cheap – cheaper / hot – hotter / high – higherÖrnek:  interesting – more interesting / difficultÖrnek:  happy – happier / funny – funnier
Örnek cümleler
Yesterday was hotter than today.
(Dün bugünden daha sıcaktı)
Örnek cümleler
London is more expensive than Madrid.
(Londra Madrid’den daha pahalıdır)
Örnek cümleler
I am happier than you. (Ben senden daha mutluyum)

 

Superlative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

 

Tek heceli sıfatlarİki, üç veya daha çok heceli sıfatlarSonu “y” ile biten iki heceli sıfatlar
Sıfattan önce “the” getirin ve sıfatın sonuna “est” ekleyin Sıfattan önce “the most” getirin ve sıfatın sonuna “est” getirin. Sıfatın sonundaki “y”yi kaldırın ve yerine “iest” getirin.
Örnek:                cheap – the cheapest / hot – the hottest / high – the highestÖrnek:                interesting – the most interesting / difficult – the most difficultÖrnek:                        happy – the happiest / funny – the funniest
Örnek Cümleler
Today is the hottest day of the summer.
(Bugün yazın en sıcak günü)
Örnek Cümleler
London is the most expensive city in England.
(Londra İngiltere’deki en pahalı şehirdir)
Örnek Cümleler
New York is the noisiest city in the USA.
(New York Amerika’daki en gürültülü şehirdir.)

Örnek: New York is more exciting than Seattle                                                          (New York Seattle’den daha heyecanlıdır.)

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en” kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır.

Örnek: New York is the most exciting city in the USA                                               (New York Amerika’nın en heyecan verici şehridir.)

ÖNEMLİ İSTİSNALAR

Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.

Good

 • Good – adjective
 • Better – comparative
 • The best – superlative

Örnek Cümleler

This book is better than that one.
This is the best school in the city.

Bad

 • Bad – adjective
 • Worse – comparative
 • The worst – superlative

Örnek Cümleler

His French is worse than mine.
This is the worst day of my life.

Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterildiği gibi düzenli değişmezler. Yani ezberlenmeleri gerekir.

COMPRASIONS: KARŞILAŞTIRMALAR

 

AS…  AS:  …  KADAR veya NOT AS…  AS: KADAR DEĞİLDİR.

Crocodiles are as dangerous as alligators.

Krokodiller, aligatörler kadar tehlikelidir.

Crocodiles are not as dangerous as snakes.

Krokodiller, yılanlar kadar tehlikeli değildir.

 

1- Tek heceli sıfatlarda  – er eki getirilir

 

–  daha ( sıfatın sonuna  – er eki getirilir ve cümleye daha … anlamını katar)

ancak sonu “y” ile biten sıfatlarda –y kaynaştırma harfi kalkar ve – ier olur.

– Earlier    – Narrower

– Bigger   – Thinner

– Thicker – Greyer

– Finer      – Better

 • “ – d / ed / ful/ing / ive/ly/ous/re gibi son harflerle bir de iki veya daha fazla heceli

sıfatlarda sıfatın başına  – more   getirilir

 • more afraid
 • more tired
 • more beautiful
 • more attractive
 • more charming
 • more quickly
 • more nervous
 • more obscure

 

 • Aşağıdaki sıfat veya belirteçleri üstünlük dereceleri yoktur.
 • here
 • now
 • once
 • then
 • there
 • very

 

 • Eşitlik derecesi belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır.
 • in / inner :  daha içeride
 • out / outer : daha dışarıda
 • up / upper : daha üstte

 

 • Eksiklik derecesinde ise; LESS ………. THAN  (… DEN DAHA AZ) dan / den daha…. dir
 • No-name silver / silver CD-Rs are less cheap than Sony CD-Rs.
 • No name gümüş CD-ler Sony Cdlerden daha az ucuzdur.
 • Spiders are less dangerous than
 • Örümcekler yılanlardan daha az tehlikelidir.
 • Brown is less careful than Mrs.Brown
 • Bay Brown, Bayan Brown’dan daha az dikkatlidir.

 

 • PROPORTION / ORANLAMA

 

 • ) The + adjective    + r         The + adjective       + r

                           + er                                        + er

                           + ier                                       + ier

 

 • The longer you wait, the more you gain
 • Ne kadar çok beklersen, o kadar çok kazanırsın

 

 • The earlier you get up, the earlier you go to school.
 • Ne kadar erken kalkarsan, o kadar erken okula gidersin.

 

 • The more you eat, the quickly you grow.
 • Ne kadar çok yersen , o kadar çabuk büyürsün

 

 • The more you work the more you earn.
 • Ne kadar çok çalışırsan, o kadar çok kazanırsın.

 

B-) The more adjective (sıfat)                  The more adjective (sıfat)

       The more adverb (belirteç)                The more adverb (belirteç)

 

 • The more questions you solve, the more grades you obtain.
 • Ne kadar çok problem çözersen, o kadar çok not alırsın.
 • The more money you pay, the more goods you buy.
 • Ne kadar çok para ödersen , o kadar çok mal alırsın.

 

 • The more shipments you make the more orders you can place.
 • Ne kadar çok sevkıyat yaparsanız, o kadar çok sipariş alırsınız.

 

 • Sessiz bir harfi izleyen – y harfiyle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkar ve – iest / -y harfi olmayanlarda ise – est eki gelir

Early – earliest

Rich – richest

Big – biggest

Small – smallest

Fine – finest

Narrow – narrowest

 

 • a-o-u-e-i gibi sesli ünlü harfle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkmaz ve – iest / eki gelmez onun yerine direkt –  est  eki gelir

– Grey     – Greyest

 

9- Ancak iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteçlerde; – d / -ed / -ful / – ive /

           -ly / -ous / -re son harfleriyle biten iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteç-

lerde başa the most ibaresi getirilir.

 

 • Afraid -tired            -beautiful                -charming
 • quickly -nervous        -obscure

 

 • Yine aşağıdaki sıfat ve belirteçlerin en üstünlük dereceleri yoktur.
 • Here -now             -once
 • Then -there           -very

 

 • Eşitlik derecesi belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır
 • in / inest     :  en içeride
 • out / outest :  en dışarıda
 • up / uppest :  en üstte

 

 • THE LEAST ADJECTIVE
 • Cats are the least dangerous animals.
 • Kediler en az tehlikeli olan hayvanlardır.

 

 • P & O Line is the least expensive line therefore it is preferred by a lot of importers
 • P & O hattı en az pahalı olan bir hat olup, bu nedenle pek çok ithalatçı tarafından tercih edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRREGULAR VERBS – DÜZENSİZ FİLLER

AriseAroseArisenKalkmak-doğrulmak-ortaya çıkmak-doğmak-yükselmek-meydana gelmek –baş göstermek.
AwakeAwokeAwoken -awakedUyanmak – uyandırmak-harekete geçmek –harekete geçirmek – farkına varmak.
BeWasBeenOlmak
BeginBeganBegunBaşlamak
ComeCameComeGelmek
BendBentBentEğmek /bükmek /bükülmek
BiteBitBittenIsırmak /rahatsız etmek/sokmak
BlowBlewBlownEsmek / üflemek / sürüklemek
BreakBrokeBrokenKırmak/kırılmak
BringBroughtBroughtGetirmek
BroadcastBroadcastBroadcastYayın yapmak/yayınlamak
BuildBuiltBuiltİnşa etmek
BuyBroughtBroughtSatın almak
CatchCaughtCaughtYakalamak / yetişmek
ChooseChoseChosenTercih etmek
ComeCameComeGelmek
CostCostCostMal olmak
CutCutCutKesmek
DigDugDugKazmak
DoDidDoneYapmak /etmek
DrawDrewDrawnÇizmek
DrinkDrankDrunkİçmek
DriveDroveDrivenSürmek  / araba kullanmak
EatAteEatenYemek
FallFellFallenDüşmek
FeedFedFedBeslemek / yedirmek
FeelFeltFeltHissetmek
FightFoughtFoughtDövüşmek/savaşmak
FindFoundFoundBulmak
FitFitFitUymak / uyuşmak
FlyFlewFlownUçmak
ForgetForgotForgottenUnutmak
ForgiveForgaveForgivenBağışlamak
FreezeFrozeFrozenDonmak /dondurmak
GetGotGotAlmak /elde etmek / olmak / ilgilenmek/ulaşmak
GiveGaveGivenVermek
GoWentGoneGitmek
GrowGrewGrownYetişmek/büyümek /gelişmek
HangHuungHungAsmak
HaveHadHadSahip olmak
HearHeardHeardİşitmek /haber almak
HideHidHiddenSaklamak
HitHitHitVurmak / çarpmak/ varmak/ ulaşmak/darbe indirmek
HoldHeldHeldTutmak /elinde tutmak
HurtHurtHurtİncinmek/incitmek/acıtmak
KeepKeptKeptTutmak/saklamak/alıkoymak
KnowKnewKnownBilmek
LayLaidLaidYaymak/yerleştirmek /döşemek / hazırlamak
LeadLedLedKılavuzluk-önderlik etmek/yol göstermek
LeaveLeftLeftAyrılmak-bırakmak-terk etmek
LetLetLetİzin vermek-kiraya vermek
LendLentLentÖdünç vermek
LieLayLainYatmak-uzanmak-yalan söylemek
LightLit-lightedLit –lightedAydınlatmak-ışık vermek
LoseLostLostKaybetmek
MakeMadeMadeYapmak-hazırlamak
MeetMetMetBuluşmak-toplanmak
PayPaidPaidÖdemek
PutPutPutKoymak
QuitQuitQuitVazgeçmek
ReadReadReadOkumak
RideRodeRiddenBinmek”araca”
RingRangRungZil çalmak
RiseRoseRisenYükselmek /doğmak /ortaya çıkmak kalmak / meydana gelmek
RunRanRunKoşmak
SaySaidSaidSöylemek / demek
SeeSawSeenGörmek
SellSoldSoldSatmak
SendSentSentGöndermek
SetSetSetKurmak/işletmek/ayarlamak/ saptamak/belirlemek/ gerçekleştirmek
ShakeShookShakenEl sıkmak-sallamak-sarsmak – karıştırmak
ShootShotShotAteş etmek / ateş ederek adam öldürmek – yaralamak / atmak
ShutShutShutKapamak-kapatmak-kapanmak
SingSangSungŞarkı söylemek
SitsatSatOturmak
SleepSleptSleptUyumak
SlideSlidSlidSessizce gitmek – kaymak
SpeakSpokeSpokenKonuşmak
SpendSpentSpentPara harcamak-tüketmek-geçirmek – bitirmek-yitirmek
SpreadSpreadSpreadYaymak sermek-bölmek-bölüştürmek
StandStoodStoodAyakta durmak – dikilmek – durmak – beklemek
StealStoleStolenÇalmak – hırsızlık yapmak
StickStuckStuckSaplamak – koymak-sokmak-takmak-yapıştırmak
StrikeStruckStruckVurmak-çarpmak-grev yapmak-çalmak-etkilemek
SwearSworeSwornAnt içmek
SweepSweptSweptSüpürmek
SwimSwamSwumYüzmek
TakeTookTakenAlmak –götürmek-kiralamak-kazanmak-üstlenmek-kabul etmek-tutmak
TeachTaughtTaughtÖğretmek
TearToreTornYırtmak-yırtılmak
TellToldToldDemek-söylemek-anlatmak
ThinkThoughtThoughtDüşünmek
ThrowThrewThrownAtmak-fırlatmak-düzenlemek
UnderstandUnderstoodUnderstoodAnlamak
UpsetUpsetUpsetDevirmek-bozmak-devrilmek-alt üst etmek-üzmek-Rahatsız etmek -keyfini kaçırmak
WakeWokeWoken-wakedUyanmak-uyandırmak-canlandırmak -harekete geçirmek
WearWoreWornGiymek-giyinmek
WinWonWonKazanmak
WithdrawWithdrewWithdrawnÇekmek-geri çekilmek
WriteWroteWrittenYazmak

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOSITIONS

İsimler yer veya zaman anlamı kazandıklarında önlerine bazı ekler alırlar. Bu ekler onlara bir yön kazandırır ve cümle içinde anlam süslemesi yaparlar. Türkçe’de yüklem sonda bulunduğundan cümle kuruluşu sona doğrudur ve bu ekler kelimelerin sonlarında bulunurlar oysa İngilizce’de yüklem baştadır ve cümle kuruluşu başa doğru gider. Sonuç olarak preposition ( edat ) olarak adlandırdığımız bu ekler de kelimelerin başlarına gelir.

Yarın babasını hastaneye götürecek.

He götürecek his baba ye hastane yarın

He götürecek his baba to hastane yarın.

Türkçe’de                        İngilizce’de

Okuldada okul
Bahçedede bahçe
Yıllardırdır yıllar
Masadada masa
üç saat içindeiçinde üç saat
kitap hakkındahakkında kitap
Tom ileile Tom
ağacın altındaaltında ağaç
Ankara’dandan Ankara
Okulaa okul

Aşağıda karşımıza çıkabilecek en temel kelimeler verilmiştir.

in           içinde                 at                 de-da

on          üzerinde            with              ile

under    altında               about            hakkında

for         için, dır-dir         to                  ye-ya

from     den-dan              between      arasında

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz .

in bahçe         bahçede
in okul         okulda
in İstanbul     İstanbul’da
in üç saat        üç saat içinde
in 1945           1945’te
in Haziran       Haziran

at 5                 saat 5 ‘de
at tahta           tahtada                                                                                                               at ev                evde

on masa          masada
on cadde        caddede
on Pazartesi   Pazartesi
on duvar         duvarda

with Linda      Linda ile
with me          benimle

for Peter         Peter için
for us              bizim için
for günler       günlerdir
for yıllar         yıllardır

to İzmir          İzmir’e
to okul            okula
to iş                 işe
to bahçe         bahçeye

from Manisa   Manisa’dan
from you         senden

between them           onların arasında
about mektup            mektup hakkında
under masa                masanın altında

1. Kendi Anlamlarında Kullanımları:

Daha evvel de değindiğimiz gibi tüm preposition’ların kendi orijinal anlamları vardır ve bunlar cümle içinde isimlerin önlerine gelerek onları “ yer-zaman-özellik “ olarak  konumlandırırlar.

across çaprazındaat the beginning ofbaşlangıcında
Against           karşısındaat the end ofsonunda
opposite         karşısındathrough          içine doğru
Behind             arkasındainto     içine doğru
at the back of            arkasındaonto    üzerine doğru
in front ofönündeon the corner ofköşesinde
at the bottom of        en altındaon the left ofsolunda
in the middle ofortasındaon the right ofsağında
at the top ofen üstündeon        üzerinde
at         de-daover    üzerinde
Around           etrafında,civarındainiçinde
Beside yanındauntil                ….kadar
Next toyanındaby        kıyısında, en geç
Beyond           ötesinde,ardındatoye,ya
nearyakınındaunder  altında
fromden-danwithile
Amongarasındawithoutsiz-sız
Betweenarasındaforİçin  ,dir-dır

Yukarıda en genel hatları ile en çok kullanılan preposition’lar verilmiştir. Bunlar isimlerin önlerine gelerek onlara anlam derinliği katarlar. Aşağıda ise yine orijinal anlamlı preposition’ların tarihlerle kullanımları verilmiştir. Dikkatle inceleyerek aralarındaki kullanım farklarını ayırt etmeye çalışın.

Günlerde “on“ kullanılır.
on MondayPazartesi günü
on SaturdayCumartesi günü
on FridayCuma günü
Aylarda “in“  kullanılır.
in JuneHaziranda
in JulyTemmuzda
in AprilNisanda
Saatlerde “at“ kullanılır.
at 5 o’clocksaat 5’de
at 8 o’clocksaat 8’de
at 7.157.15’de
at half past 10on buçukta
Zaman dilimi içinde “in“ kullanılır.
in two hoursiki saat içinde
in five minutesbeş dakika içinde
in ten secondson saniye içinde
in 15 years15 yıl içinde
Sürüklemelerde “for“ kullanılır.
for yearsyıllardır
for 25 days25 gündür
for 2 weeks2 haftadır
for a long timeuzun zamandır
Sürüklemelerde  “since“ kullanılır.
since 19461946’dan beri
since DecemberAralıktan beri
since last nightdün akşamdan beri
since MondayPazartesinden beri
since 2 o’clocksaat 2’den beri
Sürüklemelerde “until“ kullanılır.
until morningsabaha kadar
until last yeargeçen yıla kadar
until 6 o’clocksaat 6’ya kadar
until nowşimdiye kadar
Sürüklemelerde “by“ kullanılır.
by Christmasen geç Noel’e kadar
by the 1st of Juneen geç 1 Haziran’a kadar
by this time next yearen geç gelecek yıl bu zamana kadar
by tomorrowen geç yarına kadar
Sayısal tarihlerde “in“ kullanılır.
in 19781978 yılında
in 19541954 yılında
Özel durumlarda “at“ kullanımı
at ChristmasNoel’de
at dawnşafakta
at lastsonunda
at long lasten sonunda
at firstilk önce
at middayöğleyin
at midnightgece yarısı
at nightgeceleyin
at noonöğleyin
at oncederhal
at sunsetgünün batışında
at the beginningbaşlangıçta
at homeevde

 

 

 1. Ek Halinde Anlamsız Olarak Kullanımları:

Dikkat edilirse 1.maddede preposition’ların orjinal anlamları üzerinde duruldu. Fakat her zaman preposition’lar kendi orijinal anlamlarını vermezler. Bazı isim, sıfat veya fiillerin sonlarına eklenerek birleşik yazılıp söylenir ve onların kuyruğu görevi üstlenirler. Bu tip kullanımlarda kesinlikle özel bir anlam üstlenmeyip ek durumundadırlar ve öylece kelimelerde birlikte bilinmeleri gerekir. Unutmayın ki tüm bunlar zaman içinde kulanıla kullanıla öğrenilecek şeylerdir. Aşağıda yer alan örneklerdeki eklerin hiç bir anlamlarının olmadığına dikkat edin.

listen to                       dinlemek                      insist on           ısrar etmek
look forward to             dört gözle beklemek      interested in     ilgilenmek
have difficulty in           zorlanmak                    afraid of           korkmak
angry with                   kızgın olmak                 look at             bakmak
happy with                  mutlu olmak                 point at            doğrultmak

 1. Ek Halinde Anlam Değiştiren Özellikte Kullanımları:

Bu kategoride ise preposition’lar kelimelerin sonlarına gelerek kelimelerin orijinal anlamlarını kaybettirip onlara yeni anlamlar verirler. Artık kelime ve preposition’lar kendi anlamlarını yitirmiş üçüncü bir anlam ortaya çıkarmışlardır. Bu tip kelimelerin özel bir yapılış kuralı yoktur ve ayrı ayrı bilinmeleri gerekir. Bu kelimelere “ deyimsel fiiller “ denir. Aşağıda bir kaç örnek verilmiştir.

give   vermek        up     yukarısı              give up  terk etmek, bırakmak
carry taşımak       on     üzerinde            carry on devam etmek
go     gitmek         on     üzerinde            go on    devam etmek
find   bulmak        out    dışarısı              find out öğrenmek

PREPOSITION KULLANIMLARI                                                                                          

Anlamları Olan    Ek Halinde Anlam Değiştirmeyen         Ek Halinde Anlam Değiştiren
on masa…. masada             insist on…. ısrar etmek                                                                go on…. devam etmek

Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır. Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir. İngilizce’de ise edatlar isimden önce gelirler.

İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır. Ama ismi nitelemezler. Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır. Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar, tek başlarına kullanılmayan, bir isim ile kullanılıp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır. Edatlar isim ile beraber kullanıldıklarından İngilizce’de üç kullanım yerleri vardır.

1.) İsimler ile                  for money

2.) Zamirler ile                for them

3.) Gerundlar ile              for learning

Bir cümlede çeviri yaparken edatların etkilediği ismi bulmak problemlidir. Çünkü edatların İngilizce’deki kullanımı Türkçe ile terstir. Biz yüze yakın sıklıkla görülebilen edatları öğreneceğiz. Basit ve kompleks olmak üzere iki gruba ayırarak edatları öğreneceğiz.

Basit Edatlar

In:           içinde (sabit durumda ve dışında olmayan)

At:           …de, …da

Into:        içinde (hareket olduğunda)

On:           üzerinde (statik olarak)

Onto:       üzerinde (dinamik olarak)

Under:     altında

Up:           yukarıya, yukarıda

Down:      aşağıya, aşağıda

After:       …den sonra

Before:     …den önce

With:       ile

Without:  …sız

Of:           …nın (telâffuzu hafif bir “v” sesi iledir)

Off:          haricinde, dışında (tek başına kullanılmaz, değimselleşmiş kalıplarda. “of” olarak telâffuz edilir.)

By:           ile, tarafından, …e kadar

Near:       …nın yakınında, …e yakın

Next to:   …nın yanına, bitişiğinde

Like:        gibi

Unlike:     aksine

As:           olarak

From:       …den, …dan, (somut olarak)

Out of:     …den, …dan (soyut olarak)

Beyond:   ötesinde

Behind:    arkasında

Beneath:  (yerin) altında

Beside:    …den başka, …nın yanında

Over:       üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılırsa sonrasındaki kelimeye “aşırı, fazla” anlamını katar. Bu kullanımda artık edat değildir.

 • Komplex Edatlar

In spite of:           …e rağmen

Despite:

Due to

Owing to

On account to:     …den dolayı

Because to

In view of

KPDS’ de genelde bu iki gruptan soru gelmektedir.

Regarding

Concerning

As regards:          …e ilişkin

With regard to

 

About

In case:                …durumunda

In the event of

In terms of:         itibariyle, bakımından

With respect to:   …e göre (kıyaslamada)

According to:       …e göre (görüş belirtirken)

In addition to:     …e ilaveten

Instead of            …nın yerine, …cek yerde

In place of

Rather than:        …den ziyade

Apart from:          …den başka

Prior to                …den önce

Before

Unlike

In contrast to      …nın aksine

Different from

As well as:           hem…hem, yanı sıra

In relation to                             …e oranla

In proportion to

For my part:                               bana göre

By way of:                                  yoluyla

By means of:                              vasıtasıyla

Except =                                    except of…hariç, …dışında

From the point of view of

In terms of                                 bakımından

With regard to

For my part                                bana göre

As far as I am concerned

As well as

In addition to                             ayrıca, yanı sıra

Besides

Apart from

 

 

 

PREPOSITIONS

 Edatların genel olarak tek başlarına bir anlamları yoktur.  Ancak cümlelerde kullanılışlarına göre cümlenin veya deyişlerinin anlamlarını pekiştirirler. İngilizce’de en çok kullanılan edatlar aşağıdaki gibi olup bunları en az birer örnekle daha da iyi kavramaya çalışalım.

 

 

About

 

 

– hakkında

– den sonra

– e İlgili olarak

– e üzere

– aşağı yukarı

 

-We talked about market situation in our fax.

-We will close your balance about Friday.

-We want you send us a proforma invoice about this shipment.

-Vessel is about to sail from the port.

 

 

-Size faksımızda piyasa koşulları hakkında bahsetmiştik.

-Kalan bakiyenizi Cuma’dan sonra kapatacağız.

-Bu sevkıyatla ilgili olarak sizden pro forma faturası istiyoruz.

-Gemi limandan ayrılmak üzere.

 

 

Above

 

-den yukarı

-ötede

-den fazla

 

-All cargoes are above normal level of store.

-There are above eight vessels in front of our vessel.

 

 

Tüm yükler deponun normal seviyesinden yukarıdadır.

-Önümüzde yaklaşık sekizden fazla gemi var.

 

 

 

Across

 

-karşıdan karşıya

-öbür tarafa

-karşı

 

 

-We have passed across by boat.

 

 

-Karşıdan karşıya feribotla geçtik.

 

 

After

 

-den sonra (yer)

-den sonra(zaman)

-den sonra (sonuç)

-yanısıra

-nın sonucu olarak

 

-We will ship the goods after İstanbul to İzmir.

 

-Malları İstanbul’dan sonra İzmir’e sevk edeceğiz.

 

 

Against

 

-karşısında

-mukabili

-için

-a zıt olarak

-e karşı

-We have searched/examined your case against your claim.

-We can deliver the good cash against delivery.

 

 

-İddianız karşısında davanızı inceledik.

-Malları teslimat mukabili teslim edebiliriz.

 

 

Along

 

-boyunca

 

-Due to bad weather all the roads are closed along 20 km. 

 

 

20 km boyunca kötü hava koşulları nedeniyle tüm yollar kapalı.

 

 

Among

 

-arasında

 

-Among the addresses which we have received…

 

 

-Aldığımız adresler arasında…

 

 

At

 

-de “yer”

-de “zaman”

-e “yön”

-de “iş,eylem”

 

-There are two vessels waiting at the port.

-Our labour time generally starts at 08:30 in everyday.

-Now, we are at work

 

 

-Limanda bekleyen 2 gemi var.

-Her gün genelde 08:30 da iş başı yaparız.

-Şu an işteyiz.

 

 

Because of

 

-nın yüzünden

-e nedeniyle

 

-Loading has stopped because of rain.

-All cargoes have heavy damaged because of humidity.

 

 

-Yağmur nedeniyle yükleme durdu.

-Nem yüzünden tüm yükler ağır hasar görmüş.

 

 

Before

 

-den önce “zaman”

-den önce “yer”

-önüne

 

-We will sail before 24:00 today.

-We will go to Port Said before Valetta

 

 

-Bu gün saat 24:00 den önce hareket edeceğiz.

-Valetta’dan önce Port Said’e gideceğiz.

 

 

Behind

 

-arkasında
 

-Please load our cargoes behind of truck.

 

 

-Lütfen bizim yüklerimizi kamyonun arkasına yükleyiniz.

 

 

Below

 

-altına

-altında

 

-Please sign and write your name under your letter-head.

 

 

-Lütfen antetli kağıdınızın altına isminizi yazıp imzalayınız.

 

 

Beside

 

-yanına

-yanında

 

-We are storing your goods beside the other storage room.

 

 

-Mallarınızı diğer deponun yanında depoluyoruz.

 

Besides

 

-den başka

-e ek olarak

-yanısıra

 

-There are three shipments more which we have to complete within this week besides yours.

 

 

-Bu hafta içerisinde sizinkinden başka tamamlamamız gereken üç sevkıyat daha var.

 

 

Between

 

– arasında“iki –

– nesne”

– arasında “zaman”

 

-Between port and factory distance is about 10 km.

-Loading of  the goods will be completed between 15:00/18:00

 

 

-Fabrika ile liman arası uzaklık yaklaşık 10 km’dir.

-Malların yüklenmesi saat 15:00/18:00 arasında tamamlanacak

 

 

Beyond

 

-ötesinde

-dışında

 

 

-Free zone is beyond the port, if you want we can discharge your goods to over there.

 

 

-Serbest bölge limanın dışındadır, isterseniz mallarınızı oraya boşaltabiliriz.

 

 

By

 

-ile

-tarafından

-vasıtasıyla

-yoluyla

-civarında

-ile “ölçü”

-önünden

 

 

-We will load cargoes by railway cars to the vessel.

-These products are produced entirely by…. company. 

-We are sending a catalogue to you by mail.

 

 

-Malları gemiye vagonlarla yükleyeceğiz. 

-Bu mamullerin tamamı …… şirketi tarafından imal edilmektedir.

-Size posta yoluyla bir katalog gönderiyoruz.

 

 

Concerning

 

-e hakkında

 

-Pls inform us concerning to your products.

 

 

-Lütfen bize ürünleriniz hakkında bilgi veriniz.

 

 

Down

 

-den aşağı

 

-Please go down from the next street.

 

 

-Bir sonraki caddeden aşağı doğru devam edin.

 

 

During

 

-esnasında

 

-Loading has not continue during holiday.

 

 

-Tatil boyunca yükleme  devam etmedi.

 

 

Except

 

-den hariç

-den başka

 

-We have received all our cargoes except two cartons.

 

 

-İki koli haricinde tüm yükümüzü teslim aldık.

 

 

For

 

-için

-amacıyla

-den dolayı

-lehine

-e doğru

-karşılık olarak

-rağmen

-çünkü

 

 

-All labourers are working for complete your orders.

-We’d like to charter a 20-f container for one month.

 

 

-İşçilerin tümü siparişlerinizi tamamlamak için çalışıyorlar.

-Bir aylığına 20-f ‘lik 1 adet konteynır kiralamak istiyoruz.

 

 

 

 

 

From

 

-den dan

-e göre

 

 

-From what you say they must be a big importer company of…

 

 

-Söylediğinize göre onlar… nın ithalatçısı olan büyük bir firması olmalı.

 

 

In

 

-de

-içine

-içinde

 

 

-As you know very well we had chartered your vessel in October.

 

 

-Geminizi bildiğiniz üzere Ekim ayında kiralamıştık.

 

 

In front of

 

-nin önünde

-nin önüne

 

 

-In this port there are two vessels in front of ours.

 

 

-Bu limanda bizim geminin önünde iki gemi daha var.

 

 

In spite of

 

-e rağmen

 

-In spite of their slack-manner we could not cancel our business relations -with them due to we have signed a contract and our investments.

 

 

-Yaptığımız bir anlaşma ve yatırımlarımız nedeniyle gevşek tavırlarına rağmen onlarla olan iş ilişkilerimizi bitiremedik

 

 

Inside

 

-içine

 

-Please store all our goods inside the closed storage-rooms.

 

 

-Lütfen tüm mallarımızı kapalı depolara koyunuz.

 

 

Into

 

-içine

 

 

-Your cargo has been loaded into our next truck.

 

 

-Sizin yükünüz diğer kamyonumuzun içine yüklendi.

 

 

 

 

Like

 

-gibi

 

-We try to produce the best quality products like famous brands.

 

 

-Ünlü markalar gibi yüksek kaliteli mamuller üretmeye çalışıyoruz.

 

 

Near

 

-yanına

-yakınında

 

-All dangerous cargoes are near other cargoes.

 

-Tüm diğer tehlikeli maddeler diğer yüklerin yanında.  

 

 

Next to

 

-nın yanı başında

 

-Our sales-store is next to our factory.

 

 

-Satış mağazamız fabrikamızın hemen yanındadır.

 

 

Of

 

-nın

-den “ yer”

-li

-hakkında

-nedeniyle

-ile içerik

 

 

-All the goods are Source of Turkey.

-We imported these goods from China.

-These fabrics are 90% of polyester.

 

 

-Malların hepsi Türk Menşe-ilidir.

-Bu malları Çin’den ithal ettik.

-Bu kumaşların %90’ ı polyesterlidir.

 

 

On

 

-nın üstünde

-de “zaman”

-hakkında

-e sırasında

 

 

-Your shipment will be sent date on …/…/200..

 

 

-Sevkıyatınız …./…/200.. tarihinde gönderilecek.

 

 

Opposite

 

-nın karşısında

 

-Manager’s room is opposite to accounting department.

 

 

-Müdürün odası muhasebe departmanının karşısındadır.

 

 

 

 

 

Out

 

-dışarı

 

-Due to a big fire all personals have left the building.

 

 

-Büyük bir yangın nedeniyle tüm personel binayı terk etti.

 

 

Outside

 

-nın dışında

 

-Why our goods are waited outside the closed storage-room?

 

 

-Neden mallarımız kapalı alanın dışında bekletiliyor?

 

 

Over

 

-nın üzerinde

 

-You have added 1000 USD as additional expenses over our first current account sheet why?

 

 

-Bize verdiğiniz ilk cari hesap extresinin üzerine ek masraflar adı altında 1000 USD  eklemişsiniz niçin?.

 

 

past

 

-den daha öteye

-geçe “saat”

 

-We have remitted 10.000 USD to your account half past nine today.

 

 

-Bu gün saat dokuz buçukta hesabınıza 10000 dolar yatırdık.

 

 

Round

 

-etrafında

 

-All investors have become focused round the European Countries this year.

 

 

-Tüm yatırımcılar bu yıl Avrupa Ülkeleri etrafında odaklaştılar.

 

Since

 

-den beri

-e boyunca

 

 

-We’ve lost a lot of time and money since strike.

 

 

-Grevden beri çok büyük para ve zaman kaybettik.

 

 

 

 

 

Through

 

-içinden

-yardımıyla

-her tarafına

 

 

-We can carry your cargoes through railway cars.

 

 

-Yüklerinizi ancak vagonlar yardımıyla taşıyabiliriz.

 

 

To

 

-e

-kala “saat”

-e göre/nazaran

-mek için

 

 

-Your order has been produced to international quality standards.

-Master has right to reject damaged and unsound cargoes.

 

 

-Siparişleriniz uluslar arası kalite standartlarına göre üretilmiştir.

-Kaptan bozuk ve hasarlı yükleri reddetmek için gerekli yetkiye sahiptir.

 

 

Towards

 

-e doğru

 

-We are going towards port .

 

 

-Limana doğru ilerliyoruz.

 

 

Under

 

-nın altında

-den aşağı

 

 

-Quality of this product under our expected.

 

 

-Bu malın kalitesi umduğumuzun altında.

 

 

Until

 

-e kadar

 

-Please close all your balance until at the end of this month.

 

 

-Lütfen bu ayın sonuna kadar kalan tüm bakiyenizi kapatın.

 

 

Up

 

-den yukarı

-yukarı doğru

 

-Please lift up containers.

 

 

-Lütfen konteynırları yukarı doğru kaldırın.

 

 

With

 

-ile

-üzerine

-yanısıra

-li

 

-Please send us bills of lading with original copies.

 

 

-Lütfen  orijinalleri ile birlikte tüm konşimentoları gönderiniz.

 

 

With in

 

– içinde “zaman”

 

-We will dispatch all your goods within today.

 

 

-Tüm mallarınızı bu gün içerisinde göndereceğiz.

 

Without
 

-meden

-meksizin

-siz

 

-Please do not release original bills of lading to the third parties and consignee without our written instruction.

 

 

-Lütfen bizden yazılı talimat almadan orijinal konşimentoları yükün alıcısına ve üçüncü şahıslara vermeyiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNCTION

İngilizce’ yi iyi bir şekilde öğrenme ve sınavdaki başarının büyük bir kısmı iyi bir bağlaç hakimiyetine bağlıdır. Bağlaçların iyi bilinmesi halinde normaldeki sınav puanı 10- 15 puan artar. Bu yüzden her ders mutlaka iyi bir şekilde öğrenilerek bir sonraki derse gelinmelidir.

Bağlaçlar konusu gramer kitaplarında çok karmaşık halde verildiği için gerekli mesaj alınamıyor. Her dersimizde 15 – 20 tanesi geçecek. Bunların anlamları, kullanımları ve sınav boyutu ile ilgili ipuçları verilecektir. Kolaylık olsun diye grup halinde verilecek. Her dersin konusunu mutlaka biriktirmeden iyice çalışmak gerekir.

Bağlaç: İki cümleciği (kelime veya cümleyi değil)birbirine bağlayan yapılardır. “Conjunction”, bağlantı anlamına gelen “junc” kökünden türemiş olup “bağlaç” anlamındadır.

Ahmet and Mehmet quarrelled. (Ahmat ve Mehmet tartıştılar.)

Bu kullanımda “and” bağlaç değil; edat gibi kullanılmıştır.

I studied hard and the exam seems fairly easy. (Ben sıkı bir şekilde çalıştım ve sınav oldukça kolay görünüyor.)

Bu kullanımda “and” bir bağlaç olarak kullanılmıştır.

Bağlaçlar aynı kullanıma sahip olduklarından grup halinde verilecektir. Bir grup içinden birinin iyi öğrenilmesi diğerleri içinde geçerli olur. Ayrıca sınav açısından önemli olanlar işaretlenecektir.

 1. ) Coordinating Conjunction:

İki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlayan bağlaçlardır. Tartışmalı olmasına rağmen genelde sayılarının yedi olduğu kabul edilir.

And:     ve (paralellik arz eden bağlaçtır.)

But:      ama, ancak, fakat (zıtlık bağlacıdır.)

Or:       veya (iki alternatiften birini seçen bağlaçtır.)

Nor:     ne de (or’un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır.)

So:       bundan dolayı (sonuca götüren bağlaçtır.)

For:      edat olarak,“için”; bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira” anlamındadır.

Yet:      zarf olarak, “henüz”anlamında; bağlaç olarak “halbuki” anlamındadır.

Özellikle son ikisi çok iyi bilinmelidir.

Not: Bu bağlaçların uygulanmasında üç temel özellik vardır. Bunları mutlaka iyi bilmeliyiz.

Özellik 1 : Coordinating Conjunction bağlaçları mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar. Peki, bu özelliği bilmenin faydası nedir? Eğer sınavda cümlelerin başında ve sonunda bir boşluk varsa ve bir bağlaç isteniyorsa bu bağlaç iki cümlecik arasında olmadığı için kesinlikle bu yedi bağlaçlardan biri olamaz.

Özellik 2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarından önce mutlaka bir virgül (,) vardır. Bu özelliği bilmenin faydası ne olacak? Eğer sınavda ortası boş bırakılmış bir cümle var ve bağlaç soruluyorsa eğer boşluktan önce bir virgül (,) yoksa bu yedi bağlaçtan biri olamaz.

Özellik 2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarının olduğu cümleler kesinlikle baştan sona doğru çevrilir. Bunun sağlayacağı fayda ne olabilir? Cümle tam çevrilemezse bile en azından çevirinin baştan sona olduğunu bilirsek çözümde kolaylık sağlar.

Coordinating Conjunction bağlaçlarına ve kullanım özelliklerine hakim olmak çok büyük fayda sağlar. Şimdi örneklerle kullanımlarını görelim.

It was raining heavily, so we postponed the match. (Yağmur şiddetli bir şekilde yağıyordu, bundan dolayı maçı erteledik.)

Üç özelliğin uygulanmasına dikkat ediniz.

He studied eight hours a day, but he failed the exam again. (O günde sekiz saat çalıştı, ancak yine sınavda başarısız oldu.)

Not: So sonuç bağlacı olduğu için kendisinden sonra, birinci cümlenin sonucu gerçekleşmiş veya gerçekleşecek bir durum vardır. Aynı şekilde “but” zıtlık bağlacıdır. Kendisinden sonra birinci cümlenin zıttı bir durum vardır. “and” paralellik arz ettiği için kendisinden sonra birinci cümlenin paralelinde gerçekleşen bir durum olacaktır. Bu şekilde bağlaçların kullanımına da dikkat etmek gerekir.

They were requesting higher wages, and the employer had to give in their demand. (Onlar daha yüksek ücretler istediler, ve işveren onların taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı.)

Give in:    boyun eğmek, teslim olmak

Wage:      ücret

“And, but ve so” bağlaçlarında genellikle özne ortak olduğu için ikinci kez yazılmaz. Bu yüzden (,) bu kısaltmalarda kullanılmaz. Bu ayrıntıdır. Şimdilik konuyu genel kuralları ile öğreneceğiz. Daha sonra bu ayrıntıya değinilecektir.

I wanted my son to be an engineer, yet he preferred the medicine. (Ben oğlumun bir mühendis olmasını istedim, halbuki o tıpı tercih etti.)

“but ve yet” zıtlık bağlaçlarıdır. Konuşma dilinde genellikle “but” geçer. “ yet” kullanımı ileri düzey içindir.

You must obey the rules the school, or you must leave it. (Okul kurallarına uymalısın veya okuldan ayrılmalısın.)

Virgülün (,) mantığı konuşmadaki duraklama içindir.

He didn’t call us, nor did he write to us. (O bizi aramadı, ne de bize yazdı.)

Not: Coordinating Conjunction bağlaçlarının kullanımında istisnai bir durum vardır. “nor” bağlacı kendisinden sonra devrik bir yapı ister. Yukarıdaki örneğe dikkat ediniz.

Not: Bu yapılarda kullanılan cümleciklere “independent clouse” denir. Cümlecikler bağımsız oldukları için aralarında zaman uyumu yoktur. Eğer böyle bir cümlenin zamanları sorulursa iki cümlecik arasında zaman uyumu aranarak çözülmemelidir. Her cümlenin kendi içine bakıp, zamanını kestirebilmek gerekir.

He arrived yesterday, but he insists on going tomorrow. (O dün geldi, ancak yarın gitmek için ısrar ediyor.)

 1. ) Sentence Connector:

Bu gruptakiler cümlecik değil de cümleler arasında bağlantı kurarlar. Bu özelliklerinden dolayı bağlaç tanımına uymazlar. Bu yüzden bunlara bağlaç değil de “cümle bağlayıcıları” denir.

Bu yapılarda iki cümle vardır. Birinci cümle bitmiş, noktalanmıştır. Ama ikinci cümle birinci cümleye çok uzak değil, onunla ilişkilidir. İşte bu cümle bağlayıcıları ikinci cümlenin başında, ortasında veya sonunda olabilirler.

Bu maddedekiler grup halinde verilecektir. Hepsinin kelime anlamı iyi bilinmelidir. Kullanımları aynı olduğu için birini iyi bilmek diğerlerini de bilmek anlamına gelir.

Grup: 1. İki cümle arasında paralel bir ilişki sağlayanlar

Furthermore:

Moreover:

What’s more:         ayrıca (en çok kullanılan ilk ikisidir.)

In addition:

Also:

Grup: 2. İki cümle arasında bir zıtlık ilişki sağlayanlar

However:

Nevertheless:

Nonetheless:         ancak bununla beraber (en çok kullanılan “however” dır.)

On the contrary:

Still:

Grup: 3. Sonuca götüren bağlayıcılar

Therefore

Thus

Hence                    Sonuç olarak, böylece (en çok kullanılan ilk üçüdür.)

As a result

Consequently

Grup: 4. Alternatif belirten bağlayıcılar

Or else:

Otherwise:             aksi taktirde

Kullanımları:

There were serious claims about him. Therefore, he had to give his resignation. (Onun hakkında ciddi iddialar vardı. Bu yüzden istifasını vermek zorunda kaldı.)

İpuçları:

1.) İki cümle olduğu için ve aralarında nokta olduğu için bağlaç kullanılamaz, connector kullanılmalıdır.

2.) Connector ikinci cümlededir. İkinci cümle connector açısından üç şekilde yazılabilir.

Therefore, he had to give his resignation.

He had to therefore, give his resignation.

He had to give his resignation, therefore.

3.) Connector çeviride başta söylenir.

4.) Noktalı virgülden sonrada connector kullanılabilir. Çünkü (;) de cümle bitmiştir.

It was very cold outside. However, he went out to play. (Dışarısı çok soğuktu. Bununla beraber o oynamak için dışarı çıktı.)

İki cümle arasında nokta olduğu için “connector” kullanıldı. Bu cümleyi bir bağlaç kullanarak da yazabiliriz. Bu durumda nokta yerine virgül olacaktır. Bu ki farklı yazılım anlam olarak aynı; gramatikal olarak farklıdır.

It was very cold outside, but he went out to play. (Dışarısı çok soğuktu, ancak o oynamak için dışarı çıktı.)

The results were favourable; still, we couldn’t persuade him. (Sonuçlar olumluydu; buna karşın onu ikna edemedik.)

They offered a good job; therefore, I accepted it. (Onlar iyi bir iş önerdiler; bu nedenle ben onu kabul ettim.)

We had to punish him; otherwise, he could do something else. (Biz onu cezalandırmak zorunda kaldık; aksi taktirde o başka bir şey yapabilirdi.)

Not: “else” kelimesi “some, any, noe, very” gibi sözcüklerin türevlerinden sonra “başka” anlamında kullanılır. Bunların dışında “başka” anlamını isimlerden önce “another” kullanarak veririz.

Any, some, no, every türevleri + else                 anouther + noun şeklindedir.

Inflation rate was extremely high; therefore, the government put into effect some measures. (Enflasyon oranı son derece yüksekti; bu nedenle hükümet bazı tedbirleri yürürlüğe koydu.)

put into effect: yürürlüğe koymak (“into” su birkaç kez sorulmuş)

3.) Correlative Conjunction

“İlişki sağlayan bağlaçlar” demektir. En rahat öğrenilen ve sınavda en rahat görülebilen bağlaçlar bu maddedeki bağlaçlardır. Çünkü ikili sözcüklerden oluşurlar ve her iki cümleciğe de serpişirler. Önceleri bu bağlaçların bir sözcüğü boş bırakıp, diğer sözcüğünü sorarlardı. Ama artık her iki sözcüğü de boş bırakıp, zorlaştırarak soruluyor. Bu nedenle sorusunda cümle iyi irdelenerek uygun bağlaca gidilmelidir. Şimdi bu grup bağlaçları yazalım

Not only ……….but also:  sadece değil ……….aynı zamanda

Both ……….and:               hem……….hem de

Either ……….or:               ya ……….ya da (İki alternatiften biri)

Neither ……….nor:           ne ……….ne de (İki alternatiften hiç biri)

Whether ……….or:           gerek ……….gerekse (olsun ……….olsun)

“Not only ……….but also” ve “Both ……….and” bağlaçları anlam olarak birbirlerine yakındırlar. Eğer bir bağlaç sorusunda bu ikisi şıklarda var ise büyük bir olasılıkla ikisi de cevap değildir.

“Not only ……….but also” bağlacının kullanımında “but also” kısmında bazı istisnalar vardır. Yalnızca “but” veya yalnızca “also” olabilir. Yani bu bağlaç “not only ……….but” veya “not only ………..also” şeklinde de kullanılabilir.

Bu bağlaçta ayrıca başka bir kullanım daha da vardır. “also” de, da anlamındadır. Bu anlama gelen “as well” sözcüğü de “also” yerine kullanılabilir. Yalnız bu kullanımda önemli bir özellik vardır. “as well” sözcüğü “but”tan ayrılır ve cümle sonuna gider. Çünkü “as well” sözcüğü daima cümle sonunda yazılır. Örnek üzerinde bu özellik daha iyi anlaşılacaktır.

The robber not only shot around but also crashed everything. (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)

The robber not only shot around also crashed everything. (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)

The robber not only shot around but crashed everything. (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)

The robber not only shot around but crashed everything as well. (Soyguncular sadece etrafa ateş etmediler, aynı zamanda her şeyi yerle bir ettiler.)

“Not only ……….but also” ve “Both ……….and” bağlaçları anlam olarak birbirlerine yakın oldukları için yukarıdaki cümle “both ………..and” ile de yazılabilir.

The robber both shot around and crashed everything. (Soyguncular hem etrafa ateş açtılar, hem de her şeyi yerle bir ettiler.)

Görüldüğü gibi iki cümle arasında anlamca pek fark yoktur. Ama gramatikal olarak birbirinden farklıdırlar.

I both tried to learn English and to know people in England. (Ben İngiltere’de hem İngilizce öğrenmeye hem de insanları tanımaya çalıştım.)

You must either obey your superior or leave such a job. (Siz ya üstünüze itaat edersiniz ya da böyle bir işi bırakırsınız.)

He neither studied nor helped his father with his business. (O ne öğrenim gördü ne de babasına işinde yardım etti.)

Bu iki bağlaç birbirlerinin olumsuzudur. Bu iki cümlede bağlaç yeri boş bırakılıp sorulursa, hangi bağlacın uygun olacağı mesajı cümle etüt edilerek çıkarılmalıdır.

Önemli Kural

Not only ……….but also bağlacının kullanımında “not only” kısmı cümlenin başına alınarak da yazılabilir. Bu kullanım bağlacın rahat görülebilmesi için yapılan bir harekettir. Bu durumda kural ihlal edildiği için telafisi gerekmektedir. Bu da “not only”den sonraki cümleciğin devrik olması ile sağlanır. Önemli bir özelliktir, iyi bilinmeli

He not only insulted his friends but also beat them. (O sadece arkadaşlarına hakaret etmedi aynı zamanda onları dövdü.)

Not only he did insult his friends but also beat them. (O sadece arkadaşlarına hakaret etmedi aynı zamanda onları dövdü.)

Sınavda “not only” nin başta kullanıldığı bir cümle verilerek devrik yapı istenir. Eğer bu kuralı bilmezsek zorlanacak bir sorudur.

Sult:           üstüne atlamak

Consult:     con: beraber, sult: (bir insanın) üstüne atlamak. Consult: danışmak

Insult:        in:içine, sult: (bir insanın) üstüne atlamak. İnsult:hakaret etmek

Beat:          dövmek, mağlup etmek

Superior:   amir, üstün

Superiority: üstünlük

4.) Adverbial (Subordinating) Conjunction

Asıl bağlaç işlevi olan bağlaç grubudur. Zarf sözcüğünü irdeleyerek mantığını anlamak gerekir. Bir zarf sözcüğünün yaptığı işi bir cümlecik de yapabilir. Bu durumda iki cümlecik olur ve birbirine bağlamak için de bir bağlaca ihtiyacımız vardır. Bu bağlaç “adverbial conjunction” olur.

I met them last week. (Ben onlarla geçen hafta karşılaştım.)

“last week”, zaman belirten bir zarf tümlecidir. Bunun yerine bir cümlecik de kullanılabilir. Bu durumda bir temel cümle ve bir yan cümle olmak üzere iki cümlecik olur ve bunları birbirine bağlamak için bir bağlaca (adverbial conjunction) ihtiyacımız vardır.

I met them when we were in London. (Biz Londra’dayken onlarla karşılaştım.)

Not: Bu bağlaç grubunu diğerlerinden ayıran önemli bir özellik vardır ki çok önemli ve mutlaka iyi bilinmelidir. Bu bağlaçlar anlamlarını yan cümleciğin fiiline yüklerler.

Zarfların kullanılma özelliğinden zarfın başa alınabileceğini hatırlayınız. Bu durumda Zarf cümleciği de başa alınabilir. Yani yukarıdaki cümleyi şöyle de yazabiliriz.

When we were in London, I met them. (Biz Londra’dayken onlarla karşılaştım.)

When you are at home, ………. (Siz evde olduğunuzda, ………)

When you were at home, ………. (Siz evde olduğunuzda, ………)

While you are studding, ……….. (Siz çalışırken………)

While you were studding, ……….. (Siz çalışırken………)

Görüldüğü gibi bu bağlaçlarda bağlacın anlamı yükleme eklendiğinden zamanın ne olduğu kayboluyor. Bu nedenle bu grup bağlaçlarda zaman uyumu vardır. Temel cümlenin zamanına göre yan cümleciğin zamanı tespit edilir. Bu zaman uyumu çok önemlidir. Fazla sayıda örnek çözülerek hakim olunabilir.

Adverbial Conjunction’ları anlamlarına göre gruplara ayırarak inceleyeceğiz. Her grup için hem tek tek anlamları hem de kullanım özellikleri verilecektir. Özellikle KPDS açısından önemli olan özelliklerine dikkat çekilecektir.

Grup 1: Time Conjunction: Zaman bağlaçlarıdır. Eylemin ne zaman yapıldığını belirlerler.

When:                                    ……….dığı zaman

After:                                     ……….den sonra

Before:                                   ……….den önce

As:                                         ……….iken

While:                                    ……….iken

Just as:                                  ……….tam iken

Until / Till:                             ……….ceye kadar

By the time:                           ……….ceye kadar

Since:                                     ……….dığından beri

As soon as:                            ……….ir, ……….imez

As long as:                             ……….dığı sürece

Once:                                     ………..ce / ca

No sooner ………………….than:   …..mesi ile …..mesi bir oldu

Hardly / Scarcely ……….when:  tam …………mıştı ki ………..oldu

Son ikisinin yapısı farklı olmasına rağmen aslında anlamları aynıdır. Önceleri sıkça bu ikisi sorulurdu.

Time bağlaçlarından en önemlileri yukarıya alındı. Anlamları ile birlikte çok iyi bilinmeli. Direk bir soru kesin gelir. Ayrıca iyi bilinmesi sınavın anlama yönelik sorularında büyük kolaylık sağlar.

Kullanımları

1.) Zaman bağlaçlarının olduğu cümlecikte hiç bir future tense kullanılmaz. (Bu kural sadece İngilizce’ye has bir özelliktir.)

Zaman uyumunda kesinlikle temel cümlecik ve yan cümlecik aşağıdaki şekilde kurulamaz. Bunun bilinmesi zaman uyumu sorularında büyük bir rahatlık sağlar.

Past                       Future

Present                  Past

2.) Since: ……….dığından beri. Bu bağlaç genel zaman uyumunu bozan tek bağlaçtır.

(Present Perfect) + Since + (Simple Past)

I haven’t seen them since they moved to another town. (Onlar başka bir kasabaya taşındıklarından beri onları görmedim.)

Bağlacın bulunduğu cümlecik yan cümleciktir. Bazen yan cümlecik başa alınarak da verilebilir, düşmemek gerekir.

Since they moved to another town, I haven’t seen them. (Onlar başka bir kasabaya taşındıklarından beri onları görmedim.)

Since bağlacının bulunduğu cümlede neden temel cümlecik “present perfect”; yan cümlecik “simple past”tır?

Bu soruyu bir cümle yazarak açıklayalım:

I haven’t seen him since last year. (Ben onu geçen yıldan beri görmedim.)

Zamanlar konusu işlenirken “since”in present perfect ile kullanıldığını çünkü bununla geçmişte olan bir olayın etkisinin şu ana kadar devam ettiğini söylemiştik. Bu cümlede zarf olan “last year” sözcüğünün yerini tutan bir cümlecik de yazabiliriz. Bu cümleciğin eylemi geçmişte olacağından bunun da zamanı past olacaktır. Bundan dolayı since’in olduğu cümlede temel cümlecik “present perfect”; yan cümlecik “simple past” olur. Bu nedenle “since” bağlacı genel zaman uyumunu bozan tek bağlaçtır.

3.) As ve While: ikisi de “………iken” anlamındadır. Aralarındaki fark nedir? Olayların oluşma süreleri bu iki bağlacın kullanımını belirler.

As: Kısa süreli olaylarda kullanılır. dışarı çıkarken, eve girerken vb. Bu nedenle “as” bağlacının olduğu cümlecikte simple zamanlar (continuous olmayan) kullanılır.

While: Uzun süreli olaylarda kullanılır. televizyon izlerken, oyun oynarken vb. Bu nedenle “while” bağlacının olduğu cümlecikte continuous’lu zamanlar kullanılır.

As I went out, it began to rain. (Ben dışarı çıkarken yağmur yağmaya başladı.)

While I was waiting, it began to rain. (Ben beklerken yağmur yağmaya başladı.)

4.) Just as: Bu bağlacın kullanımında yan cümlecik zamanı “as”ten dolayı kısa olaylardır ama “just”tan dolayı da continuous’ludur. Bu sürekli zaman genellikle “past continuous”tur.

Just as I was leaving home, the phone rang up. (Tam ben evden ayrılırken telefon çaldı.)

5.) By the time / until – till: by edat olup (zamanlar bilgisinden hatırlayınız) bir ismin önünde ve future perfect ile kullanılır. the time’ın eklenmesi ile bağlaç olur. Until ve till arasında hemen hemen bir kullanım farkı yoktur. Üçü de “………ceye kadar” anlamındadır.

Future perfect                Simple present

By the time

Past perfect                   Simple Past

Mantığı: Bağlaçtan önceki zaman sonrasındaki zamanın öncesidir. Futurlu tenseler bağlaç cümleciklerinde kullanılmadıklarından alternatifi olan Simple present’e gidilmiştir. Yani “by the time” bağlacının kullanımında zaman uyumu açısından iki alternatif vardır.

The children will have slept by the time we arrive at home. (Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuş olacak.)

By the time we arrive at home, the children will have slept. (Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuş olacak.)

Bu cümlede eve varma olayının gelecekte olduğunu, çocukların uyumasının da gelecek te olan eve varma olayından önce olduğunu anlıyoruz.

The children had slept by the time we arrived at home. (Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuştu.)

By the time we arrived at home, the children had slept. (Biz eve varıncaya kadar çocuklar uyumuştu.)

Bu cümleden eve varma olayının geçmişte olduğunu ve çocukların uyumasının geçmişte olan eve varma olayından önce gerçekleştiğini anlıyoruz.

Turkey’s population will have exceeded 100 millions by the end of next decade. (Türkiye’nin nüfusu önümüzdeki on yılın sonuna kadar 100 milyonu aşmış olacak.)

Turkey had applied to the EU by the end of 1950s. (Türkiye 1950’lerin sonuna kadar AB’ne başvurmuştur.)

“by”lı cümlede Zaman dilimi gelecekte ise: Future Perfect

“by”lı cümlede Zaman dilimi geçmişte ise: Past Perfect kullanılır.

Konuyu ezberlemeden mantığını anlamak gerekir.

“by ve by the time”ın dışında gramer olarak future perfect kullanılmaz. Eğer soruda future perfect verilmişse by ve by the time; bunlar verilmişse future perfect istenir. Bu nedenle soruyu iyi okuyup bizi sonuca götürecek ipuçlarını bulmak gerekir.

By the time için verilen özellikler Until / Till için geçerli değildir. Çünkü by the time’daki önceye çekme hareketi Until / Till’de yoktur.

I will wait for you until you return. (Siz dönünceye kadar sizi bekleyeceğim.)

Özellikle “since ve by the time” bağlaçlarının kullanımlarını çok iyi bilmek gerekir.

I had no sooner left home than it began to rain. (Evden ayrılmamla yağmurun yağmaya başlaması bir oldu.)

İki olay vardır. En son olan past; öncesinde olan Past perfect ile ifade edilir.

Bu cümleyi “hardly………..when” ile de aynı anlama gelmek üzere aktarılabilir.

I had hardly left home when it began to rain. (Tam dışarı çıkıyordum ki yağmur yağmaya başladı.)

He had no sooner bought a car than he had an accident. (Arabayı alması ile kaza yapması bir oldu.)

Not: “no sooner……….than” ve “hardly…………when” bağlaçları kullanımda başa alınabilir. Bu kural ihlali olduğu için telafi olarak cümle devrik yapılır.

No sooner had he bought a car than he had an accident. (Arabayı alması ile kaza yapması bir oldu.)

Hardly had I left home when it began to rain. (Tam dışarı çıkıyordum ki yağmur yağmaya başladı.)

Grup 2: Cause Conjunction (Sebep bağlaçları) : Sebep bağlaçları ana cümlecikteki eylemin neden gerçekleştiğini anlatan yan cümleciğin başında bulunur. Bu bağlaçların hepsi de “…….dığı için” anlamındadır. Ayrıca zaman uyumu bu bağlaçlarda da vardır.

Because       As     

Since            Seeing that 

Now that      Given that

Aşağıda verilmiş olan yapılar normal kullanımları ile edat yapısındadırlar ve biliyoruz ki edatlar bir isim ile kullanılırlar. Bu edatların hepsinin anlamı “…..den dolayı”dır. Bunlar bir ekleme ile bağlaca dönüştüklerinden yukarıdakilerden ayrı olarak verildi. Bu edatlara “the fact that” eklenerek bağlaca dönüştürülür. Bağlaç olduklarında yukarıdakiler gibi “….dığı için” anlamındadırlar.

Sebep bağlaçlarının anlamlarının bilinmesi yeterli olur. Ayrıca aşağıdakilerin gramatikal olarak edat – bağlaç ayırımını yapabilmek önemlidir.

Due to

Owing to

Because of             ……….den dolayı               + the fact that: ……….dığı için

On account of

In view of

We had to give up the project since it began to be expensive. (Proje pahalı olmaya başladığı için ondan vaz geçmek zorunda kaldık.)

Since, As ve daha sonra göreceğimiz While bağlaçları farklı bağlaç olarak kullanılabilirler. İngilizce’de bu kullanıma sahip olan sadece bu üç bağlaçtır. Yapı ve kullanımlarına göre hangi bağlaç anlamında olduğunu görebilmek gerekir. Örneğin tense uyumundan dolayı yukarıdaki cümlede since “….den beri” olarak değil de “…..dığı için” anlamında kullanılmıştır.

They couldn’t arrived there in time because the traffic was heavy. (Trafik yoğun olduğu için oraya zamanında varamadılar.)

He was dismissed since he was always late for the work. (O daima işe geç kaldığı için kovuldu.)

Miss: görevlendirmek; dismiss: görevden almak

We called off the match owing to the rain. (Biz yağmurdan dolayı maçı iptal ettik.)

Bu kullanımı ile “owing to” edattır. Çünkü edatlar bir isim ile kullanılır; bir cümlecik ile değil. Ayrıca “the fact that” almamıştır. Şimdi bunu bağlaç olarak kullanalım.

We called off the match owing to the fact that it was raining. (Biz, yağmur yağdığı için maçı iptal ettik.)

“Owing to the fact that” in bağlaç olduğuna, ve sonrasında bir cümlecik olduğuna dikkat ediniz.

No one could live over there due to cold weather. (Soğuk havadan dolayı kimse orada yaşayamaz.)

No one could live over there due to the fact that it was extremely cold. (Orada hava son derece soğuk olduğu için kimse yaşayamaz.)

Önceleri bu konu ile ilgili edat – bağlaç ayıtımı sorulurdu. Bir de anlama göre hangi bağlacın uygun olduğunu seçmemizi isteyen sorular sorulurdu. Son sınavlarda direk edat veya bağlaç sorulur.

Hem bu bağlaçlar hem de bu edatlar eş anlamlıdırlar, birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu nedenle eğer bunlardan ikisi şıklarda varsa ikisi de cevap olamaz. Sadece “due to” nun ileri düzey olarak bir nüans farkı vardır. Bunun sadece “be” fiilinden sonra kullanıldığı söylenir. Bu özellik KPDS’ de şimdiye kadar hiç sorulmadı.

Due to his illness, he failed the exam. (O hastalığından dolayı sınavda başarısız oldu.)

Due to the fact that he was ilness, he failed the exam. (O hasta olduğu için sınavda başarısız oldu.)

Görüldüğü gibi edat ve bağlaç başa da alınabilir. Bu durumda bağlaçlı cümleciğin sınırı (,)’e kadardır.

Grup 3: Concession Conjunction (Zıtlık Bağlaçları): Concession taviz, ödün demektir. Gramatikal olarak zıtlık anlamı vardır. Ayrıca bu gruba “contrast” bağlaçları da denilebilir.

Though

Even though

Although

Despite the fact that

İn spite the fact that

Beşi de eşanlamlı olup “…..e rağmen” anlamındadır. “despite ve in spite of” edat olup “the fact that” eklenmesi ile bağlaca dönüşürler.

Whereas

While

Bu iki zıtlık bağlacı “….iken, oysa” anlamındadır. “while”ın bu anlamı zıtlık anlamındaki “iken”dir. Yani “ben ders çalışırken o TV izliyordu” örneğindeki gibi. Eşanlamlı oldukları için ikisi şıklarda olursa ikisi de cevap olamaz.

However + (Sıfat – Zarf)

Whatever + (İsim)

No matter + (QW)

Zıtlık bağlaçlarının en önemlileri bunlardır. Kullanıldıkları sözcüklere göre “ne olursa olsun” gibi bir zıtlık anlamı katarlar. KPDS’ de kesin olarak bu üçünden birisi (büyük bir olasılıkla however) sorulur. Böyle bir soruda bu bağlaçlardan sonraki sözcüğü iyi bir şekilde etüt etmek gerekir.

In spite of vigorous efforts, the two sides couldn’t agree on the border dispute. (Yoğun çabalara rağmen her iki taraf sınır anlaşmazlığında görüş birliğine varamadılar.)

Vigorous:     yoğun, canlı             Effort:          çaba, gayret

Border:        sınır                        Border line: sınır hattı

In spite of the fact that the UN made vigorous efforts, the two sides couldn’t agree on the border dispute. (BM’lerin yoğun çaba göstermesine rağmen, her iki taraf sınır anlaşmazlığında görüş birliğine varamadılar.)

Cümlede her iki tarafın anlam olarak paralel mi, zıt mı, sonuç mu olduğu irdelenerek uygun bağlaca gidilmelidir. Ayrıca edat – bağlaç kullanımı için sonrasında isim mi var yoksa cümlecik mi var şeklinde cümle irdelenerek uygun kullanıma gidilir.

However + (Sıfat – Zarf)

Whatever + (İsim)

No matter + (QW)

Normalde bağlaç kullanımında bağlaçtan hemen sonra bir özne vardır. Eğer bir bağlaç kullanımında özneden önce bir sözcük varsa, bağlaç mutlaka yukarıdaki üçünden biridir. Bu yapıda genellikle kullanılan ve KPDS’ de sorulan “however”dır. Bu üç bağlacın kullanımlarında özneden önceki sözcüğü iyi etüt ederek uygun olan bağlaç kullanılır.

However hard he may study, he can’t be successful. (O ne kadar sıkı çalışırsa çalışsın, başarılı olamaz.)

“hard”ın bağlaçtan hemen sonra, özneden önce kullanıldığına dikkat ediniz. Eğer hard burada kullanılmazsaydı ve zarf (veya sıfat) olmasaydı “however” bağlacı kullanılamazdı. Ayrıca bu bağlaçların kullanıldıkları kelimeye göre anlam kazandıklarına dikkat edilmelidir.

Whatever decision the government may take, inflation seems to rise. (Hükümet hangi kararı alırsa alsın, enflasyonun yükseleceği görünüyor.)

Bu bağlaçların sonralarında kullanılan sözcük iyi etüt edilmelidir. Örneğin sonu “sion, tion, çoğul eki s, ance, ent” gibi ekler ile biten sözcükler isimdirler. Sonu “ly” ile bitenler zarftırlar. Bu şekilde bağlaç sonrası sözcükler iyi etüt edilerek uygun bağlaç kullanımına gidilmelidir.

No matter what he does, he can’t persuade us. (O ne yaparsa yapsın bizi ikna edemez.)

However reach he may be, he is unlikely to be happy. (O ne kadar zengin olursa olsun, onun mutlu olması muhtemel değildir.)

Whatever suggestion they may propose, this program is not likely to succeed. (Onlar hangi önerileri önerirlerse önersinler, bu programın başarılı olması muhtemel değildir.)

No matter where he runs away, the police will eventually catch him. (O nereye kaçarsa kaçsın, polis sonunda onu yakalayacak.)

Eventual:               olası

Eventually:            sonunda

Sooner or later:     er geç

Eğer bu bağlaçlardan sonraki sözcük boş bırakılarak sorulursa (ki bu KPDS’ de sorulmaz.) kullanılan bağlaca göre bu sözcüğün isim, bağlaç veya QW olduğunu tespit ederiz. Peki hangi durumda zarf, hangi durumda sıfat kullanırız? Eğer bağlacın kullanıldığı cümleciğin fiili “linking verb” ise sıfat; değilse zarf kullanılır.

However ………………..she may sign, she will not be selected. (O ne kadar iyi ………….söylerse söylesin, seçilemeyecek.)

Good             Well              Goodness

Good sıfat, Well zarf, Goodness isimdir. Bağlaç “however” olduğu için sıfat veya zarf kullanılmalıdır. Bağlaç cümleciğinin fiili “linking” fiil olmadığı için de zarf kullanılmalı diye boşluğa gelecek sözcüğü seçiyoruz.

The control group’s results were favourable, whereas the patient group’s results were unfavourable. (Kontrol grubunun sonuçları olumluydu, oysa hasta grubunun sonuçları olumsuzdu.)

The control group’s results were favourable, while the patient group’s results were unfavourable. (Kontrol grubunun sonuçları olumluydu, oysa hasta grubunun sonuçları olumsuzdu.)

Whereas ve While eşanlamlı olup birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yukarıdaki iki cümlenin anlamı görüldüğü gibi aynıdır. Ayrıca bu iki bağlacın kullanımındaki virgüle dikkat ediniz. Bu iki bağlaç “Connecting Conjunction” bağlaçları ile aynı kullanıma sahiptirler.

Gurp 4: Result Conjunction (Sonuç bağlaçları)

Bu bağlaçlar ana cümlecikteki yargının sonucunu veren yan cümleciğin başında kullanılırlar. Bu bağlaç grubunda iki tane bağlaç vardır. İkisi de “öyle………ki” anlamındadır. KPDS’ nin fix sorusudurlar. Gramatikal boyutu önemli olan bu iki bağlacın kullanımı biraz karışıktır. Örnekleri birkaç defa yazarak egzersiz yapılmak konuyu daha iyi kavratacaktır.

So (Sıfat, zarf) that           Such (isim) that

She is so clever that everyone admires her. (O öyle zekidir ki herkes ona hayrandır.)

Admie sözcüğü latince olan “mirore”den köken almaktadır.

Mirrore:   bakmak             Mirror:         ayna             Admire:                hayranlık duymak

She speaks Germany so fluently that you can not distinguish him from a german. (O öyle akıcı bir şekilde Almanca konuşur ki onu bir almandan ayırt edemezsiniz.)

Distinguish:     ayırt etmek                    Distinguished:                        seçkin

He is such a man that you can rely on him. (O öyle biridir ki ona güvenebilirsiniz.)

Sıfat ve zarflar için “so……….that”; isimler için “such……….that” kullanıldığına dikkat ediniz. Eğer bağlacın olduğu cümleciğin fiili Linking Verb ise sıfat; değilse zarf kullanılır.

Bu iki bağlacın kullanımı sadece anlatılan boyutu ile değildir. Esas zor olan ve KPDS’ de sorulan kullanımı başkadır. Buna geçmeden önce ilgili olduğu için Sıfat Tamlamaları’ndan bahsetmemiz gerekir.

Sıfat Tamlamaları: Türkçe’de bir ismi bir sıfat nitelediği zaman bu bir sıfat tamlaması olur. Hava, isimdir; “güzel bir hava” derken bu bir sıfat tamlaması olur. Yalnız belgisiz tanıtıcı eki olan “bir”in (İngilizce’deki “a veya an”) Türkçe’deki kullanımı İngilizce’deki kullanımı ile terstir. Şimdi İngilizce’deki sıfat tamlamalarına bakalım.

a weather (bir hava)                   a nice weather (güzel bir hava)

a car (bir araba)                          an expensive car (pahalı bir araba)

a girl (bir kız)                              a beautiful girl (güzel bir kız)

Yukarıdaki sıfat tamlamaları tekil veya sayılabilen isimlerin kullanıldığı sıfat tamlamalarıdır. Ayrıca çoğul ve sayılamayan isimlerin de kullanıldığı sıfat tamlamaları vardır. Doğal olarak bunların önünde “a veya an” belgisiz tanıtıcı eki yoktur.

cloth  (kumaş)                             nice cloth (güzel kumaş)

cars (arabalar)                            expensive car (pahalı arabalar)

girls (kızlar)                                beautiful girls (güzel kızlar)

İngilizce’de yukarıdaki verilen sıfat tamlamaları düzenli sıfat tamlamalarıdır. Yani sıfatın belgisiz tanıtıcı ek ile isim arsına geldiği sıfat tamlamaları düzenlidirler. Eğer sıfat tamlamalarında sıfat ile belgisiz tanıtıcı ek yer değiştirirse bu sıfat tamlamaları bozuk sıfat tamlamaları olurlar. Şimdi bunlara da örnek verelim.

Düzenli Sıfat Tamlaması                Bozuk Sıfat Tamlaması

a nice weather (güzel bir hava)       nice a weather (güzel bir hava)

an expensive car (pahalı bir araba) expensive an car (pahalı bir araba)

a beautiful girl (güzel bir kız)          beautiful a girl (güzel bir kız)

Görüldüğü gibi bozuk sıfat tamlamasında belgisiz tanıtıcı eki sıfat ve isim arasına gelmektedir. Her iki tamlama da aynı anlamdadır.

***Not: Düzenli sıfat tamlamalarında “such………..that”; Bozuk sıfat tamlamalarında “so……….that” bağlacı kullanılır.

He is such an intelligent student that he can study abroad. (O öyle zeki bir öğrenci ki yurt dışında öğrenim göreblir.)

He is so intelligent an student that he can study abroad. (O öyle zeki bir öğrenci ki yurt dışında öğrenim göreblir.)

They were such naughty boys that the teacher had to shout at them. (Onlar öyle yaramaz çocuklardı ki öğretmen onlara bağırmak zorunda kaldı.)

This is such useful information that we have to evaluate it. (Bu öyle yararlı bir bilgi ki onu değerlendirmek zorundayız.)

So’dan that’e kadar olan yapı başa alınabilir. Bu kullanım kural ihlali olduğu için bunun telafisi olarak bağlaç cümleciği devrik yapılır. Sınavda bu yapı sorulmadığı için şimdilik buna değinilmeyecektir.

 

 

Nicelik (Quantifiers) Sıfatlarında bu iki bağlacın kullanımı:

1.) a little, a few, a lot of, gibi önünde a / an belgisiz tanıtıcı varsa “such……….that”

2.) much, many, little, few, gibi önünde a / an belgisiz tanıtıcı yoksa “so……….that” bağlacı kullanılır.

Bu yapı ayrıntıdır, KPDS’de sorulmaz. Ama öğrenilse iyidir.

Tunik tahmini: Sınavda bozuk bir sıfat yapısı ile bu konudan soru gelebilir.

He has so much money that he can buy the whole Diyarbakır. (Onun o kadar parası var ki o tüm Diyarbakır’ı alabilir.)

He has such a lot of money that he can buy the whole Diyarbakır. (Onun o kadar parası var ki o tüm Diyarbakır’ı alabilir.)

“So” ve “such” tek başlarına da “böyle, öyle” anlamında aynı mantıkla kullanılırlar. Yani sıfat ve zarf ile “so”; isim ile “such” kullanılır.

Grup 5: Purpose Conjunction (Amaç Bağlaçları): Ana cümlecikteki yargının amacını belirten yan cümleciğinin başında kullanılırlar. İki tanedirler ve ikisi de aynı anlamdadırlar. “……….mesi için” anlamındadırlar.

In order to

So as to

Bu yapı ile mastardırlar ve “……….mek için” olarak çevrilirler. Yapılarındaki “to” atılıp yerine “that” eklenerek bağlaca dönüştürülürler. Bağlaca dönüşürken “so as to”daki “as”te atılır. Böylece amaç bağlaçlarımız “in order that” ve “so that” olur.

The government took drastic measures ***to curb inflation. (Hükümet enflâsyonu durdurmak için köklü tedbirler aldı.)

Yukarıdaki cümlede işaretli yerde aslında “in order to” vardır. Bundan dolayı “….mek için” anlamı verilir. Ama kısaltma olduğu için “in order” atılmış, geriye sadece “to” kalmıştır; ve bu “to” sözcüğü “…..mek için” anlamını vermiştir. Yoksa normalde bir mastarın “…..mek için” anlamı yoktur.

In order to ….mek için (mastar yapısı) in order that….mesi için (bağlaç yapısı)

So as to       ….mek için (mastar yapısı) so that     ….mesi için (bağlaç yapısı)

I went abroad in order to learn English. (Ben İngilizce öğrenmek için yurt dışına gittim.)

I sent my daughter abroad in order that she could learn English. (Kızımı İngilizce öğrenmesi için yurt dışına gönderdim.)

Amaç cümleciklerinde genelde modallar kullanılır. Diğer bağlaçlarda olduğu gibi bunlarda da zaman uyumu vardır. İn order that ile so that bağlaçlarının kullanımı arasındaki fark şudur:

In order that: ………..mesi için ifadesinde ikisinin de isteği vardır.                                    So that: …………….mesi için ifadesinde sadece söyleyenin isteği vardır.

I barred my windows so that no one could get ınto my house. (Evime kimsenin girememesi için pencerelerimi demirledim.)

Grup 6: Expectation Conjunction (Beklenti Bağlaçları): Ana cümlecikteki yargının hangi beklentiden dolayı istendiğini açıklayan yan cümleciğin başında kullanılan bağlaçlardır. İki tanedirler ve birbirinin alternatifidirler.

In case:                        ………..diye       Lest (for fear that):                                    ………..mesin diye

Aslında her ikisi “……….ihtimaline karşın” diye çevrilebilirler. Ama birbirlerinden ayrılabilsin diye farklı iki anlam verildi.

I have to make some preparions in case someone may drop in. (Birisi uğrar diye bazı hazırlıklar yapmak zorunda kaldım.)

Drop in: (bir yere) uğramak

Eğer yukarıdaki cümlede “lest” bağlacı kullanılsaydı aşağıda görüldüğü gibi anlam ters olurdu.

I have to make some preparations lest someone may drop in. (Birisi uğramasın diye bazı hazırlıklar yapmak zorundayım.)

You shouldn’t forget to take your credit card in case you may need money. (Paraya ihtiyacınız olur diye kredi kartınızı almayı unutmamanız gerekir.)

We have to bar our windows lest someone may break into house. (Birisi eve girmesin diye pencerelerimizi demirlemek zorundayız.)

Break into: (bir yere soygun amacı ile) girmek

Bu güne kadarki KPDS sınavlarında “in case” çok soruldu. Ayrıca parçalarda çok geçti. “lest” ise şıklarda var ama direk olarak sorulmamış.

Önekli Bağlaçların Tekrarı

KPDS açısından en önemli olan dört bağlacın tekrarını yapacağız. Diğerleri de elbette önemlidir ama bunlar karışık olduğu için ayrıca üzerinde durulmalıdır. Bu dört bağlacımız “since, as, while ve so that”tir. Şimdi bunları tek tek görelim.

Since: İki değişik kullanımı vardı. Birincisi zaman bağlacı olarak “……….dığından beri” diğeri ise sebep bağlacı olarak “……….dığı için” anlamındaydı. Zaman bağlacı durumundaki spesifik tense’sinden dolayı ayırımını yapabiliyoruz.

As: En karmaşık kullanıma sahip olan bağlaçtır. Dört değişik anlamda kullanılır.

1.) ……….iken

As he stopped up the stairs, he fell down (O merdivenleri çıkarken aşağı düştü.)

2.) ……….dığı için

As he was a prominent figure, everyone respected him. (O saygın bir şahsiyet olduğu için herkes ona saygı gösterir.)

3.) ……….dığı gibi

As I told you he was upright. (Sana söylediğim gibi o haksız çıktı.)

İngilizce’de “…….dığı gibi” ifadesi bağlaç olarak kurulur. Bu nedenle “as” kullanılır. “like” gibi anlamındadır ama edat olduğu için bir cümlecik önünde kullanılamaz. Çünkü edatlar isimler ile kullanılırlar.

4.) ………..dıkça

As we grow old, we become more sensitive. (Biz yaşlandıkça daha hassaslaşırız.)

Değişik anlamları olduğu için soru “as”ten gelebilir. Verilen örnekleri birkaç defa yazıp çalışmak iyi olacaktır.

While: İki değişik anlamda kullanılır.

…………iken: Zaman bağlacı olarak.

…………oysa, iken: Zıtlık bağlacı olarak

So that: İki farklı anlamda kullanılır.

……….mesi için: Zaman bağlacı olarak bu anlamda kullanılır.

The doctor explained my illness in medical terms so that I couldn’t understand. (Doktor anlayamamam için hastalığımı tıbbi terimlerle açıkladı.)

Bu nedenle: Sebep bağlacı olarak bu anlamda kullanılmaktadır.

The doctor explained my illness in medical terms, so that I couldn’t / didn’t understand anything. (Doktor, hastalığımı tıbbi terimlerle açıkladı, bu nedenle hiç bir şey anlayamadım / anlamadım.)

Dikkat edilirse bu kullanımı ile birinci grup bağlaçların kullanım özelliği ile aynıdır. Bu yüzden hem modal hem de normal bir fiil kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

CONJUNCTION

 

…asa karşınBig as company, it could not open to the market
  Şirket büyük olmasına karşın piyasaya açılamadı.
Accordinglybu nedenle According to our understand you will not fulfil your obligations on payment accordingly we must find an solition.
  Anladığımız kadarıyla ödeme konusunda üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getirmeyeceksiniz bu nedenle başka çare aramamız gerekiyor.
Afterden sonraAfter Monday, all your goods will be dispatched to your address as agreed.
  Pazartesinden sonra tüm mallarınız kararlaştırıldığı gibi adresinize teslim edilecek.
Againtekrar/aynı şekilde…..deThis goods may be well liked in the market again may not.
  Bu mal piyasada tutulabilir aynı şekilde tutulmayabilir de.
Alsoaynı zamanda Pls send us the shipment documents bill of lading too.
  Lütfen bize sevkıyat evraklarını gönderiniz aynı zamanda konşimentoyu da.
AlthoughE karşın – e rağmenAlthough we sent a lot of fax messages to you since one week, still we have not received any reply from your side.
  Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.
andVeTrucks and railway cars are ready for shipment.
  Kamyonlar ve vagonlar sevkiyat için hazırdır.
And yetyine deWe have instructed to you and yet you have not obey to our instructions.
  Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
And…as wellkadar…  daYour orders are got ready and shipped as well to your address free of charge.
  Siparişleriniz hazırlandığı kadar adresinize de ücretsiz olarak teslim edilir.
Asçünkü / -dığı için     /-dığında/ınca/dığı zamanWe have much surprised to your claim regarding to you could not receive your money as we have already ordered to our bank.
  Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık,çünkü biz bankamıza halihazırda talimat vermiştik.
  As you arrive to load port please contact with us.
  Yükleme limanına vardığınızda lütfen bizimle bağlantı kurunuz.

 

Asgibi / biçimindeDue to be mostly chosen in our market, please manufacture for us …..units wrist watches as squire.
  Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğinden dolayı lütfen bizim için…..adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.
As much asa karşın/a kadar/nın kadarAs much as the prices are too high, this product was well liked in the market.
  Fiyatların bu kadar pahalı olmasına karşın, bu ürün piyasada çok iyi tutuldu.
As / due to den dolayıAs to be mostly chosen in our market. Please manufacture for us …..units squire shape wrist watches.
  Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğinden dolayı lütfen bizim için…..adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.
As far askadarıyla / göre As far as we understand you are a big company.
  Anladığımız kadarıyla siz büyük bir şirketsiniz.
As long asdığı süreceAs long as the vessel wait at the port, time will count.
  Gemi limanda kaldığı sürece, zaman sayımı devam edecektir.
As soon asEr ermezPls get our vessel’s sail from the port as soon as she complete her discharge.
  Lütfen gemimizi tahliyesini bitirir bitirmez hareket ettiriniz.
As thoughyormuş gibiWe feel as though you waste our time.
  Bizim zamanımızı boşuna harcıyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyoruz.
As well askadarAll our textile products are the best quality as well as Beymen
  Tüm tekstil ürünlerimiz Beymen’ in ki kadar kalitelidir.
Becauseçünkü / -dığı içinPlease manufacture for us…because we urgently need it.
  Lütfen bizim için…üretin çünkü acilen ona ihtiyacımız var.
because ofnın yüzünden / e nedeniyleBecause of your slack manner still we have been waiting…
  Gevşek tavrınız nedeniyle halen beklemekteyiz…
Beforeden önce önce/medeöncePlease remit our blance to our account before vessel’s sailing.
  Lütfen geminin hareketinden önce kalan bakiyemizi hesabımıza yatırınız.
BesidesüstelikSome of our orders have delayed besides we had given a notice to you latest shipment date must be.  …/….199….
  Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç  …./…../199… olması gerektiğini söylemiştik.
Both…andhem….hem deWe generally use both trucks and railway cars at our shipments
  Genellikle sevkıyatlarımızda hem kamyonları hem de vagonları kullanıyoruz.
Butama / fakatYesterday, you said to us that you have sent our goods at last week. But we have never received them yet.
  Dün, bize mallarımızı geçen hafta gönderdiğinizi söylemiştiniz fakat henüz onları alamadık.
But thenzira Our production capacity more than 10000 tons/month but then we can meet your requirements without force.
  Aylık üretim kapasitemiz yaklaşık 10000 tondan fazla olup z i r a sizin gereksinimlerinizi zorlanmadan karşılayabiliriz.
But yetfakat yine de We guarantee that your shipment has been shipped by the well-known transporters company but yet we follow your shipment time to time too.
  Sevkıyatınızın çok iyi tanınan bir nakliyeci vasıtasıyla sevk edildiğine dair garanti veriyoruz,fakat yinede sevkıyatınızı  zaman zaman takip de ediyoruz.
By the timeden önce önce/medenönceBy the time next month, please complete all our shipments.
  Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız.
By the time thatönce /den önce/ /meden önceBy the time that next month, please complete all our shipments.
  Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız.
Consequentlybundan dolayı Still, discharge has not been completed consequently; we strongly protest both chatterer and their agent.
  Tahliye hala tamamlanmadı bundan dolayı hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
Consequentlyo nedenle Still discharge has not been completed yet consequently we strongly protest both chatterer and their agent.
  Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
Directlyer ermezDirectly our reprehensive call on you please tell him all your questions and matters, which you could not solve.
  Lütfen temsilcimiz sizi ziyaret eder etmez kendisine tüm sorularınızı ve çözemediğiniz meselelerinizi iletiniz.
due to nedeniyle Due to bad weather loading has been stopped by port authorities at yesterday night
  Kötü hava koşulları nedeniyle yükleme dün akşam liman yetkililerince durduruldu.
Either…or…ya …ya da…..Most of the shipped goods either were lost or stolen.
  Gönderilen malların çoğu ya kayıp ya da çalınmış.

 

Even ife karşın / e rağmen / sa bileEven if Sunday & Holiday used time, will not to count.
  Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir.
Even ifse – sa bile Even if Sunday & Holiday are used time will not to count.
  Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır.
Even thoughe karşın / e rağmen / sa bileEven though Sunday & Holiday used time will not to count.
  Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir.
Even thoughse – sa bile Even though Sunday & Holiday are used time will not to count.
  Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır.
Ever sinceden beri Ever since last year, we have built up a considerable market.
  Geçen yıldan beri önemli ölçüde bir piyasa oluşturduk.
Everywhereher yer We have been seeing your advertisements in everywhere.
  Her yerde sizin ilanlarınızı/reklamlarınızı görmekteyiz.
Everyplaceher yer Our new products in this year are sold in everyplace.
  Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her yerde satılıyor.
Every timeher zaman Our new products in this year are sold in every time.
  Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her zaman  satılıyor.
Except thatmesi bir tarafa Except that they don’t keep their promises, they do not have a good reputation in the market too.
  Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller.
For çünkü / -dığı içinWe’ ve much surprised to your claim regarding to you could not receive your money for we have already ordered to our bank.
  Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık, çünkü biz bankamıza halihazırda ödeme talimatı vermiştik.
  We always advise your company to the all companies and firms which we have closely relations for your best service.
  Bize en iyi hizmeti vermiş olduğunuz için sizi yakın ilişkilerimiz olan tüm şirketlere ve firmalara daima tavsiye ediyoruz.
  We cannot clear our goods from custom for the documents have not arrived to our hands.
  Malları gümrükten çekemiyoruz çünkü evraklar elimize geçmedi.

 

For alle karşın – e rağmenFor all we have given a notice to you several times, we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes.
  Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.
For allkadarıyla / göre For all we understand, you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promises.
  Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi,güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.
For all thate karşın – e rağmenFor all that, we have given a notice to you several times; we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes.
  Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.
For exampleörneğinWe have advised to you a lot of times for example employ the labourers who have training and experienced to your company.
  Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye…
For fearöyle ki You believe us that we offer these prices only to you for fear please do not suppose we earn so much money for this business.
  Bize inanın ki bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin.
For fear thatöyle ki You believe us that we offer these prices only to you for fear that please do not suppose we earn so much money for this business.
  Bize inanın ki  bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin.
For instanceörneğinWe have advised to you a lot of times for instance employ the labourers who have a training and experienced to your company.
  Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye…
For that reasono nedenle / o sebepleStill discharge has not been completed yet for that reason we strongly protest both chartered and their agent.
  Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
FurtherayrıcaWe did not receive your bank remittance details further you did not order to your bank about payment.

 

  Banka havalenizle ilgili detaylar elimize geçmedi ayrıca bankanıza da ödeme konusunda her hangi bir talimatta bulunmamışsınız.
  You believe us that we offer these prices only for you further we do not gain a lot of money for this business.
  Bize inanın ki bu fiyatları sadece size teklif ediyoruz ayrıca bu işten çok fazla para da kazanmıyoruz.
FurthermoreüstelikSome of our orders have delayed furthermore we had given a notice to you latest shipment date must be.  …/….199….
  Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç  …./…../199… olması gerektiğini söylemiştik.
Hencebu nedenle We do not have an enough raw material hence; we have given a decision to stop our production temporarirly.
  Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik.
Howeverbununla beraber/her nasılsa We have received the great deal of our shipment however we have determined that some items are lost.
  Sevkıyatımızın büyük bir bölümünü almakla beraber bazı kalemlerin kayıp olduğunu tespit ettik.
IfeğerIf you have … in your stock please reserve for us….  pieces.   
  Eğer stokunuzda ….. varsa lütfen bizim için …. adet ayırınız.
Immediatelyer ermezDischarge complete immediately your vessel will sail.
  Tahliye tamlanır tamamlanmaz geminiz kalkacak.
In caseeğer/-se/-dığında/dığı takdirdeIn case you have any question please do not hesitate contact with us.
  Bir sorunuz olduğu takdirde çekinmeden bizi arayınız.
In order thatmaması için/masın – sın diye We have sent a few samples in order that they may examine
  İncelesinler diye birkaç numune gönderdik.
In order tomek için/mesi-ması içinPls do not misunderstand us because we have wished to warn you in advance in order to prevent any unexpected situation, which will arise in the future.
  Bizi lütfen yanlış anlamayın çünkü sizi ileride doğabilecek beklenmedik gelişmeleri önlemek için şimdiden  uyarmak istedik.
  We have sent a few samples to you by FedEx in order to you examine them
  İncelemeniz için size Fedex ile birkaç tane numune gönderdik.

 

 

In spite ofe karşın – e rağmenIn spite of they are a company which have just been established in the field of……..they are acting very pretentiously as if they have an experience.
  …  alanında yeni kurulmuş bir şirket olmalarına karşın, bu alanda oldukça tecrübelilermiş gibi iddialı bir şekilde hareket ediyorlar.
In thatçünkü / -dığı içinIt is spoken quality of our goods in everywhere in that we are a different company.
  Her yerde mallarımızın kalitesi konuşuluyor çünkü biz farklı bir firmayız.
It does not matter whatne……seIt does not matter how do you appreciate us; we are a firm that has a good reputation in the market.
  Siz bizi nasıl takdir ederseniz edin,biz piyasada iyi ün yapmış bir firmayız.
Justiken / yorken / mışkenWe have been placed a new order from our another costumer just as we started to produce your order.
  Tam sizin siparişinizin üretimine başlamışken, diğer bir müşterimizden yeni bir sipariş aldık.
Lestmemek içinYou must pay all your depts on time lest you damage your company’s commercial creditability.
  Şirketinizin ticari itibarına gölge düşürmemek için tüm borçlarınızı zamanında ödemelisiniz.
Let us saydiyelim kiYou claim that you have sent the goods date on ../../199.  let us say this is true but our agency is saying the different date.
  Malları …/…/199. Tarihinde gönderdiğinizi iddia ediyorsunuz diyelim ki bu doğru ancak bizim acentemiz farklı tarih veriyor.
LikegibiThe goods of another company is the same quality like yours.
  Diğer şirketin malları da sizinki gibi kaliteli.
MeanDemek/istemek/ kastetmekWhat we want to mean when the earliest shipment date for our current order?
  Demek istediğimiz şu anki siparişimiz için en erken teslimat süresi ne zaman?
Namelyözellikle  Namely, we want blue and white fabrics.
  Özellikle mavi ve beyaz kumaşlardan istiyoruz.
Neither…nor….ne….ne de…..Neither you’ve delivered the goods on time nor sent us a good-quality goods. Therefore, how can we continue our business-relations with your company?
  Bize malları ne zamanında teslim ettiniz ne de iyi kalitede mal gönderdiniz. Bu yüzden sizinle olan iş ilişkilerimizi nasıl devam ettirebiliriz ki?
Neverthelessyine deWe have instructed to you nevertheless you have not obey to our instructions.

 

  Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
No less thanden az olmayacak kadarYour company no less than transport company is responsible.
  Sizin şirketiniz nakliye şirketinden az olmayacak kadar sorumludur.
No mattere karşın – e rağmenNo matter these products are too expensive we would like to place an order. …units. 
  Bu ürünler pahalı olmasına karşın …..  adet sipariş vermek istiyoruz.
No matter thate karşın – e rağmenNo matter that these products are too expensive we would like to place an order. …units.
  Bu ürünler pahalı olmasına karşın …..  adet sipariş vermek istiyoruz.
No matter whatne….seNo matter what costs are increasing we will never reduce quality of the goods
  Fiyatlar ne kadar artarsa artsın malların kalitesini asla düşürmeyeceğiz.
No sooner…thanmesi ile —– ması bir olduWe appreciate to you, because the orders have no sooner placed than they have completed.
  Sizi takdir ediyoruz. Çünkü, siparişleri vermemiz ile tamamlanmaları bir oldu.
Nor …eithergibi…yide We try to neither satisfy our costumers nor meet their every kind of requirements either.
  Müşterilerimizi tatmin etmeye çalıştığımız gibi onların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye de çalışıyoruz .
Not only…but alsoaynı zamanda….-daWe are not only an impoter firm but also exporter of some items too.
  Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin ihracatçısıyız da…
Not only…but alsoyalnızca…-maz,  We are not only an importer firm but also exporter of some items too.
  Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin de ihracatçısı olan bir firmayız.
Notwith  standinge karşın – e rağmenNot with standing these products are too expensive we would like to place an order. …units 
  Bu ürünler pahalı olmasına karşın…  adet sipariş vermek istiyoruz.
Now thatçünkü / -dığı içinUnfortunately, we will not be able to place an order to you now that you haven’t got ISO 9002 Certificate.
  Maalesef ISO 9002 Belgeniz olmadığı için size sipariş vermeyeceğiz.
On condition thatşartıyla / Koşuluyla We can produce the goods which you have desired type and quality on condition that you allow us an enough time.
  İstediğiniz tipte ve kalitedeki malı üretebiliriz ancak bize yeteri kadar zaman tanımanız koşuluyla…

 

 

On that accountbu durumda You could not meet our requirements for a few months on that account we intent to cancel all our contracts with you.
  Bir kaç aydır ihtiyaçlarımıza cevap veremiyorsunuz bu durumda sizinle olan tüm anlaşmalarımızı iptal etmeyi düşünüyoruz.
On the contraryaynı şekilde ……..dePerhaps, you can provide a good co-ordination on the contrary you cannot.
  Bu tür bir yöneticilik sistemiyle şirketinizde koordinasyonu belki sağlayabilirsiniz aynı şekilde sağlayamayabilirsiniz de.
On the contraryaynı şekilde………..deWe can produce the goods your desired type and quality on the contrary we can not produce with in a short time.
  İstediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz aynı şekilde kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de.
On the contrarykarşıt olarak / .. nın tam aksine                     You have produced all the goods on the contrary our desired type and quality.
  Tüm malları istediğimiz tip ve kalitenin tam aksine üretmişsiniz.
On the other handaynı şekilde……….deWe can produce the goods your desired type and quality on the other hand we cannot produce with in a short time.
  İstediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz diğer taraftan kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de.
On the other handdiğer taraftanWe could collect one of your checks the amount of 2500 USD on the other hand other was not paid by your bank. Why?
  2500 $ tutarındaki bir çekinizi tahsil edebildik diğer taraftan ötekisi banka tarafından ödenmedi. Neden acaba?
Onlysadece / yalnızca We are manufacturing only leather products
  Sadece  deri ürünlerini üretmekteyiz.
OnlyyanlızcaWe can only manufacture… in our factory.
  Fabrikamızda sadece …üretebiliyoruz.
Ordiğer adıyla Foreign trade or exporting is steadily increasing in our country.
  Dış ticaret diğer adıyla ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır.
Orveya / Ya da / yoksaPlease fulfill your obligations or we intent to cancel our commercial relationships with you.
  Lütfen sorumluluklarınızı yerine getirin yoksa sizinle olan ticari iş ilişkilerimizi kesmeyi düşünüyoruz.
Orya da  / yoksa Please deliver our goods within this week or we will never to do business with you afterthis time.
  Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizinle kesinlikle çalışmayacağız.
Orya da / diğer adıylaDue to shipment on a FOB….  basis, freight or transportaion fee of the goods should be belonging your side.

 

  Sevkıyat FOB … bazında olduğundan dolayı,navlun diğer adıyla  malın taşınma bedeli sizin tarafınıza ait olmalıdır.
Or elseyoksa You should make all your payments until end of this month or else we will not supply the goods to you.
  Tüm ödemelerinizi bu ayın sonuna kadar yapmanız gerekmektedir,yoksa size mal temin etmeyeceğiz.
Otherwiseaksi halde / olmazsaPlease remit our credit-balance the amount of … DM within this week, otherwise you will force us to open a lawsuit against you.
  Lütfen … DM lık alacak bakiyemizi bu hafta içinde yatırın aksi halde bizi, size karşı dava açmak zorunda bırakacaksınız.
Otherwiseolmazsa / aksi haldePlease deliver our goods within this week otherwise, we will never to do business with your company.
  Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizin şirketinizle kesinlikle çalışmayacağız.
Providedse / sa / e –koşuluyla Provided its not raining loading will resume.
  Yağmur yağmazsa,yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Provided thatse / sa / e –koşuluyla Provided that it’s not raining loading will resume.
  Yağmur yağmazsa,yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Providingse / sa / e –koşuluylaProviding its not raining loading will resume.
  Yağmur yağmazsa,yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Providing thatse / sa / e -koşuluyla Providing that its not raining loading will resume.
  Yağmur yağmazsa, yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Regardles of whatsiz ne .. seniz … yinRegardless of what you appreciate to us we are a firm that has a good reputation in the market.
  Siz bizi nasıl değerlendirirseniz değerlendirin biz piyasada iyi bir üne sahip firmayız.
Save thatmesi bir tarafaSave that they don’t keep their promisses; they do not have a good reputation in the market too.
  Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller.
saydiyelimki We need the great quantity of first quality record able blank CD-R say 20-f full container can you supply us at the shortest time?
  Önemli miktarda birinci kalite kaydedilebilir boş CD’ye ihtiyacımız var, diyelim ki 20’lik full konteynır olsun bize kısa zamanda temin edebilir misiniz?
  Say you are right ful then please prove us.
  Diyelimki haklısınız o zaman bize ispat edin.
Seeing thatçünkü / -dığı içinWe cannot compensate your damages seeing that your goods were not insured seeing that we have warned to you several times before.
  Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık.
Sinceçünkü / -dığı içinWe can not compensate your damages seeing that your goods were not insured since we have warned to you several times before.
  Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık.
sinceden beri/den bu yanaWe have been working in the field of textile since 199…
  199.. den beri tekstil üzerine faaliyet göstermekteyiz.
Sobu  sebeple We couldn’t manufacture your orders on agreed time because we couldn’t import necessary raw material, so we apologize you for this delay.
  Siparişlerinizi öngörülen sürede üretemedik çünkü gerekli olan ham maddeyi ithal edememiştik bu sebeple bu gecikmeden dolayı sizden özür diliyoruz.
Sobu nedenle / Bu sebeple We could not receive our credit balance, so we have not sent your shipment documents by DHL.
  Alacak bakiyemizi alamadık. Bu nedenle sevkıyat evraklarınızı DHL ile göndermedik.
Soiçin / mesi – ması- mamak içinPls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so not to arise any negative situation in the future.
  Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
Soiçin/çünkü/öyle ki/Please let us know that authorized person’s telephone no so we want to contact him.
  Lütfen bize yetkili kişinin telefon numarasını veriniz çünkü kendisiyle bağlantı kurmak istiyoruz.
So far askadarıyla / göre So for as we understand, you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promises.
  Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi,güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.
So long asdığı süreceSo long as the vessel wait at the port, time will count.
  Gemi limanda kaldığı sürece, zaman sayımı devam edecektir.
So thatiçin / mesi – ması- mamak içinPls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so that not to arise any negative situation in the future.

 

 

  Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
So thenbunun içinPls do not release bills of lading to anyone without our written-instruction in order not to arise any negative situation, so then pls wait our instruction.
  Her hangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmaması için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan herhangi birisine vermeyiniz
  Bunun için lütfen bizden talimat bekleyiniz.
So………..thatöyle ki Our production capacity so high that we believe/trust ourselves we can meet all our costumers’ requirements without force.
  Üretim kapasitemiz o kadar yüksek ki müşterilimizin ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabileceğimize inanıyoruz.
Stillhala / yine de Still we are urgently waiting your reply
  Hala acilen cevabınızı bekliyoruz.
Stillyine deWe have instructed to you still you have not obey to our instructions.
  Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
Such asgibiWe want to import the best quality products from your company such as last shipment.
  Şirketinizden geçen sevkıyattaki gibi en iyi kalitede mallar ithal etmek istiyoruz.
SupposingfarzedelimkiSupposing market conditions are not favourable then we try to find another alternatives.
  Farz edelim ki piyasa koşulları elverişli değil o zaman biz de başka alternatifler bulmaya çalışırız.
Thatiçin / mesi – ması- mamak içinPls do not release bills of lading to anyone without our written instruction that not to arise any negative situation in the future.
  Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
That isyaniPlease give us an exact delivery date that is do not waste the time of us.
  Lütfen bize kesin bir teslimat tarihi bildirin yani zamanımızı öldürmeyin.
That is to saydiğer bir deyişle Foreign trade that is to say exporting is steadily increasing in our country.
  Dış ticaret diğer bir değişle ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır.
The instanter ermezThe instant you receive your orders please contact with us.
  Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
The minuteer ermezThe minute you receive, your orders please contact with us.

 

  Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
The monenter ermezThe moment you receive, your orders please contact with us.
  Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
The waygibiWe will manufacture all your goods the way you said us.
  Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz.
The way thatgibiWe will manufacture all your goods the way that you said us.
  Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz.
Thenöyle ise/Sonuç olarakWe appreciate you then your successes.
  Başarılarınızın sonucu olarak sizleri takdir ediyoruz.
Then sonuç olarak ….. then please complete our shipment within this week.
  ….. sonuç olarak lütfen sıparişlerimizi bu hafta içinde tamamlayınız.
  We have completed the shipments of our all costumers then your shipment has been sent today either.
  Tüm müşterilerimizin sevkıyatlarını tamamladık sonuç olarak sizinki de bugün gönderildi.
Thereforebu nedenle / Bu yüzdenWe do not have an enough raw material; therefore we have given a decision to stop our production temporarily.
  Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle/bu yüzden üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik.
Thoughe karşın – e rağmenThough we sent a lot of fax messages to you since one week, still we have not received any reply from your side.
  Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.
Thoughsa bile / se bile Though your orders complete this week shipment takes 15 days due to long distance.
  Siparişleriniz bu hafta tamamlansa bile sevkıyat mesafenin uzun olması nedeniyle yaklaşık 15 gün sürer.
till e kadar / tarihine kadarPlease pay our balance the amount of 12.500 USD$ till Wednesday.
  Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12.500$’ ı ödeyiniz!
To the extentkadarıyla / göre To the extent you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promisses/to the extent we understand (bağlaç ortaya getirilebilir)
  Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi, güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.

 

 

Unlessmedikçe/madıkçaUnless the first shipment complete we will not produce your new orders.
  İlk sevkıyat tamamlanmadıkça yeni siparişlerinizi üretmeyeceğiz.
Untille kadar / tarihine kadarPlease pay our balance the amount of 12.500 USD$ until Wednesday.
  Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12.500$’ı ödeyiniz!
Whendığı zamanWhen the shipment complete we will pay your balance the amount of … $.
  Sevkıyat tamamlandığı zaman size kalan….  $’ı ödeyeceğiz.
Wheneverğiniz zamanWhenever you wish you can contact with us without hesitate.
  İstediğiniz zaman bizimle çekinmeden temasa geçebilirsiniz.
Wheredığı yerde / tığı yerdeWe try to built up a market where the market conditions are profitable
  Piyasa koşullarının elverişli olduğu yerde pazar oluşturmaya çalışıyoruz.
WhereashalbukiYou have sent us a wrong sample whereas we have informed you we have wanted sample of… 2 or 3 pcs..
  Bize yanlış numune göndermişsiniz halbuki size 2 veya üç adet …… numunesinden istediğimizi bildirmiştik.
Whereverher nere Wherever we see the good model, we try to manufacture similar of it but not imitation.
  Her nerede iyi bir model görürsek onun bir benzerini üretmeye çalışıyoruz ancak taklidini değil.
Whilee karşın/e rağmen/dığı haldeWhile our orders are ready for shipment why do you not send us them immediately.
  Siparişlerimiz sevkıyata hazır olduğu halde niçin acilen göndermiyorsunuz?
Whileiken / esnasındaWhile it’s raining loading/discharging does not continue
  Yağmur yağıyorken  yükleme /  tahliye devam etmez.
Whileyanısıra Pls send us proforma invoice while sales contract.
  Lütfen bize proforma faturasının yanı sıra satış sözleşmesini de gönderiniz.
With the result thatsonuçta / yinedeEven if our shipments delay sometimes with a result that we satisfy from your service.
  Ara sıra sevkıyatlarımız gecikse bile yine de hizmetinizden memnunuz.
Yetve yine / yine /yinedeWe believe that you show an utmost care the quality of your products yet we would like to see a few samples among your products.
  Mallarınızın kalitesine oldukça önem verdiğinize inanıyoruz, yinede ürünleriniz arasından birkaç tane numune görmek istiyoruz.

 

 

B A Ğ L A Ç L A R

 

-a karşın…asBig as company, it could not open to the market

Şirket büyük olmasına karşın piyasaya açılamadı.

-a karşın/

-a kadar/-nın kadar

As much asAs much as the prices are too high, this product was well liked in the market.
Fiyatların bu kadar pahalı olmasına karşın, bu ürün piyasada çok iyi tutuldu.
-Aksi halde  -olmazsaOtherwisePlease remit our credit-balance the amount of … DM within this week, otherwise you will force us to open a lawsuit against you.
Lütfen … DM lık alacak bakiyemizi bu hafta içinde yatırın aksi halde bizi, size karşı dava açmak zorunda bırakacaksınız.
– Ama / fakatButYestarday, you said to us that you have sent our goods at last week.But we have never received them yet.
Dün, bize mallarımızı geçen hafta gönderdiğinizi söylemiştiniz fakat henüz onları alamadık.
-Aynı

şekil de de

On the contraryPerhaps, you can provide a good co-ordination on the contrary you cannot.
Bu tür bir yöneticilik sistemiyle şirketinizde koordinasyonu belki sağlayabilirsiniz aynı şekilde sağlayamayabilirsiniz de.
On the contraryWe can produce the goods your desired type and quality on the contrary we can not produce with in a short time.
Istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz aynı şekilde kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de.
On the other handWe can produce the goods your desired type and quality on the other hand we cannot produce with in a short time.
Istediğiniz tipte ve kalitede bir malı üretebiliriz diğer taraftan kısa süre içerisinde üretemeyebiliriz de.
-Aynı zamandaAlsoPls send us the shipment documents also bill of lading too.
Lütfen bize sevkıyat evraklarını gönderiniz aynı zamanda konşimentoyu da.
aynı zamanda….-daNot only…but alsoWe are not only an importer firm but also exporter of some items too.
Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin ihracatçısıyız da…
AyrıcaFurtherWe did not receive your bank remittance details further you did not order to your bank about payment.
Banka havalenizle ilgili detaylar elimize geçmedi ayrıca bankanıza da ödeme konusunda her hangi bir talimatta bulunmamışsınız.
Bunun dışında/ ayrıcaFurtherYou believe us that we offer these prices only for you  further we do not gain a lot of money for this business.
Bize inanın ki bu fiyatları sadece size teklif ediyoruz ayrıca bu işten çok fazla para da kazanmıyoruz.
Bu  sebepleSoWe couldn’t manufacture your orders on agreed time because we couldn’t import necessary raw material, so we apologize you for this delay.
Siparişlerinizi öngörülen sürede üretemedik çünkü gerekli olan ham maddeyi ithal edememiştik bu sebeple bu gecikmeden dolayı sizden özür diliyoruz.
Bu durumdaOn that accountYou could not meet our requirements for a few months on that account we intent to cancel all our contracts with you.
Bir kaç aydır ihtiyaçlarımıza cevap veremiyorsunuz bu durumda sizinle olan tüm anlaşmalarımızı iptal etmeyi düşünüyoruz.
Bu nedenle

 

 

 

AccordinglyAccording to our understand you will not fulfill your obligations on payment accordingly we must find an another solution.
Anladığımız kadarıyla ödeme konusunda üzerinize düşen yükümlülükleri yerine getirmeyeceksiniz bu nedenle başka çare aramamız gerekiyor.
HenceWe do not have an enough raw material hence we have given a decision to stop our production temporarily.
Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik.
Bu nedenle 

Bu sebeple

SoWe could not receive our credit balance, so we have not sent your shipment documents by DHL.
Alacak bakiyemizi alamadık. Bu nedenle sevkıyat evraklarınızı DHL ile göndermedik.
Bu nedenle

Bu yüzden

ThereforeWe do not have an enough raw material; therefore we have given a decision to stop our production temporarily.
Elimizde yeterinde ham madde yok o nedenle/bu yüzden üretimimizi geçici olarak durdurmaya karar verdik.
Bundan dolayıConsequentlyStill, discharge has not been completed consequently we strongly protest both chartered and their agent.
Tahliye hala tamamlanmadı bundan dolayı hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
Bunun içinSo thenPls do not release bills of lading to anyone without our written-instruction in order not to arise any negative situation, so then pls wait our instruction.
Her hangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmaması için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
bunun için lütfen bizden talimat bekleyiniz.
Bununla beraber

Her nasılsa

HoweverWe have received the great deal of our shipment however we’ve determined that some items are lost.
Sevkıyatımızın büyük bir bölümünü almakla beraber bazı kalemlerin kayıp olduğunu tespit ettik.
Çünkü /      -dığı için

 

 

As

 

We’ve much surprised to your claim regarding to you could not receive your money as we have already ordered to our bank.
Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık, çünkü biz bankamıza halihazırda talimat vermiştik.
BecausePlease manufacture for us…because we urgently need it.
– dığı için / çünkü

 

 

 

For

 

Lütfen bizim için…üretin çünkü acilen ona ihtiyacımız var.
We’ve much surprised to your claim regarding to you could not receive your money for we have already ordered to our bank.
Bankadan paranızı alamadığınıza dair iddianıza gerçekten çok şaşırdık, çünkü biz bankamıza halihazırda ödeme talimatı vermiştik.
For

 

We always advise your company to the all companies and firms which we have closely relations for your best service.
Bize en iyi hizmeti vermiş olduğunuz için sizi yakın ilişkilerimiz olan tüm şirketlere ve firmalara daima tavsiye ediyoruz.
For

 

We cannot clear our goods from custom for the documents have not arrived to our hands.
Malları gümrükten çekemiyoruz çünkü evraklar elimize geçmedi.
In that

 

It is spoken quality of our goods in everywhere in that we are a different company.
Her yerde mallarımızın kalitesi konuşuluyor çünkü biz farklı bir firmayız.
Çünkü /      -dığı için

 

 

 

 

 

Now that

 

Unfortunately, we will not be able to place an order to you now that you haven’t got ISO 9002 Certificate.
Maalesef ISO 9002 Belgeniz olmadığı için size sipariş vermeyeceğiz.
Seeing that

 

We cannot compensate your damages seeing that your goods were not insured seeing that we have warned to you several times before.
Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık.
Since

 

We cannot compensate your damages seeing that your goods were not insured since we have warned to you several times before.
Mallarınız sigorta ettirilmediği için zararınızı karşılayamıyoruz çünkü sizi daha önce bu konuda birkaç kere uyarmıştık.
– demek istemek

– kastetmek

 

mean

 

What we want to mean when the earliest shipment date for our current order?
Demek istediğimiz şu anki siparişimiz için en erken teslimat süresi ne zaman?
-…. den az

olmayacak kadar

 

No less than

 

Your company no less than transport company is responsible.
Sizin şirketiniz nakliye şirketinden az olmayacak kadar sorumludur.
– den beri

 

Ever since

 

Ever since last year we have built up a considerable market.
Geçen yıldan beri önemli ölçüde bir piyasa oluşturduk.
– den beri/den bu yanasince

 

We have been working in the field of tekstile since 199…
199.. den beri tekstil üzerine faaliyet göstermekteyiz.
– den dolayı

 

As / due to

 

As to be mostly chosen in our market. Please manufacture for us …units squire shape wrist watches.
Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğindan dolayı lütfen bizim için…..adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.
–        den önce

–        önce

–        meden önce

 

 

 

Before

 

Please remit our blance to our account before vessel’s sailing.
Lütfen geminin hareketinden önce kalan bakiyemizi hesabımıza yatırınız.
By the time

 

By the time next month, please complete all our shipments.
Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız.
By the time that

 

By the time that next month, please complete all our shipments.
Lütfen gelecek aydan önce tüm sevkıyatlarımızı tamamlayınız.
den sonra

 

After

 

After Monday, all your goods will be dispatched to your address as agreed.
Pazartesinden sonra tüm mallarınız kararlaştırıldığı gibi adresinize teslim edilecek.
– diğer adıyla

 

Or

 

Foreign trade or exporting is steadily increasing in our country.
Dış ticaret diğer adıyla ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır.
– diğer bir deyişle

 

That is to say

 

Foreign trade that is to say exporting is steadily increasing in our country.
Dış ticaret diğer bir detişle ihracat ülkemizde devamlı olarak artmaktadır.
– diğer taraftan

 

On the other hand

 

We could collect one of your check the amount of 2500 USD on the other hand other was not paid by your bank.  Why?
2500 $ tutarındaki bir çekinizi tahsil edebildik diğer taraftan ötekisi banka tarafından ödenmedi. Neden acaba?
Dığı sürece

 

So long as

 

So long as the vessel wait at the port, time will count.
Gemi limanda kaldığı sürece, zaman sayımı devam edecektir.
As long as

 

As long as the vessel waits at the port, time will count.
Gemi limanda kaldığı sürece, zaman sayımı devam edecektir.
dığı yerde / tığı yerde

 

Where

 

We try to built up a market where the market conditions are profitable
Piyasa koşullarının elverişli olduğu yerde pazar oluşturmaya çalışıyoruz.
dığı zaman

 

When

 

When the shipment complete we will pay your balance the amount of ……. $.
Sevkıyat tamamlandığı zaman size kalan ….  $’ı ödeyeceğiz.
dığında / ınca

dığı zaman

As

 

As you arrive to load port please contact with us.
Yükleme limanına vardığınızda lütfen bizimle bağlantı kurunuz.
diyelim ki

 

 

 

Let us say

 

You claim that you have sent the goods date on ../../199.  let us say this is true but our agency is saying the different date.
Malları …/…/199. Tarihinde gönderdiğinizi iddia ediyorsunuz diyelim ki bu doğru ancak bizim acentemiz farklı tarih veriyor.
Say

 

We need the great quantity of first quality recordable blank CD-R say 20-f full container can you supply us at the shortest time?
Önemli miktarda birinci kalite kaydedilebilir boş CD’ye ihtiyacımız var, diyelim ki 20’lik full konteynır olsun bize kısa zamanda temin edebilir misiniz?
Say

 

Say you are rightful then please prove us.
Diyelimki haklısınız o zaman bize ispat edin.
e kadar / tarihine kadar

 

 

 

Till

 

Please pay our balance the amount of 12.500 USD$ till Wednesday.
Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12.500$’ ı ödeyiniz!
Until

 

Please pay our balance the amount of 12.500 USD$ until Wednesday.
Lütfen Çarşambaya kadar bakiyemiz olan 12.500$’ı ödeyiniz!
e karşın – e rağmen

 

 

 

 

 

Although

 

Although we sent a lot of fax messages to you since one week, still we have not received any reply from your side.
Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.
Though

 

Though we sent a lot of fax messages to you since one week, still we have not received any reply from your side.
Size bir haftadan beri bir çok faks mesajı göndermemize rağmen sizden hala bir yanıt alamadık.
For allFor all we have given a notice to you several times, we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes.
Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.
e karşın – e rağmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For all that

 

For all that we have given a notice to you several times, we have understood/seen that you have not taken into consideration our special wishes.
Size daha önce bir kaç kez bildirmemize karşın hala özel isteklerimizi gereği gibi dikkate almadığınızı gördük.
in spite ofIn spite of they are a company, which have just been established in the field of…they are acting very pretentiously as if they have an experience.
 

 

 

No matter

 

…….  alanında yeni kurulmuş bir şirket olmalarına karşın, bu alanda oldukça tecrübelilermiş gibi iddialı bir şekilde hareket ediyorlar.
No matter these products are too expensive we would like to place an order. …units
Bu ürünler pahalı olmasına karşın …..  adet sipariş vermek istiyoruz.
 

a / e karşın

 

No matter that

 

Notwith  standing

 

No matter that these products are too expensive we would like to place an order ….units
Bu ürünler pahalı olmasına karşın …..  adet sipariş vermek istiyoruz.
Not with standing these products are too expensive we would like to place an order ….units
Bu ürünler pahalı olmasına karşın …..  adet sipariş vermek istiyoruz.
e karşın / e rağmen

sa bile

 

 

Even if

 

Even if Sunday & Holiday used time will not to count.
Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir.
Even though

 

Even though Sunday & Holiday used time will not to count.
Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman sayımı devam etmeyecektir.
e karşın/e rağmen

dığı halde

 

While

 

While our orders are ready for shipment why do you not send us them immediately.
Siparişlerimiz sevkıyata hazır olduğu halde niçin acilen göndermiyorsunuz?
Eğer

 

If

 

If you have … in your stock please reserve for us… pieces.
Eğer stokunuzda ….. Varsa lütfen bizim için …. adet ayırınız.
Eğer/-se/-dığında/e takdirdeIn case

 

In case you have any question please do not hesitate contact with us.
Bir sorunuz olduğu takdirde çekinmeden bizi arayınız.
er ermez

 

 

 

As soon asPlase get our vessel’s sail from the port as soon as she completes her discharge.
 

Directly

Lütfen gemimizi tahliyesini bitirir bitirmez hareket ettiriniz.
Directly our representive call on you please tell him all your questions and matters, which you could not solve.
 

Immediately

 

Lütfen temsilcimiz sizi ziyaret eder etmez kendisine tüm sorularınızı ve çözemediğiniz meselelerinizi iletiniz.
Discharge complete immediately your vessel will sail.
Tahliye tamlanır tamamlanmaz geminiz kalkacak.
Er ermez

 

 

 

The instantThe instant you receive your orders please contact with us.
 

The minute

Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
The minute you receive your orders please contact with us.
 

The monent

 

Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
The moment you receive, your orders please contact with us.
Siparişlerinizi alır almaz bizimle lütfen bağlantı kurunuz.
Fakat yine de

 

But yet

 

We guarantee that your shipment has been shipped by the well-known transporters company but yet we follow your shipment time to time too.
Sevkıyatınızın çok iyi tanınan bir nakliyeci vasıtasıyla sevk edildiğine dair garanti veriyoruz, fakat yinede sevkıyatınızı zaman zaman takip de ediyoruz.
Farzedelimki

 

Supposing

 

Supposing market conditions are not favorable then we try to find another alternatives.
Farzedelim ki piyasa koşulları elverişli değil o zaman biz de başka alternatifler bulmaya çalışırız.
Gibi

 

 

 

 

 

 

 

Such asWe want to import the best quality products from your company such as last shipment.
The wayŞirketinizden geçen sevkıyattaki gibi en iyi kalitede mallar ithal etmek istiyoruz.
We will manufacture all your goods the way you said us.
 

The way that

Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz.
We will manufacture all your goods the way that you said us.
 

Like

 

Tüm mallarınızı sizin bize söylediğiniz gibi üreteceğiz.
The goods of another company is the same quality like yours.
Diğer şirketin malları da sizinki gibi kaliteli.
Gibi / biçiminde

 

As

 

Due to be mostly chosen in our market, please manufacture for us …..units wrist watches as squire.
Bizim piyasamızda çok fazla tercih edildiğinden dolayı lütfen bizim için…..adet kare biçiminde kol saatleri üretiniz.
Gibi…yideNor …eitherWe try to satisfy our costumers nor meet their every kind of requirements either.
 Müşterilerimizi tatmin etmeye çalıştığımız gibi onların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye de çalışıyoruz .
ğiniz zaman

 

Whenever

 

Whenever you wish you can contact with us without hesitate.
İstediğiniz zaman bizimle çekinmeden temasa geçebilirsiniz.
Hala / yine deStill

 

Still we are urgently waiting your reply
Hala acilen cevabınızı bekliyoruz.
Halbuki

 

Whereas

 

You have sent us a wrong sample whereas we have informed you we have wanted sample of……. 2 or 3 pcs..
Bize yanlış numune göndermişsiniz halbuki size 2 veya üç adet …… numunesinden istediğimizi bildirmiştik.
Hem….hem de

 

Both…and

 

We generally use both trucks and railway cars at our shipments
Genellikle sevkıyatlarımızda hem kamyonları hem de vagonları kullanıyoruz.
Her nere

 

Wherever

 

Wherever we see the good model, we try to manufacture similar of it but not imitation.
Her nerede iyi bir model görürsek onun bir benzerini üretmeye çalışıyoruz ancak taklidini değil.
Her yer

 

Everwhere

 

We have been seeing your advertisements in everywhere.
Her yerde sizin ilanlarınızı/reklamlarınızı görmekteyiz.
Her yer

 

Everyplace

 

Our new products in this year are sold in everyplace.
Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her yerde satılıyor.
Her zaman

 

Everytime

 

Our new products in this year are sold in everytime.
Bu yılki yeni mamullerimiz / ürünlerimiz her zaman  satılıyor.
için / mesi – ması- mamak için

 

 

 

 

 

So

 

Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction  so not to arise any negative situation in the future.
Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
That

 

Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction that not to arise any negative situation in the future.
Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
So that

 

Pls do not release bills of lading to anyone without our written instruction so that not to arise any negative situation in the future.
Gelecekte her hangi bir olumsuz duruma yol açmamak için lütfen konşimentoları bizim yazılı talimatımız olmadan her hangi birisine vermeyiniz.
Için/çünkü/öyle ki/So

 

Please let us know that authorized person’s telephone no so we want to contact him.
Lütfen bize yetkili kişinin telefon numarasını veriniz çünkü kendisiyle bağlantı kurmak istiyoruz.
iken / esnasındaWhile

 

While it’s raining loading/discharging does not continue
Yağmur yağıyorken  yükleme /  tahliye devam etmez.
iken / yorken / mışken

 

Just iken

 

We have been placed a new order from our another costumer just as we started to produce your order.
Tam sizin siparişinizin üretimine başlamışken, diğer bir müşterimizden yeni bir sipariş aldık.
kadar

 

As well as

 

All our textile products are the best quality as well as Beymen
Tüm tekstil ürünlerimiz Beymen’in ki kadar kalitelidir.
Kadar…  da

 

 

 

And….as well

 

Your orders are got ready and shipped as well to your address free of charge.
Siparişleriniz hazırlandığı kadar adresinize de ücretsiz olarak teslim edilir.
Kadarıyla / göre

 

 

 

As far as

 

As far as we understand you are a big company.
Anladığımız kadarıyla siz büyük bir şirketsiniz.
So far as

 

So for as we understand, you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promisses.
Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi,güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.
For all

 

 

 

To the extent

 

For all we understand, you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promisses.
Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi, güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.
To the extent you are a firm that has a responsibility, trustworthy and keeping your promisses/to the extent we understand (bağlaç ortaya getirilebilir)
Anladığımız kadarıyla siz sorumluluk sahibi,güvenilir ve sözlerinize sadık bir firmasınız.
Karşıt olarak / … nın aksineOn the contrary

 

You have produced all the goods on the contrary our desired type and quality.
Tüm malları istediğimiz tip ve kalitenin tam aksine üretmişsiniz.
maması için/masın

sın iye

In order that

 

We have sent a few samples in order that they may examine
İncelesinler diye birkaç numune gönderdik.
medikçe/madıkça

 

Unless

 

Unless the first shipment complete we will not produce your new orders.
İlk sevkıyat tamamlanmadıkça yeni siparişlerinizi üretmeyeceğiz.
mek için/mesi-ması için

 

In order to

 

Pls do not misunderstand us because we have wished to warn you in advance in order to prevent any unexpected situation, which will arise in the future.
Bizi lütfen yanlış anlamayın çünkü sizi ileride doğabilecek beklenmedik gelişmeleri önlemek için şimdiden uyarmak istedik.
mek için/mesi-ması için

 

In order to

 

We have sent a few samples to you by FedEx in order to you examine them
İncelemeniz için size Fedex ile birkaç tane numune gönderdik.
memek için

 

Lest

 

You must pay all your depts on time lest you damage your company’s commercial creditibility.
Şirketinizin ticari itibarına gölge düşürmemek için tüm borçlarınızı zamanında ödemelisiniz.
mesi bir tarafa

 

Save that

 

Save that they don’t keep their promisses; they do not have a good reputation in the market too.
Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller.
mesi bir tarafa

 

Except that

 

Except that they don’t keep their promises, they do not have a good reputation in the market too.
Sözlerinde durmamaları bir tarafa piyasada da iyi bir itibara sahip değiller.
mesi ile —– ması bir oldu

 

No sooner…than

 

We appreciate to you, because the orders have no sooner placed than they have completed.
Sizi takdir ediyoruz. Çünkü, siparişleri vermemiz ile tamamlanmaları bir oldu.
Ne……se

 

It does not matter what

 

It does not matter how do you appreciate us, we are a firm that has a good reputation in the market.
Siz bizi nasıl takdir ederseniz edin,biz piyasada iyi ün yapmış bir firmayız.
Ne….se

 

No matter what

 

No matter what costs are increasing we will never reduce quality of the goods
Fiyatlar ne kadar artarsa artsın malların kalitesini asla düşürmeyeceğiz.
ne….ne de…..

 

neither….nor….

 

Neither you’ve delivered the goods on time nor sent us a good-quality goods. Therefore, how can we continue our business-relations with your company?
Bize malları ne zamanında teslim ettiniz ne de iyi kalitede mal gönderdiniz. Bu yüzden sizinle olan iş ilişkilerimizi nasıl devam ettirebiliriz ki?
nedeniyle

 

due to

 

Due to bad weather loading has been stopped by port authorities at yesterday night
Kötü hava koşulları nedeniyle yükleme dün akşam liman yetkililerince durduruldu.
nın yüzünden / e nedeniylebecause of

 

Because of your slack manner still we have been waiting…
Gevşek tavrınız nedeniyle halen beklemekteyiz…
O nedenle

 

Consequently

 

Still discharge has not been completed yet consequently we strongly protest both chartered and their agent.
Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
O nedenle / o sebepleFor that reasonStill discharge has not been completed yet  for that reason  we strongly protest both chartered and their agent.
 Tahliye henüz hala tamamlanmadı bundan dolayı/o nedenle hem kiracıyı hem de acentesini şiddetle protesto ediyoruz.
Olmazsa / aksi halde

 

Otherwise

 

Please deliver our goods within this week otherwise we will never to do business with your company.
Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizin şirketinizle kesinlikle çalışmayacağız.
Örneğin

 

For example

 

We have advised to you a lot of times for example employ the labourers who have a training and experienced to your company.
Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye…
ÖrneğinFor instance

 

We have advised to you a lot of times for instance employ the labourers who have a training and experienced to your company.
Size defalarca tavsiyede bulunduk örneğin deneyimli ve eğitimli olan işçileri işe alın diye…
Öyle ise/Sonuç olarak

 

 

Then

 

We appreciate you then your successes.
Başarılarınızın sonucu olarak sizleri takdir ediyoruz.
Then

 

….. then please complete our shipment within this week.
….. sonuç olarak lütfen siparişlerimizi bu hafta içinde tamamlayınız.
Öyle ki

 

 

 

For fear

 

You believe us that we offer these prices only to you for fear  please do not suppose we earn so much money for this business.
Bize inanın ki  bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin.
For fear that

 

You believe us that we offer these prices only to you for fear that please do not suppose we earn so much money for this business.
Bize inanın ki  bu fiyatları sadece sizin için teklif ediyoruz öyle ki bu iş için çok fazla para kazandığımızı da düşünmeyin/zannetmeyin.
Öyle..ki

 

So………..thatOur production capacity so high that we believe/trust ourselves we can meet all our costumers’ requirements without force.
 Üretim kapasitemiz o kadar yüksek ki müşterilimizin ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabileceğimize inanıyoruz.
Özellikle

 

Namely

 

Namely we want blue and white fabrics.
Özellikle mavi ve beyaz kumaşlardan istiyoruz.
Sa bile / se bile

 

Though

 

Though your orders complete this week shipment takes 15 days due to long distance.
Siparişleriniz bu hafta tamamlansa bile sevkıyat mesafenin uzun olması nedeniyle yaklaşık 15 gün sürer.
Sadece / yalnızcaOnly

 

We are manufacturing only leather products
Sadece deri ürünlerini üretmekteyiz.
Se

sa

e  koşuluyla

e  şartıyla

 

 

 

 

Provided

 

Provided its not raining loading will resume.
Yağmur yağmazsa, yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Provided thatProvided that  its not raining loading will resume.
 

Providing

Yağmur yağmazsa,yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Providing its not raining loading will resume.
 

Providing that

Yağmur yağmazsa,yükleme kaldığı yerden devam edecek.
Providing that its not raining loading will resume.
Yağmur yağmazsa, yükleme kaldığı yerden devam edecek.
se – sa bile

 

 

 

Even ifEven if Sunday & Holiday are used time will not to count.
 

Even though

 

Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır.
Even though Sunday & Holiday are used time will not to count.
Pazar ve tatil günleri kullanılsa bile zaman saymayacaktır.
siz ne .. seniz … yinRegardless of what

 

Regardless of what you appreciate to us we are a firm that has a good reputation in the market.
Siz bizi nasıl değerlendirirseniz değerlendirin biz piyasada iyi bir üne sahip firmayız.
Sonuç olarak

 

Then

 

We have completed the shipments of our all costumers then your shipment has been sent today either.
Tüm müşterilerimizin sevkıyatlarını tamamladık sonuç olarak sizinki de bugün gönderildi.
Sonuçta / yinede

 

With the result that

 

Even if our shipments delay sometimes with a result that we satisfy from your service.
Ara sıra sevkıyatlarımız gecikse bile yine de hizmetinizden memnunuz.
Şartıyla / Koşuluyla

 

On condition that

 

We can produce the goods which you have desired type and quality on condition that you allow us an enough time.
İstediğiniz tipte ve kalitedeki malı üretebiliriz ancak bize yeteri kadar zaman tanımanız koşuluyla…
Tekrar/aynı şekilde….deAgain

 

This goods may be well liked in the market again may not.
Bu mal piyasada tutulabilir aynı şekilde tutulmayabilir de.
Üstelik

 

 

 

Besides

 

Some of our orders have delayed besides we had given a notice to you latest shipment date must be  …./….199….
Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç  …./…../199… olması gerektiğini söylemiştik.
Furthermore

 

Some of our orders have delayed furthermore we had given a notice to you latest shipment date must be  …./….199….
Siparişlerimizin bir kısmı gecikti üstelik teslim tarihini en geç  …./…../199… olması gerektiğini söylemiştik.
Ve

 

and

 

Trucks and railway cars are ready for shipment
Kamyonlar ve vagonlar sevkıyat için hazırdır.
Ve yine / yine /yinedeYetWe believe that you show an utmost care the quality of your products yet we would like to see a few samples among your products.
 Mallarınızın kalitesine oldukça önem verdiğinize inanıyoruz, yinede ürünleriniz arasından birkaç tane numune görmek istiyoruz.
Veya / Ya da / yoksa

 

Or

 

Please fulfil your obligations or we intent to cancel our commercial relationships with you.
Lütfen sorumluluklarınızı yerine getirin yoksa sizinle olan ticari iş ilişkilerimizi kesmeyi düşünüyoruz.
Ya …ya da…..Either…..or…..

 

Most of the shipped goods either were lost or stolen.
Gönderilen malların çoğu ya kayıp ya da çalınmış.
Ya da  / yoksaOr

 

Please deliver our goods within this week or we will never to do business with you after this time.
Lütfen mallarımızı bu hafta içerisinde teslim ediniz yoksa bundan sonra sizinle kesinlikle çalışmayacağız.
Ya da / diğer adıyla

 

Or

 

Due to shipment on a FOB….  basis, freight or transportation fee of the goods should be belonging your side.
Sevkıyat FOB … bazında olduğundan dolayı, navlun diğer adıyla  malın taşınma bedeli sizin tarafınıza ait olmalıdır.
Yalnızca…-maz,

 

Not only…but also

 

We are not only an imputer firm but also exporter of some items too.
Biz sadece ithalat yapan bir firma değil aynı zamanda bazı mamullerin de ihracatçısı olan bir firmayız.
Yani

 

That is

 

Please give us an exact delivery date that is do not waste the time of us.
Lütfen bize kesin bir teslimat tarihi bildirin yani zamanımızı öldürmeyin.
Yanı sıra

 

While

 

Pls send us proforma invoice while sales contract.
Lütfen bize proforma faturasının yanı sıra satış sözleşmesini de gönderiniz.
Yanlızca

 

Only

 

We can only manufacture … in our factory.
Fabrikamızda sadece ………. üretebiliyoruz.
Yine deAnd yetWe have instructed to you and yet you have not obey to our instructions.
Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
YetWe have instructed to you yet you have not obey to our instructions
Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
NeverthelessWe have instructed to you nevertheless you have not obey to our instructions.
Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
StillWe have instructed to you still you have not obey to our instructions.
Size talimat vermiştik yine de bizim talimatlarımıza uymadınız.
Yoksa

 

Or else

 

You should make all your payments until end of this month or else we will not supply the goods to you.
Tüm ödemelerinizi bu ayın sonuna kadar yapmanız gerekmektedir, yoksa size mal temin etmeyeceğiz.
yormuş gibi

 

As though

 

We feel as though you waste our time.
Bizim zamanımızı boşuna harcıyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyoruz.
Zira

 

But then

 

Our production capacity more than 10000 tons/month but then we can meet your requirements without force.
Aylık üretim kapasitemiz yaklaşık 10000 tondan fazla olup zira sizin gereksinimlerinizi zorlanmadan karşılayabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrasal Verbs

Phrasal verbs çoğunlukla bir edat ve birden daha fazla sözcük veya sözcük grubunun bir araya gelmesinden oluşan eylemlerdir. Phrasal verbs’ ler çoğu kez dilin güncel kullanımlarından ortaya çıkar ve sık kullanıldığı için zamanla dilin ana yapısını oluşturur. Phrasal verbs hem geçişsiz hem de geçişli fiil olarak kullanılabilir.

GEÇİŞSİZ FİLLERE ÖRNEK

(The children were sitting around, doing nothing  (Çocuklar hiçbir şey yapmıyorlar, öylece oturuyorlardı.)

The witness finally broke down on the stand.  (Tanık sonunda durumu değiştirdi)

 

GEÇİŞLİ FİİLLERE ÖRNEK

Our boss called off the meeting.  (Patronumuz toplantıyı erteledi)

She looked up her old boyfriend.  (Eski erkek arkadaşını aradı.)

Bu yapıdaki bir fiil ile birleşmiş kelimeye (çoğu kez bir edat ile) takı denir.

Phrasal verbs ‘ler ile ilgili yaşanan problem, öncelikle anlamlarındaki belirsizliktir ve çoğunlukla P.V’ler birkaç farklı anlamı ifade ederler.

Örneğin;

To make out: bir şeyin farkına varmak veya görmek, Bu sözcük grubu aynı sevişmek anlamına da gelebilir.

If someone chooses to turn up the street (Eğer biri caddeden yukarı doğru gitmeyi tercih ederse)

Yukarıdaki örnekte kullanılan “Turn up” bir edat ile bir fiilin birleşmesidir ama bir P.V değildir. Yani gerçek anlamında kullanılmışlardır. Ama aşağıdaki örnekte “turn up” phrasal verb olarak kullanılmakta ve tamamen farklı anlamlar vermektedir.

if your neighbours unexpectedly turn up (appear) at a party or your brother turns up his radio,
( Eğer komşularınız beklenmedik bir anda bir partiye gelirse veya erkek kardeşiniz radyonun sesini yükseltirse)

Ayrıca P.V ‘ ü oluşturan fiil, edat veya sözcük grupları her zaman yan yana yazılmazlar.

“Fill this out,” (Bunu doldurun) diyebiliriz ya da
“Fill out this form.” diyebiliriz. Her ikisi de doğrudur.

 

 

Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir.
·  You have to do this paint job over.  (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir.)

·  You have to do over this paint job.

Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda, bu iki kısmın ayrılması gerekir.

FiilAnlamÖrnek
blow upPatlamak, havaya uçurmakThe terrorists tried to blow up the railroad station.
“Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”
bring upBir konudan bahsetmekMy mother brought up that little matter of my prison record again.
“Annem, o kadar da önemli olmayan  sabıka kaydımdan bahsetti.”
bring upÇocuk yetiştirmek.It isn’t easy to bring up children nowadays.
“Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”
call offİptal etmekThey called off this afternoon’s meeting
“Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”
do overBir işi tekrar etmekDo this homework over.
“Bu ödevi tekrar yap.” 
fill outBir formu doldurmakFill out this application form and mail it in.
“Bu başvuru formunu doldur ve postala.”
fill up Tamamen-ağzına kadar doldurmakShe filled up the grocery cart with free food.
“Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”
find outÖğrenmekMy sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
“Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”
give awayBirisine bir şeyi bedava vermekThe filling station was giving away free gas.
“Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”
give backBir şeyi geri vermekMy brother borrowed my car. I have a feeling he’s not about to give it back.
“Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı. Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”
hand inBir şeyi onaylamak (ödev yapmak)The students handed in their papers and left the room.
“Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”
hang upTelefonu kapatmakShe hung up the phone before she hung up her clothes.
“Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı.”
hold upGeciktirmekI hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
“Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”
hold up (2)SoymakThree masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
“Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”
leave outAtlamak, çıkarmak, savsaklamakYou left out the part about the police chase down.
(Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)
look overincelemek, kontrol etmekThe lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (They looked them over carefully.)
“Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”
look upBir listenin içinde aramakYou’ve misspelled this word again. You’d better look it up.
“Bu kelimeyi yine yanlış yazdın. Doğru yazılımına  baksan iyi olacak.”
make upBir hikaye veya yalan uydurmakShe knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
“Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”
make outDuymak, algılamakHe was so far away, we really couldn’t make out what he was saying.
“O kadar uzaktaydı  ki onun ne söylediğini duyamadık.”
pick outSeçmekThere were three men in the line-up. She picked out the guy she thought had stolen her purse.
“Sırada üç adam vardı. Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”
pick upBir şeyi kaldırmakThe crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
“Vinç bütün evi havaya kaldırdı.”
point outDikkat çekmek, belirtmekAs we drove through Paris, Françoise pointed out the major historical sites.
“Paris’ten arabayla geçerken, Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti.”
put awaySaklamakWe put away money for our retirement. She put away the cereal boxes.
“Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”
put offErtelemekWe asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
“Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”
put onGiyinmekI put on a sweater and a jacket. (I put them on quickly.)
“Bir süveter ve ceket giydim.”
put outSöndürmekThe fire fighters put out the house fire before it could spread. (They put it out quickly.)
“İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”
read overDikkatli okumakI read over the homework, but couldn’t make any sense of it.
“Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”
set upDüzenlemek, kurmakMy wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.     “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”
take downNot etmekThese are your instructions. Write them down before you forget.
“Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”
take offKıyafet çıkarmakIt was so hot that I had to take off my shirt.
“Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”
talk overtartışmakWe have serious problems here. Let’s talk them over like adults.
“Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”
throw awayAtmakThat’s a lot of money! Don’t just throw it away.
“Pahalı bir şey o! Sakın atma.”
try onKıyafet denemekShe tried on fifteen dresses before she found one she liked.
“Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”
try outDenemekI tried out four cars before I could find one that pleased me.
“İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”
turn downBir şeyin sesini kısmakYour radio is driving me crazy! Please turn it down.
“Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor. Lütfen biraz sesini kıs.”
turn down (2)Reddetmek, geri çevirmekHe applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
“Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”
turn upBir şeyin sesini yükseltmekGrandpa couldn’t hear, so he turned up his hearing aid.
“Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”
turn offElektriği kapamakWe turned off the lights before anyone could see us.
“Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”
turn off (2)Mide bulandırmak, tiksindirmekIt was a disgusting movie. It really turned me off.
“O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”
turn onElektriği açmakTurn on the CD player so we can dance.
“CD çaları açta dans edelim.”
use upboşaltmakThe gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
“Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”

 

 

 

 

Inseperable (ayrılmaz) Phrasal Verbs
Transitive (Geçişli)
Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler ile asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan (veya diğer kısımlardan)  ayrılamaz :”Who will look after my estate when I’m gone?” “Ben yokken evime kim bakacak?
FiilAnlamÖrnek
call onEzbere okumakThe teacher called on students in the back row.
(Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi.)
call on (2)Ziyaret etmekThe old minister continued to call on his sick parishioners.
“Eski başkan, hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti.”
get overBir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmekI got over the flu, but I don’t know if I’ll ever get over my broken heart.
“Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim, hiç bilmiyorum.”
go overYeniden incelemek, gözden geçirmekThe students went over the material before the exam. They should have gone over it twice.
“Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar.”
go throughTüketmekThey country went through most of its coal reserves in one year. Did he go through all his money already?
“Ülkeleri, bir yıl içinde en çok, kömür rezervlerini tüketti.
Bütün parasını şimdiden harcadı mı?”
look afterİlgilenmek, bakmakMy mother promised to look after my dog while I was gone.
“Annem ben yokken köpeğime bakacağına söz verdi.”
look intoAraştırmak, incelemekThe police will look into the possibilities of embezzlement.
“Polis zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak.”
run acrossRastlamakI ran across my old roommate at the college reunion.
“Eski oda arkadaşımla kolej yemeğinde karşılaştım.”
run intoKarşılaşmak, rast gelmekCarlos ran into his English professor in the hallway.
“Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı.”
take afterBenzemekMy second son seems to take after his mother.
“Ortanca oğlum annesine benziyor.”
wait onServis yapmakIt seemed strange to see my old boss wait on tables.
“Eski patronumu masalara servis yaparken görmek çok tuhaftı.”

 

 Üç Kelimeden Oluşan Phrasal Verbs (Geçişli)
Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler de üç kısım göreceksiniz : “My brother dropped out of school before he could graduate.” “ Erkek kardeşim mezun olamadan okulu bıraktı.”
FiilAnlamÖrnek
break in onBir sohbeti bölmekI was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.

“Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”

catch up withYakın olmakAfter our month-long trip, it was time to catch up with the neighbours and the news around town.
“Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”
check up onİncelemek, kontrol etmekThe boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
“Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.” 
come up withBağışta bulunmakAfter years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
“Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı.”
cut down onKesmek, azaltmakWe tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
“Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.”
drop out ofSınıfta kalmakI hope none of my students drop out of school this semester.
“Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.”
get along withİyi anlaşmakI found it very hard to get along with my brother when we were young.
“Erkek kardeşimle anlaşmak, küçükken daha zordu.”
get away withBir işten sıyrılmakJanice cheated on the exam and then tried to get away with it.
“Janice sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.”
get rid ofKurtulmakThe citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
“Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.”
get through withBitirmekWhen will you ever get through with that program?
“Bu programı ne zaman bitireceksin?”
keep up withGeri kalmamakIt’s hard to keep up with the Joneses when you lose your job!
look forward toDört gözle beklemekI always look forward to the beginning of a new semester.
“Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.”
look down onHor görmek, küçümsemekIt’s typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors.
Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler.
look in onBirini ziyaret etmekWe were going to look in on my brother-in-law, but he wasn’t home.
“Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.”
look out forÖnce davranmak, tahmin etmekGood instructors will look out for early signs of failure in their students
“İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.”
look up toSaygı göstermekFirst-graders really look up to their teachers.
“Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.”
make sure ofDoğrulamak, emin olmakMake sure of the student’s identity before you let him into the classroom.
“Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.”
put up withHoşgörü göstermekThe teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
“Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.”
run out ofTükenmekThe runners ran out of energy before the end of the race.
“Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.”
take care ofİlgilenmek, sorumlu olmakMy oldest sister took care of us younger children after Mom died.
“Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük çocuklara baktı.”
talk back toKaba bir şekilde cevap vermekThe star player talked back to the coach and was thrown off the team.
think back onYad etmek, anmakI often think back on my childhood with great pleasure.
“Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”
walk out onTerk etmek, başından atmakHer husband walked out on her and their three children.
“Kocası onu ve üç çocuğunu terk etti.”

 

Intransitive (Geçişsiz) Phrasal Verbs
Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler nesne almazlar. “Once you leave home, you can never really go back again.” “Evden bir kez ayrılırsan, bir daha asla geri dönemezsin.”
FiilAnlamÖrnek
break downBozulmakThat old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most.
“Eski cipim, ona en ihtiyacım olduğu zamanda bozuldu.”
catch onTutmakPopular songs seem to catch on in California first and then spread eastward.
“Popüler şarkılar önce California da tutar daha sonra doğuya doğru yayılır.”
come backGeri dönmekFather promised that we would never come back to this horrible place.
“Babam, bu berbat yere bir daha dönmeyeceğimize söz verdi.”
come inGirmekThey tried to come in through the back door, but it was locked.
“Arka kapıdan girmeyi denediler ama kapı kilitliydi.”
come toŞuuru yerine gelmekHe was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
“Kafasını çok kötü çarptı ama birkaç dakika sonra bilinci yerine gelmeye başladı.”
come overZiyaret etmekThe children promised to come over, but they never do.
“Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar.”
drop byHabersiz ziyaret etmekWe used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.
“Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık bu yüzden artık gitmiyoruz.”
eat outYemek için  dışarıya çıkmakWhen we visited Paris, we loved eating out in the sidewalk cafes.
“Paris’e gittiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeye bayılırdık.”
get byHayatını sürdürmekUncle Heine didn’t have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives.
“Heine amcanın çok fazla parası yoktu ama o, akrabalarından borç almadan da her zaman hayatını sürdürürdü.”
get upkalkmakGrandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn’t make it on her own.
“Büyükannem ayağa kalkmaya çalıştı ama kanepe çok alçak olduğu için kendi başına kalkamadı.”
go backGeri dönmekIt’s hard to imagine that we will ever go back to Lithuania.
“Litvanya’ya bir daha geri dönemeyeceğimizi düşünmek çok zor.”
go onDevam etmekHe would finish one Dickens novel and then just go on to the next.
“Dickens romanının birini bitirir, hemen bir sonrakine devam ederdi.”
go on (2)Olmak, meydana gelmekThe cops heard all the noise and stopped to see what was going on.

“Polisler bütün gürültüyü duydu ve neler olduğuna bakmak için durdu.”

grow upbüyümekCharles grew up to be a lot like his father.
“Charles tıpkı babası gibi olmak için büyüdü.”
keep awayUzak durmakThe judge warned the stalker to keep away from his victim’s home.
“Yargıç, suçluyu kurbanın evinden uzak durması için ikaz etti.”
keep on (with gerund)Devam etmekHe tried to keep on singing long after his voice was ruined.

“Sesini iyice kaybetmeye başladıktan sonra bile şarkı söylemeye devam etmeye çalıştı.”

pass outbayılmakHe had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar.

“Öyle çok içmişti ki barın önündeki kaldırıma düşüp bayıldı.”

show offGösteriş yapmakWhenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off.
“Piyanonun başına ne zaman otursa, gösteriş yapacağını bilirdik.”
show upVarmak, ortaya çıkmakDay after day, Efrain showed up for class twenty minutes late.
(Efrain ardı ardına derse yirmi dakika geç kalıyordu.)
wake upUyanmakI woke up when the rooster crowed.
“Horoz öttüğünde uyandım.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED TO

Geçmişte alışkanlık olarak yapılan olayları ifade ederken kullanılır.

 Example;

I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken her gün koşardım.)

Bu cümleyi söyleyen kişi gizli olarak şu anda koşmadığını da ifade etmektedir. Ayrıca genelde “used to” yapısı “but” ile geçiş yapar.

I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

Did you use to run? (Koşarmıydın?)

“Used to” yapısının olumlu ve sorusunda görüldüğü gibi “did” yardımcı fiilinden faydalanılır. Yardımcı fiil devreye girdiğinden “use” şeklinde birinci hale döner.(Simple Past Tense’ nin özelliklerinden hatırlayınız.) Gerçi bu tartışma konusudur. “used to” modal olduğu için direk “not” alabilir diyenler de vardır ve bu kullanım informal olarak kullanılmaktadır. Ama gramer olarak “used not to” kullanımı yanlıştır.“Used to” yapısının soru ve olumsuzunda doğru kullanım yukarıdaki gibidir.

EXAMPLES

She used to gamble, but now she dosen’t. (O kumar oynardı ama şimdi oynamaz.)

Did you use to play football? (Futbol oynar mıydın?)

My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen.

(Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.)

May / Might as well: Bari……….se

Bu yapı genelde “might” ile kullanılır.

You might as well come tomorrow. (Bari yarın gelseydin.)

I Daresay (Sanırım, galiba)

I daresay you are right. (Sanırım haklısınız.)

Be Going To

Gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan bir kalıptır. Yakın gelecek diye de tanımlanır. En güzel ifadesi “geleceğe dair önceden planlanmış veya yakın zamanda olması kesin olan eylemleri ifade etmektir.”

I will write his composition. (Kompozisyonunu yazacağım.) (önceden planlanmamış.)

I am going to write his composition. (Kompozisyonunu yazacağım.) (önceden planlanmış.)

Was / Were Going To

Geçmişte yapılması düşünülüp yapılmamış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Last night, we were going to visit you, but we had some guests. (Geçen akşam sizi ziyarete gelecektik ama misafirlerimiz vardı.)

NEED

“Need”, diğer modallardan farklı bir özelliğe sahip olduğu için en sona bırakıldı ve diğerlerinden ayrı olarak veriliyor.

“Need” hem modal hem de esas fiil niteliğinde olmak üzere iki ayrı kullanıma sahiptir. Her iki durumda anlamı hemen hemen aynıdır. “ihtiyacında olmak, gereksinim duymak” anlamına gelir.

Eğer modal olarak kullanılırsa daha önce söylenen üç modal özelliğini de taşıması gerekir. Esas fiil olarak kullanılırsa diğer fiiller gibi çekime girer. Bu özelliklerden yola çıkarak kullanımının modal mı yoksa esas fiil mi olduğu anlaşılır.

I need learn English. (İng. Öğrenmem gerekir veya İng. Öğrenmeğe ihtiyacım var.)

Görüldüğü gibi “need” den sonra fiil birinci halde, çekilmemiş ve başka bir modal yok. Bu özelliklere sahip olduğu için “need” burada modal olarak kullanılmıştır.

Ama “need” modal olarak pek olumlu yapıda kullanılmaz. Genelde olumsuz yapıda modal olarak kullanılır.

I needn’t go there. (Oraya gitmem gerekmez.)

She needn’t study such a lesson. (Böyle bir dersi çalışması gerekmez.)

Not: “Need” sadece modal olarak kullanıldığında olumsuzluk eki olan “not” ı alır. Eğer esas fiil olarak kullanılırsa “not” almaz, bu görevi yardımcı fiil üstlenir.

NEED’ in Esas Fiil Olarak Kullanımı

I need to learn that. (Şunu öğrenmeye ihtiyacım var veya Şunu öğrenmem gerekir.)

I need some money. (Biraz paraya ihtiyacım var.)

I don’t need anything. (Herhangi bir şeye ihtiyacım yok.)

She doesn’t need anything. (Herhangi bir şeye ihtiyacı yok.)

She doesn’t need to resign. (İstifa etmeye ihtiyacı yok veya İstifa etmesi gerekmez.)

“Need”in yukarıdaki kullanımında görüldüğü gibi modal özelliği yoktur. “Need” şahısa göre çekilmiş, sonrasında mastar veya nesne almış. Kısacası bir esas fiil işlevine sahiptir.

She didn’t need to resign. (İstifa etmesi gerekmedi.)

“Need” in Simple Past kullanımı, daha önce gördüğümüz “have to” modalının Simple Past kullanımı ile aynı anlamdadır.

Yani yukarıdaki cümleyi;

She didn’t have to resign (She had not to resign.) şeklinde de yazabiliriz.

Bu özelliklerden dolayı didn’t need = didn’t have to diyebiliriz.

“Need” esas fiil olarak tıpkı diğer fiiller gibi tüm zamanlar için çekilebilir.

He will need to apply for that.      (Onun buna baş vurması gerekecek.)

She needn’t have studied.         (Çalışması gerekmezdi veya çalışmaması gerekirdi.)

She shouldn’t have studied.       (!!                 !!              !!            !!)

Yukarıdaki iki cümle arasında anlam farkı var ama çok önemli olmayan bir ayrıntıdır. Her iki cümle de “Çalışması gerekmezdi” diye çevrilebilir.

*** “Need” modal olarak iki kullanıma sahiptir. Present Modal ve Perfect Modal olmak üzere. (Needn’t ve Needn’t Have V3 )

Örnekler

I needed to call off the match. (Maçı iptal etmem gerekti.)

 • V1 almamış, mastar almış
 • Pasta göre çekilmiş
 • Olumlu yapıda kullanılmış. Bu özelliklerden dolayı modal değil; esas fiil olarak kullanılmıştır.

Call: seslenmek, telefon açmak.

Call off: iptal etmek. Syn “Cancel”

Did they need to warn you? (Sizi uyarmaları gerekti mi?) (Esas fiil)

They needn’t spend so much energy on this project. (Bu projede bu kadar çok enerji harcamalarına gerek yoktur, (gerekmez).) (Present modal)

Have you needed to confess everything? (Her şeyi itiraf etmeniz gerekmiş mi?) (esas fiil)

Confess: itiraf etmek

You needn’t have spoken to me that way. (Benimle bu şekilde konuşman gerekmezdi.) (modal)

Speak to:     …e ile konuşmak

Way:            yol, biçim, yöntem, tarz

Not: Sınavlarda, özellikle “Need”in Perfect Modal’ı; çeviri, eş anlamını bulma gibi kilit noktalarda çok sorulur.

She needn’t study harder, because her marks are high. (Daha sıkı çalışmasına gerek yoktur. Çünkü notları yüksektir.) (Present modal)

We don’t need your help. (Yardımınıza ihtiyacımız yoktur. (esas fiil.)

You needn’t have shouted at us; we are not deaf. (Bize bağırman gerekmezdi; sağır değiliz.) (Perfect modal)

She needn’t have complained us. (Bizi şikayet etmesi gerekmezdi.) (Perfect modal.)

***Son iki cümle bize böyle bağırmamalıydın şeklinde de çevrilebilir. Dikkat edilirse bu çeviri “ geçmişte yapılması gerekli ama yapılmamış” eylemleri ifade etmek için kullanılan should + have V3 ve ought to + have V3 modallarının olumsuz kullanımı ile aynı anlamdadır.

Bunu dile getirmesi gerekmezdi. (She needn’t have expressed this.) (Perfect modal.)

Yabancı dilimi değiştirmem gerekmedi (I didn’t need to change my foreign language) (esas fiil)

Yarın gelmem gerekir mi? (Do I need to come tomorrow?) (esas fiil.)

Yarın gelmem gerekmez mi? (Needn’t I come tomorrow?) (Present modal.)

Bir cümlede soru sözcüğü olduğu zaman (where, what, who gibi) need kullanmıyoruz. “Gereklilik” anlamı veren “should” veya “ought to” kullanılır. bu özellik sadece “need” için geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG QUESTIONS

Kuyrukça soruları demek olup, “………değil mi?” diye Türkçe’ye çevrilir. Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İngilizce boyutu önemli olan bir konudur. Tag Question, (TQ) cümle sonlarında “……de / da, ……..değil mi, tamam mı” gibi ifadelerdir.

İngilizce’ de ne yazık ki TQ’ lar bir kelime ile yalnız yapılmıyor. Yüzlerce versiyonu olan ve belli bir sisteme göre çalışan bir konudur. Mantığı anlaşıldıktan sonra aslında pek de zor değil. KPDS’ nin fix sorusudur. Ya “de, da” veya “değil mi” den kesin bir soru gelir. Özellikle “de, da” dan kesinlikle soru gelir. Eğer “değil mi” yi de sorarlarsa bu konudan iki soru gelmiş olur. Bu nedenle iyi bilmek gerekir.

1.) ……….değil mi?

Bu ifade İngilizce’de belli bir mantığa göre çalışır. Kesinlikle ezberlemeden, bu mantığı yakalamak gerekir. Şimdi mantığını anlamak için uygulamalarını maddeler halinde görelim:

a.) …….değil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz; cümle olumlu ise TQ olumlu olur.

He refused to participate in the meeting, didn’t he? (O toplantıya katılmayı ret etti, değil mi?)

She doesn’t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz. Yani İngilizce’de TQ’ nı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz.

b.) TQ’ larda daima şahıs zamirleri kullanılır.

The workers demand raise, don’t they? (İşçiler zam talep ederler, değil mi?)

“Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı. Çünkü TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır. Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır. Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir.

Everybody was against the project, weren’t they? (Herkes projeye karşıydı değil mi?)

Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından TQ’nı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır. “they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede “weren’t they” kullanıldı.

Everything has to be taken into consideration, haven’t they? (Her şey göz önüne alınmalıdır, değil mi?)

Take into consideration: göz önüne almak

 

 

c.) Fiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir.

Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQ’ı olumlu olarak kurulur.

No money was asked, was it? (Para istenmedi, değil mi?)

They can hardly get on well, can they? (Onlar pek iyi geçinemiyorlar, değil mi?)

Get on well: iyi geçinmek

d.) Bir bileşik cümlede TQ temel cümleciğe göre yapılır.

Some of the members claimed that inflation would rise, didn’t they? (Üyelerin bazıları enflasyonun yükseleceğini iddia ettiler, değil mi?)

He should have rung up as soon as he arrived there, shouldn’t he? (Onun oraya varır varmaz telefon açması gerekirdi, değil mi?)

Ring up: telefon açmak

Temel cümlecik çeviride sona gelen cümleciktir. Bu nedenle TQ çeviride sona gelen yükleme sorulur da diyebiliriz.

e.) I think, I suppose, I believe, I guess (sanırım, galiba), I am afraid (korkarım) gibi giriş cümlelerinde TQ bunlardan sonraki cümleciğe sorulur. Çünkü temel cümlecik bunlardan sonraki cümleciktir.

I think, he will resign, won’t he? (Sanırım o istifa edecek, değil mi?)

I am afraid; the other team will not come, will it? (Korkarım diğer takım gelmeyecek, değil mi?)

Not: Yukarıdaki ifadelerin bulunduğu cümlelerde iki cümlecikten herhangi birisi olumsuz ise TQ olumlu kurulur. Çünkü birinin olumsuzluğu diğerini de etkiliyor.

I don’t think, they will accept the offer, will they? (Sanmıyorum, onlar öneriyi kabul edecekler, değil mi?)

Giriş cümlesi olan “I don’t think” olumsuz olduğu için TQ olumlu kuruldu. Çünkü yukarıdaki cümle aynı zamanda şöyledir:

I think, they won’t accept the offer, will they? (Sanırım, onlar öneriyi kabul etmeyecekler, değil mi?)

f.) TQ’larda yardımcı fiil ile olumsuzluk eki “not” mutlaka kontraktlı yazılır.

The money is everything, isn’t it? (Para her şeydir, değil mi?) Yani “is not it?” şeklinde yazılamaz.

g.) Birinci tekil şahısta “f” maddesinin kuralından dolayı TQ, “aren’t I?” şeklinde kurulur.

I am right, aren’t I? (Ben haklıyım, değil mi?)

Normalde bu cümlenin TQ’ ı “amn’t I” şeklinde olmalıydı. Ama “am” yardımcı fiili ile “not” olumsuzluk eki “amn’t” şeklinde kısaltılamadığından alternatifi olan “are” yardımcı fiiline gidilmiştir. Eğer cümle olumsuz ise böyle bir sıkıntı yoktur. TQ “am I” şeklinde kurulur.

I am not upright, am I? (Haksız değilim, değil mi?)

h.) Emir cümlelerinde “will” yardımcı fiili ile TQ kurulur.

Don’t go outside, will you?

Let için de benzer bir durum vardır. TQ kurulurken “shall”den faydalanılır.

Let’s go shopping, shall we?

Emir cümlelerinde TQ “tamam mı?” anlamındadır. Bu nedenle olumlu – olumsuz; olumsuz – olumlu durumu yoktur. Yani cümle olumlu iken TQ olumlu; cümle olumsuz iken TQ olumsuzdur.

2.) İnclusion (Dahil Etme)

“…….de, da” anlamındadır. Bu yapıdan soru gelme ihtimali daha yüksektir. İngilizce’de bunu sağlayan çok sayıda kelime vardır. Türkçe’deki yargı ister olumlu olsun ister olumsuz olsun dahil etme aynı şekilde “……de, da” ile yapılır. İngilizce’de böyle değildir. Dahil etmeyi sağlayan bir çok kelime vardır. İfadenin olumlu –olumsuz oluşuna göre değişik kelimeler kullanılır. şimdi bir tablo halinde bunu verelim.

Olumlu              Olumsuz

So                       Neither / Nor   (Sonralarındaki cümlecik devriktir.)

Too / Also          Either               (Sonralarındaki cümlecik düzgündür.)

He can speak German fluently; so can I. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur; ben de.)

He can speak German fluently; I can too. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur; ben de.)

He can speak German fluently; I can also. (O Almancayı akıcı bir şekilde konuşur; ben de.)

Görüldüğü gibi her üç kullanım da aynı anlamdadır.

Bu konuda şunlara dikkat etmemiz gerekir:

 • Yargının olumlu – olumsuz tespiti.
 • Eğer olumlu ise so, too, also’ dan birini seçeriz. Eğer “so” seçmişsek sonrası devrik olmak zorundadır. Bu, bağlaç anlamındaki so (bu nedenle) ile karışıklığı önlemek içindir. Eğer too veya also seçmişsek sonraları düzgün bir cümleciktir.
 • Eğer yargı olumsuz ise ve neither veya nor seçmişsek sonralarındaki cümleciği devrik yaparız; eğer either seçmişsek sonrası düzgün bir cümleciktir. Either’da olumsuzluk anlamını katan “n” olmadığı için sonrasındaki cümlecikte yardımcı fiil ile birlikte olumsuzluk “not” eklenerek olumsuz olarak yazılır.

 

They don’t like Turkish coffee; neither do I. (O Türk kahvesini sevmez; ben de.)

They don’t like Turkish coffee; nor do I. (O Türk kahvesini sevmez; ben de.)

They don’t like Turkish coffee; I don’t either. (O Türk kahvesini sevmez; ben de.)

Görüldüğü gibi her üçü de aynı anlamdadır.

Sorusu:

 • Either – Neither (veya diğerlerini) cümlede boş bırakarak sorarlar.
 • “…..de, da” anlamını veren yapının hepsini boş bırakarak sorarlar. Bu daha zordur.

Tunik tahmini: Soru olumludan gelecek. (Kasım – Mayıs sınavları ters mantıkla işlediği için bu tahminde bulunuyor.)

He tried to estimate the likely effects of the new millennium at the meeting and, ………………

 1. a) neither did I b) I didn’t either c) So do I      d) so did I          e) I did so

KPDS’de sorusu bu şekilde gelir. İlk aramamız gereken cümlenin olumlu – olumsuz oluşudur. Yukarıdaki cümle olumlu olduğu için a ve b şıklarını eliyoruz. İkinci bakmamız gereken cümlenin fiilidir ki Simple Past olduğu için yardımcı fiilimiz “did” olmalıdır. c şıkkı da elendi. So kullanımının sonrasında devrik istediğini de bilirsek cevap (d) kendiliğinden çıkıyor. Görüldüğü gibi cümleyi anlamaya bile gerek olmadan soruyu çözebiliyoruz.

He has never been to the US and, ………………………………..

 1. a) neither I have b) I have either c) so have I   d) so do I          e) nor have I

Yukarıdaki açıklamanın aynısı bu soruya da uygulanırsa cevabın (e) olduğu rahatlıkla görülecektir.

Other

Başka, diğer anlamlarına gelen bu kelime karıştırıldığı ve KPDS için önemli bir uygulama olduğu için ayrı olarak değiniliyor. Other (türevleri ile birlikte) sıfat olarak ve zamir olarak olmak üzere iki kullanımı vardır.

Sıfat Olarak:

Daha önceki bilgilerimizden biliyoruz ki sıfatlar isimler ile kullanılırlar ve değişmez sözcüklerdir. Yani çoğul (s alarak) olmazlar. Örneğin “zengin adam” derken rich man; zengin adamlar derken rich men deriz. İkincisinde ifade çoğul olmasına rağmen sıfat değişmedi.

Sıfat olarak kullanımında eğer önünde “the” belirtili tanıtıcı yoksa “başka” anlamındadır. Çünkü bahsedilen belli değildir. Eğer the varsa “diğer” anlamındadır. Çünkü sözü edilen bellidir.

 

Other student:       başka öğrenci

Another student:   başka bir öğrenci

Other students:     başka öğrenciler

The other student: diğer öğrenci

The other students: diğer öğrenciler

Zamir Olarak:

Other bu kullanımı ile “s” alabilir. Ama belgisiz tanıtıcı alamaz. Çünkü belgisiz tanıtıcılar isimler ile beraber kullanılırlar. Zamir formunda “the”lı ve “the”sız; “s”li ve “s”siz yapısı sorulabilir. Cümlenin anlamına göre hangisinin olacağı tahmin edilmelidir.

Other:            başka                    Others:        başkaları

The other:      diğer                     The others:  diğerleri

Each Other – One Another

“Birbirleri ile” anlamındadırlar.

Each other:    ikiden fazla nesne için kullanılır

One others:    İki nesne için kullanılır

Aralarında yukarıdaki nüans olmasına rağmen bugünkü kullanımda bu fark ortadan kalkmıştır. Eğer bir soruda bunlardan biri cevap ise şıklarda diğeri kesinlikle yoktur. Bu nedenle ikisi eşanlamlı olarak kabul edilebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPERATİVE

Emir kipi demektir. Türkçe’de emir tüm şahıslara verilebilir. İngilizce’de böyle değildir. İngilizce mantığına göre emir sadece karşıdakine verilir. Diğer şahıslara emir verilmez.

Olumlu                                                                  Olumsuz

I speak. (Konuşurum.)                                            I don’t speak. (Konuşmam.)

You speak.                                                             You don’t speak.

He speaks                                                              He doesn’t speak.

She speaks.                                                            She doesn’t speak.

We speak.                                                              We don’t speak.

You speak.                                                             You don’t speak.

They speak.                                                            They don’t speak.

İngilizce’de emir yapısı Simple Present Tense ile kurulur ve sadece karşıdakine verilir. Bu da “sen ve siz” olmak üzere iki kişidir.

İngilizce’de Simple Present Tense’de özne söylenmediği zaman emir kipi oluşturulmuş olunur. Emir kipinin mastar yapısındaki “to” nun atılarak oluşturulduğunu savunanlar da vardır. Ama bu açıklama sadece olumlu emir yapısı için geçerlidir. Olumsuz emir yapısı için geçerli değildir. Bu yüzden İngilizce’de emir kipinin Simple Present Tense’den geldiği açıklaması doğrudur.

Speak slowly. (Yavaş konuş.)

Don’t speak loudly. (Yüksek sesle konuşma.)

Sen ve siz için emir yapısı bu şekilde oluşturulur. Peki diğer şahıslar için emir yapısı acaba nasıldır???

Diğer şahıslar için emir yapısı “izin vermek” anlamına gelen “let” fiilinden faydalanılarak oluşturulur.

Let us speak. (Konuşalım.)

Diğer şahıslar için de emir kipi oluşturulurken aslında yine Simple Present Tense’den faydalanılır. Normalde yukarıdaki cümlede yazılmamış bir “you” vardır. “İzin ver konuşalım”anlamına gelir. “you” atılarak “we” için emir kipi oluşturulmuştur. Bunu Türkçe’ye uygun şekilde “konuşalım” diye çeviriyoruz.

Emir verilecek “subject pronouns” lar Verb’den sonra geleceklerinden “object pronouns” lar konumuna geçerler ve “gideyim, gitsin, gidelim, gitsinler” anlamında emir yapısına girerler.

 

              Olumlu                                             Olumsuz

Let me speak. (konuşayım.)        Don’t let me watch. (seyretmeyeyim.)

Let him/her speak. (konuşsun.)   Doesn’t let him/her watch. (seyretmesin.)

Let us speak. (konuşalım.)          Don’t let us watch. (seyretmeyelim.)

Let them speak. (konuşsunlar)    Don’t let them watch. (seyretmesinler.)

Normalde “let” ten önce you var ve yazılmayarak diğer şahıslar için emir kipi oluşturulmuş demiştik. Olumsuzunu yazarken de aynı mantıkla “let” ten önce you var, atılmış ve sonrasında olumsuzluk (Do not) eklenerek diğer şahıslar için olumsuz emir kipi oluşturulmuş olunur.

Emir kipinin soru formunu oluşturmak için de “shall” den faydalanılır.

Soru

Shall I answer the phone? (telefona cevap vereyim mi?)

Shall he come in? (….gelsin mi?)

Shall we go out? (……..çıkalım mı?)

Shall they be here? (burada olsunlar mı.?)

Olumsuz Soru

Shall I not answer the phone? (telefona cevap vermeyeyim mi?)

Shall he not come in? (….gelmesin mi?)

Shall we not go out? (……..çıkmayalım mı?)

Shall they not be here? (burada olmasınlar mı.?)

***Not: Emir kipinin oluşturulması kısaca yukarıdaki gibidir. Birkaç fiil üzerinde emir kipinin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru yapısını tüm şahıslar için yazarak çalışmak daha verimli olacaktır.

Let ve Help

Bu iki fiilin “causative” olup olmadıkları tartışma konusudur. Sonralarında V1 geldiği için “causative” olarak düşünülürler.

My mother doesn’t let me go out. (Annem dışarı çıkmama izin vermez.)

“Let” i causative olarak düşünenler bu cümleyi “Annem beni dışarı çıkartmaz.” diye çevirirler. Aslında önceki çeviri daha doğrudur. “Help” için de aynı açıklama geçerlidir.

Our teacher helped me improve English. (Öğretmenimiz İngilizce’yi geliştirmeme yardım etti.)

MODALS

Modal, “Kiplik” demektir. Modal’ lar yardımcı fiil sisteminden yararlanan ancak farklı fonksiyona sahip kalıplardır.

EXAMPLES

I don’t walk. (Yürümem.)                                                                                            I can walk. (Yürüyebilirim.)

Yardımcı fiiller, anlamlarını yükleme katmazlar. Ama Modal’lar anlamlarını yükleme katarlar.

Modal’ların aşağıda açıklamalı olarak verilmiştir.

Can: …e bilmek: güç, yetenek

I can walk 20 miles. (Yirmi kilometre yürüyebilirim)

May: …ebilmek: olası, tahmin

He may come tonight. (O bu gece gelebilir.)

Be able to: …e bilmek: Can’ e eşittir.

I am able to jump 30 cm. (30 cm zıplayabilirim.)

Must: …meli, …malı: Must’ta zorunluluk söyleyen kişiyle ilgilidir. Dışarıdan herhangi bir baskı yoktur.)

I must sleep early. (Erken yatmalıyım.) (Bu örnekte kişi erken yatması gerektiğini düşünmektedir ve kendi kararıdır.)

Have to: zorunda olmak. Zorunluluk var. Bu modal’daki zorunluluk dışardan bir gücün etkisiyle oluşur. Herhangi bir kural, kanun veya dış etken nedeniyle bir şey yapmak zorunda olduğumuzda bu modal’ı kullanırız.

I have to wear uniform at school. (Okulda üniforma giymek zorundayım) (Okulun kuralı)

Should: gerekir. Her ikisi de “tavsiye öneri” anlamında kullanılır. “Ought to” ile arasında çok az bir nüans farkı vardır, aynı anlamda kullanılabilirler.

You should see a doctor. (Bir doktora gitmelisin) (Gitmeni tavsiye ediyorum.)

Ought to: gerekir.

You ought to see a doctor. (Yukarıdaki örnekle arasında fark yoktur.)

Modal’ ların Kullanımı                                                                                               1.) Modal’ lar çekimsizdir. Yani şahıslara göre değişmezler.

2.) Modal’lar daima V1 ile kullanılırlar.

3.) İki model kesinlikle yan yana kullanılmaz.

EXAMPLES

They can finish the game on time.                                                                          (Onlar oyunu zamanında tamamlayabilirler.)(Güç, yetenek)

He may go abroad next year.                                                                                       (O önümüzdeki yıl yurt dışına gidebilir.) (Tahmin)

I may go.                                                                                                            (Gidebilirim) (tahmin) I may not go. (Gitmeyebilirim) (tahmin)

I can go.                                                                                                          (Gidebilirim) (güç, yetenek) I can not go. (Gidemem) (güç, yetenek)

We are able to produce more goods.                                                                         (Daha fazla mal üretebiliriz.) (Güç, yetenek)

You must wait for us until 5 o’clock.                                                                           (5’ e kadar bizi beklemelisin.) (Zorunluluk söyleyenden )

You have to brush your teeth three times a day.                                                              (Günde üç defa dişlerini fırçalamalısın.) (Zorunluluk dışardan)

You should do your homework.                                                                             (Ödevini yapmalısın.) (Nasihat var.)

Not: Eğer herhangi bir modal, yukarıda belirtilen üç özelliğe uymazsa veya kullanımında bu özellikler eksikse o zaman “semi modal” olur. “Be able to ve Have to” gibi. Örneklerde de görüleceği gibi bunlar çekime de girer; başka modallar ile de kullanılabilirler.

He must be able to resign.                                                                                           (O istifa edebilmelidir.)

The minister must be able to confess everything. (Başkan her şeyi itiraf edebilmelidir.)

Confess: itiraf etmek.

Not: Görüldüğü gibi iki modal bir arada kullanıldığında önce tam modal sonra semi modal yazılır. Çeviri yaparken de önce semi modalın anlamı söylenir.

A child should be able to walk when he is 7 month. (Bir çocuk, 7 aylık olduğunda yürüyebilmesi gerekir.)

He may have to resign upon corruption. (O istifa etmek zorunda kalabilir.)

A teacher must be able to travel. (Bir öğretmen seyahat edebilmelidir.)

We may have to give up the project. (Projeden vazgeçmek zorunda kalabiliriz.)

We must be able to see him tomorrow. (Onu yarın görebilmeliyiz.)

He may have to explain the events. (O olayları açıklamak zorunda kalabilir.)

         

          Present                  Past                       Future

Can                         Could                      ——–

May                         Might                      ——–

Be able to                was / were able to    Will be able to

Must                        ——–                    ——–

Have to                   Had to                     Will have to

Should                    ——–                    ——–

Ought to                  ——–                    ——–

Future formu olmayan modalların present formu future anlamında Türkçe’ de olduğu gibi kullanılırlar.

Modal’ ların Past ve Future Kullanımlarının Özel Anlamları

Could – Was / Were able to Kullanımı

Could: (…e biliyordu.) geçmişte yapılmış sürekli olaylar için kullanılır ve içinde bir “yor” anlamı gizlidir.(Could not ile Couldn’t kullanımlarının anlamları birbirinden farklıdır. Bunları sonraki derslerimizde öğreneceğiz. Yazı dilinde kısaltma yapmak uygun değildir.)

Was / Were able to: (…e bildi) geçmişte yapılmış bir tek olay için kullanılır.

We could see each other. (Biz birbirimizi görebiliyorduk.)

Each other: each = her bir, other = diğeri. Each other: her bir diğeri = birbiri

He could put aside some money when he was young. (O gençken biraz para bir tarafa koyabiliyordu.)

We were able to see each other. (Biz birbirimizi görebildik.)

He was able to recognize the corpse. (Cesedi teşhis edebildi.)

Recognize:   tanımak, teşhis etmek

Corpse:        ceset

I was able to attain my goal. (Ben amacıma ulaşabildim.)

Goal:            amaç

To attain:     …e ulaşmak

Attain kelimesinin kökü olan “tain” KPDS için hayati önem arz eden bir sözcüktür. Aslı Latince olup, “tenere” dir. Tutmak anlamına gelir. Tain’den İngilizce’de bazı kelimeler türetilmiştir. Şimdi bunları öğrenelim.

Maintain:     Main, Latince’deki “mano”dan köken alır. Mano el anlamındadır. Dolayısıyla Maintain “elde tutmak, muhafaza etmek” anlamına gelir. Eş anlamlıları aşağıdadır.

Sustain

Continue

Preserve

Contain:       Con = beraber, Tain = tutmak. Contain, beraber tutmak = içermek, ihtiva etmek

Retain:         Re = tekrar, yeniden. Retain, yeniden tutmak = ….e tutmak (soyut anlamda, hafızada tutmak)

Detain:         göz altında tutmak.

Pertain:        Per = için, Pertain, …için tutmak = ilgili olmak.

Obtain:         elde etmek, sağlamak.

Attain:         …e ulaşmak.

“Amaç” kelimelerini de öğrenecek olursak;

Goal, Aim, Purpose, End, Objective, Intention, Motive: amaç

Might’ın Kullanımı

He might go home. (O eve gidebilirdi.)

Gidebilirdi ama gitmemiş anlamını verir. May’ın Past ifadesi “Might”, geçmişte zayıf bir ihtimali belirtmek için kullanılır. Yani “may” kullanımına göre ihtimal daha zayıftır. Fazla yaygın bir kullanımı yoktur. Yan cümleciği olan ifadelerde zaman uyumunu sağlamak açısından “might” kullanımına gidilir.

Must

Mustın Past formu olmadığı için geçmişte zorunluluktan dolayı yapılan bir eylemin zorunluluğunun söyleyenden veya dışardan kaynaklanması önemli değildir. Yani geçmişte yapılan bir eylem için zorunluluk ayırımı ve bundan dolayı İngilizce’de farklı bir kullanım yoktur.

Had to: …gerekti

“Gerekti” anlamına gelir. İlerdeki konularla karışmaması için bunun iyi öğrenilmesi gerekir. Geçmişte bir zorunluluktan dolayı yapılması gereken ve yapılmış eylemleri ifade etmek kullanılır.

He had to sell his house. (O’ nun evini satması gerekti.)

Borcu vardı veya komşuları iyi değildi vs. Ama bir zorunluluktan dolayı evini satması gerekliymiş ve evini satmış. Bu cümleyi “….gerekiyordu” diye çeviremeyiz. Çünkü evi satma eylemi olmuş bitmiş bir eylemdir.

The Government had to punish the responsible. (Hükümet, sorumluları cezalandırmak zorunda kaldı.)

Punish:                  cezalandırmak

Responsible:          sorumlu

Responsible for:    …den sorumlu

Responsibility:      sorumluluk

He had to give up scheme. (Onun projeden vazgeçmesi gerekti.)

Scheme: şema, proje

“Had to” yapısını olumsuz yapmak için iki yol vardır. İkisi de aynı anlama gelir. Bu yapıda olumsuzluk gerektiğinde ikisinden biri kullanılabilir.

1.) He had not to give up the scheme.    (Projeden vazgeçmesi gerekmedi.)

2.) He didn’t have to give up the scheme.         (        !!        !!          !!)

We didn’t have accept their sanction. (Onların yatırımlarını kabul etmemiz gerekmedi.)

We had not accepted their sanction. (Onların yatırımlarını kabul etmemiz gerekmedi.)

Sanction:     yatırım

Accept:        kabul etmek

“Will Be Able To” Kullanımı

“….e bilecek” anlamındadır. İngilizce’de, normalde “be able to” present kullanımı bir Future anlam da içermektedir. Bu özellik Türkçe’de de böyledir. Bu nedenle “…e bilecek” anlamına gelen “wiil be able to” ifadesi gelecekte yapılabilecek her durum için kullanılmaz ve özel bir kullanım şekli vardır. Yani “will be able to” gelecekte ilk defa yapılacak eylemleri ifade etmede kullanılır.

After a few lessons, I will be able to drive a car. (Birkaç dersten sonra araba kullanabileceğim.)

Bu cümleden, daha önce araba kullanmasını bilmediğim, dolayısıyla hiç kullanmadığım, aldığım derslerden sonra ilk defa araba kullanabileceğim anlaşılır.

Will Have To

“Gerekecek” anlamındadır. Sade ve zor olmayan bir kullanımı vardır.

Next week, the Cabinet will have to fix salary rise. (Hükümetin, gelecek hafta maaş artışlarını saptaması gerekecek.)

He will have to come. (O gelmek zorunda kalacak.)

Fix:  tespit etmek, saptamak.        Salary: maaş          Rise: yükseliş, artış, zam.

PERFECT MODALS

Adından da anlaşılacağı gibi bu başlık altında modalların perfect kullanımını göreceğiz. Bu yapı, modallara “present perfect” yani “have + V3 eklenerek kurulur ve daha sonraki derslerimizde de detaylı olarak göreceğimiz gibi bu yapılar “Unreal” yapılardır.

Modallar ile ilgili olarak daha önce anlatılanlar KPDS’ de sorulmayan detaylardı. Ama hem Perfect Modals konusuna hazırlık hem de temel modal bilgileri anlamında iyi öğrenilmelidir. KPDS sınavında modal konusundan asıl olarak Perfect Modals yapılarından soru gelmektedir. Anlama, boşluk doldurma ve diğerleri gibi konularda da Perfect Modals’ tan soru gelebilir. Bu konu, hem karışık hem de KPDS için önemli olması nedeni ile dikkatle çalışılmalı ve iyi öğrenilmelidir. Ayrıca başka kaynaklarda çok karışık bir şekilde anlatıldığı için kursta konu bittikten sonra başka kaynaklardan bakılmalıdır.

Must

Have to

Should             + Have + V3 = Perfect Modals (Unreal Yapılardır.)

Ought to

Perfect Modals kullanımlarında “Must + Have V3” ifadesi diğerlerinden ayrılarak farklı anlam yüklenmiştir.

Must + Have V3

Must + Have V3, “….mış olmalı” anlamına gelir. Bu yapı geçmişe yönelik güçlü bir tahmin için kullanılır. Örneğin, biri girdiği sınavdan sonra neşeli görüldüğünde “sınavı iyi geçmiş olmalı” deriz. Burada geçmişe yönelik güçlü bir tahmin yapıyoruz. Bizi bu güçlü tahmine götüren delil de sınavdan çıkanın neşeli olmasıdır. Dışarı çıkarsınız yerler nemli, “akşam yağmur yağmış olmalı” dersiniz. Yine iyi derecede İngilizce konuşan biri için “İngiltere’de öğrenim görmüş olmalı” deriz. Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan “Must + Have V3” ün geçmişe yönelik güçlü tahminlerde kullanıldığını bilmektir.

The roads are wet; it must have rained last night. (Yollar nemli, dün gece yağmur yağmış olmalı.)

She speaks German fluently; she must have studied in Germany. (O Almanca’yı akıcı bir şekilde konuşuyor, Almanya’da öğrenim görmüş olmalı.)

Have to + Have V3 = Should + Have V3 = Ought to + Have V3

“…mış olmalıydı” veya “gerekirdi” anlamındadır. Her üç kullanım da aynı anlamdadır. Geçmişte yapılması gerekli ama yapılmamış olan eylemler için kullanılır. Örneğin, biri sınava iyi hazırlanmış ama sınavı geçememiş. Bu durumda “geçmiş olmalıydı” deriz. İngilizce’de bunu söylemek için yukarıdaki üç yapıdan birini kullanırız. En sık kullanılan “Should + Have V3” yapısıdır.

Yukarıdaki açıklamada da geçtiği gibi, “….mış olmalıydı” veya “gerekirdi” diye bu yapıları çeviriyoruz. Yani geçmişte olması gerekli fakat olmamış eylemleri bu şekilde ifade ediyoruz. Bu yapıların “gerekirdi” anlamı ile daha önce öğrendiğimiz “Had to = Gerekti” anlamı karışıklık yaratıyor. “Had to = Gerekti” ifadesi ise, geçmişte yapılması gerekli ve yapılmış olan eylemler için kullanılır. Yani “gerekirdi” ifadesi ile “gerekti” ifadesini karıştırmamak gerekir. Bu nedenle KPDS için çok önemli olan bu konuyu dikkatle çalışmak ve iyi öğrenmek gerekir.

The Government should have taken the necessary steps. (Hükümet gerekli önlemleri almış olmalıydı)

Step: adım, önlem.

He study hard; he should have passed exam. (O sıkı çalışır; sınavı geçmiş olmalıydı.)

It is too late. My father should have called up so far. (Çok geç oldu. Babam şimdiye kadar aramış olmalıydı.)

You shouldn’t have shouted at me. (Bana bağırman gerekmezdi.)

The Government should have punished the responsibles. (Hükümet, sorumluları cezalandırmalıydı.)

We ought to have warned them. (Onları uyarmamız gerekirdi.)

We had to warn them. (onları uyarmamız gerekti.)

Could + Have V3

“…mış olabilirdi” veya “….e bilirdi” anlamındadır. Güç, yetenek anlamında, geçmişte yapılabilecek ama yapılmamış eylemleri ifadede kullanılır.

Our Government could have improved our standarts. (Hükümetimiz, standartlarımızı geliştirebilirdi.)

improve: geliştirmek, iyileştirmek

Bu cümleden, Hükümetin standartları geliştirme gücüne sahip olduğunu fakat bu geliştirmeyi yapmadığını anlıyoruz.

They could have caused a crisis of confidence. (Bir güven krizine yol açabilirlerdi.)

Confidence: güven

Cause:          … e sebep olmak

Might + Have V3

“…mış olabilirdi” veya “….e bilirdi”  anlamındadır. Fakat burada ihtimal anlamı vardır. Aslında geçmiş bir olayın olasılığı olamaz ama Might + Have Vkullanımı genelde geçmişte tehlike arz eden durumlarda kullanılır. Bu kullanım daha sonra Unreal yapılarda detaylı incelenecektir.

She might have fallen down. (O düşebilirdi.)

She might have killed her husband by mistake. (Yanlışlıkla kocasını öldürebilirdi.)

Mistake: yanlışlık, hata                Kill: öldürmek

Böylece Modal olarak temel kullanımları görmüş olduk. Gördüğümüz bu temel kullanımların dışında geniş bir şekilde modal kullanım varyasyonları da vardır. Ana kullanımları öğrendikten sonra karşılaşacağımız bu varyasyonları da çözebiliriz.

Örneğin:

He was ill this morning. He may have gone home. (O bu sabah hastaydı. Eve gitmiş olabilir.)

“…mış olabilir” yapısı daima olasılık bildirdiğinden bu yapıda May + Have V3 yapısında “Can” kullanılamaz. Yani Can + Have V3 şeklinde bir kullanım İngilizce’ de yoktur. Ama olumsuz ve soru yapısı vardır.

Such a man can’t have done that. (Böyle bir adam bunu yapmış olamaz.)

Örnek Model Cümleleri

He may have been waiting for us. (O bizim için beklemekte olabilir.)

He may have resigned. (O istifa etmiş olabilir.)

They must be studying now. (Onlar çalışıyor olmalı.)

She must have been developing a new method. (O yeni bir metot geliştirmekte olmalı.)

He was able to see his boss. (O patronunu görebildi.)

He has been able to see his boss. (O patronunu görebilmiş.)

He had been able to see his boss. (O patronunu görebilmişti.)

The two sides could have resolved the dispute. (İki taraf anlaşmazlığı çözebilirlerdi.)

Unreal yapı olduğu için cümle olumlu görülmesine karşın olumsuz anlamdadır.

Resolve:       çözmek (bir problemi, bir sorunu…)

Solve:          çözmek (kimyasal anlamda)

Settle           halletmek

Bu cümlede, KPDS için hayati önemde olan “pute” kelimesinin kökü ve türevlerini öğrenecek olursak:

Pute, Latince kökenli bir kelime olup, “Putare” den gelir. “Putare” hesaplamak, düşünmek anlamındadır. Genelde bu kelime kökünün anlamına göre türevleri çevrilir.

Dispute: dis = olumsuzluk, pute = düşünmek, Dispute = anlaşmazlık, tartışma

Compute: com = beraber, Compute = beraber düşünmek, Computer: Bilgisayar.

Repute: tekrar düşünülen, ün, şöhret.

Impute: suçlamak, itham etmek

I should have turned down their proposal. (Önerilerini ret etmiş olmalıydım.)

She has to have sold her car. (O arabasını satmış olmalıydı.)

They ought to have submitted their report. (Onlar raporlarını sunmuş olmalıydılar.)

Submitter: sunmak

We had to sell all our properties. (Tüm mallarımızı satmamız gerekti.)

Property: mal, mülk, eşya.

People shouldn’t have exalted the statue of computers. (İnsanların bilgisayar statüsünü yüceltmeleri gerekmezdi.)

Exalt: yükseltmek, övmek, yüceltmek.

He shouldn’t have revealed my secret. (Sırlarımı açığa çıkarması gerekmezdi; ….çıkarmamalıydı.)

Reveal: açığa çıkarmak, göstermek, açıklamak

You oughtn’t to have said all these to him. (Bunların tümünü ona söylemen gerekmezdi.)

We had to discharge this patient. (Hastayı taburcu etmek zorunda kaldık.)

Discharge: taburcu etmek.

We must have seen him. (Onu görmüş olmalıyız.)

****Can ile olumlu perfect modal yapılamaz. “Can + Have V3 yapısı yoktur. Yani;

He can have said this şeklinde bir cümle kuramayız. Ama olumsuz yapıda olabilir.

“Can’t + Have V3 şeklinde cümle kurulabilir. Örnek verecek olursak;

She can’t have killed her friend. (O arkadaşını öldürmüş olamaz.)

They should have considered hte offer. (Öneriyi düşünmüş olmalıydılar.)

He must have gone. (O eve gitmiş olmalı.)

He may not have brought it. (Onu almış olmayabilir.)

She may not have passed the exam. (O sınavı geçmiş olmayabilir.)

He is able to realize his goal. (O amacını gerçekleştirebilir.)

He was able to realize his goal. (O amacını gerçekleştirebildi.)

He had been able to realize his goal. (O amacını gerçekleştirebilmişti.)

We could have passed the exam. (Sınavı geçmiş olabilirdik.)

We might have had an accident. (Kaza yapmış olabilirdik. Ya kaza yapsaydık olarak da çevrilebilir.)

We could have learnt English in England. (İngilizce’yi İngiltere’de öğrenmiş olabilirdik.)

. We could not have sold our house. (Evimizi satmamış olabilirdik)

You might have broken your leg. (Sen ayağını kırmış olabilirdin.)

He had to reject salary rise. (Maaş artışını ret etmesi gerekti.)

Ject:   atmak, fırlatmak anlamındadır. Latince kökenli olup, İngilizce’ye “ject”, Fransızca’ya “jet” olarak geçmiştir. Türkçe’de, Fransızca’dan geldiği için “jet”(uçak) olarak kullanılır. KPDS için önemli bir kelimedir. Türevleri ile birlikte çok iyi bilinmesi gerekir.

Inject: in = içine, ject = atmak, İnject = içine atmak, enjekte etmek, iğne yapmak

Reject: Re = yeniden, Reject = yeniden atmak, ret etmek

Eject: dışarıya doğru atmak. (teyplerde vardır.)

Object…e atmak, itiraz etmek, karşı çıkmak.

Project: Pro = ileriye, …nın yerine, Project = …nın yerine atmak, tasarlamak.

The committee members could have given more concession. (Komite üyeleri daha fazla ödün verebilirlerdi.)

***Concession: taviz, ödün, ayrıcalık. KPDS’ de çok geçiyor. İyi bilinmeli.

He ought to have provided us with more accurate data. (Bize daha doğru bilgiler sağlamış olmalıydı.)

Provide: temin etmek, sağlamak. Önemli bir kelime ve KPDS’ de de sorulmuş önemli bir özelliği var. Eğer “provide”, sonrasında sağlanan nesne belli ise, “with” ile geçiş yapar. Yukarıdaki cümlede sağlanan şey “daha doğru bilgi”dir. Yani nesne belli olduğu için “with” ile geçiş yapmıştır.

Provision:    hazırlık

Accurate:     doğru. “cure = tedavi “den köken alır.

Accuracy:     doğruluk

Accurately:  doğru bir şekilde

Inaccurate:  yanlış

Inaccuracy: yanlışlık

Inaccurately: yanlış bir şekilde

Data:            veri. Latince aslı “Datum”dur. Latince’de sonu “m” ile biten kelimeler İngilizce’ye geçince “a” ile sonuçlanırlar.

The Government must have overcome the economic recession in Irak. (Hükümet, Irak’ta ekonomik durgunluğun üstesinden gelmiş olmalı.)

Recession:   (ekonomik) durgunluk. Cocession ve Recession kelimeleri her bir KPDS’ sınavında en az 20-30 defa geçer. Bu nedenle çok iyi bilinmesi gerekir.

Overcome:   üstesinden gelmek

Diğer Modal’lar

Had better: …se iyi olur

We had better get up early. (Erken kalksak daha iyi olur.)

Would rather / sooner: yeğlemek, tercih etmek

I would rather die than do it. (Onu yapmaktansa ölmeyi tercih ederim.)

Die:              ölmek            Dead:           ölü                Death:                    ölüm

We would sooner sell than rent it. (Kiralamaktansa almayı tercih ederim.)

Not: Eğer “would rather / sooner” formundan sonra bir cümlecik gelirse, bu cümleciğin zamanı mutlaka Simple Past’ tır. Bu özellik çok önemlidir ve KPDS’ de sorulmuş.

I would rather (that) you remained at home. (Evde kalmanı tercih ederim.)

I would sooner (that) you remained at home. (Evde kalmanı tercih ederim.)

“would rather / sooner” formunun ilk kullanımında, modal olduğu için hemen sonrasında V1 geliyordu. Burada ise, sonrasında “that” ile geçiş yapmış ve öznesi olan  bir cümlecik gelmektedir. Bu cümleciğin zamanı mutlaka Simple Past olmak zorundadır. Karışık bir konu olduğu için mantığı daha sonra açıklanacaktır.

Remain: kalmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE – PASSIVE

Etken – Edilgen anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve buna özne denir. Yine burada nesne yükleme maruz kalıyor. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkileniyor. Daha önceki derslerimizden öznenin cümlede çekilmiş fiilden önce geldiğini, bu pozisyonda kullanılan pronouns’ların da “Subject Ppronouns” olduklarını biliyoruz. Bir cümlede nesnenin de çekilmiş fiilden sonra geldiğini, bu pozisyonda kullanılan pronouns’ların da “Object Pronouns” olduklarını biliyoruz. Passive formları iyi bilmek için “Subject ve Object Pronouns” lara hakim olmak gerekir.

Active: I saw him. (Ben onu gördüm.)                                                                   Passive: He was seen by me. (O benim tarafımdan görüldü.)

Örnekten de görülebileceği gibi active bir cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi konumuna geçiyor. Burada nesne durumları hakkında bazı bilgiler vermek gerekiyor. Bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar. Böyle fiillere “geçişli fiiller” denir. Nesne almayan fiillere de “geçişsiz fiiller” denir. Geçişsiz fiillerin olduğu cümlelerde yükleme maruz kalmayan bir nesne olmadığı için dolayısıyla böyle cümlelerin passive formu da yoktur.

Active Infinitive     Passive Infinitive

To speak                    To be spoken

To write                     To be written

To give up                 To be given up

Active Infinitive’in Passive formu % 99 yukarıdaki gibidir. “Get ve Become” nin de kullanıldığı Passive form vardır. Bunu da daha sonra öğreneceğiz. İngilizce’de bütün active zaman ve modalların passive formu vardır. Bunları tek tek öğrenmek yerine yapı olarak sistemlerinin nasıl çalıştığını ve en önemlilerini öğreneceğiz. Bunları iyi bir şekilde öğrendikten sonra diğerlerini de çok iyi çalışmak gerekir.

Active’i Passive’e çevirirken sadece yardımcı fiil üzerinde değişiklik yapılır. Temel fiil de V3 şeklinde yazılır. “to write           to be written” gibi.

 1. Present: He writes a letter. A letter is written by him. (Bir mektup onun tarafından yazılır)
 2. Past: He wrote a letter. A letter was written by him. (………..yazıldı.)
 3. Future: He will write a letter. A letter will be written by him. (…………….yazılacak.)

Pr. Perfect: He has written a letter.          A letter has been written by him. (…………yazılmış.)

Past Perfect: He had written a letter.       A letter had been written by him. (…………yazılmıştı.)

Passive form oluşturulurken “be + V3” kullanılıyordu. Bunların en önemlileri yukarda verilen beş örnekteki zamanlar ile uygulamasıdır. Bunlara çok iyi hakim olunmalıdır. Diğerleri de öğrenilse iyi olur.

Present Cont.: He is writing a letter.

A letter is benign written by him.(…………..yazılıyor.)

Past Cont: He was writing a letter.

A letter was being written by him. (…yazılıyordu.)

Future Cont.: He will be writing a letter.

A letter will be benign written by him. (…yazılıyor olacak.)

Present Perfect Cont.: He has been waiting a letter.

A letter has been benign written by him. (…yazılmaktadır.)

Past Perfect Cont.: He had been waiting a letter.

A letter had been benign written by him. (…yazılmaktaydı.)

Future Perfect Cont.: He will have been waiting a letter.

A letter will have been benign written by him. (…yazılmakta olacak.)

Burada önemli olan bir cümledeki pasifliği görüp, onu yorumlayabilmektir. eğer “be” fiilinden sonra V3 varsa bu cümle pasif bir cümledir diyoruz. Başka bir değişle, “be” fiilinden sonraki temel fiil “ing” almamışsa bu cümle pasif bir cümledir diyoruz. Çünkü İngilizce’de “be” fiilinden sonra ya “ing”li bir fiil veya V3’lü bir fiil gelir. bu iki kullanım birbirinin alternatifidir.

He is known by everyone in the area. (O bölgedeki herkes tarafından tanınır veya tanınıyor.)

He was found guilty by the jury. (O jüri tarafından suçlu bulundu.)

Over the last months, this book has been sold very well. (Geçen aylarda bu kitap çok iyi satılmış.)

The robbers had been followed by the police. (Soyguncular polis tarafından takip edildi.)

He will be appointed as the new chairman. (Yeni bir başkan olarak atanacak.)

As: gibi, olarak,…çok değişik anlamları vardır. “gibi” anlamında edat olarak kullanılabilmesi için sonrasında bir edat olmalıdır.

İki Nesneli Cümlelerde Passive Form

Bu durumda nesnelerden biri “indirect object” diğeri “Direct object”tir. İki nesneli bir cümle, nesnelerden her biri özne yapılarak iki farklı şekilde Passive formu yazılabilir. Bu tür cümlelerde kullanılan fiiller şunlardır:

Bring:         getirmek                                          Promise:    söz vermek

Give:          vermek                                            Refuse:      red etmek

Leave:        ayrılmak                                          Send:                  öndermek

Lend:         ödünç vermek                                  Show:                  göstermek

Order:        emretmek                                        Tell:                  söylemek

Pay:           demek

I gave him a book. (Ona bir kitap verdim.)

Yukarıdaki cümlenin iki nesnesi vardır. İndirect object = him, Direct object = book’ tur. Bu durumda aynı anlamda olan iki farklı passive şekli vardır.

He was given a book by me. (O’na bir kitap benim tarafımdan verildi.)

A book was given to him by me. (Bir kitap ona benim tarafımdan verildi.)

Yukarıdaki cümle için şuna dikkat çekmek gerekir: İki nesneli cümlelerde passive formu yazarken “yalın object” başa alındığında “indirect object”ten önce “to” yazılır.

Passive Infinitive veya Passive gerund şeklinde de Passive formlar vardır. Örneğin;

Active: I want to see. (Ben görmek istiyorum.)   Passive: I want to be seen (Ben görülmek istiyorum.)

Not: Infinitive konusundan hatırlayınız.

He is afraid of being killed (O öldürülmekten korkar.)

Not: Her fiilin “Passive gerund” hali “being + V3 şeklindedir.

Not: Yukarıdaki cümlede, neden Passive infinitive değil de Passive gerund kullanıldı diye bir soru akla gelebilir. Bu durumda “Gerund ve Infinitive”lerin kullanımı düşünülmelidir. Bir edattan sonra eğer çekilmemiş bir fiil varsa bu mutlaka gerund olacaktır diye gerund kullanımının birinci maddesini hatırlayınız. (Passive gerund’lar da gerund’lar gibi kullanılırlar.) Bu şekilde önce öğrendiğimiz kurallar bazen sonraki derslerimizde geçebiliyor. Bu yapılar geçtiğinde dikkat çekilmelidir.

They consider being employed. (Onlar istihdam edilmeyi düşünüyorlar.)

Not: “consider”ın sonrasında “gerund” istediğini hatırlayınız.

Employ: istihdam etmek, çalıştırmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSATIVE

Ettirgenlik kipidir. İngilizce dışında diğer dillerde yapısı basittir ama İngilizce’de biraz karmaşıktır. Ettirgenlik, “bir eylemi başkasına yaptırmak demektir.” Türkçe’de bu “tir” eki ile sağlanır, ayrı bir fiil yapısı yoktur. “kestirdim, diktirdim, sildirdim…” gibi.

İngilizce’de ise “Have, Make, Get “ olmak üzere ettirgenliği sağlayan üç fiil vardır. Bu fiiller, modallar gibi çalışarak belli bir kurala göre temel fiillerden önce yazılarak ettirgenlik sağlamış olurlar. Ettirgenlik, “bir eylemi başkasına yaptırmaktır” demiştik. Peki, birine yaptırılacak eylem para ile yaptırılabilir, rica ile yaptırılabilir, zorla yaptırılabilir. Türkçe’de bunu sağlayan artı bir ek veya fiil yoktur. Cümlenin anlamına göre rica ile mi, zorla mı veya para ile mi yaptırıldığı anlaşılır.

İngilizce’de ise bu nüansın kullanımı, bazı istisnalar hariç şöyledir:

Have: Birine rica ile bir şey yaptırmak.

Make: Birine zor ile bir şey yaptırmak

Get:   Birine para ile bir şey yaptırmak

Başkasına bir eylemi yaptırırken bu eyleme maruz kalan bir nesne vardır. Örneğin “arabamı tamir ettirdim” derken, yaptırdığınız tamir etme eylemine maruz kalan “araba”dır. Bu nesneyi herhangi bir nesne olarak Something ile gösterirsek;

 

Have

Make      +        Sth       + V3

Get

 

Causative’in İngilizce’deki bu yapısında, yaptırılan eylemin kime yaptırıldığı belli değildir. Örneğin, “Saçımı kestirdim” dediğinizde, saç kesme eylemini kimin yaptığı belli değildir. İşte İngilizce’de yukarıdaki kullanım böyledir.

I have my hair cut. (Ben saçımı kestiririm)

Sth     V3

I had my hair cut. (……kestirdim.)

Men have their ears pierced. (Erkekler kulaklarını deldirirler.)

I will have my hair cut. (……kestireceğim.)

I have had my hair cut. (……kestirmişim.)

I had had my hair cut. (……kestirmiştim.)

I am having my hair cut. (……kestiriyorum.)

I was having my hair cut. (……kestiriyordum.)

I will have had my house repaired. (………tamir ettirmiş olacağım.)

You could got your tyres changed. (Tekerleklerinizi değiştirebilirdiniz.)

He will have the patient operated. (O hastayı ameliyat ettirecek.)

We can not make our voice heard. (Sesimizi duyuramıyoruz.)

***NOT: Görüldüğü gibi “Causative” yapısı tüm zamanlar için uygulanabilir. Ayrıca tüm modallar için de uygulanabilir. Çalışırken, bu yapıyı tüm modal ve zamanlara uygulayarak çalışmak daha verimli olacaktır.

I must have my hair cut. (……kestirmeliyim.)

I can have my hair cut. (……kestirebilirim.)

***Not: Sınavda veya okurken “Causative” yapısını görebilmek önemlidir. Eğer “have, make, get”ten sonra bir nesne var ve sonrasında V3 varsa bu “Causative”dir diyoruz.

He got his car repaired. (O arabasını tamir ettirdi.)

He had got his car repaired. (………..tamir ettirmişti.)

We shall get room cleaned. (Odayı temizleteceğiz.)

My father had his eyes examined. (Babam gözlerini kontrol ettirdi.)

We had had a pool built in our garden. (Bahçemizde bir havuz inşa ettirmiştik.)

The teacher will have a composition written. (Öğretmen bir kompozisyon yazdıracak.)

Neden V3 Kullanılmaktadır?????

“Causative” yapısını ezbere değil de mantığını kavramak şeklinde öğrenmek açısından bu soruyu cevaplamak çok önemlidir.

“…………….a composition written.” derken yazma eylemini “a composition”yapmıyor; buna maruz kalıyor, etkileniyor. Örnek olarak yukarıda verilen diğer cümlelerin de mantığı böyledir. Yani “Causative” kullanımında nesne zamiri konumundaki sözcük, sonrasındaki eylemi yapmıyor, ona maruz kalıyorsa, bu eylem V3 olma durumundadır. Bu özelliklerden dolayı ettirgenliğin bu şekildeki kullanımına “Passive Causative” denir. Ama bu tartışma konusudur. Asıl “Passive Causative” yapısı bu değildir. Daha sonra bize anlatılacaktır.

Peki V3 yarine V1 kullanılırsa ne anlama gelir? Eğer “Causative” yapıda nesne zamirinden sonra V1 kullanılırsa nesne zamirinin V1’ i gerçekleştirdiği anlamına gelir ki bu da aktiflik durumu olduğu için ettirgenliğin bu yapısına da”Active Causative” denir. Formülsel olarak bunu ifade edecek olursak:

Have

Make                +So+ V1 +Sth               şeklinde olur.

Get

***Not: “Active Causative” yapısında çok önemli bir özellik var ki KPDS’de sorulan bir ayrıntıdır. Bu kullanımda Get, “to” ile birlikte kullanılır. Yani Get bu kullanımda fiili “Full Infinitive” olarak ister.

I had a doctor test my eyes. (Gözlerimi bir doktora kontrol ettirdim.)

We could have had him translate our article. (Makalemizi ona çevirtebilirdik.)

We could have had our article. translated (Makalemizi çevirtebilirdik.)

Not: Son cümlede passive’lik olduğu için cümle sonuna “by him” gibi bir ifade ekleyebiliriz.

I got a mechanic to repair my car. (Arabamı bir motorcuya tamir ettirdim.)

Not: Get’in bu kullanımda “to” ile birlikte kullanıldığına dikkat ediniz.

They must have gotten their roof repaired. (Evlerinin çatısını tamir ettirmiş olmalılar.)

We should get a repairman to fix the plug. (Prizi bir tamirciye tamir ettirmemiz gerekir.)

Fix:              tamir etmek, saptamak, düzenlemek

Mechanic:    tamirci, teknisyen, motorcu

Plug:            priz

They had to get a mechanic to test the motor. (Onların motoru bir tamirciye kontrol ettirmeleri gerekir.)

Not:   Önemli olan okurken veya soru çözerken “Causative” yapısını görmektir.

You can not make me tell the secret. (Bana sırları söyletemezsiniz.)

We had our baby vaccinated. (Çocuğu aşılattık.)

Vaccinate: aşılamak

Their family had to have the patient operated. (Ailesinin hastayı ameliyat ettirmesi gerekti.)

You must have your tooth filled. (Dişlerinizi doldurtmalısınız.)

They had to have someone mend their roof. (Evlerinin çatısını birine tamir ettirmek zorunda kaldılar.)

Not: V1 ve V3 kullanımı, öncesindeki nesne “bunlara maruz mu kalıyor yoksa bunları yapan mıdır?” ayırımına göre yazılır. V1 kullanımında, öncesindeki nesne V1’ i gerçekleştiriyor demektir. V3’ te ise öncesindeki nesne V3’ e maruz kalıyor demektir. Ayırım bu mantık ile yapılır. Formülsel olarak ezberlemekten ziyade mantığını kavramak daha iyidir. Çünkü formüle uymayan bazı istisnalar da vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERUNDS AND INFINITIVES

 “Gerunds ve İnfinitives” ler, Türkçe’deki ismin halleri durumunda kullanılırlar. İngilizce’de ise bir yüklemden sonra çekilmemiş fiiller mastar yapısında gramatik açıdan üç konumda gelebilirler.

1.) Gerund (speaking, going gibi)

e.g. I like swimming.

2.) Infinitive (to speak, to go gibi)

e.g. I want to swim

3.) Bare infinitive (Yalın mastar) (speak, go gibi)

e.g. He made me cry.

“Öğrenmeyi istiyorum” cümlesinde “istemek” cümlenin yüklemidir. “öğrenmeyi” ise çekilmemiş konumda olup, İngilizce’de gramatikal olarak yukarıda da söylendiği gibi üç şekilden biri ile ifade edilebilir. Bu bir sistemdir, kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde uygun olan şekliyle cümle yazılır. İngilizce’de, cümlede çekimsiz bir fiil denince “Gerunds ve İnfinitives” olmak üzere iki kullanım akla gelir. Bu durumda biri diğeri için alternatif konumundadır. Yani eğer cümlede gerund kullanılmıyorsa, onun alternatifi olan infinitive’e gidilir. Bu özellik olduğu için bir konunun iyi bilinmesi, alternatifinin de çözülebilmesi anlamına gelir.

 • GERUNDS

Gerund” isim fiil (verbal noun) demektir. Bir fiilin –ing almış biçimidir. “Gerund” lar, bir fiil ve bir isim özelliği taşırlar. Cümlede isim veya zamir olarak kullanılırlar. Basit olarak eğer cümlede iki tane fiil kullanılıyorsa ikinci fiil ya -ing takısı alır, ya  başına “to” gelir ya da yalın haliyle kullanılır. Hangi fiilden sonra fiilin -ing takısıyla geleceğini, veya infinitive olarak geleceğini öğrenmenin tek yolu fiilleri ezberlemektir. Çünkü herhangi bir mantık çerçevesinde yapılmamaktadır.

Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır. Bu fiillerin sayısı yaklaşık 40 civarındadır. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse, “gerund” olmak zorundadır. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. Aşağıda bu fiillerden en çok kullanılanları verilmiştir. Bu fiiller, yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır.

1.) Bir Edattan Sonra (After a prepisition)

Edat: Tek başlarına bir anlamı olmayan, bir isim veya isim türevi (zamir, isim fiil gibi) ile birlikte kullanılarak anlamlarını bütünleştiren sözcüklerdir. İn, on, under, of, off, with, for, over ….. gibi.

He come in the room. (buradaki “in” edattır çünkü isimden önce gelir.)

He come in. (“in” zarftır çünkü fiili etkilemiştir.)

Eğer bir cümlede yüklemden sonra bir edat varsa ve sonrasında çekilmemiş bir fiil kullanılmışsa bu mutlaka gerund’tır. İlla da gerund olacak diye bir kural yoktur. Yüklemden sonra hiçbir şey olmayabilir veya bir isim gelebilir. Ama eğer yüklemden sonra edat var ve sonrasında da çekilmemiş bir fiil varsa bu mutlaka gerund olmalıdır.

Bundan sonra cümleler kurulurken KPDS için önemli olan kelimeler kullanılacak. Geçen bu kelimeleri mutlaka iyi öğrenmemiz gerekir.

The members are thinking of appointing him as their president. (Üyeler, onu başkanları olarak atamayı düşünüyorlar.)

 1. a) to appoint b) appoint c) appointing

Boşluğa “appointing” gelmelidir. Çünkü yüklemden sonra edat vardır ve edattan sonra eğer çekilmemiş bir fiil varsa bu gerund olmak zorundadır. Böyle fiiller bir edat ile nesneye indirekt olarak geçerler. Böyle sorularda cümlenin anlamı bilinmezse de soru çözülebilir.

Appoint:                 atamak, kararlaştırmak

Disappoint:  hayal kırıklığına uğratmak, bozmak, engel olmak. (Başında bulunan “dis”ten dolayı “appint”in olumsuzu şeklinde anlaşılabilir diye KPDS’de sık sık geçen önemli bir kelime. Mutlaka bilinmeli.)

Think of:                düşünmek (tasarlamak anlamında)

Think over:            düşünmek (bir şey üzerinde)

Think about:          düşünmek (bir şey üzerinde)

He is thinking of emigrating to USA. (O Amerika’ya göç etmeyi düşünüyor.)

He gave  up smoking. (O sigara içmeyi bıraktı.)

The scientists shouldn’t have approved of using hazardous material. (Bilim adamlarının tehlikeli materyalleri kullanmayı onaylamamaları gerekirdi.)

Hazardous: tehlikeli (syn: dangerous)    Approve of: onaylamak

Disapprove of: onaylamamak (ikisi de “of” ile nesneye geçiş yapar.)

Approve

KPDS’de oldukça sık geçen bir kelimedir. Eş anlamlıları ile birlikte çok iyi bilinmeli.

Reaffirm, certify, attest:  onaylamak

Ratify:          Onaylamak.                                 Ratification: onaylama

Specify:        Onaylamak, açıkça belirtmek.        Specification: belirtme, tarif name

Notify:         Onaylamak, bildirmek.                  Notification: haber, bildirme

Affirm:         Onaylamak                                  Reaffirm:          Onaylamak

Confirm:      Onaylamak                                  Bear out:          Onaylamak

As a researcher, he was always interested in developing something beneficial. (O bir araştırmacı olarak daima faydalı şeyleri geliştirmekle ilgilenirdi.)

interested in:         …ile ilgilenmek (daima nesneye “in” ile geçiş yapar.)

Develop:                    Geliştirmek (daha önce geçmişti)

Improve:

Progress:

Advance:

Enhance:

Extend:

Boost:

Grow up:

Flourish:

Thrive:

Beneficial:              faydalı. (syn: useful)

Not: Any, some, every, no kelimeleri; think, body, one, where kelimeleri ile birleştiklerinde sonralarında mutlaka bir sıfat isterler. Türkçe’deki mantığa ters bir yapıdadır.

Any                         think

Some                      body

Every            +        one           +      Adjective

No                           where

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Something geçmiş ve sonrasında da “beneficial” sıfatı gelmiştir.

You must give up smoking. (Sigarayı bırakmalısınız.)

He disapproves of joining the army. (O orduya katılmayı onaylamıyor.)

Join:                       katılmak        Disapprove of:          Onaylamamak

They succeeded in persuading us. (Onlar bizi ikna etmeyi başardılar.)

Succeed in:  başarmak      Persuade:    ikna etmek

 

2.) Bazı Fiillerden Sonra Gerund Kullanılır

Bu fiillerin sayısı 30 – 40 civarındadır. Bunlar yüklem olacakları zaman sonralarında eğer çekilmemiş bir fiil gelirse, “gerund” olmak zorundadır. Bu özellik tamamen ezbere dayalı bir durumdur. En önemli 10 – 15 tane fiil göreceğiz. Diğerleri liste halinde bize verilecek. Bu fiilleri yazarsak;

Avoid:                    kaçınmak, sakınmak

Understand:           anlamak

Consider:               düşünmek

Admit:                    kabul etmek, itiraf etmek

Anticipate:             sezinlemek

Appreciate:            taktir etmek

Enjoy:                              hoşlanmak

Mind:                     aldırmak, umursamak, umurunda olmak

Postpone:

Delay:                    ertelemek

Defer:

Put off:

Forgive:

Pardon:                  bağışlamak, affetmek

Excuse:

Hate:

Detest:                   nefret etmek

Abhor:

Like / dislike:        sevmek / sevmemek

Complain:    şikayet etmek

Understand: anlamak

Bu fiiller, yüklem olarak kullanıldığında ve sonrasında çekilmemiş bir fiil geldiğinde bu mutlaka “gerund” olmalıdır.

You could have avoided hurting him. (Onu incitmekten kaçınmış olabilirdin veya kaçınabilirdin.)

She considers moving away. (O taşınmayı düşünüyor.)

Move: taşınmak, hareket etmek (yanında away, in gibi değişik edatları alabilir.)

He hates getting up early. (O erken kalkmaktan nefret eder.)

The thief admitted stealing the money. (Hırsız parayı çaldığını itiraf etti.)

Thief: hırsız

Theft: hırsızlık

I don’t anticipate meeting any problem. (Herhangi bir problemle karşılaşmayı sezinlemiyorum.)

I don’t understand your complaining.  (Şikayetinizi anlamıyorum.)

3.) Bazı Deyimlerden Sonra Gerund Kullanılır

İngilizce’de, aşağıda yazılan deyimlerden sonra eğer bir çekilmemiş fiil gelirse, kesinlikle “gerund” olmalıdır.

It is no use:           anlamı yok, yararı yok, manası yok

It is no good:         anlamı yok, yararı yok

That is no point in: anlamı yok, yararı yok

Can’t help:             elinde olmamak, bir şey yapmaktan kendini alamamak

Feel like:                canı istemek

It is worth:            …meye değer

Look forward to:    dört gözle beklemek

Object to:               itiraz etmek, bir şeye karşı çıkmak

Oppose to:             itiraz etmek, bir şeye karşı çıkmak

Confess to:            itiraf etmek

Be used to:            ….e alışkın olmak

Be accustomed to: …e alışmak

Get used to:           …e alışmak

Get accustomed to: …e alışmak

Get around to:                 dolaşmak, yayılmak, kandırmak

Have trouble:                   zorluk çekmek

Can’t bear:                       dayanamamak

Can’t stand:

Have fun:

Bu kalıplardan sonra, (zamanı ne olursa olsun, olumlu veya olumsuz olsun) eğer bir çekilmemiş fiil varsa, bu fiil gerund yapısında olmalıdır. Her zaman bunlardan sonra “gerund” olacak diye bir kural yoktur. Bazen çekilmemiş bir fiil dışında da bir sözcük gelebilir.

Örnekler

I am looking forward to seeing you among us. (seni aramızda görmeyi dört gözle bekliyorum.)

French is no worth learning. (Fransızca öğrenilmeye değmez.)

I don’t feel like going out to night. (Bu gece canım dışarı çıkmak istemiyor.)

He must have confessed to committing the crime. (O suçu işlediğini itiraf etmiş olmalı.)

Confess to: itiraf etmek (zihinsel anlamda)

Commit: işlemek (suç, günah, hata, cinayet anlamında)

The hijackers objected to releasing the hostages. (Uçak kaçıranlar (hava korsanları) rehineleri serbest bırakmaya karşı çıktılar.)

Hijacker:      uçak kaçıran, hava korsanı

Release:       serbest bırakmak, salıvermek

Hostage:      rehine

I am used to studying late at night. (Geç saatlere kadar çalışmaya alışkınım.)

He can’t help laughing when he sees me. (Beni gördüğünde kendini gülmekten alamaz.)

She had trouble solving her problem. (O problemini çözmede zorluk çekti.)

English is worth learning. (İngilizce öğrenmeye değer.)

The minister confesses to getting involved. (Bakan suça bulaştığını itiraf etti.)

Confess to:  itiraf etmek    Get involve: biri ile bir suça bulaşmak

 

4.) Hem Mastar Hem de Gerund Alan Fiiller

İngilizce’de, bazı fiiller hem mastar hem de infinitive alabilirler.

Başlamak fiilleri        start / Begin

Kesmek, ara vermek Cease               Bu fiiller ikisini de alabilirler (Bu sınavda sorulmaz)

Devam etmek          Continue

I start working on Monday. (P. Tesi çalışmaya başlarım.)

I start to work on Monday. (P. Tesi çalışmaya başlarım.)

Eğer bu fiiller Continuous formda çekilirlerse sonrasında da çekilmemiş bir fiil var ise tercihinizi gerund’tan yana kullanmayın deniliyor. Gramatikal olarak yasak değil ama iki gerund yan yana gelmesin diye infinitive kullanılır. Bu konu ile ilgili önemli ve temel bilgileri öğrenmiş olduk. Bundan sonra öğreneceğimiz detaylar ileri düzey içindir.

Bir önceki derste, eğer yüklemden sonra çekilmemiş bir fiil gelirse üç yapıdan biri ile kullanılabileceği söylenmişti. Aslında her dilde olduğu gibi İngilizce’de de bu çekilmemiş fiil çekilmiş olan fiilin bir kısaltması gibidir. Yüklemden dolayı çekilmemiş olan fiilin zamanı ve kimin tarafından yapıldığı bellidir. Örneğin; “Ben öğrenmek istiyorum” derken, çekili olan fiil yani yüklem “istiyorum”dur. İnfinitive veya Gerund olacak çekilmemiş fiil de “öğrenmek”tir. Burada yüklemden dolayı öğrenmenin ne zaman istendiği ve kimin tarafından istendiği bellidir. İkisinin de öznesi “ben”dir.

Gerund Kullanımı ile ilgili Örnekler

I appreciate helping (Yardımı takdir ediyorum.)

Bu cümlede “appreciate” den dolayı “help” fiili Gerund olarak kullanılmıştır. “helping” in de öznesi “I” dır. Başka bir cümlede yüklem ile Gerund’ın öznesi farklı olabilir. Örneğin aynı cümleyi bu şekilde de yazabiliriz.

I appreciate you helping (Yardımınızı takdir ediyorum.)

Bu cümlede ise yüklem ile Gerund’ın özneleri farklıdır. Yüklemin öznesi I, Gerund’ın öznesi you’dur. Gerund isim fiil olduğu için ve sıfatlar isim ile kullanıldığı için aslında you yerine your’un kullanılması daha uygundur. Yüklemin nesnesi olan “your helping” in de nesnesi olabilir. “The poor” gibi. Bu açıklamalardan sonra cümlemizi yazarsak şöyle olur.

I appreciate your helping the poor. (Fakirlere yardımınızı takdir ediyorum.)

This project is not worth maintaining. (Bu proje devam etmeye değmez.)

He accused everybody of being reluctant. (O herkesi isteksiz olmakla suçladı.)

Accuse of:    suclamak       Reluctant:    isteksiz          Will:             istek

Unwilling:    isteksiz          Willing:        istekli            Irreluctant:  istekli

I do not understand your complaining about your jop. (İşiniz hakkında yakınmanızı anlamıyorum.)

We cannot got anywhere without discussing the issues properly. (Biz meseleleri uygun bir şekilde tartışmaksızın bir yere varamayız.)

Issue:          mesele, sorun, problem

Properly:     uygun bir şekilde

Discuss:       tartışmak

We get used to living under miserable condition. (Biz sefil koşullar altında yaşamaya alıştık.)

Miserable:    perişan, sefil

5.) Allow = Permit, Advise = Recommend Fiilleri

Dördüncü madde gibidir. Yani yukarıdaki iki fiil (eş anlamları ile birlikte dört fiil) hem Gerund hem de İnfinitive alabilirler. Yalnız dördüncü madde gibi istenilen zaman Gerund istenilen zaman İnfinitive almıyor. Bu gramatikal bir özelliktir. Bu fiiller bazen Gerund bazen de İnfinitive alırlar. Allow = izin vermek, Advise: tavsiye etmek, önermek.

***Kural: 1. Eğer bu fiillerden sonra bir nesne varsa İnfinitive kullanılır.

***Kural: 2. Eğer bu fiillerden sonra bir nesne yoksa Gerund kullanılır.

He recommended me to rest. (Bana dinlenmemi tavsiye etti)

“Recommend”den sonra nesne olduğu için (me) İnfinitive kullanılmıştır.

He recommended resting. (Bana dinlenmeyi tavsiye etti)

“Recommend”den sonra nesne olmadığı için Gerund kullanılmıştır.

My wife doesn’t allow me to go out. (Karım dışarı çıkmama izin vermez.)

My wife doesn’t allow going out. (Karım dışarı çıkmaya izin vermez.)

The expert advised us to sell sharing. (Uzman bize hisse senetlerini satmayı önerdi.)

Expert:         uzman          Sharing:       hisse senetleri

6.) Regret, Forget, Remember (Üzgün – pişman olmak. Unutmak. Hatırlamak)

Yukarıdaki üç fiil de bazen Gerund bazen de İnfinitive alırlar. Buradaki espri biraz da anlama yöneliktir. Eğer bu fiillerden sonra kullanılacak olan fiil daha önce gerçekleşmiş bir olaydan bahsediyorsa Gerund, daha sonra gerçekleşecek bir olaydan bahsediyorsa İnfinitive kullanılır.

I regret spending so much money. (Bu kadar çok para harcadığıma üzgünüm.)

I regret to spend so much money. (Bu kadar çok para harcamaya (harcayacağıma)  üzgünüm.)

*** “Regret” te genellikle gerund kullanımı tercih edilir.

I forgot taking my purse. (cüzdanımı aldığımı unuttum.) (cüzdanı üzerinde demektir.)

I forgot to take my purse. (cüzdanımı almayı unuttum.) (cüzdanı üzerinde değil demektir.)

*** Beşinci madde kullanımına uyuluyor. Ama altıncı madde kullanımda en çok ihlal edilen bir kuraldır.

7.) Need, Requirei, Want (İhtiyacında olmak, Gerektirmek, İstemek.)

Bu üç fiil de aynı anlamda kullanılmaktadır. Üçü de hem Gerund hem Mastar alabilirler. Yalnız burada ki mastar “Pasif Mastar” dır. Bu kullanımdaki cümlelerde özne genellikle cansızdır.

Passive infinitive: to be + V3

This room needs cleaning. (Bu odanın temizlemeye ihtiyacı var.)

Aynı cümleyi şu şekilde de yazabiliriz anlam olarak aynıdır.

This room needs to be cleaned. (Bu odanın temizlenmeye ihtiyacı var.)

The grass requires cutting. (Otlar kesmeye ihtiyacı var.)

My car wants watching. (Arabamın yıkamaya ihtiyacı var.)

My car wants to be watched. (Arabamın yıkamaya ihtiyacı var.)

Bu kullanımdaki özne canlı olamaz mı sorusu üzerine (olabilir diye) şu örnek verildi.

I need to be accepted in the club. (Külube kabul edilmeye ihtiyacım var.)

Bu kullanımda yaygın olarak “gerund” kullanılır.

8.) See, Hear, Feel, Watch: (Görmek, duymak, hissetmek izlemek)

Her dördü de Gerund veya Mastar alabilirler. Yalnız buradaki mastar “Bare İnfinitive”dir. yalın mastar = fiilin birinci hali = “to”suz mastar.

Burada Gerund ve İnfinitive kullanımının önemli bir farkı da vardır. Eğer yüklemden sonra (ki bu yüklem yukarıdaki dört fiilden biridir) kullanılacak fiilin yarattığı olayın bir kesiti alınmışsa bu fiiller Gerund olarak kullanılmak zorundadır; olayın tümü alınmışsa Bare infinitive olarak kullanılmak zorundadır.

I saw him waiting at the bus stop. (Onu otobüs durağında beklerken gördüm.)

I saw him wait at the bus stop. (Onu otobüs durağında beklerken gördüm.)

Gerund kullanımından dolayı Birinci cümlede eğer o yarım saat durakta beklemişse benim beş on dakikasını gördüğüm, tüm olaya vakıf olmadığım anlaşılır. İkinci cümlede ise Bare İnfinitive kullanımından dolayı Benim bu beklemenin tümüne vakıf olduğum anlaşılır.

We felt the house shaking. (evin sarsıldığını hissettim.) (sarsıntının bir kısmını)

We felt the house shake. (evin sarsıldığını hissettim.) (sarsıntının tümünü)

Shake:          sallanmak, sarsılmak

Kullanımı biraz karışık olan bir konudur. Bu madde de Türkçe çeviriden çok İngilizce mantığını kavramak önemlidir.

I watched them enter the bar. (Onları bara girerken gördüm.) (Bara girme eylemi anlık bir eylem olduğu için tümü görülebileceğinden “bare infinitive” kullanılmıştır.

“watch” genelde “bare infinitive” ile kullanılır, ama “gerund” la da kullanılabilir.

I heard her singing. (Onu şarkı söylerken duydum.)

Not: Genelde kısa süren olaylar, hepsi gözlenebileceğinden “bare infinitive” ile aktarılır. Uzun süren olaylar ise, bir kısmı gözlenirse “bare infinitive” ile; tümü gözlenmişse “gerund” ile aktarılır.

 • INFINITIVES

Daha önce de söylendiği gibi çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır. Infinitives’leri kullanım yerlerine göre maddeler halinde göreceğiz.

I want to learn English. (Ben öğrenmek istiyorum.) Burada yüklemin ve mastarın öznesi aynıdır.

I want you to learn English. (Ben sizin İngilizce öğrenmenizi istiyorum.) Bu cümlede ise yüklemin öznesi I, mastarın öznesi You’dur.

Madde ayırımı bu şekilde fiillerin nesne alma veya özne durumuna göre yapılacaktır. “Bu fiillerden sonra mastar gelir” diye ezberlemektense yapı olarak bunları öğrenmek daha iyi olacaktır. Ayrıca çeviri biçimini de kavramak önemlidir.

Şimdi maddeler halinde Infinitives’lerin kullanıldığı yapıları öğrenelim.

 • Verb + Infinitive

Yani hemen sonrasında Infinitive alan fiiller demektir. Bunların sayıları10–15 tanedir. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşağıda sunulmuştur. Bu yapıda, yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive’in öznesi aynıdır.

Appear- Seem- Look:   Görünmek

Can afford:                   Gücü yetmek

Claim:                          İdda etmek

Consent:                      …e razı olmak

Decide:                        karar vermek

Demand:                      İstemek, talep etmek

Deserve:                      Hak etmek, layık olmak

Happen:                       Tesadüfen …mek

Hesitate:                      Tereddüt etmek

Hope:                           Ummak, ümit etmek

Learn (How):               Öğrenmek

Know (how):               Bilmek, tanımak

Offer:                           Teklif etmek

Plan:                            Planlamak

Prepare:                       Hazırlamak

Promise:                      Vaat etmek

Pretend:                       Gibi davranmak

Refuse:                        Ret etmek

Resolve:                       Karar vermek

Seek- Try- Strive:        …meye çalışmak

Tend:                           Eğiliminde olmak

Threaten:                     Tehdit etmek

Undertake:                   Üstlenmek

Would love:                 Seve seve…mek

Condescend:                Tenezzül etmek

I can’t afford to buy such a car in these economic conditions. (Ben bu ekonomik şartlarda böyle bir araba alacak güçte değilim.)

We decided to give up the project. (Biz projeden vazgeçmeye karar verdik.)

They had to promise to fulfil their commitment. (Onlar vaatlerini yerine getirmeye söz vermek zorunda kaldılar.)

Commitment: söz, vaat, taahhüt.

To promise:   söz vermek

Compromise: (komprumayz) uzlaşmak, ödün. KPDS’de en kritik yerlerde 4-5 defa geçer. İyi bilinmeli.

Fulfil:                                         yerine getirmek,yapmak

implement:

Achieve

Accomplish:

Execute:                                     (eksikut) icra etmek

Carry out:

Built:

Construct:

Manufacture:

Produce:

Perform:

Conduct:

Fulfil’den sonra yazılan fiillerin hepsi onun eşanlamlısıdırlar. KPDS için çok önemli kelimelerdir. İyi bilinmeli.

He should have tried to resolve the dispute. (Onun tartışmayı çözmeye çalışması gerekirdi.)

Try:                                        …meye çalışmak, denemek

Dispute:                                 tartışma, anlaşmazlık

Confluent:

Deliberate:

Discuss:

Debate:

Argue:

The two governments refused to resume the talks. (Her iki hükümet görüşmelere yeniden başlamayı ret etti)

Refuse: ret etmek

Reject:

Turn down:

Talks:     görüşme

Resume:…e yeniden başlamak, sürdürmek

He must have threatened to kill us. (Bizi öldürmek için tehdit etmiş olmalı.)

Threaten: tehdit etmek

Not: Bu yapıları Türkçe’ye çevirmek önemli bir husustur. Moda mod bildikten sonra Türkçe’ye uygun bir şekilde çevirmek gerekir.

I happened to see him. (Onu tesadüfen gördüm.)

Happen:                       olmak

Happen + full Infinitive: tesadüfen ….mek.

He always tends to hurt people. (O genellikle insanları incitmeye eğilimlidir.)

Tend: eğiliminde olmak. (Türkçe’ye meyil, eğilim anlamında “tandans” olarak isim hali geçmiştir.)

She consented to step down. (O çekilmeye razı oldu.)

Consent: …e razı olmak

Step down: geri adım aymak, çekilmek

I would love to come along with you. (Sizinle seve seve gelirim.)

Would love: seve seve …mek                Along with: …ile

She should not have condescend to take his book. (Onun kitabını almaya tenezzül etmemeliydi.)

Condescend: tenezzül etmek

You could have come to see me. (Beni görmeye gelebilirdin)

2.) Verb + Object + Infinitive

Bu kullanımda, yüklemden sonra bir nesne gelir ve ardından mastar kullanılır. Burada yüklem olarak kullanılan fiiller bir nesneden sonra mastar gerektirirler. Bu gruba giren fiiller aşağıda sunulmuştur.

Allow- Permit:                 İzin vermek

Ask:                                  İstemek, Rica etmek

Recommend- Advise:       Önermek, Tavsiye etmek

Cause:                              Sebep olmak

Challenge:                        Meydan okumak, Düelloya davet etmek

Command:                       Emretmek

Compel- Force- Coerce:   Zorlamak, Zorunda bırakmak

Encourage:                       Cesaretlendirmek, Teşvik etmek

Enable:                             Muktedir olmak, Mümkün kılmak

Find:                                 Bulmak

Forbid:                             yasaklamak

invite:                              Davet etmek

Notify:                              Haber vermek, Bilgilendirmek

Oblige:                             Mecbur etmek, zorunda bırakmak

Order:                              Emretmek, Sipariş vermek

Remind:                           Hatırlatmak

Require:                           Gerektirmek

Teach:                              Öğretmek

Tell:                                  Söylemek

Tempt:                             Ayartmak

Urge:                                istemek, …e sevk etmek

Warn:                               İkaz etmek, uyarmak

Want:                               İstemek

The U.N has urged the Iraqi Government to comply with the resulotions of the security council. (B. M………………)

To Comply:

Resolution:

Security:

Council:

The teacher could have allowed us to play.(Hoca oynamamıza izin verebilirdi.)

No one can force me to give up smoking. (Hiç kimse beni sigara içmeyi bırakmaya zorlayamaz.)

Force: zorlamak

The doctor encouraged the patient to go home. (Doktor hastayı eve gitmeye cesaretlendirdi.)

Cour:          kalp, yürek      Courage:      yürekli

Encourage: yüreklendirmek, cesaretlendirmek, motive etmek

Promote: motive etmek teşvik etmek (promosion)

Not: Bir kalıbın iyice öğrenilebilmesi için sözcüklerin değiştirilerek tekrar tekrar yazılıp, Türkçe’ye çevrilmesi egzersizleri yapılmalıdır.

The U N urged the U S A to lift the embargo. (B M Amerika’nın ambargoyu kaldırmasını istedi.)

Urge: istemek (şiddetle bir şeyi …)

Not: Çalışırken arada Türkçe cümleler yazıp İngilizce’ye çevirmek verimliliği arttırır. İngilizce’den Türkçe’ye de çeviri yaparken cesaretli bir şekilde verilmek istenen mesaj Türkçe’ye uygun bir şekilde ifade edilebilmelidir.

You ought to have warned us not to go there. (Bizi oraya gitmemek için uyarmış olmalıydınız.)

Negative Infinitive: Infinitive’in önüne “not” getirilerek oluşturulur. “not to go” gibi.

The inspector obliged the minister to reign. (müfettiş bakanı istifa etmeye mecbur etti.)

Inspector:    müfettiş

Spect:          bakmak

Inspect:       ın:içine, spect: bakmak, Inspect: İçine bakmak = incelemek

In spectator: içine bakan, inceleyen, = müfettiş

Spectator:    seyirci

Expect:        ex: dışarı, pect: bakmak, Expect: dışarı bakmak = beklemek, ummak

Respect:      tekrar tekrar bakmak, saygı göstermek

Attend:        bir yerde hazır bulunmak, devam etmek

Attendance: hazır bulunanlar, izleyiciler

Oblige:         mecbur etmek, zorunda bırakmak

He orders us to be ready at 11 o’clock. (Saat 11’de hazır olmamızı emrediyor.)

Order: emretmek, sipariş etmek, düzen, sıra

They advised us to learn English. (İngilizce öğrenmemizi tavsiye ettiler.)

You should ask him to help us. (Bize yardım etmesini istemen gerekir.)

The doctor wasn’t able to compel to me to give up smoking. (Doktor beni sigarayı bırakmaya zorlayamadı.)

Compel = Force: zorlamak

Compulsive: zorlayıcı

Compulsory: zorunlu

We had to forbid them to eat pork. (Onlara domuz eti yemelerini yasaklamamız gerekti.)

To forbid: yasaklamak

To bar

To ban

To prohibit

Pork: domuz eti

Kalmamızı rica ediyor. (She ask us to stay.)

Silahları teslim etmelerini istedik. (We wanted them to lay down their arms.)

Lay down: teslim etmek

Gitmesine izin vermemeliydin. (You should not have permitted him to go.)

Not: Dikkat edilirse bu fiillerde mastar hep başkasına yaptırılıyor.

2.) Hem Nesne ile Nem de Nesnesiz Kullanılabilenler

Bu gruba giren fiiller hem nesnesiz, hem de nesne ile mastara geçiş yapabilirler. Yani bu grup fiilleri birinci ve ikinci madde özelliklerini birlikte taşırlar. Birkaç tanesini örnek verecek olursak;

Ask:                     İstemek

Beg:                     Rica etmek, İstemek

Clime:                  İddia etmek, savında bulunmak

Deserve- Merit:    Hak etmek, layık olmak

Desire:                 Arzu etmek

Expect:                 Beklemek, Ümit etmek

Help:                    Yardım etmek

Intend:                 Niyetinde olmak

Invite:                  Davet etmek

Request:              İstemek

Want:                   İstemek

Wish:                   Dilemek

He asked to take part in the meeting. (Mitinge katılmayı istedi.)

He asked me to take part in the meeting. (Mitinge katılmamı istedi.)

Görüldüğü gibi birinci cümlede yüklemin ve mastarın öznesi aynıdır. İkinci cümlede ise yüklemin öznesi “He”, mastarın öznesi ise “me” dir.

To take part in:      katılmak

Participate:            katılmak

He can expect to win the prize. (O ödülü kazanmayı umabilir.)

He can expect his son to win the prize. (Oğlunun ödülü kazanmasını umabilir.)

I wished to be among you. (Aranızda olmayı diliyordum.)

I wished you to be among us. (Aramızda olmanızı diliyordum.)

Among: arasında (ikiden fazla nesne için)

Between: arasında (iki nesne için)

 

 

 

Örnekler

She deserves to be our chairperson. (O başkanımız olmayı hak eder.)

Deserve:          layık olmak, hak etmek

Merit:               layık olmak hak etmek, değer, meziyet

Meritorious:     övülmeye değer, değerli

Deservedly:     hakkıyla, haklı olarak

Deserving of:   müstahak

The man claimed not to see the event. (Adam olayı görmediğini iddia etti.)

Claim:        iddia etmek     Event:          olay              Eventful:                  olaylı

Ful:            …lı                  Eventless:    olaysız           Less:                  …sız

You could have invited us to participate in the congress.(Bizi kongreye katılmaya davet edebilirdiniz.)

Gress:      ileri gitmek, yürümek   Regress:      geri gitmek                Progress:         ileriye gitmek

Bu konudaki kelimeler ve yapılar iyice kavranmalıdır. Türkçe’den İngilizce’ye; İngilizce’den Türkçe’ye çeviri egzersizlerinin yapılması konuyu daha iyi kavratır.

4.) Mastar ve Sıfatların Birlikte Kullanımı

Bu başlık üç madde olarak anlatılacaktır. Madde ayırımı sıfatların değişik kullanımı ile ilgilidir. Her bir maddede kullanılan sıfatlar ayrı ayrı verilecektir. Daha sonra örnekleri ve Türkçe anlamları verilecektir.

1.

Careless:              Dikkatsiz, ihmalci

Considerate:        Düşünceli, Saygılı

Inconsiderate:     Düşüncesiz, Saygısız

Foolish:                Akılsız, ahmak, saçma, Aptal, Budalaca

Generous:            Cömert,

Kind:                    Nazik

Unkind:                Nazik değil, Kaba

Polite:                  Nazik

Impolite:              Nazik değil, Kaba

Right:                   Doğru, Haklı

Wrong:                 Yanlış, Haksız

Rude:                   Kaba

Normalde birine “naziksiniz” dendiğinde “You are kind” söylenecek diye düşünülür. Ama İngilizce’de bu yapı kullanılmaz. Bunun yerine “İt is kind of you” denir. Ders çalışırken bu kalıpları yazmak ve diğer sıfatlarla yeri değiştirilerek tekrar tekrar yazmak daha verimli olacaktır. Eğer bu sıfatlardan sonra çekilmemiş bir fiil gelirse bu mastar olmak zorundadır. Bu konudan alınması gereken mesaj “sıfatlardan sonra mastar kullanıldığı ve bu kalıpların çeviri mantığının iyi kavranması gerektiğidir.

It is kind of you. (Naziksiniz.)

It is impolite of him. (O nazik değildir.)

It is very kind of you to help me. (Bana yardım ettiğiniz için çok naziksiniz.)

It was very considerate of him to carry our luggages. (Valizlerimizi taşıdığı için çok düşünceliydi.)

Görüldüğü gibi bu kullanımda belirtilen sıfatlardan sonra mastar kullanılmaktadır. Örnek olarak cümlelerin zamanı değişik olabilir.

2.

Bu maddede kullanılan sıfatlar şunlardır:

Afraid:                              Korkmuş

Anxious:                          İstekli (can atacak şekilde)

Ashamed:                         utanmış

Careful:                            Dikkatli

Curious:                           Meraklı

Determined:                     Kararlı

Eager:                              İstekli

Glad:                                Memnun

Quick:                              Hızlı

Reluctant:                        İsteksiz (İrreluctant: istekli)

Willing:                            İstekli (Unwilling: isteksiz.)

Ept:                                  …e eğilimli

Likely:                              Muhtemel

Unlikely:                           Muhtemel olmayan

Bound- Sure- Certain:      Kesin

Liable:                              …e eğilimli

He is bound to succeed in the exam this time. (Onun sınavı zamanında başaracağı kesindir. Veya O kesinlikle zamanında sınavı başaracak.)

Turkey is bound to sign the agreement. (Türkiye’nin antlaşmayı imzalaması kesindir.)

He is reluctant to lend us money (O bize ödünç para vermeye isteksizdir.)

We are all quite willing to make sacrificies our family. (Hepimiz ailemiz için fedakarlık yapmaya oldukça istekliyiz.)

Sacrifice: Kurban, Fedakarlık

Man is always liable to make error. (insanoğlu daima hata yapmaya eğilimlidir.)

To err:        hata yapmak   Error: hata    Unerring:     isabet

My students are willing to learn English. (Öğrencilerim İngilizce öğrenmeye isteklidirler.)

He is unlikely to accept your offer. (Onun teklifinizi kabul etmesi olası değildir veya O muhtemelen teklifinizi kabul etmeyecektir.)

Not: Konuyu işlerken sınırlı sayıda örnekler veriliyor. Bu nedenle bütün sıfatları içerecek örnek verilemiyor. Verilen cümlelerde veya yeni cümleler kurarak listede olan bütün sıfatları kullanmak daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Ayrıca yazılan her cümlenin sorusunu, olumsuzunu yazarak çalışmak gerekir. Yine yazılan her cümleyi telâffuz etmek, yapısını bozmadan Türkçe’ye uygun bir şekilde çevirerek çalışmak verimliliği arttıracaktır.

3.

İkinci maddede özne kişi veya zamirdi. Bu maddede ise mastar, özne durumuna geçer. Örneğin; “İngilizce öğrenmek kolaydır” ifadesinin İngilizcesi normalde“To learn English is easy.” şeklinde olmalıdır. Ama gramatikal olarak bu maddede olduğu gibi eğer mastar özne durumunda ise cümlenin sonunda yazılır ve özne olarak “It” yazılır. Bu maddeye giren sıfatlar tamamen anlatılan mantık ile kullanılırlar. Bu kullanımdaki “It” bilinen anlamdaki gibi değildir.

Yukarıdaki ifadeyi bu açıklamalar doğrultusunda yazarsak; “it is easy to learn English. (İngilizce öğrenmek kolaydır.) şeklinde olur. Bu maddede kullanılan sıfatlar şunlardır:

Assuming:              Eğlenceli

Difficult:                 zor, güç

Exciting:                heyecanlı

Interesting:           İlginç, Enteresan

Boring:                   Sıkıcı

Easy:                      Kolay

Hard:                      Sıkı

Impossible:           imkansız

Possible:                mümkün

Important:             önemli

Essential:               Temel, esas

Necessary:             Gerekli

Imperative:            Gerekli, Zaruri

Urgent:                  Acil

Advisable:              Tavsiye edilebilir

It is impossible to overcome this issue. (Bu sorunun üstesinden gelmek imkansızdır.)

It was very difficult to convince him. (Onu inandırmak çok güçtür.)

Convince: İnandırmak

It is rather difficult to get along with her. (Onunla geçinmek oldukça güçtür.)

To get along with: …ile geçinmek, anlaşmak

It is hard to cope with these problems. (Bu problemlerin üstesinden gelmek zordur.)

Cope with: Üstesinden gelmek, mücadele etmek. KPDS için çok önemli bir kelimedir. 3-4 defa sorulmuş. Edatı veya fiili yine sorulabilir. İyi öğrenmek gerekir.

Yukarıdaki cümleler “…öğrenmek kolaydır, …inandırmak güçtür, …üstesinden gelmek zordur “ gibi genel bir anlatımı ifade ederler. Daha önce de açıklandığı gibi ister çekilmiş, ister çekilmemiş bir fiil olsun öncesine özne sonrasına nesne geliyordu. Bu kullanımda da mastarı gerçekleştiren, yüklemin öznesinden ayrı bir özne ise,bunun mastardan önce yazılması gerekir. Ama bu da anlam karmaşasına sebep olmaktadır. Bu karmaşayı önlemek için mastarın öznesinden önce “for” edatı yazılmaktadır. Burada sadece for edatı kullanılır, başka edat kullanılmaz. Örneğin;

It is hard for us to cope with these problems. (Bizim için bu problemin üstesinden gelmek zordur.)

It is impossible for you to persuade me. (Sizin için beni ikna etmek imkansızdır veya beni ikna etmeniz imkansızdır.)

İt was necessary for him to submit the report until the next day.(Onun ertesi güne kadar raporu sunması gerekir.)

To submit- To present:    Sunmak

Represent:                       Yeniden sunmak

Presentation:                   Sunuş

Çekimsiz fiilin kullanıldığı üç yapıdan biri de Infinitives’lerdir. Mastar hareketlerinde Infinitives’lerden faydalanılır.

Hemen sonrasında Infinitive alan fiillerin sayısı yaklaşık 10–15 tanedir. Burada en önemlilerinden birkaç örnek verilecektir. Bu gruba giren fiiller liste halinde aşağıda sunulmuştur. Bu yapıda, yüklemden hemen sonra Infinitive geldiği için hem yüklemin hem de Infinitive’in öznesi aynıdır.

 

Appear- Seem- Look:     Görünmek

Can afford:                     Gücü yetmek

Claim:                             İddia etmek

Consent:                        …e razı olmak

Decide:                           karar vermek

Demand:                        İstemek, talep etmek

Deserve:                        Hak etmek, layık olmak

Happen:                         Tesadüfen …mek

Hesitate:                        Tereddüt etmek

Hope:                             Ummak, ümit etmek

Learn (How):                 Öğrenmek

Know (how):                  Bilmek, tanımak

Offer:                              Teklif etmek

Plan:                               Planlamak

Prepare:                         Hazırlamak

Promise:                         Vaat etmek

Pretend:                         Gibi davranmak

Refuse:                           Ret etmek

Resolve:                         Karar vermek

Seek- Try- Strive:          …meye çalışmak

Tend:                              Eğiliminde olmak

Threaten:                       Tehdit etmek

Undertake:                     Üstlenmek

Would love:                    Seve seve…mek

Condescend:                  Tenezzül etmek

EXAMPLES

I hope to go there. (Oraya gitmeyi ümit ediyorum.)
He pretends to be a beggar. (Bir dilenci gibi davranıyor.)
I would love to go to that party. (O partiye gitmeyi çok isterdim.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIVE PRONOUNS

İlgi zamiri demektir. KPDS’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. Ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. Diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda İngilizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. Bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur.

İngilizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. Bu üçlü yapı temel yapıdır. Yerleri ve sıralaması değişmez. Özne ve yüklemden sonraki yapılar opsiyoneldirler. Olsa da, olmazsa da olur. Bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. Özne yüklemi yapan, nesne yüklemden etkilenendir. Tümleçler ise yüklemin nerede, ne zaman, nasıl yapıldığını açıklayan öğelerdir. Yani bir cümlede temel öğe yüklemdir. Yüklem tek başına da bir cümle olabilir. Ama yüklemsiz bir cümle olamaz. Yükleme kim, neyi, nerede, ne zaman, nasıl gibi sorular sorarak cümlenin diğer öğelerini buluruz.

Bu açıklamalardan sonra yapı olarak bir cümle biçimini yazacak olursak;

Özne + Yüklem + Nesne +hal zarfı + yer zarfı + zaman zarfı şeklinde olur.

Özne, yüklem, Nesne: Yerleri ve sıralaması bu şekilde olup, sabittir.

Tümleç: Nesneden sonraki yapılar tümleçtir. Doğru yazılımı yukarıdaki şekildedir. Ama özellikle konuşma dilinde yer ve sıralamaları değişebilir.

Bir örnek üzerinde bu yapıları görelim.

Ben İngilizce’yi geçen yıl İngiltere’de iyi bir biçimde öğrendim.

I learnt English well in England last year.

Dün onu okulda fark ettim. (I noticed him at the school yesterday.)

Ben pahalı bir araba satın aldım. (I bought an expensive car.)

Bu cümledeki “an expensive car” bir sıfat tamlamasıdır. Buradaki “a” artikeli “car” içindir. Bir isim önüne bir niteleme sıfatı geldiğinde-İngilizce’de sıfat daima ismin önüne yazılır- bu sıfat isim ile artikel arasına gelir. Burada ses uyumunu sağlamak için “a” artikeli “an” haline dönüşmüştür.

The people (insanlar)          the rich people (zengin insanlar) gibi.

Bir sıfat sözcüğü yarine aynı görevi gören bir cümlecik de gelebilir. Bu durumda bu cümleciğin ismi “sıfat cümleciği” olur. Cümleciklerin kurulma mantığı da cümle kurma mantığı gibi işler.

Şimdi sıfat yerine sıfat cümlecikleri kullanılan ve ilgi zamirleri ile birbirlerine bağlanan kompleks cümleler görelim. İlgi zamirleri hem zamir hem de bağlaç gibi görevlidir.

1.) I received the report. (Raporu aldım.)  You had sent the report. (Raporu göndermiştin)

2.) I found the book. (Kitabı buldum.) The book was important. (Kitap önemliydi.)

Bu cümleleri kendi aralarında birleştirecek olursak;

I received the report, which you had sent. (Göndermiş olduğunuz kitabı aldım.)

Dikkat edilirse bu cümlede nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi. “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü. “which you had sent”cümleciği “Relative pronoun, Relative Clouse veya Adjective Clouse” olmak üzere üç şekilde adlandırılabilir.

Not: Nesne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra “özne” varsa Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir

I found the book, which was important. (Önemli olan kitabı buldum.)

Bu cümlede ise özne konumunda olan “the book” kelimesi, ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi.

Not: Özne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “…en, …an” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra fiil varsa Türkçe’ye “…en, …an” olarak çevrilir.

Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır

Who: İnsanlar için kullanılır.

Hem who hem de which yerine “that” kullanılabilir. İkisi de nesnel formda iken “…dığı”; öznel formda iken “…en, …an” olarak çevrilir.

İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler. Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir.

The agreement, which they signed. (Onların imzaladığı anlaşma)

The workers who I met. (Karşılaştığım işçiler.)

The man who you are waiting for. (Beklediğiniz kişi.)

Not: Cümleciğin zamanını kestirebilmek gerekir. Son KPDS sınavlarında özellikle sorulan kısmı burasıdır. Test çalışmalarında ayrıca bunun üzerinde durulacaktır.

Not: Türkçe’de yan cümleciklerin özneleri “ın” eki eklenerek söylenir. Çeviri yaparken Türkçe’nin bu özelliğine dikkat edilmelidir.

The scientist who devised this method. (Bu metodu bulan bilim adamı.)

Devised: bulmak

The student who won the scholarship. (Bursu kazanan öğrenci.)

A car, which runs 100 miles on hour. (Saatte 100 mil giden araba.)

Not: İlgi zamirinin önünde mutlaka bir isim vardır ve yan cümlecik bu ismi niteler.

Unfortunately, we cannot publish the article which you have sent. (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi yayınlayamıyoruz.)

*** Eğer “the article”ı niteleyen bir sıfat kelimesi olsaydı “article”den önce yazılması gerekirdi. “the article” bir sıfat cümleciği ile nitelendiği için bir ilgi zamiri ile sonrasından gelmiştir. Çeviride sıfat cümleciğinin anlamı isimden önce söylenir. KPDS’de geçen cümlelerin % 70-80’ ni bu yapıdadır.

He had to dismiss the boy who made noise. (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı.)

Dismiss: kovmak

The man who robbed the bank was caught by the police. (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı.)

Not: Bu cümlede “adjective clause”, özne konumunda olan bir ismi niteliyor. Yukarıdaki cümlelerde ise nesne konumunda olan isimleri niteliyordu.

We have many problems that we have to solve. (Çözmek zorunda olduğumuz çok problemimiz var)

The women who are working in bad condition are demanding social security. (Kötü koşullarda çalışan bayanlar sosyal güvenlik istiyorlar.)

İlgi zamirinin alanı nereye kadardır????

*** Eğer özneyi nitelemişse ikinci bir yükleme kadardır.

*** Eğer nesneyi nitelemişse cümle sonuna kadar devam eder.

The boy who we saw yesterday found the money, which you lost. (Dün gördüğümüz çocuk kaybettiğiniz parayı buldu.)

The two sides who were in conflict signed a new agreement which would last for centuries. (Çatışma halinde olan her iki taraf, asırlarca sürecek olan yeni bir antlaşma imzaladılar.)

In conflict: çatışma halinde olma

Last: sürmek

The man who commit ten the crime was arrested. (Cinayet işleyen adam tutuklandı.)

Arrest: tutuklamak

My father, who committed the crime, was arrested. (Cinayeti işleyen babam tutuklandı.)

Eğer sıfat cümleciği bir cins ismi niteliyorsa ki onu tanımlıyor demektir, ilgi zamirinin bu kullanımına “defining relative pronouns” denir. Eğer özel bir ismi niteliyorsa buna da “Non-Defining relative pronouns” denir. Çünkü özel isimler belli olma niteliğindedir. Tanımlanmaya ihtiyaçları yoktur. İlgi zamiri cümleciği sadece ek bir açıklama verir.

İlgi zamiri cümleciği atıldığında cümlenin anlamı bozuluyorsa “Defining ilgi zamiri”, bozulmuyorsa “Non-Defining ilgi zamiri” olduğu anlaşılır.

İngilizler parantez kullanmadığından Non-Defining yapılarda sıfat cümleciği virgül (,) arasında ifade edilir. Virgül duraklama demektir. Konuşmada ise böyle cümleler söylenirken virgüllerde duraklayarak söylenmesi gerekir.

Not: Non- Defining yapılarda ilgi zamiri yerine “that” kullanılmaz. Bu çok önemli bir özelliktir. KPDS’de sorulur. İyi bilinmeli.

Turkey, which we visited last year, is a leading country in the middle- East. (Geçen yıl ziyaret ettiğimiz Türkiye Ortadoğu’da lider bir ülkedir.)

Our dean, who studied abroad, speaks French fluently. (Yurt dışında öğrenim gören dekanımız Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşur.)

İlgi Zamirleri, isminden de anlaşılacağı gibi zamirdirler ve ayrıca bağlaç olarak da iki cümleyi birbirine bağlarlar. Bu konu ile ilgili bilinmesi gereken birinci husus budur. İkinci husus ise İlgi Zamirlerinin her zaman bir ismin yanında kullanıldığıdır. Bir isimden sonra gelirler ve bu ismi bir sıfat gibi nitelerler. Bu nedenle bunlara “Sıfat Cümleciği” de denir.

The information which / that you gave was inadequate. (Verdiğiniz bilgiler yetersizdi.)

Adequate: yeterli, uygun

Inadequate: yetersiz, uygun olmayan

The people who / that were waiting for you went away.(Sizi bekleyen insanlar çekip gittiler.)

To go away: çekip gitmek, dağılmak (gitme belli bir noktaya olmadığından)

İlgi Zamirlerinin Edatlar İle Kullanımı

I saw the book, which you are looking for. (Aradığınız kitabı gördüm.)

Yukarıdaki cümle ilgi zamiri ile kısaltılmadan bağlanmadan önce iki ayrı cümle şeklindedir:

I saw the book.        Ve      You are looking for the book şeklinde

Görüldüğü gibi “look” fiili “for” edatı ile nesneye (the book) geçiş yapmıştır. Yani “for” edatı nesneye aittir. Cümle ilgi zamiri ile birleştirilirken, ilgi zamiri nesne konumunda olan “the book” yerine kullanılır. O halde kendisine ait olan edat da ilgi zamirinin yanına taşınabilir. Bu açıklamaya göre cümlemizi şu şekilde de yazabiliriz ki ikisi de aynı anlamdadır:

I saw the book for which you are looking. (Aradığınız kitabı gördüm.)

She dismissed the student who you talked about. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu.)

She dismissed the student about whom you talked. (Hakkında konuştuğunuz öğrenciyi kovdu.)

Dismiss: kovmak

Not: İki cümlenin aynı anlamda olduğuna ve edat hareketinin sadece nesnel formda olan ilgi zamiri ile yapıldığına dikkat ediniz.

Not: İlgi zamirlerinin edat ile kullanımında KPDS için çok önemli olan iki özelliği vardır ki çok iyi bilinmeli:

 1. Edat ile birlikte “that” kullanılamaz.
 2. “who” ilgi zamiri edat ile kullanılırsa “whom” a döner.

My car, which I paid ten thousand dollars for, was broken down. (On bin dolar ödediğim arabam bozuldu.)

My car for which I paid ten thousand dollars was broken down. (On bin dolar ödediğim arabam bozuldu.)

He is not a person on whom you can rely. (O güvenebileceğin biri değildir.)

Rely on:     güvenmek

Reliable:    güvenilir

Unreliable: güvenilmez

Reliability: güvenilirlik

Not: Bu iki farklı kullanım bir ihtiyaçtan doğmuştur. Daha sonra göreceğimiz ilgi zamirlerinin kısaltılması konusunda mantığı açıklanacaktır.

Pollution is a serious problem for which we must fight. (Çevre kirliliği mücadele etmemizin gerektiği ciddi bir sorundur.)

Fight for:

Combat:           mücadele etmek, savaşmak, dövüşmek.

Struggle for:

Phrasal Verbs: Deyimsel fiil demektirler. Bir fiil kökü ve bir edattan oluşurlar. Örneğin; “Give”, vermek anlamındadır. “up” edatını alıp “give up” Pharasal verb”ini oluşturur ve bu da “bırakmak, vazgeçmek” anlamındadır. İngilizce’de 1000’ e yakın Pharasal verb vardır. Görüldüğü gibi edat ile pharasal verb oluşarak yeni bir anlam ortaya çıktı. Eğer edat fiil kökünden ayrılırsa artık yapı pharasal verb olma niteliğini kaybeder.

Her pharasal verb’ün mutlaka bir eş anlamlısı vardır. Örneğin; “give up” ın eş anlamlısı “quit” tir. Amerikan İngilizcisinde pharasal verb’ler çok kullanılır.

Not: Pharasal Verb’lerde edatlar ayrılmadığından ilgi zamirleri ile birlikte hareket edemezler. Çünkü edatın ayrılması durumunda yapı pharasal verb olma niteliğini kaybeder ve anlamı değişir. Önemli bir özelliktir. İyi bilinmelidir.

They didn’t like the study, which we carried out. (Yaptığımız çalışmalardan hoşlanmıyorduk.)

Bu cümledeki “Carry out” teki “out” edatı ilgi zamirinin yanına çekilemez. Çünkü pharasal verb’dür.

This is the woman on whom we performed the operation. (Bu ameliyat ettiğimiz kadındır.)

The crime of which he was accused was very leniet. (Suçlandığı suç çok hafifti.)

Lenient: hafif

Accuse: suçlamak

Arraign: suçlamak

Blame: ayıplamak, suçlamak

She lost her bag in which there was a lot of money. (O içinde çok parası olan çantasını kaybetti.)

There be: bulunmak, var olmak

There must be something, which we can do. (Yapabileceğimiz bir şey olmalıdır.)

The car in which we were had had brakes. (İçinde olduğumuz araba bozulmuştu.)

His stepfather, whit whom he is living, is not kind to him. (Birlikte yaşadığı babası ona karşı nazik değildi.)

***Non- Defining yapı olduğu için virgülün kullanımına ve edat ile kullanıldığı için “who”nun “whom”a döndüğüne dikkat ediniz.

The horse on which he was kept stopping to eat grass. (Üzerinde olduğu at, ot yemek için hep durdu.)

Burada “keep”in özel kullanımlarına dikkat çekmek gerekiyor.

Keep (kept, kept): tutmak, saklamak, işletmek………………..otuza yakın anlamı var.

Keep on + V1+ing :   …….meye devam etmek

Keep + V1+ing :        durmadan ………mek

He kept on speaking. (O konuşmaya devam etti.)

He kept speaking. (O durmadan konuştu.)

“Stop” fiili için de benzer bir özellik vardır.

Stop + Gerund:    ………meye ara vermek

Stop + Infinitive: ………için durmak

We stopped smoking. (Sigara içmeye ara verdik.)

We stopped to smoke. (Sigara içmek için durduk.)

OF WHOM ve OF WHİCH

…ki onu, …ki onların anlamında da çevrilebilirler.”of whom” canlılar için; “of which” cansızlar için kullanılır. bu iki ilgi zamiri bir grup isminde bazılarını tanımlarken kullanılır.

I have four sons who are students. (Öğrenci olan dört oğlum var.)

Bu cümlede sıfat cümleciği (öğrenci olan) çocukların hepsini niteler. Peki bu dört çocuğun hepsi değil de, ikisi veya üçü öğrenci olsa cümlemizi nasıl söyleyeceğiz? İşte burada “of”whom ve of which” devreye girer.

Eğer ikisi öğrenci olan dört çocuk var ise cümle şöyle kurulur:

I have four sons, two of whom are students. (İkisi öğrenci olan dört oğlum var.)

Virgüle ve gruptan belirtilmek istenen sayının ilgi zamirinden önce geldiğine dikkat ediniz. Bu kullanımda artık sıfat cümleciği dört çocuğu değil; ilgi zamirinden önce gelen ve çocuklardan ikisini belirten “two”yu niteler.

He had many houses, which were in Ankara. (Onun Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

He had many houses, some of which were in Ankara. (Onun, bazıları Ankara’da olan bir çok evi vardır.)

My friend has three cars, on of which is a foreign mark. (Arkadaşımın biri yabancı markaolan üç arabası vardır.)

I have three friends, for one of whom I bought a present. (Birisi için hediye aldığım üç arkadaşım vardır.)

I have got a hundred students, forty of whom are married. (Kırkı evli olan yüz öğrencim vardı.)

Not: İlgi zamirlerinin kullanımında zaman uyumu olmaz.

WHOSE

…ki onun, …ki onların anlamındadır. İyelik belirten zamirdir. Son on yılın KPDS sınavlarında en çok sorulan ilgi zamiridir. Sınav tekniği kolay, uygulaması zordur. Hem canlı hem de cansızlar için kullanılır. direk sorulması beklenen bir konudur.

The woman who was wounded was carrying. (Yaralanan bayan ağlıyordu.)

Wound: yaralamak, …..ın gönlünü kırmak

The woman whose husband was wounded was carying. (Eşi yaralanan bayan ağlıyordu.)

Not. Mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır. Sonrasında bir zamir veya başka bir kelime gelemez. Sonrasında gelen ismin önünde kesinlikle “the” artikeli olamaz. Bu özellik posessive’likten kaynaklanmaktadır.

I bought a car whose engine was out of order. (Motoru bozuk olan bir araba aldım.)

The houses whose roofs were shaking in the storm collapsed. (Çatıları fırtınada sallanan evler yıkıldı.)

Collapse: yıkılmak

Our manager, whose son studies in the USA, will go there next month.

(Oğlu USA’ da okuyan müdürümüz önümüzdeki ay oraya gidecek.)

İlgi Zamirleri konusunda şimdiye kadar gördüğümüz, konunun gramatikal boyutuydu. Bir de bu konuda kısaltmalar var. Asıl problem kısaltmalarda çıkmaktadır. Bu kısaltmaların uygulamada görülmesi ve çözülmesi çok önemlidir. Konunun esprisi budur. İyi kavranırsa anlama ve çeviriye yönelik rahatlama sağlanır.

Ayrıca yaklaşık 50 sayfalık not verilecek. Bu not hem gramer hem de kelimeleri içerecek. Aralıklı öğrenmeyi (yaklaşık üç ay içinde) uygulayarak bu notu iyi öğrenmek KPDS için çok önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Gördüğümüz ilgi zamirleri dışında da pek sık kullanılmayan bazı ilgi zamirleri vardır. Bunları da öğrendikten sonra kısaltmalara geçeceğiz.

DİĞER İLGİ ZAMİRLERİ

Where: …ki oraya, …ki orada. Nitelenen isim yer ismi ise kullanılır.

When: …ki o zaman. Nitelenen isim bir zaman ismi ise kullanılır.

Why: …ki onun için. Nitelenen isim bir sebep ismi ise kullanılır.

Bu ilgi zamirlerinin üçü de cansızlar için kullanılır. “which”in alternatifleridirler. Bunlardan en sık kullanılanı “where”dir. Bazı sınavlarda “where”nin sorulduğu görülür. Diğer ikisinden pek soru gelmez.

The hotel where we stayed last year was closed down.  (Geçen yıl kaldığımız otelkapatıldı.)

Close down: kapatmak (bir kapıyı kapatmak sadece “close” ile söylenir. Soyut anlamda bir şeyi kapatmak)

Eğer bu cümlede ilgi zamirinin yeri boş bırakilsa ve şıklarda da “which” ve “where” olsa “where” tercih edilmelidir. Ayrıca “at which” de where yerine kullanılabilir.

The hotel, which we bought last year, was full of tourist. (Geçen yıl aldığımız otel turist doluydu.)

Full of: bir şey ile dolu.

Bu cümlede “where” kullanılamaz. Çünkü “…ki orada biz aldık” gibi bir anlam çıkar. Bu nedenle “which” kullandık. Demek ki “which ve where” tercihi cümlenin anlamı çözülerek yapılmalıdır.

I cannot forget the moment when we first met. (İlk karşılaştığımız anı hatırlamıyorum)

“when” kullandık. Çünkü nitelenen isim bir zaman ismi ise “which” yerine “when” tercih edilir.

I can not understand the reason why they have resign. (Onların niçin istifa ettiklerini anlayamıyorum)

“why” çok nadir kullanılır. Sadece “the reason” ile birlikte kullanılır. Bu üç ilgi zamirinden en sık kullanılanı “where”dir. Bu üç kullanım da genellikle nesnel formda olup “….dığı” şeklinde çevrilirler.

What

Mayıs KPDS’de çok sık rastlanır. Önemli bir ilgi zamiridir. En önemli özelliği kendisinden önce bir ismin kullanılmadığıdır. Bu özellik “what”ın en önemli ayırt edici özelliğidir.

O zaman akla şöyle bir soru gelmelidir. Madem ki öncesinde bir isim yok peki “what” ilgi zamiri olarak neyi niteler? Bu soruya cevap verebilmek için “what”ın orijinine inmek gerekir. Aslında “what” isim olarak “the thing” den gelmektedir. “the thing”de bir isimdir ve kendisinden sonra ilgi zamiri olarak “which” veya “that” gelir. Bu durumda eğer “what” kullanılırsa “the thing that” in yerini alır. Bu nedenle “what”tan önce isim yoktur. Örnek üzerinde bu açıklama daha iyi anlaşılacaktır.

The things that you said were not true. (Söylediğiniz şeyler doğru değildi.)

Bu cümlede yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda “the things that” yerine “what” kullanırsak cümlemiz şöyle olur:

What you said was not true. (Söylediğiniz doğru değildi.)

“what” kullanılırken, yerini aldığı “şeyler”in tekil-çoğul durumu belirsizdir. İngilizce’de belirsizlik durumunda daima tekil kullanıldığından “what” ile her zaman tekil kullanılır. Çevirisinde de genellikle “şey” söylenmez.

I cannot understand what you speak. (Konuştuklarınızı anlayamıyorum veya Ne konuştuğunuzu anlayamıyorum.)

Cannot: kullanımı bir sürekliliği ifade eder. Can’t: kullanımı bir noktada olan olayı ifade eder.

“what” da bir ilgi zamiri olduğundan duruma göre “…en …an” veya “…dığı” şeklinde çevrilir.

What is claimed cannot be approved. (İddia edilenler onaylanamaz.)

The things that are claimed cannot be approved. (İddia edilen şeyler onaylanamaz.)

Görüldüğü gibi ikisinin de anlamı aynıdır. Eğer “the things that” yerine “what” kullanılmış ise çeviride “şey” söylenmemesi daha uygun olur. Zaten “şey”i dememek için bu kullanıma gidilmiştir.

What is important is your health. (Önemli olan sağlığınızdır.)

What they put forward can’t be justified.(Onların ortaya koydukları haklı gösterilemez.)

Put forth / forward: ortaya koymak

Just:                         doğru, dürüst, adaletli, haklı

Justly:                      haklı olarak

Justness:                 doğruluk, dürüstlük, haklılık

Justice:                    adalet, mahkeme, yargıç, dürüstlük, hak bilirlik

Justifiable:               hak verilebilir, savunulabilir

Unjustifiable:           hak verilemez, savunulamaz

Justification:            haklı neden, gerekçe, haklı gösterme

Justify:                     haklı göstermek, temize çıkarmak

What you are doing is not consistent with what you are saying.(Yaptıklarınız söyledikleriniz ile tutarlı değil.)

Consist with: …ile tutarlı, …ile uyuşan. (Sıfat ve edattan oluşan bileşik ir edattır. İngilizce’de genellikle sonu “ent” ile biten kelimeler sıfattırlar.)

Those Yapısı

Bekleyen öğrenciler, bekleyen insanlar, bekleyen kişiler gibi ifadeler yerine bazen “bekleyenler” terimi kullanılmaktadır. Bu özellik bütün dillerde vardır. İlgi zamirlerinin olduğu bir cümleyi bu şekilde kurarsak yapı nasıl olur??

The students who are waiting for you want to see you. (Sizi bekleyen öğrenciler sizinle görüşmek istiyorlar.)

Bu cümleyi “Sizi bekleyenler sizinle görüşmek istiyorlar” şeklinde yazacak olursak;

Those who are waiting for you want to see you. (Sizi bekleyenler sizinle görüşmek istiyorlar.)

“those” genelde çoğullar için kullanılır. Eğer nitelenen isim söylenmek istenmezse mutlaka “those” kullanılmalıdır. Zaten İngilizce’de eğer isim kullanılmıyorsa mutlaka onun yerine bir zamir kullanılır kuralı vardır. Önemlidir, iyi öğrenilmeli.

Those who study more are usually successful. (Daha fazla çalışanlar genellikle başarılıdırlar.)

Those who you talked to. (Sizin konuştuklarınız.)

Diğer ilgi zamirleri konusundan özellikle “what” ve “those” kullanımını iyi bilmek gerekir. “what” görüldüğü yerde “the things that”; “those” görüldüğü yerde “people” yazmak işimizi daha da kolaylaştıracaktır.

İlgi Zamirlerinde Kısaltma

Özne durumunda (…en, …an) iken kısaltma:

1.) Active cümlelerde

Bir komplike cümlede bir temel cümle (main clouses) ve bir yan cümlecik (subordinate clouses) vardır. Main clouse’da kesinlikle kısaltma yapılamaz. Kısaltma yan cümlecikte yapılır. Konumuz sıfat cümlecikleri olduğuna göre yapacağımız kısaltma sıfat cümleciğinde olacaktır. (Bu konuya hakimiyet için belli ipuçları geliştirilebilir.)

I don’t approve of the events which are occurring in the area. (Bölgede meydana gelen olayları onaylamıyorum.)

Main clause: I don’t approve of the events. (Olayları onaylamıyorum.)

Subordinate clauses: The events are occurring in the area. (Olaylar bölgede meydana geliyor.)

Kısaltma yapılırken ilgi zamiri ile beraber “be” fiili de cümleden atılır. Çünkü sadece ilgi zamiri kısaltılsa “…en, …an” anlamı verilemez. Bu yüzden ilgi zamiri ile beraber “be” fiili de kısaltılır. Geriye sadece “gerund” kalır ve “…en, …an” anlamı verilmiş olur. O halde cümlemiz kısaltılmış şekliyle

I don’t approve of the events occurring in the area. (Bölgede meydana gelen olayları onaylamıyorum)

Geliştireceğimiz ipucu: Eğer bir cümlede bir isimden hemen sonra bir “gerund” varsa burada bir ilgi zamiri kısaltması vardır demektir.

Occur: olmak, vukuu bulmak, meydana gelmek

Approve of: …i onaylamak, …i tasvip etmek (of: …nın demektir. İngilizce’de …nın onaylamak diye söylenir. Türkçe’de bu …i onaylamak şeklinde ismin “i” –ki İngilizcesi “to”dur- haliyle söylenir. Ama gerçek edatı “of”tur. Türkçe mantığının böyle olmasından dolayı KPDS’de gelebilir. Bununla birlikte böyle yapıda olan diğer fiilleri de öğrenmek gerekir.)

The women working. (Çalışan bayanlar.)

The students demonstrating. (Gösteri yapan öğrenciler.)

The PM visiting Germany. (Almanya’yı ziyaret eden Başbakan.)

Kısaltmadan sonra yan cümlecik tek bir sıfat sözcüğü gibi başa da alınabilir. Ama yaygın kullanım yukarıdaki gibidir. Yani yukarıdaki ifadeler şöyle de yazılabilir:

The working women. (Çalışan bayanlar.)

The demonstrating students. (Gösteri yapan öğrenciler.)

The visiting Germany PM. (Almanya’yı ziyaret eden Başbakan.)

Kısaltma yapılmış yan cümleciklerde olayların zamanı belirsizdir. Main clouse’dan kısaltılan olayların zamanı çıkarılabilir.

The children who make noise. The children who making noise. (Gürültü yapan cocuklar.)

Kısaltılacak cümlede fiil “ing”li değilse bile kısaltılırken “ing”li yazılır.

2.) Passive cümlelerde

I don’t recognize the man who was killed. (Ben öldürülen adamı tanımıyorum)

Bir yapının passive olabilmesi için mutlaka “be” fiili olmalı dır. Oysa burada kısaltma yapılırken “be” fiili cümleden atılıyordu. Demek ki kısaltılan bu yapılarda V3 tek başına passive anlamı veriyor. Kısaltılmış haldeki cümlemiz şöyle olur:

I don’t recognize the man killed. (Ben öldürülen adamı tanımıyorum.)

Geliştireceğimiz ipucu: Eğer bir cümlede bir ismin hemen sonrasında tek başına bir V3 varsa burada bir ilgi zamiri kısaltılmıştır demektir.

The method used. (Kullanılan metot.)

The language spoken. (Konuşulan dil.)

The car sold. (Satılan araba.)

The man speaking. (Konuşan adam)

The man spoken. (Konuşulan adam)

The boy beating his friend. (Arkadaşlarını döven çocuk.)

The boy beaten. (Dövülen çocuk.)

The employee sending this pocket. (Paketi gönderen memur.)

The employee sent. (Gönderilen memur.)

The members appointing. (Atanan üyeler.)

The members appointed. (Atanan üyeler.)

Çoğu fiillerin (düzenli fiiller) birinci ve ikinci halleri birbirine eşittir. Bu nedenle “Simple Past” ve kısaltmadaki “Passive” yapısı karışıklığı doğuyor. Bu karışıklık nasıl giderilebilir? Önümüzdeki ders öğreneceğiz.

İlgi Zamirlerinin kısaltılması konusunu pekiştirmek için birkaç örnek yazalım. Çünkü önemli bir konudur. Çalışırken en fazla egzersizin bu konuda yapılması gerekir.

We can’t approve of the events occurring in the region. (Bölgede meydana gelen olayları onaylayamayız.)

Occur:

Take place:            olmak, vukuu bulmak, meydana gelmek

Happen:

Bu tür cümleleri çevirirken İlgi Zamiri cümleciğini daire içine alıp, kalan kısmı çeviririz. Daha sonra İlgi Zamiri cümleciğini de çevirip, cümledeki isimden önce söyleyerek tüm cümleyi çevirmiş oluruz.

I haven’t received yet the letter sent. (Gönderilen mektubu henüz almadım.)

I haven’t received yet sent the letter. (Gönderilen mektubu henüz almadım.)

İlgi Zamirinin kısaltmasından sonra geriye kalan ve passive’lik anlamını katan V3 , bir sıfat sözcüğüymüş gibi aynı gerund’ daki harekete sahip olup, ismin önüne getirilebilir. Yukarıdaki cümleyi bu açıklamaya göre yazdık. İkisinin de anlamı aynıdır.

The matter reported revealed his innocence. (Bildirilen husus onun suçsuzluğunu ortaya çıkardı.)

Önceki dersimizde, düzenli fiillerin V2 ve V3 hallerinin birbirine eşit olmasından dolayı Passive durumdaki İlgi Zamirleri cümleciğinin kısaltılmasında Simple Past – kısaltmadaki Passive karışıklığından bahsetmiştik. Ayrıca bu karışıklık nasıl çözülebilir diye bir soru sormuştuk. Bu sorunun cevabını şimdi öğrenelim:

Böyle bir cümlede V3 olan ismin yanında olandır. İsmin yanında olma özelliği ile Passive’lik anlamını veren V3 fiilini ayırt etmiş oluyoruz. Diğeri ise çekime girmiş ve V2 olarak kullanılan fiildir.

Veil:             örtmek

Reveal:        ortaya çıkarmak

He had to accept the price offered. (Önerilen fiyatı kabul etmesi gerekti.)

The information given as regards this was not true. (Buna ilişkin olarak verilen bilgi doğru değildi.)

Retard: …e ilişkin

The police had to disperse the crowd gathering. (Polis toplanan kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı.)

Disperse: dağıtmak

Crowd:     kalabalık

Gather:    toplanmak, bir araya gelmek

İlgi Zamirlerinin kısaltmasında Active ve Passive yapılarının olumsuz yapıları da vardır. Bunun için gerund ve V3 ‘ten önce olumsuzluk eki olan “not” yazmak yeterli olacaktır. Olumsuz yapıdan örnek verecek olursak;

The information not given was true. (Verilmemiş olan bilgi doğruydu.)

İlgi zamirleri cümleciklerinde şimdiye kadar yaptığımız kısaltmalar geçmişte veya şu an içinde olan olayları kapsıyordu. Peki gelecek zaman için yapı nasıldır???

Not: Geleceğe yönelik kısaltmalarda mastarlardan faydalanılır. Active cümlecikler için active mastar; Passive cümlecikler için passive mastar kullanıyoruz.

The teacher to give the course. (Kursu verecek (olan) hoca)

Yapının ilgi zamiri kısaltması olduğu nasıl anlaşılacak???

Normalde bir cümlede mastar yüklemin hemen yanındadır. İlgi zamirleri cümleciklerinin kısaltmasında ise (ismi nitelediğinden) mastar ismin hemen yanındadır. Bu özelliği ile ilgi zamirleri cümleciklerinin kısaltmasındaki mastarı – ki bu gelecek zaman anlamı katıyor – ayırt etmiş oluyoruz.

The results of the election held last week were not announced. (Geçen hafta yapılan seçimlerin sonuçları ilan edilmedi.)

Announce: ilan etmek, duyurmak

Election:    seçim

Hold:          (held, held) tutmak, yapmak, durmak

He will not become a candidate in the election to be held next year. (O gelecek yıl yapılacak (olan) seçimde aday olmayacak.)

I didn’t want to participate in the party to be done by our friends. (Arkadaşlarımız tarafından yapılacak (olan) partiye katılmak istemedim.)

Not: Dikkat edilirse “to participate” mastarı yüklemden sonra gelmiştir. Bu nedenle normal olarak kullanılan mastardır. “to be done” olarak passive yapıda kullanılmış olan mastar ise isimden hemen sonra kullanılmıştır. O zaman bu mastar gelecek zaman anlamını veren mastardır diyoruz. Yapıyı bu şekilde görüp, çeviriyi yapmak çok önemlidir.

The members to participate in the meeting should apply to me as soon as possible. (Toplantıya katılacak olan üyelerin mümkün olan en kısa zamanda bana başvurmaları gerekir.)

The bridge to be constructed (İnşa edilecek (olan) köprü.)

Construct: inşa etmek, yapmak, kurmak

The students to go abroad. (Yurt dışına gidecek (olan) öğrenci.)

The passengers to get on the plane. (Uçağa binecek (olan) yolcular.)

The project to be conducted. (Yürütülecek (olan) proje.)

Conduct: götürmek, yürütmek, taşımak

The man to see you is adoctor. (Sizi görecek (olan) adam doktordur.)

The man to kill. (Öldürecek (olan) adam)

The man to be killed. (Öldürülecek (olan) adam.)

The man killing. (Öldüren adam.)

The man killed. (Öldürülen adam.)

The man to kill. (Öldürecek adam.)

The man to be killed. (Öldürülecek adam.)

Aslında “öldürülen adam” ifadesinde de bir “gerund” vardır. Bu cümlenin İngilizce’deki normal yazılımı “the man (being) killed” şeklindedir. Burada “being” kısaltıldığı için yazılmıyor. Bu durumda kısaltmalarda ister aktif ister pasif olsun, şu an ve geçmişteki olaylarda “gerund”dan faydalanıyoruz. Gelecekteki olayları da kısaltırken mastarlardan faydalanıyoruz.

Peki mastar neden “…ecek, …acak” anlamını veriyor? Bunun cevabı “Be to” kalıbında saklıdır.

Be to: İngilizce’de “be to” kalıbı üç yerde kullanılmaktadır.

 1. ) …mektir: My duty is to teach English. (Görevim İngilizce öğret)
 2. ) Gerekir (have to) : I am to leave my countyr. (Ülkemi terk etmem )
 3. ) …ecek, …acak (Shall=Will): The President is to visit Romenia.(C.B’nı Romanya’yı ziyaret ed)

Yalnız ikinci kullanımda “be to” ifadesi “have to” dan farklı olarak bir “yor” anlamı içerir.

“Be to” ifadesinin bu şekilde üç farklı kullanımı vardır. Kullanımın hangi yapıda olduğunu çerçeveden çıkarıyoruz. Daha çok cümlenin anlamına bakarak uygun düşen ifadeyi kullanıyoruz.

The students who will participate (Katılacak olan öğrenciler.)

The students who are to participate. (Katılacak olan öğrenciler.)

Birinci cümlede “will”, ikinci cümlede “be to” kullanılmıştır. İki kullanımda “…ecek, …acak” anlamını vermektedir.

İkinci kullanımda ilgi zamiri kısaltmasını yaparsak; ilgi zamiri ile birlikte be fiili de çıkartılacağından sadece mastar kalmış olur ve bu da “…ecek, …acak” anlamını verir.

Not: Mastarların kısaltma yapısında mutlaka bir tümleç olmalıdır. KPDS’de bu ayrıntı sorulmaz.

Nesne Durumunda (…dığı) İken Kısaltma

1.) Defining (tanımlanan) Yapılarda:

The letter, which he had sent, was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.)

The letter he had sent was lost. (Onun gönderdiği mektup kayboldu.)

Defining yapılarda kısaltma yapılırken sadece İlgi Zamiri atılır. Kısaltılmış bu yapıları görmek ve çevirirken “…dığı” anlamını vermek zordur.

Geliştirilecek İpucu: Bir cümlede, birinci kelimeden sonra virgül olmadan bir şahıs zamiri veya bir isim gelmişse burada mutlaka bir İlgi Zamiri kısaltması vardır demektir. Çünkü İngilizce’de iki isim yan yana gelmez.

We couldn’t decide on the matter they put forward. (Onların ortaya koyduğu konuda karar veremedik.)

I didn’t receive the document he sent. (Onun gönderdiği belgeleri almadım.)

The price they asked was too high (Onların söylediği fiyat oldukça yüksekti.)

 1. ) Non-Defining (Tanımlanmayan) Yapılarda:

Non-Defining yapılarda kısaltma yapılamaz.

Your brother, who (m) I met yesterday, seems very simpatico. (Dün gördüğüm kardeşiniz çok sempatikti.)

Önemli Bir Not

Eğer İlgi Zamirinin nitelediği isimden önce “the first, the only, the last, the second” gibi bir sıra sayısı veya “the most” gibi superlative yapı var ise mastar , gelecek zaman yerine geçmişi vurgulayacaktır. Yani çeviride “…cek, …cak” eki “…en, …an” ekine döner.

The man to get out off the bus. (Otobüsten inecek adam)

The firs man to get out off the bus. (Otobüsten ilk inen adam)

İkinci cümlede, İlgi Zamirinin nitelediği “man” isminin önünde bir sıra sayısı olduğu için geçmiş vurgulanmış oldu.

The country not to be represented. (Temsil edilmeyecek ülke.)

The only country not to be represented. (Temsil edilmeyen tek ülke.)

The report to be submitted. (Sunulacak rapor.)

The last report to be submitted. (Sunulan son rapor.)

The man to be killed. (Öldürülecek adam.)

The only man to be killed. (Öldürülen son adam.)

Ahmet was student to leave the classroom. (Ahmet sınıftan ayrılacak öğrenciydi.)

Ahmet was the last student to leave the classroom. (Ahmet sınıftan ayrılan son öğrenciydi.)

Connective Relative Pronouns

Bu yapıda sadece “which” kullanılır. “which” kendisinden önceki bir ismin yerine değil de bir cümleciğin yerine kullanılır. Çeviride de “…ki bu da” olarak çevrilir.

He failed again, which dissappointed his parents. (O yine başarısız oldu ki bu da anne-babasını hayal kırıklığına uğrattı.)

Bu kullanımda “which”, ilgi zamiri “he failed again”in yerini almıştır.

Türkçe’de bu ifade iki ayrı cümle ile söylenir. İngilizce ifadesinde cümlede ilgi zamirinden önceki virgül (,) yapıyı diğerlerinden ayırır. Bu yapıda “that” kullanılamaz. Ayrıca tek virgül olduğu için ilgi zamirinden önceki isim özel isim de değildir. Bu özellikleri ile diğer yapılardan ayırt edilir.

We will have to across the frontier, which will be difficult. (Sınırı geçmemiz gerekecek ki bu da çok zordur.)

He was rude to the customer officer, which made things force. (Gümrük memuruna kaba davrandı ki bu da işleri zorlaştırdı.)

Kısaltılması:

He failed again, which upset the whole family. (O yine başarısız oldu ki bu da tüm aileyi üzdü.)

He failed again, upsetting the whole family. (O yine başarısız oldu ki bu da tüm aileyi üzdü.)

Aktif yapıda olduğu için kısaltmada gerund kullanıldı.

The government made investment in education, leading to welfare. (Hükümet eğitime yatırım yaptı ki bu da refaha yol açtı.)

Investment:     yatırım

Lead to:           …e yol açmak

Whole:             tüm, bütün (sayılamayanlarda kullanılır, the’yı başa alır. the whole)

All:                   tüm, bütün (sayılabilenlerde kullanılır, the’yı sona alır. all the)

The patient didn’t respond to treatment, disappointing all doctors. (Hasta tedaviye cevap vermedi ki bu da tüm doktorları hayal kırıklığına uğrattı.)

Not: Test çalışmalarında connective yapısının kısaltması virgülden sonraki fiil boş bırakılarak çok sorulur.

İlgi Zamirlerinin Kısaltmaları İle İlgili karışık Örnekler

It was difficult to arrange a date, which was convenient for everyone. (Herkes için uygun olan bir tarih belirlemek zordu.)

Arrange:                ayarlamak, düzenlemek, belirlemek

Convenient:           uygun, elverişli

Inconvenient:        uygun olmayan

Treat:                     davranmak, tedavi etmek

Threaten:               tehdit etmek

Threat:                   tehdit

İlgi Zamirlerinin olduğu kompleks cümleleri çevirirken ilk önce sıfat cümleciği göz ardı edilerek kalan yapı çevrilir. Daha sonra sıfat cümleciği çevrilir. Sonrasında sıfat cümleciği, ilgi zamirinin nitelediği isimden önce söylenerek yapı çevrilmiş olunur. Kompleks cümleleri, bu şekilde çevirerek sık egzersiz yapmak süratli anlama alışkanlığını geliştirecektir.

The man who was arrested finally confessed to being a spy. (Tutuklanan adam sonunda bir casus olduğunu itiraf etti.)

Arrest:       tutuklamak, durdurmak        Spy:   casus                    Confess to:    itiraf etmek

We had to give up the research, which we have already undertaken. (Daha önce üstlendiğimiz araştırmayı bırakmamız gerekti.)

Already: halihazırda, …mış bile (tek başına kullanıldığında), daha önce (bağlantılı cümlelerde)

Research:        araştırma

Undertaken:     üstlenmek

My collage, with whom I have been working for long, has decided to give in his resignation. (Uzun süredir beraber çalışmakta olduğum meslektaşım istifasını vermeye karar vermiş.)

Collage:       meslektaş

Give in:        vermek (verilen soyut bir şeyse “give” nesneye “in” edatı ile geçiş yapar)

Counterpart: karşı taraf (bakanlar için)

The minister, whose life has been threatened, applied to the police for protection. (Yaşamı tehdit edilen bakan koruma için polise başvurdu.)

Protect:       korumak

Protection:  koruma

Expect:        ummak, beklemek

Except:        hariç, dışında

Treat:           davranmak, tedavi etmek

Threaten:     tehdit etmek

Threat:         tehdit

The inflation rate, expected to be 20 %, has already passed the target. envisioned. (% 20 olması beklenilen enflasyon oranı belirlenen hedefi geçmiş bile.)

Envision:      göz önüne almak, öngörmek, belirlemek

Envisage:     syn envision

Target:         hedef

The information we have obtained was not reliable. (Elde etmiş olduğumuz bilgiler güvenilir değildi)

Reliable:      güvenilir

Obtained:     elde etmek, sağlamak

We have to find new alternative energy resources to be used instead of fossil-fuel. (Biz, fosil yakıtları yerine kullanılacak yeni bir alternative enerji kaynağı bulmak zorundayız.)

Resource:    kaynak                              Source:        kaynak                    Renewable: yenilenebilir

Instead of:   …nın yerine , -cek yerde    In place of:  …nın yerine, -cek yerde

NOUN CLOUSES

Sıfat Cümlecikleri kadar zor olmayan ama önemli bir konudur. Önce mantığını kavramak gerekir. Sıfat Cümleciklerinde bir isim bir sıfat sözcüğü gibi bir cümlecik tarafından niteleniyordu. Noun Clouses’ larda ise kullandığımız isimler (veya zamirler) bu cümlecikten etkilenirler.

Bir cümlede isimler özne, nesne ve tümleç durumundan biri ile kullanılabilirler. Demek ki Noun Clouses’ lar (ismin yerine kullanıldıklarından) da bir kompleks cümlede özne, nesne veya tümleç olarak kullanılabilirler. Bu durumda isim bir kelime ile değil de bir cümlecik ile ifade edilmiş olur. Başka bir değişle bir ismin kullanılabildiği her yerde bir Noun Clouses kullanılabilir.

Bunu İngilizce’ deki cümle kuruluşu üzerinde gösterecek olursak;

S        V        O        Tümleç

Bu cümle yapısında bir noun clause S, O ve tümleç durumundan biri ile ifade edilebilir.

I know his failure. (Ben onun başarısızlığını biliyorum.)

Bu cümledeki “failure” (başarısızlık) kelimesi isimdir ve cümlede nesne konumunda kullanılmıştır. Bu isim yerine bir cümlecik de gelebilir. Dolayısıyla bu cümlecik bir noun clause olmuş olur ve nesne durumunda kullanılmış olur. “failure” ismi yerine “he has failed” (O başarısız olmuş) cümleciğini kullanabiliriz. Ancak burada iki cümlecik olduğu için bu iki cümleyi bağlayacak bir bağlaca ihtiyacımız vardır. Bu şekilde cümlemiz;

I know that he has failed. (Biliyorum ki o başarısızdır.)

Yalnız bu çeviri konuşma dili için geçerlidir. Yazı dilinde ve sınavda kesinlikle böyle çevirmiyoruz. Bağlacın anlamını “ki” olarak değil de cümleciğe yükleyerek çeviririz. Bu açıklamalardan sonra artık cümlemizi şu şekilde çevirebiliriz:

Onun başarısız olduğunu biliyorum.

Not: Yan cümleciklerin Türkçe’ye çevrilirken öznenin “ın” eki alarak çevrildiğini hatırlayınız. Sıfat cümlecikleri de dahil bu konuyu işlerken temel cümle, yan cümlecik gibi kavramları da göreceğimizden bunlara hakim olmak gerekir.

İsim Cümlecikleri İle Kullanılan Bağlaçlar

İsim cümlecikleri ile üç tür bağlaç kullanılır.

 1. That: -ki (En çok kullanılan bağlaçtır. Olaya tek yönlü bakar.)
 2. Whether: …ip …imediği (Olaya iki yönlü bakar. “or not” ile beraber de kullanılabilir.)
 3. Question Word: Tüm soru kelimeleri isim cümleciklerinde bağlaç olarak kullanılabilir.

Bu bağlaçların anlamları farklı ama kullanılış biçimleri aynıdır. Bu nedenle en sık kullanılan “that”i önce iyi öğreneceğiz. “that”in kullanımı iyi çözülünce sistem aynı olduğu için diğerleri de rahat bir şekilde anlaşılır.

 

THAT

Daha önce de söylendiği gibi Noun Clouses’lar (NC) kompleks bir cümlede üç durumda kullanılabilirler. Şimdi bunları madde madde inceleyelim:

 1. A) Özne Olarak İsim Cümlecikleri

Bu yapıda genelde formülsel olarak cümle şöyledir:

It is + (sıfat) that + NC

Böyle bir cümle kuruluşu görüldüğünde, bu bir isim cümleciğidir ve özne durumunda kullanılmıştır diyebiliriz.

It is clear that he will confess to his guilt. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır.)

Özne durumundaki NC’lar “what” sorusuna cevap verirler. Örneğin bu cümleye sorarsak;

What is clear? That he will confess to his guilt (Onun suçunu itiraf edeceği) şeklinde cevap alırız.

İngilizce’de normalde bir cümlede özne cümlenin başındadır. Bu nedenle yukarıdaki cümle kuruluşunun ikinci bir alternatifi de vardır. Orijinal kullanım da ikinci kullanımdır. Birinci kullanımda özne sona alındığı için çekili fiile bir özne gerekliliğinden “it” özne olarak kullanılmıştır. Burada “it” asıl öznenin yerini tutar. İkinci kullanımda ise özne asıl yerine çekileceğinden artık “it” kullanımına gerek yoktur. İngilizce’de asıl kullanım ikinci dediğimiz kullanımdır. Ama zor olduğu için birinci kullanım daha yaygındır. Bu durumda NC’ların özne olarak kullanımı iki farklı şekilde yazılabilir. Şimdi yukarıdaki cümleyi bu açıklamaya göre yazalım:

It is clear that he will confess to his guilt. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır.)

That he will confess to his guilt is clear. (Onun suçunu itiraf edeceği açıktır.)

Her iki kullanımda da anlamı aynıdır. KPDS’de cümlelerin % 90’nı bu yapıdadır. Direk olarak da 2-3 soru gelebilir.

It is difficult that he will give it up. (Onun ondan vazgeçeceği zordur.)

That he will give it up is difficult. (Onun ondan vazgeçeceği zordur.)

Böyle cümleleri “vazgeçmesi” şeklinde de çevirebiliriz.

It was very hard that we overcame this issue. (Bu meselenin üstesinden gelmek çok zordu.)

That we overcame this issue was very hard. (Bu meselenin üstesinden gelmek çok zordu.)

It is + Sıfat formülünde kullanılan sıfat yerine daha önceki bilgilerimizden biliyoruz ki sıfat cümlecikleri de kullanılabilir. Ayrıca yine biliyoruz ki sıfat cümleciklerinin kısaltmasında eğer aktif ise “gerund” eğer passive ise “V3”kullanılıyordu. Demek ki formüldeki sıfat yerine bir gerund veya bir V3 de kullanılabilir.

It is expected that they will resume peace talks. (Onların barış görüşmelerine yeniden başlayacakları beklenilmektedir.)

That they will resume peace talks is expected. (Onların barış görüşmelerine yeniden başlayacakları beklenilmektedir.)

Resume: yeniden başlamak (restart ve rebegin kelimelerinin yerine kullanılır. KPDS’de çok geçer.)

It is known that our world is round (Dünyamızın yuvarlak olduğu biliniyor.)

It is surprising that he has escaped. (Onun kaçışı şaşırtıcıdır.)

Bu yapılarda iki cümlecik olduğu için haliyle zaman uyumu da aranmalıdır. Şimdilik sadece gramatikal boyut ile uğraşacağız. Zaman uyumuna dikkat etmekle beraber daha sonra detaylı olarak öğreneceğiz.

 1. B) Nesne Olarak İsim Cümlecikleri

Bu yapıda isim cümlecikleri nesne konumundadır. Cümlede nesne konumunda bir isim yerine bir isim cümleciği kullanılır.

We learnt that they had agreed on the matter.(Onların mevzuda hemfikir olduklarını öğrendik.)

Nesne yapısındaki isim cümlesini, yükleme kimi, neyi, kime, neye sorularını sorarak bulabiliriz. Bu yapının tek kullanımı vardır. İsim cümleciği özne durumundaki gibi hareket edemez.

The judge decided that the suspect was innocent. (Hakim zanlının masum olduğuna karar verdi.)

The judge decided this. (Hakim buna karar verdi.)

Dikkat edilirse ikinci cümlede nesne “this” dir ve tek bir kelimeden oluşmuştur. Birinci cümlede ise cümlenin nesnesi bir isim cümleciğidir. Nesne hareketinin her iki cümlede aynı olduğuna dikkat edininiz.

Suspect: zanlı, şüpheli       Innocent: suçsuz, masum  Judge: hakim, yargılamak

 1. C) Tümleç Olarak İsim Cümlecikleri

Tümleçler, özne, yüklem ve nesne dışında cümleyi tamamlayan yapılardır. İngilizce’de “be” ve “become” (olmak) fiillerinden sonra gelen kelimeler tümleçtirler.

My father is an engineer. (Benim babam bir mühendistir.)

My advantage is that I can speak three foreign language. (Benim avantajım üç dili konuşabilmemdir.)

My belief is that you will get over this problem. (İnancım sizin bu sorunu aşacağınızdır.)

Get over: üstesinden gelmek

Their claim is that the minister got involve in corruption. (Onların iddiası bakanın yolsuzluğa karışmasıdır.)

Get involve in:       …e bulaşmak (daima nesneye in ile geçer.)

Corruption:            bozulma, yolsuzluk

Whether = If

….ip ….imediği anlamında olup, olaya iki yönlü bakan bir bağlaçtır. Whether bağlacı bazen “or not” da alabilir. Genellikle “or not” ifadesi parantez içinde verilir. Bu bağlacın değişik konumlu isim cümleciklerindeki kullanımını görelim.

It is not known whether he has ratified the bill. (Onun yasa tasarısını onaylayıp onaylamadığı bilinmiyor.)

Ratify:

Specify:

Approve of:      onaylamak

Notify:

Yukarıdaki cümleyi (isim cümleciği özne konumunda olduğu için) şu şekilde de yazabiliriz. Anlamı aynıdır.

Whether, he has ratified the bill is not known.

Not: Cümlede özne konumunda olan isim cümleciği başa alınırsa bu kullanımda bağlaç olarak “If” kullanılamaz.

I am not sure whether he has accepted the offer. (Onun öneriyi kabul edip etmediğinden emin değilim.)

No one knows whether they live in the country or not. (Onların ülkede yaşayıp yaşamadıklarını kimse bilmiyor.)

My doubt is whether they will stay or not. (Benim kuşkum onların kalıp kalmayacağıdır.)

Not: Gramatikal olarak isim cümleciklerinde bağlaçlardan sonra daima bir özne vardır.

Soru Kelimelerinin İsim Cümleciklerinde Bağlaç Olarak Kullanılması

Question Words (QW)

What:               ne

Where:             nerede, nereye

When:              ne zaman

Who:                kim

Whom:             kimi, kime

From whom:    kimden

With whom:     kiminle

To whom:        kime

Whose:            kimin

Which:             hangi

How:                nasıl

Why:                niçin

How many:      kaç tane, ne kadar, kaç (sayılabilenler için)

How much:      kaç tane, ne kadar, kaç (Sayılamayanlar için)

How long:        ne kadar (zamanı sorar)

How far:           ne kadar (mesafeyi sorar)

How often:       ne kadar (frekansı sorar)

İsim cümleciklerinde QW’ların kullanımını, normal soru cümleleri ile karıştırmamak gerekir. Bir soru cümlesinde QW’lar daima cümlenin başında söylenir ve cümle sonunda soru işareti vardır. Soru sözcüğü olsun veya olmasın bir soru cümlesinde yardımcı fiil vardır ve özneden önce yazılır. Bazen bu kural konuşma dilinde ihmal edilse de cümlenin soru olduğunu hissettirecek bir vurgu mutlaka vardır.

What can I do for you? (Sizin için ne yapabilirim?)

Where are you going? (Nereye gidiyorsun?)

When will you come back? (Ne zaman döneceksiniz?)

How long will you be staying here? (Burada ne kadar süre kalacaksınız?)

Soru cümlelerini, QW’ların bağlaç olarak kullanıldığı isim cümlecikleri ile bu şekilde ayırabilmek gerekiyor. Bu da yardımcı fiilin kullanımı, QW’ların soru cümlelerindeki konumu ve soru cümlelerinde ?’nin kullanımını hatırlayarak yapılabilir.

Şimdi QW’ların isim cümleciklerinin her üç yapısında kullanımını görelim.

 1. Özne olarak;

It is not known where he hides.(Onun nereye saklandığı bilinmiyor.)

Hide: saklanmak

Bu kullanımda QW’un bağlaç niteliğinin görülmesi gerekir. Dikkat edilirse QW’dan sonra cümle sonuna ? konulmamıştır. Ayrıca yardımcı fiil özneden önce yazılmamıştır. O zaman “where” bağlaç olarak kullanılmıştır diyoruz.

Burada önemli bir özelliği de hatırlatmak gerekiyor. Complex bir cümlede yan cümlecik soru formu ile kurulamaz. Eğer böyle bir cümlede soru formu oluşturulmak istense bu değişiklik yan cümlecikte değil, temel cümlede yapılır.

Is it not known where he hides? (Nereye saklandığı bilinmiyor mu?)

Özne olarak kurulmuş bir isim cümleciğinde özne hareketini hatırlayarak cümlemizi diğer alternatifi ile yazalım.

Where he hides is not known? (Onun nereye saklandığı bilinmiyor.)

Bu complex cümleyi soru yaparsak;

Is where he hides not known? (Onun nereye saklandığı bilinmiyor mu?)

It is not obvious what he will do. (Onun ne yapacağı belli değil.)

It was uncertain how long they would stay there. (Orada ne kadar kalacağı belli değildir.)

Obvious:          belli, apaçık         Obviousness:         besbellilik

Cümlelerdeki zaman uyumuna da dikkat etmek gerekiyor. Anlamdan temel cümlenin ve yan cümlenin zamanını çıkarabilmek gerekir. Geçmişteki olay ,öncesi sonrası durumunu iyi bir şekilde irdeleyip sonuca gidebilmek gerekir.

It was not known how the had committed the crime. (Onun suçu nasıl işlediği bilinmiyor.)

Was not known                bilinmiyor, meçhul

Was unknown

 1. Nesne Olarak;

I don’t know where he is working now. (Onun şimdi nerede çalıştığını bilmiyorum.)

Zaman uyumunda temel cümle ve yan cümle arasında bir zaman uyumu vardır. Bunun çevirisi değil de İngilizce mantığı önemlidir. Zaman tespitinde hem temel cümlecikte hem de yan cümlecikte olan zaman sözcüklerine dikkat etmek gerekiyor.

We couldn’t learn how this event happened. (Bu olayın nasıl oluştuğunu öğrenemedik .)

She didn’t decide where we had to met. (O nerede buluşmamız gerektiğine karar veremedi.)

 1. Tümleç Olarak;

Our doubt is who killed the man. (Şüphemiz adamı kimin öldürdüğüdür.)

I am anxious to know how much he earns by month. (Aylık olarak ne kadar kazandığını öğrenmeye can atıyorum.)

Anxious: endişeli     Anxious + full Infinitive: …meye can atmak

It is expected that the embargo will lift next year. (Ambargonun gelecek yıl kaldırılacağı umuluyor.)

It was claimed that the minister had embezzled money. (Bakanın zimmetine para geçirdiği iddia edildi.)

Embezzle: zimmete para geçirmek

The two sides announced that they had signed an agreement. (Her iki taraf bir anlaşma imzalamış olduklarını bildirdiler.)

Announce:       bildirmek, ilan etmek

We feared that he results could be negative. (Sonuçların negatif olabileceğinden korktuk.)

Fear:                korkmak    Fearless:      korkusuz

It is said that he can be detained. (Onun gözaltına alınabileceği söyleniyor.)

Not: Modal’ların (Özellikle “can ve may”) bağlaç ile aktarıldığı zaman çevirisinde bir “…ecek, …acak” anlamı katıldığına dikkat ediniz.

Soru: Böyle cümlelerde neden temel cümlecik kısadır?

Bunu bir örnekle açıklayalım:

I bought this present last year in Italy. (Ben bu hediyeyi geçen yıl İtalya’dan aldım.)

Bu cümlemizin öğelerinin Özne+Yüklem+Nesne+Tümleç (Zaman zarfı+yer zarfı) şeklinde sıralandığına dikkat ediniz. Ayrıca “bir cümledeki her ismin yanına bir Noun Clause gelebilir” özelliğinin hatırlayınız. Cümlemizdeki “the present” isminden sonra bir Noun Clause yazarsak; zaman zarfı ve yer zarfı NC’a ait olacağından cümle sonuna atılır. Bu yüzden de temel cümlecik kısa olur.

No one knows how this problem can be resolved. (Kimse bu problemin nasıl çözülebileceğini bilmiyor.)

Subjunctive Mood (İstek kipi)

Türkçe’de dilek kipi “…mesi, …ması” şeklindedir. Cümle olarak örneklersek; Ben Ali’nin burada olmasını istiyorum. Doktor Ona dinlenmesini söyledi, gibi.

İngilizce’de Subjunctive Mood (SM)’un kullanıldığı belli fiiller vardır. Bunların sayısı 15’tir. Eğer bu fiiller temel cümlede kullanılırsa mutlaka yan cümlecikte SM kullanımını isterler. Bu fiilleri kolay olsun diye grup halinde yazacağız.

 • Aşağıdaki Fiillerden sonra

İstemek Fiilleri:

Desire               Request    Ask     Beg     Urge   Demand

Önermek Fiilleri

Recommend       Advise       Propose         Suggest

Geri kalan beş fiil bir grup halinde verilemeyeceğinden ayrı yazacağız.

Insists:      ısrar etmek      Prefer:         tercih etmek  Require:                  gerektirmek

Order:        emretmek       Move: hareket etmek (pek kullanılmaz.)

İngilizce’de bu fiiller dilek kipini gerektirirler. Bunlar temel cümlede olduklarında mutlaka mutlaka dilek kipi kullanılmalıdır.

The doctor recommended that he should rest as much as possible. (Doktor Ona mümkün olduğu kadar dinlenmesi gerektiğini tavsiye etti.)

İngilizce’de dilek kipi yapısında sadece “should” kullanılır. Yalnız “should”un kullanılması obsiyoneldir. Yani olsa da olur olmazsa da. Bu nedenle yukarıdaki cümleyi şu şekilde de yazabiliriz:

The doctor recommended that he rest as much as possible. (Doktor Ona mümkün olduğu kadar dinlenmesini tavsiye etti.)

Görüldüğü gibi “should” un kullanılmaması durumunda sonrasındaki fiil çekilmemiş gibi görünür. Yani “bare infinitive” olarak kalır. “should” un kısaltılması formuna dikkat etmek gerekir. KPDS’de bu fiil boş bırakılarak sorulur. Önemlidir, iyi öğrenmek gerekir. SM yapısını Türkçe’ye çevirirken “should” un gerekir anlamı yarine Türkçe’deki dilek kipi anlamı olan “…mesi, …ması” şeklinde çeviririz.

I insisted that my son (should) be a doctor. (Oğlumun bir doktor olmasında ısrar ettim.)

Not: Dilek kipinin yan cümlecikte kullanıldığına dikkat ediniz.

The committee requested that the documents (should) be submitted until tomorrow. (Komite belgelerin yarına kadar sunulmasını istedi.)

I advised her that she ……………breakfast early. Boş olan yere ne gelmelidir?

Have   has     had     to have         has had

“have” doğru cevap olur. Çünkü temel cümlecikte “advise” fiilinin olmasından dolayı yan cümlecik yapısı SM olmalıdır. Bu nedenle asıl olması gereken “should have” dir. “should” kısaltıldığından doğru cevap “have” olur. Çok dikkatli olmak gerekir.

I advised her that she have breakfast early. (Erken kahvaltı yapmasını önerdim.)

2.) Aşağıdaki sıfatlardan sonra SM kullanılır

Sıfatlar Noun Clouse’ların özne yapısında kullanıldıklarından bu maddede sadece Noun Clouse’ların özne yapısı olacaktır. SM’ un kullanıldığı en önemli sıfatlar şunlardır:

Önemli Sözcükleri

Important      Crucial          Vital              Significant (anlamlı)

Gerekli Sözcükleri

Necessary Imperative (zorunlu) Mandatory (zorunlu) Essential  Possible

İngilizce’ de bu sıfatlar kullanıldıklarında dilek kipi gerektirirler.

It is necessary that he (should) work hard. (Onun sıkı çalışması gerekir.)                    It is essential that our environment be protected. (Çevremizin korunması temeldir.)         Protect, Preserve, Conserve: korumak

Örnek Noun Clouses ve Relative Pronouns Cümleleri

It is estimated that the economic sanction can not be lifted in the near future. (Ekonomik yaptırımların yakın gelecekte kaldırılamayacağı tahmin ediliyor.)

Sanction: yaptırım, müeyyide (Önemli bir kelimedir, KPDS’de çok sık geçer)

Bir cümlede bir ismin yanına her zaman için onu niteleyecek bir sıfat yazılabilir. Relative Pronouns (RP) bilgilerimizden de biliyoruz ki bir sıfat cümleciği (RP) bir sıfat kelimesinin yaptığı görevi bir cümlecik olarak yapabilir. Bu açıklamaya dayanarak cümledeki “sanction” isminden sonra onu niteleyecek bir RP cümleciği yazarak cümlemizi çevirecek olursak; (Kalın ve italik yazılan cümlecik kısaltılmış bir RP cümleciğidir.)

It is estimated that the economic sanction impossed on Serbia can not be lifted in the near future. (Sırbistan’a uygulanan ekonomik yaptırımların yakın gelecekte kaldırılamayacağı tahmin ediliyor.)

Impose on: …e empoze etmek, uygulamak

Not: KPDS’deki cümlelerin büyük bir çoğunluğu bu yapıdadır. Böyle cümleleri iyi çalışmak sınavda büyük kolaylıklar sağlar.

Pose

Bırakmak, tutmak anlamında olan bu kelime kökünden bir çok kelime türetilmiştir.

Impose:       im: içine, pose: bırakmak. İmpose:içine bırakmak, empoze etmek, uygulamak

Expose:        ex:dış, pose: bırakmak. Expose: dışarıya bırakmak, maruz bırakmak

Repose:       dinlenmek

Compose:    birleştirmek

Dispose:      sıralanmak, düzenlemek

Oppose:       karşı koymak

Propose:      önceye bırakmak

Bu kelimeler de KPDS için çok önemlidir.

It was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of measure. (Önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi.)

Take off:                havalanmak

Doe to:                   …den dolayı

Adequate:              yeterli, uygun, elverişli

Adequacy:              yeterlilik

Inadequacy:          yetersizlik

Measure:                tedbir, önlem (ölçme, ölçmek anlamı var ve karıştırılabilir diye KPDS’de çok geçen bir kelimedir.)

Cümledeki “measure” isminden sonra kısaltılmış bir RP cümleciği olan “taken” ı ekleyip cümlemizi tekrar yazalım:

İt was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of measure taken. (Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi.)

The rescue team suggested that the disaster area (should) be evacuated immediately. (Kurtarma ekibi felaket bölgesinin derhal boşaltılmasını önerdi.)

Not: Dilek kipinin kullanımını (Should’un kullanımını) hatırlayınız.

Rescue:        kurtarma(k)

Evacuate:     boşaltmak, tahliye etmek

Calamity:     felaket

Disaster:      felaket

We aware, that it is rather difficult to draw some conclusion from the data. (Verilerden bazı sonuçlar çıkarmanın oldukça zor olduğunun farkındayız.)

To be aware of: farkında olmak, haberdar olmak

Not: Yukarıdaki cümlede “to be aware of”un “of” edatı yazılmadı. Neden? (Noun Clous’larda sadece “that”in edat almadığını diğer tüm NC başlaçlarının edat aldıklarını hatırlayınız.)

“Data” dan sonra bir RP ekleyerek cümlemizi yeniden yazalım:

We aware, that it is rather difficult to draw some conclusion from the data presented by the committee. (Komite tarafından sunulan verilerden bazı sonuçlar çıkarmanın oldukça zor olduğunun farkındayız.)

Clude

“Kapatmak” anlamında olan bu kökten bir çok kelime türetilmiştir.

Conclude:      sonucuna varmak

Conclusion:    sonuç

Conclusive:    sonuca götüren, somut

Inconclusive: sonuca götürmeyen, somut olmayan

Include:         dahil etmek, içermek

Exclude:         hariç tutmak

Preclude:       engel olmak

The scientists aren’t sure certain whether this treatment can achieve the result desired. (Bilimadamları, bu tedavinin arzulanan sonuçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin değiller.)

Hatırlanacağı üzere RP kısaltmalarında aktifler için “gerund” pasifler için “V3” kullanılıyordu ve bunlar bir sıfat sözcüğü gibi niteledikleri ismin önüne yazılabiliyordu. Şimdi birkaç cümlemizi bu kurala göre yazalım.

The scientists aren’t sure certain whether this treatment can achieve the desired result. (Bilim adamları, bu tedavinin arzulanan sonuçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinden emin değiller.)

It was reported that the plain had taken off one hour later doe to the in adequacy of taken measure. (Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı uçağın bir saat geç kalkmış olduğu rapor edildi.)

Görüldüğü gibi RP kısaltmaları bir sıfat sözcüğünün yaptığı hareketi yapabilirler.

The industrialists entering this market claim that a fierce competition will occur in the month ahead. (Bu piyasaya giren sanayiciler, önümüzdeki aylarda acımasız bir rekabetin meydana geleceğini iddia etmektedirler.)

Market:                  pazar, piyasa

Fierce:                   acımasız

Competition:          rekabet

Relative Pronıuns ve Noun Clouse konularını birlikte kullanabilmek gerekir. Çünkü bu iki konu İngilizce’nin en karmaşık konularıdır.

He was rather reluctant to tell us how long the experiment he was conducting would last. (O yapmakta olduğu deneyin ne kadar süreceğini bize söylemeye oldukça isteksizdi.)

Bu cümlenin, “us” ve “how long the experiment he was conducting would last” olmak üzere iki nesnesi vardır. Dikkat edilirse ikinci nesne bir NC cümleciğidir. Böyle iki nesneli cümlelerde karışıklığı önlemek için NC nesnesi sonra söylenir.

It is reported that the election to be held next week may be postponed. (Gelecek hafta yapılacak olan seçimlerin ertelenebileceği bildirilmektedir.)

They said that there were other methods, which we could resort to. (Onlar, bizim başvurabileceğimiz başka metotların olduğunu söylediler.)

Resort to: başvurmak, müracaat etmek (syn: apply. Soyut anlamda başvurmak. KPDS’de çok geçer.)

Böyle cümleler de zaman uyumuna da özellikle dikkat etmek gerekir.

We are unable to convince the patient that he could recover soon. (Biz hastayı kısa sürede iyileşebileceğine inandıramadık.)

Convince:       inandırmak  Recover:      iyileşmek       Soon:                      sonra, kısa süre

Cover:            kapatmak    Uncover:      açmak

RP ve NC konuları İngilizce’nin en karmaşık konularıdır. Bu konuda geçen örnekleri iyi öğrenmek konunun anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır.

Bir sonraki konumuz NC’ larda kısaltmalar olacaktır. NC’ larda kısaltma yapılırken mastarlardan faydalanılır. Bu nedenle bir sonraki derse hazırlık anlamında mastarların olabilecek formlarını görelim.

Bir cümlede mastarlar iki değişik formda kullanılabilirler. Bu iki formun ayrıca hem aktif hem pasif kullanımı olacağından mastarlar dört şekilde kullanılırlar.

                                    Aktif                                 Pasive   

Simple infinitive:              to see (görmek)                       to be seen (görülmek)

Perfect infinitive:             to have seen(görmüş olmak)    to have been seen (görülmüş olmak)

to speak                                   to be spoken

to have spoken                        to have been spoken

We decided to improve the installation. (Biz tesisleri geliştirmeye karar verdik.)

Installation: tesis, tesisat, montaj

Yukarıdaki cümlede aslında bir NC kısaltması vardır. Ama biz bunu bilmeden de şimdiye kadar böyle cümleleri kullandık. Çevirisini de rahatlıkla yaptık. Yine aşağıda yazacağımız cümlede de bir NC kısaltması vardır.

I don’t know what to do. (Ben ne yapacağımı bilmiyorum.)

It is understood that he has studied in Germany. (Onun Almanya’da öğrenim görmüş olduğu anlaşılıyor.)

Not: Böyle cümlelerde zaman uyumuna da dikkat etmek gerekir. Zaman uyumu temel cümle ile yan cümle arasında aranır.

It is stated that agreement will be signed. (Anlaşmanın imzalanacağı ifade ediliyor.)

State:           ifade             Statement:   ifade

It is suspected that he is in the USA. (Onun USA’ da olduğundan şüpheleniliyor.)

Temel cümlenin zamanı simple present, yan cümlenin zamanı simple present. Çünkü zamanlar çakışıyor. Yani yan cümleciğin zamanı temel cümlenin zamanından önce ise perfect, conra ise future, aynı ise aynı tense kullanılır.

                                    Aktif                                 Pasive   

Simple infinitive:              to see (görmek)                       to be seen (görülmek)

Perfect infinitive:             to have seen (görmüş olmak)   to have been seen (görülmüş olmak)

to speak                                   to be spoken

to have spoken                        to have been spoken

Mastarların bu dört kullanımından faydalanarak NC’larda kısaltma yapılır. Şimdi bu kısaltmanın nasıl yapıldığını görelim

1.) Özne yapısında

It is claimed that he be released the next mounth. (O’nun gelecek hafta serbest bırakılacağı iddia ediliyor.)

NC’larda kısaltma, yukarıda altı çizili olan kısımda yapılır. NC’larda bağlaçtan sonra mutlaka bir özne olmak zorunda idi. Kısaltma yapılırken “he” öznesi cümlenin başına çekilir, bağlaç kısaltılır ve fiil mastar biçiminde (to) kullanılır. Bu açıklamadan sonra cümlemizi kısaltılmış biçimi ile yazalım.

He is claimed to be released the next month. (Onun gelecek hafta serbest bırakılacağı iddia ediliyor.)

NC kısaltmaları çok iyi çalışılması gereken bir konudur. Özne hareketine ve mastar dönüşümüne iyi hakim olmak gerekir. Kısaltma ile kompleks cümle tek bir cümleye indiğinden artık bağlaca da gerek yoktur.

It is reported that the minister has approved of the proposal. (Bakanın öneriyi onaylamış olduğu belirtilmektedir.)

Kısaltma

The minister is reported to have approved of the proposal. (Bakanın öneriyi onaylamış olduğu belirtilmektedir.)

It is said that they have been cought by the police. (Onların polis tarafından yakalanmış oldukları söyleniliyor.)

Kısaltma

They are said to have been caught by the police. (Onların polis tarafından yakalanmış oldukları söyleniliyor.)

Not: NC kısaltması KPDS için hayati derecede önemli bir konudur. Konuşma dilinde pek kullanılmaz ama yazı dilinde oldukça sık kullanılır. Sınav boyutunu ise maddeler halinde yazalım

 • Cümledeki kısaltmanın mastar kısmı boş bırakılarak sorulur.
 • Cümlenin kısaltılmış şeklini verip eşanlamlısını sorabilirler.
 • Çeviride sorulabilir.
 • Anlama yönelik çok önemli bir konudur. Sınavda kritik yerlerde oldukça sık geçen bir cümle kalıbıdır.

It is feared that the boy will be killed. (Çocuğun öldürüleceğinden korkuluyor.)

Kısaltma

The boy is feared to be killed. (Çocuğun öldürüleceğinden korkuluyor.)

It is expected that inflation will drop. (Enflasyonun düşeceği umuluyor.)

Kısaltma

Inflation is expected to drop. (Enflasyonun düşeceği umuluyor.)

Kısaltmalarda mastarın aktif – pasif durumunun ayırımını yapmak çok önemlidir. Bu durumda özne yüklemi yapıyor mu, yüklemden etkileniyor mu sorularının cevaplanarak duruma göre kısaltmada aktif veya pasif mastar kullanılır.

He is stated to have fled the country. (Onun ülkeden kaçmış olduğu belirtiliyor.)

Flee:        kaçmak, terk etmek

Leave:      ayrılmak, terk etmek (Aslında ikisi de “terk etmek” anlamındadır. “from” edatını istemezler. Kullanıldıklarında sanki bir “from” olması gerektiği hissi Türkçe’den kaynaklanmaktadır.)

The results of the election are reported to be announced tomorrow. (Seçim sonuçlarının yarın ilan edileceği bildirilmektedir.)

Cümlenin kısaltma öncesi

It is reported that the results of the election will be announced tomorrow. (Seçim sonuçlarının yarın ilan edileceği bildirilmektedir.)

The manager is said to have been involved in illegal affairs. (Müdürün yasa dışı işlere bulaşmış olduğu söyleniliyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

It is said that the manager has been involved in illegal affairs. (Müdürün yasa dışı işlere bulaşmış olduğu söyleniliyor.)

Involve:   içermek, kapsamak

Involve:   karıştırmak, bulaştırmak

Involve:   gerektirmek (hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın daima “in” edatı ile nesneye geçer.)

Affair:      olay, iş

The agreement is reported to have been signed by both side. (Anlaşmanın her iki tarafça imzalanmış olduğu bildiriliyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

It is reported that the agreement has been signed by both side. (Anlaşmanın her iki tarafça imzalanmış olduğu bildiriliyor.)

Seem, Appear, Look

Üçü de “görünmek” anlamındadır. Bu üç fiil NC yapısı içinde kullanılabilirler. Anlam olarak pasiflik durumları olduğu için ayrıca pasif yapılmazlar.

It seems that he has passed the exam. (Onun sınavı geçmiş olduğu görünüyor.)

Kısaltma

He seems to have passed the exam. (Onun sınavı geçmiş olduğu görünüyor.)

Pass:        geçmek

Passage:  geçit, pasaj

Not: KPDS’de özellikle bu yapıda seem, appear, look fiillerinden sonraki kısım boş bırakılarak mastar kalıbı sorulur. Daha önce bu kullanımda geçen “it is V3” kullanımının mantığı ile çözülür.

They seem to move to another town next year. (Onların gelecek yıl başka bir kasabaya taşınacakları anlaşılıyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

It seems that they will move to another town next year. (Onların gelecek yıl başka bir kasabaya taşınacakları anlaşılıyor.)

Your family seems to be extremely happy. (Ailenizin son derece mutlu olduğu görünüyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

It seems that your family is extremely happy. (Ailenizin son derece mutlu olduğu görünüyor.)

She seems to have won the prize. (Onun ödülü kazanmış olduğu görünüyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

She seems that she has won the prize. (Onun ödülü kazanmış olduğu görünüyor.)

Diğer NC Kısaltmaları

2.) Nesne Yapısında

We can not decide whether we will stay at home or go out. (Evde mi kalacağız dışarıya mı gideceğiz karar veremiyoruz.)

Kısaltma

We can not decide whether to stay at home or to go out. (Evde mi kalacağız dışarıya mı gideceğiz karar veremiyoruz.)

Böyle yapılarda bağlaç anlamını cümleye kattığı için kısaltılamaz. Mastar kısaltması ise daha önce anlatıldığı gibidir.

He doesn’t where to go (O nereye gideceğini bilmiyor.)

Cümlenin kısaltma öncesi

He doesn’t where he will go (O nereye gideceğini bilmiyor.)

3.) Tümleç Yapısında

My job is that I teach English (İşim İngilizce’yi öğretmektir.)

Kısaltma

My job is to teach English (İşim İngilizce’yi öğretmektir.)

Görüldüğü gibi NC’ların cümlede tümleç olarak kullanıldığı yapıda da kısaltma mastarlardan faydalanılarak yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERBSADJECTIVES

 • Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler. Örnek: How does she sing? – She sings beautifully. /  (O) Nasıl şarkı söylüyor. Çok güzel şarkı söylüyor.

Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur.

Örnek: beautiful/beautifully güzel- güzel(ce) güzel bir şekilde, careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde

Dikkat!

 • Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır: fast (hızlı) – fast (hızlıca, hızlı bir şekilde), hard (zor) – hard (zor bir şekilde)
 • Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. ‘good’ sıfatının zarf formu ‘well’ (iyi bir şekilde) dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır!

YANLIŞ! He plays tennis good. DOĞRU: He plays tennis well.

Kural: Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf sözkonusu sıfattan önce kullanılır.

Örnek: She is extremely happy. They are absolutely sure.

Dikkat!

 • Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla ‘very’ kullanmayın. Örnek: good – fantastic

YANLIŞ! She is a very beautiful woman.

Kural: Sıklık zarfları (adverbs of frequency) her zaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık (often) vs. genellikle ana eylemden önce gelir.

Örnek:
He is often late for class.
Do you always eat in a restaurant?
They don’t usually travel on Fridays.

Sıfat ve zarflar konusu birbirleriyle ilişkili olduğu için beraber verilecektir. Bu iki grubun İngilizce’de nerelerde kullanıldıklarını bilmek gerekir. Önce sıfatlardan başlayalım:

ADJECTIVEs

İngilizce’de sıfatlar iki yerde kullanılırlar.

1.) Sıfatlar ismi nitelerler: Sıfat + isim. Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de sıfatlar isimden önce söylenir. Fransızca gibi bazı dillerde bu kural böyle değildir. Sıfatlar bu kullanımları ile “sıfat tamlaması” nı oluştururlar. Eğer ismin önünde bir artikel varsa sıfat isim ile artikel arasında yazılır.

Student (isim)         intelligent student (Sıfat tamlaması)     an intelligent student

Sıfat tamlaması bu şekilde oluşur. Ama bazen sıfat olması gereken yerde olmayabilir. Buna bozuk sıfat tamlaması denir. İntelligent a student gibi. bu konuya daha sonra değinilecektir.

2.) Sıfatlar Linking Fiiller İle Beraber Kullanılırlar: Linking fiillerin sayısı on beştir. Bunlar ile birlikte sıfatlar kullanıldığı için bunları bilmek gerekir. Tamamen ezbere bir konudur. Kolaylık olsun diye bunları gruplara ayırarak ezberleyelim.

Olmak Fiilleri                   Görünmek Fiilleri             Kalmak Fiilleri

Be                                     See                                   Stay

Become                             look                                   Remain

Sound                               appear

Böylece sekiz tanesini görmüş olduk. Geriye kalanları da iki grup halinde verelim

Feel: hissetmek                 Taste: tadı olmak               Smell: kokusu olmak

Geri kalan dördü “gitmek” fiilleri olup; sıfatlarla beraber “…leşmek” anlamını alırlar.

Go            Get                   Grow…..leşmek                 Turn

Aralarında bazı nüans farkları vardır. Örneğin “go” olumsuz durumlarda, “turn” kaba ifadelerde kullanılır. Daha sonra değinileceği için şimdilik burada bırakıyoruz.

He looks happy (O mutlu görünüyor.) He looks sad (O üzgün görünüyor.)

Burada sanki sıfat yerine bir zarf kullanılmalı hissi vardır ama “look” bir Linking fiil olduğu için zarf (happly, sadly) değil; sıfat (happy, asd) kullanıyoruz.

He felt terrible. (not terribly) He is very young. (O çok gençtir.) gibi

Not: Bunların dışındaki bütün fiillerle beraber zarf kullanılır.

ADVERBS

Zarfları, ilkin İngilizce’de kullanıldıkları yere ve oluşma şekillerine göre iki ayrı başlıkta ele alacağız. Daha sonra KPDS için özel bazı zarfları ve sıfatlarla birlikte “Comparision” durumlarını inceleyeceğiz.

Zarfları Kullanıldıkları Yerler

Zarflar İngilizce’de üç yerde kullanılırlar. Kullanıldıkları yer % 90 birinci maddeye dahildir

1.) Zarflar Fiiller İle Kullanılırlar

Bu kullanımda zarf fiili nitelemiş olur.

Please speak slowly. (Lütfen yavaş bir şekilde konuşun.)

He passed the exam because he had studied hard. (O sınavı geçti. Çünkü sıkı bir şekilde çalışmıştı.)

She speaks English fluently. (O İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşur.)

Türkçe’de “bir biçimde, bir şekilde” ifadeleri sıfatlara eklenerek zarflar oluşturulur ve kullanılır. (Zarfların oluşma şekillerini gördüğümüzde buna değineceğiz.) Örneği “yavaş” bir sıfattır, “yavaş bir şekilde” dediğimizde artık bu zarf olur. Hatta çoğu zaman Türkçe’de konuşurken “bir şekilde, bir biçimde” ifadelerini atarak zarfları sıfatlara benzeterek aktarırız. İngilizce’de böyle bir dönüşüm yanlış olur. İngilizce’de sıfat olarak aktarılacak ise sıfat; zarf olarak aktarılacak ise zarf söylenir.

2.) Zarflar Sıfatlar İle Kullanılırlar

Bu kullanımda zarf sıfatı nitelemiş olur.

She speaks English well. (O İngilizce’yi iyi konuşur.)

3.) Zarflar Zarflar İle Kullanılırlar

Bu kullanımda zarf zarfı nitelemiş olur.

He always gets up late. (O daima geç kalkar.)

He always gets up very late. (O daima çok geç kalkar.)

She speaks English fluently. (O İngilizce’yi akıcı bir şekilde konuşur.)

She speaks English fairly fluently. (O İngilizce’yi oldukça akıcı bir şekilde konuşur.)

Fair:       adil, doğru           Fairly:          oldukça

Zarfların Oluşturulması

İngilizce’de zarfların oluşumunu dört madde altında inceleyeceğiz. Oluşumları % 90 birinci maddeye dahildir.

1.) Sıfatlara “ly” Eklenerek Zarfların Oluşturulması

Bu maddedeki tüm zarflar köken aldıkları sıfatlara eş anlamdadırlar ve çoğunun anlamına “bir şekilde, bir biçimde” eklenerek Türkçe’ye çevrilir.

Extreme:          aşırı                Extremely:     aşırı bir şekilde, son derece

True:                doğru, gerçek  Truly:             doğru bir şekilde

Whole:             tüm, bütün      Wholly:          büsbütün, tamamen

Undue:             gereksiz          Unduly:          gereksiz yere, gereksiz bir şekilde

Reluctant:        isteksiz            Reluctantly:   isteksizce, isteksiz bir şekilde

Adequate:        uygun, elverişli Adequately:   elverişli bir şekilde

Accurate:         doğru              Accurately:    doğru bir şekilde

Adamant:         sert                 Adamantly:    sert bir şekilde

Vehement:       sert                 Vehemently:  sert bir şekilde, öfkeli

2.) İyi Sözcükleri

bunların sıfat ve zarfları birbirleri ile ilişkili değildir. Bunların sıfat ve zarfları için ayrı kelimeler oluşturulmuştur.

Good: iyi (sıfat)       Well: iyi (zarf)

3.) Sıfat ve Zarfı Aynı Olan Sözcükler

Bunlar için sıfat ve zarf olarak ayrı kelimeler türetilmemiştir. “ly” de almazlar. Cümlede kullanımlarına göre zarf veya sıfat olurlar. Zarf olarak kullanıldıklarında sıfat anlamlarına“bir şekilde, bir biçimde” eklenerek çevirisi yapılır.

Hard:           sıkı     Fast:  hızlı     Near: yakın  High: yüksek

Enough:       yeter, yeterli            Much: çok (sayılamayanlar için)

Little:           az, küçük                Late:  geç

Early:           erken                      He has enough money. (Onun yeterli parası var.)

She doesn’t study enough. (O yeterli bir şekilde çalışmaz.) enough = zarf

A late decision. (Geç bir karar) late = sıfat

He gets up late. (O geç bir şekilde kalkar.) late = zarf

4.) Tunik Maddesi

Bu zarflar, birinci maddedekiler gibi sıfatlara “ly” eklenerek oluştururlar. Ama zarf olduklarında anlamları köken aldıkları sıfatlardan farklı olur. Bu yüzden bunlar birinci madde içinde verilmedi. Bu zarflar KPDS için çok büyük önem arz ederler. Köken aldıkları zarflara benzetilip karıştırılacak diye bu zarfları sınavda çok kullanırlar. Bu yüzden iyi çalışılması gereken bir konudur.

Sıfat                                   Zarf

Hard:         sıkı                    Hardly:           pek……..mez

Scarce:       kıt                     Scarcely:        pek……..mez

Bare:          yalın                  Barely:           pek……..mez

Near:          yakın                 Nearly:           yaklaşık olarak

Late:          geç                   Lately:           son zamanlarda

Fair:           adil, doğru         Fairly:            oldukça

Eventual:   olası, muhtemel Eventually:    sonuç olarak, sonunda

Consistent: uygun, tutarlı     Consistently: sürekli olarak

Steady:      istikrarlı             Steadily:        sürekli olarak

Constant:   sabit                 Constantly:    sürekli olarak

Bu zarflardan özellikle “eventually” ve “hardly, scarcely, barely” grubu KPDS’de çok geçer. Bu grup cümlede bir olumsuzluk oluşturur.

It is a hard question. (Zor bir sorudur.) hard = sıfat

She can hardly work. (O pek çalışmaz.) hardly:zarftır ve cümleye olumsuzluk katar

D.Bakır is very hot, so anyone can live hardly in there. (D.Bakır çok sıcaktır. Bu yüzden kimse orada pek yaşayamaz.)

Sınavda sorulursa “hardly” sorulur. “scarcely ve barely” de parçalarda çok geçer.

Bu dersimizde üç grup özel zarfları ve kullanımlarını göreceğiz. Bu üç grup zarflardan KPDS’de iki soru kesin olarak; bazen de üç soru gelir. Bu yüzden bu grup zarflar ayrı olarak ele alındı.

Too – Enough

Too:           çok çok fazla, aşırı

Enough:     yeterli

Bun lar da zarf oldukları için zarf kullanımının tüm özelliklerine sahiptirler. Ama sınavdaki boyutu sadece kelime anlamı ile değildir. Belli bir yapıda kullanılırlar. Şimdi bunu görelim

Too

…………+ Sıfat biçiminde bir kullanımı vardır. Sınavda bu şekilde sıfatın öncesi boş bırakılarak “too” sorulur. Bu kullanım cümleye olumsuzluk katar.

He is too young to undertake such a job. (O böyle bir işi üstlenemeyecek kadar gençtir.)

Undertake:             üstlenmek

Undertaking:          teşebbüs

The coffee was too cold to drink. (Kahve içilemeyecek kadar soğuktu.)

Not: Sıfattan sonraki fiilin “full infinitive” şeklindeki kullanımına da dikkat ediniz.

Enough

Sıfat+……………. biçiminde bir kullanımı vardır. Sınavda bu şekilde sıfatın sonrası boş bırakılarak “enough” sorulur. Normalde zarflar sıfattan önce kullanılır. sıfattan sonra kullanılan tek zarf “enough”tır.

He is experienced enough to overcome this issue. (O bu meselenin üstesinden gelecek kadar deneyimlidir.)

Not: Enough’ tan sonraki fiilin “full infinitive” şeklindeki kullanımına da dikkat ediniz.

This car is too expensive for us to buy. (Bu araba bizim için alınamayacak kadar pahalıdır.)

He is talking too quickly for us to understand. (O anlamayacağımız kadar hızlı konuşuyor.)

An ordinary English should speak clearly enough for a foreigner to understand. (Sıradan bir İngilizin, bir yabancının anlayabileceği kadar açık bir şekilde konuşması gerekir.)

Bir cümlede iki “too”, iki “enough” veya bir “too” bir “enough” bulunabilir.

He is qualified………………… to negotiate such a crucial situation but the government is ……………unwilling to send him. (O böyle kritik bir durumu görüşecek kadar niteliklidir ama hükümet onu göndermeyecek kadar isteksizdir.)

Birinci boşluğa Enough , İkinci boşluğa Too yazılmalıdır.

Ordinary:     sıradan

Negotiate:    görüşmek

Negotiation: görüşme

Böyle sorularda boşluğun öncesi ve sonrasını çok iyi tahlil etmek gerekir. İkisinden en fazla “enough” sorulur.

Hardly – Scarcely – Barely

Üçü de aynı anlamdadır. Genellikle soru “hardly”den gelir. Diğer ikisi parçalarda geçer. Her üçü de kullanıldıklarında cümleye olumsuzluk katarlar. Bunların kullanımını iyi öğrenmek gerekir. Ayrıca taq question’larda da karşımıza çıkacaklardır.

He can hardly walk. (O pek yürüyemez.)

Anyone can hardly ever live there. (Kimse pek orada yaşayamaz.)

Hardly ve hardlyever aynı anlamdadır. Birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Since he never studies, he can …………………….succeed in the exam. (O hiç çalışmadığı için sınavda pek başarılı olamaz.)

Boşluğa “hardly veya hardlyever” gelmelidir. Bu üç zarfın kullanımı bilinmezse pek çözülebilecek bir soru gibi görünmüyor.

Fairly, Quite, Rather

Her üçü de “oldukça” anlamındadır. Kullanım olarak aralarında küçük nüans vardır. İkili durumlarda (aptal – zeki, tembel – çalışkan) arzu edilen nitelik için “fairly”; arzu edilmeyen nitelik için “rather” kullanılır. sınavda bu ayrıntı sorulmaz.

He is rather stupid, but his sister is fairly clever. (O oldukça aptaldır ama kız kardeşi oldukça zekidir.)

Quıte bir fiili nitelediği zaman “tam, tam olarak” anlamını katar. Sıfat ve zarf ile kullanımında ise “oldukça” anlamı vardır.

I could not quite understand what you said. (Tam olarak ne söylediğinizi anlayamadım)

CONDITIONAL SENTENCES

Şartlı cümleler demektir. Bunlar genellikle her dilde üç temel şekilde söylenirler. Şartlı cümle yapısının İngilizce ve Türkçe kullanımları arasında bazı farklılıklar vardır. Konuya girerken önce Türkçe yapısı anlatılacak. Kullanımda aralarındaki farklılığı ve İngilizce mantığını kavramak gerekir.

Türkçe Uygulaması

 1. A) Gerçekleşebilir şart cümleciği: Çalışırsan öğrenirsin, Yarın gelirsen çalışabiliriz, vb. Görüldüğü gibi bu yapıda şart yerine getirileceği taktirde temel istenen gerçekleşebilir. Bu nedenle bu yapıya “Real Yapı” denir.
 2. B) Gerçekleşemeyen şart cümleciği: Bu yapı iki şekilde kurulur Bunlarda şartın yerine getirilme olanağı olmadığı için temel istenenin gerçekleşmeyeceği yapılardır. Bu nedenle bunlara “Unreal Yapılar” denir.

Çalışsaydın öğrenirdin. Görüldüğü gibi geçmiş zamanda birinci maddenin uygulanmasıdır. Çalışmış olsaydın öğrenmiş olurdun.

Real yapılarda ister olumlu ister olumsuz olsun istenen gerçekleşebilir. Unreal yapılarda ise cümle kuruluşu anlamla terstir. Yani cümle kuruluşu olumlu iken anlam olumsuz; cümle kuruluşu olumsuz iken anlam olumludur. Peki bu açıklama neye yarar?

Şartlı cümlelerin İngilizce mantığı için bu açıklama gereklidir. Çünkü unreal yapılarda zamanlar real zamanlara göre bir önceye çekilerek söylenir.

Türkçe’de Type 2 ve Type 3 ün kullanımı hemen hemen aynıdır. Aradaki ayırım çok net değildir. Rahatlıkla birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Türkçe’de durum böyle iken İngilizce’de neden iki type’e gerek duyulmuştur?

İngilizce’de Type 2 ve Type 3 birbirinden çok ayrı şeylerdir.

Type 2: İçinde bulunulan veya gelecekteki bir olay için kurulan unreal yapılardır. Sınıfta olmasaydık, yarın geleceksen gibi

Type 3: Geçmişteki bir olayın aktarıldığı unreal yapıdır. Eğer aktarılacak olay geçmişte ise mutlaka type 3’e gidilmelidir. Geçen yıl mezun olsaydın, dün gelseydin gibi

Not: Türkçe’de bağlaçların anlamları yükleme yüklenerek söylenir. Gelse çalışırken gibi. İngilizce’de ise bağlaçlar ayrı bir kelime olarak kullanılır. If, while, when gibi. Bağlaçlar konusu ayrıca ele alınacaktır.

Şimdi Şart Cümlelerinin İngilizce kuruluşlarını görelim:

Type 1

If you study, you will learn (Çalışırsan öğrenirsin.)

If +Simple Present, +Simple Future

Type1’ i formülleştirecek olursak yukarıdaki formül çıkar. Genel kullanımı verildiği gibidir. Type1’ de eğer aktarılan olay genel bir ifade ise temel cümlecikte de Simple present olabilir. Ama bu istisnai bir durumdur. Genelde kullanımı verildiği gibidir.

Type 2

If you studied, you would learn (Çalışsaydın öğrenirdin.)

If + Simple Past, + would +V1

Genel kullanımı formüldeki gibidir. İf’ li cümlecikte bir present etkisi vardır. Çünkü olay şu an ve gelecek ile ilgilidir. Ama unreal yapı olduğu için geçmişe çekilerek aktarılıyor.

Type 3

If you have studied, you would have learnt. (Çalışmış olsaydın öğrenmiş olurdun.)

If +present perfect, + would have V3

Özet olarak;

Type 1:        If + Simple present, +will + V1

Type 2:        If + Simple past, +would + V1

Type 3:        If + Present perfect, +would + Have V3

Şart cümlelerinin informal olarak değişik kullanımları varsa da asıl gramatikal boyutu açıklananlardır. KPDS’de mutlaka anlatılan şekilde gelir. Sınavda 7-8 soruyu ilgilendiren bir konudur. Mutlaka iyi bilmeli.

Type 1

If the government takes stricter measures, the inflation will drop. (Hükümet daha sıkı tedbirler alırsa enflasyon düşecek.)

If you learn a foreign language, you will find a good job easily. (Bir yabancı dil öğrenirsen kolayca bir iş bulursun.)

Not: Şartlı cümlelerde çeviriden ziyade yapının İngilizce boyutunu kavramak gerekir. Olay ne zaman olmuş, gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi? Yapıya bu şekilde yaklaşmak gerekir.

I will help you with this matter if you call me next week. (Gelecek hafta beni ararsan, sana yardım edeceğim.)

Görüldüğü gibi “if” bağlacı arada da yazılabilir. Main Clause ve İf Clause’den hangisinin başta söyleneceğini vurgu belirler. Hangisi vurgulanacaksa o önce söylenir. Bağlaç arada iken virgüle (,) gerek yoktur. Çünkü bağlaca kadar olan kısım main clause, bağlaçtan sonraki kısım if clause’dır. İf clause cümleciği başta ise bu cümleciğin sınırını belirlemek için virgül (,) kullanılır.

Help+s.o:                         birine yardım etmek

Help+so+with+sth:         birine bir şey için yardım etmek

 

 

Type 2

If I knew some English now, I would go abroad. (Eğer şimdi biraz İngilizce bilseydim, yurt dışına giderdim.)

If I were you, I wouldn’t accept his offer. (Yerinizde olsam onun önerisini kabul etmezdim.)

If the next week were holiday, we would go for a picnic. (Eğer gelecek hafta tatil olsaydı, pikniğe giderdik.)

Görüldüğü gibi type 2 şu an ve gelecek ile ilgili olan unreal yapılardır. Eğer cümlede şu an ve gelecek ile ilgili bir ifade varsa mutlaka type 2’ye gidilmelidir.

Type 3

If ı had known that he was your friend, I wouldn’t have rejected him. (Eğer onun arkadaşınız olduğunu bilseydim onu reddetmezdim.)

If they had invited me, I would certainly have paticipated in their wedding ceremony last week. (Eğer beni davet etmiş olsalardı , kesinlikle onların geçen haftaki düğün törenlerine katılırdım.)

Görüldüğü gibi type 3 yapısında mutlaka bizi geçmişe götüren bir ifade vardır. Bu ifade genellikle geçmişe yönelik bazı zaman zarfları ile kurulur. Ama dikkatli olmak gerekir. Bazen bize geçmişi hissettirecek bir zaman zarfı yerine aynı görevi gören bir noun clouse’da verilebilir. (birinci cümlede olduğu gibi) Ama hangi biçimde olursa olsun eğer olay geçmişte olmuşsa mutlaka type 3’e gidilmelidir.

Sınavda main clouse ve if clouse’ın fiilleri boş bırakılarak sorulur. Her üç yapının kullanım özelliklerine hakim olursak kolayca çözebileceğimiz bir soru olur.

MIXED STRUCTURE

Şartlı cümlelerin karışık yapılarıdır. Belki de konunun en zor olan kısmıdır. Bazen type 2 ve 3 karıştırılarak sorulur. Dolayısıyla mıx yapı unreal olan iki yapı arasındadır. Bu kullanımda genellikle İF Clouse type 3, Main Clouse type 2’dir. Sınavda pek sorulmayan bir konudur. Ama KPDS’nin işi belli olmaz. Bilinmesi iyi olur.

“Geçen yıl mezun olsaydım şimdi ben de çalışırdım” ifadesi mix bir yapıdır.

If I had graduated last year, I would work with you now. (Eğer geçen yıl mezun olsaydım şimdi sizinle çalışırdım.)

Görüldüğü gibi IF Clouse type 3, Main Clouse type 2’dir. Her iki tarafta da bizi type 2 ve 3’e götüren zaman zarflarına dikkat ediniz.

If he had been operated on last month, he would start to work next week. (Eğer o geçen ay ameliyat olmuş olsaydı gelecek hafta işe başlardı.)

Şartlı Cümlelerde Modalların Kullanımı

Modallar da daha önce anlatılan mantık içerisinde şartlı cümle kalıplarında kullanılabilirler. Tüm if clouse type’lerinde modallar kullanılabilir. Hem if clouse’da hem main clouse’da, sadece birisinde olabilirler.

Type 1              can                           may                        should                       must

Type 2              could                         might                        ——-                      ——-

Type 3              could have V3                  might have V3                 ———–                                ———-

Bu yapıda sık olarak görülen “ can ve may ”dir. Diğerlerinin sınırlı bir kullanımı vardır. Büyük bir olasılıkla soru gelse “ can ve may ”den gelir.

If I had time, I could visit you. (Zamanım olsaydı sizi ziyaret edebilirdim.)

If he had helped us, we could have completed this project. (Bize yardım etseydi bu projeyi tamamlamış olabilirdik.)

If he could have given up smoking, he would certainly have recovered. (Eğer o sigarayı bırakabilseydi kesinlikle iyileşirdi.)

DEVRİK YAPI

Şartlı cümlelerin her üç type’inde de devrik yapı olabilir. Bu yapı genelde konuşma diline yöneliktir. Ama yazı dilinde de sıkça rastlanır. En önemli devrik yapı şartlı cümlelerde olanıdır. KPDS’de kesinlikle gelir. Mutlaka iyi bilinmelidir.

En önemli devrik yapı type 3’te olanıdır. Type 1ve 2’de pek devrik yapı olmaz ve sınavda pek sorulmaz. Şimdi her üç type de ayrı ayır devrik yapıları görelim:

Type 1

Sadece “should” kullanımında devrik yapı vardır.

If you should see him, let me know. (Eğer onu görecek olursan, bana bildir.)

Bu cümleden onu görme ihtimalinin zayıf olduğunu anlarız.

Nasıl devrik yapılır?

If atılır ve should başa getirilir.

Should you see him, let me know. (Eğer onu görecek olursan, bana bildir.)

Devrik yapı olduğunu nasıl anlarız?

Cümle soru formundadır ama soru işareti yok. Bu durumda tek alternatif cümlenin devrik olmasıdır. Çünkü sadece soru ve devrik yapıda yardımcı fiil baştadır.

Type 2

Sadece were’de yapılır.

If I were you, I would not go there. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim.)

Type 1’deki gibi “if” atılır ve “were” başa getirilerek devrik yapısı oluşturulur.

Were I you, I would not go there. (Yerinizde olsaydım oraya gitmezdim.)

Soru gibi göründüğü halde cümle sonunda ? yoktur. O halde devrik yapıdır diyoruz.

Type 3

If she had informed us, we would have taken action. (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı, tedbirlerimizi alırdık.)

Yine aynı mantıkla devrik yapısı oluşturulur.

Had she informed us, we would have taken action. (Eğer o bize bilgi vermiş olsaydı, tedbirlerimizi alırdık.)

Soru şeklinde olup cümle sonunda ? yoktur. Bu yüzden kesinlikle devrik yapıdır diyoruz.

Kesinlikle sınavda şartlı cümlelerin bu devrik formu sorulur. En güzel sorusu cümle tamamlamadır. Bu durumda cümlenin soru formunda olduğunu ve sonunda ? olmadığını görmemiz gerekmektedir. Bunu görebilirsek soruyu çözmüşüz demektir. Hemen cümlenin bir type 3’lü şartlı cümle olduğunu ve zaman uyumunun buna göre yapılması gerektiğini anlarız.

Had she informed us, ……………………………………………………………………………….

Bu şekilde cümleyi boş bırakıp sorarlar.

If she continues to underrate his abilities, he cant achieve anything. (O yeteneklerini küçümsemeye devam ederse hiçbir şey başaramaz.)

Underrate:             küçümsemek

Underestimate:      küçümsemek

Overrate:

Overestimate:

Overstate:              abartmak

Exaggerate:

Enhance:

If I were you, I wouldn’t miss such an opportunity. (Yerinizde olsaydım böyle bir fırsatı kaçırmazdım.)

Miss: özlemek, kaçırmak

If we hadn’t missed the train, we could have arrived earlier. (Eğer treni kaçırmamış olsaydık daha erken varabilirdik.)

Özellikle sınavda mıx yapılara dikkat etmek gerekir. Sorusu az, gelme olasılığı zayıftır ama bilinmesi iyi olur.

If Turkey had completed her power plants long ago, this shortage of electricity wouldn’t happen now. (Eğer Türkiye enerji santrallerini yıllar önce tamamlamış olsaydı, şimdi bu elektrik sıkıntısı (azlığı) olmayacaktı.)

Dikkat edilirse İF Clouse’da “long ago”, Main Clouse’da “now” zaman sözcükleri vardır. Bu zaman sözcüklerine göre cümleyi type 3ve 2’ye göre kurarız. Çünkü şart geçmişte, etkisi şu andadır. Eğer Main Clouse’da “now” olmasaydı o zaman Main Clouse’da type 3’e göre kurardık.

Plant:               bitki, fabrika, (elektrik) santral

Ülke, kıta dişi olarak kabul edildiğinden “her” kullanıldı.

If I had known that you were coming, I would certainly have participated in the party. (Senin geldiğini bilmiş olsaydım, kesinlikle partiye katılırdım.)

Yukarıdaki cümle bir sınav soru tipidir. Sınavda altı çizili fiil kullanımları boş bırakılır ve sorulur. Bu cümlede bizi type üçe götüren bir zarf sözcüğü yok ama onun yerine aynı görevi gören “that you were coming” noun clouse’ vardır. Bu şekildeki kullanımda çok dikkatli olunmalıdır.

Diğer Şart Bağlaçları

Even If:                            se bile (olumsuz bir yargıya götürür.)

Only If:                            sadece ….se

Unless = If not:               …medikçe. …mezse (olumsuz anlamı içindedir, ayrıca “not” istemez.

Provided = Providing:     ..şartıyla

On condition that:            …şartıyla

But for:                            …olmasaydı (En önemli özelliği bağlaç olmamasıdır, bir edat olmasıdır.)

Bu şart bağlaçlarının hepsi de “if” ile aynı kullanıma sahiptir. If için açıklanan her üç kullanım bunlar için de geçerlidir.

Sınavda eşanlamlı cümlelerde, cümle tamamlamada, gramer sorularında vb. Direk olarak 7-8 soru şartlı yapılardan gelmektedir. Ayrıca bu konuya hakim olmak anlamaya yönelik büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

“but for” bir edat olduğu için kendisinden sonra bir cümlecik değil de birisim gelir.

But for your valuable contributions, we couldn’t have implemented this scheme. (Değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştiremezdik.)

But for’lu cümleciğin etki zamanına göre Main Clouse type 2 veya 3’e göre kurulur. Nadir olarak type 1’de olabilir.

But for, bu kullanımı ile genellikle cümlenin başında olur. Eğer cümle ortasında ise genellikle başka anlamdadır.

Yukarıdaki but for’lu cümleyi İF ile de yazabiliriz.

Type2: If it weren’t for your valuable contributions, we couldn’t implement this scheme. (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştiremezdik.)

Type3: If it hadn’t been for your valuable contributions, we couldn’t have implemented this scheme. (Eğer değerli katkılarınız olmasaydı, bu projeyi gerçekleştirememiş olurduk.)

Unless the government can carp inflation, the parties in the coalition may face great trouble in the next election. (Hükümet enflasyonu durduramadıkça (durdurmazsa) koalisyondaki partiler önümüzdeki seçimlerde büyük sıkıntı ile yüz yüze gelebilirler.)

Curp:                      durdurmak

Unless he cut down on smoking, he will get seriously ill soon. (O sigara içmeyi kısmadıkça, ciddi bir şekilde hastalanacak.)

Cut down on:         (bir şeyi) kısmak

Unless the workers are satisfied with their salaries, no one can stop them going on strike. (Eğer işçiler maaşları konusunda tatmin edilmezlerse, kimse onları greve gitmekten alıkoyamaz.)

Go on strike:      greve gitmek

Satisfy:              tatmin etmek, doyurmak

Salary:               maaş

Not: Şartlı cümlelerde “be to” kalıbı “…cek, …cak” anlamını verir ve amaç belirtir.

If the government is to carp inflation, it must take stricter measures. (Eğer hükümet enflasyonu durduracaksa, daha sıkı tedbirler almalı.)

“be to” kalıbı aynı zamanda amaç da bildirdiğinden bu cümleyi “Eğer hükümet enflasyonu durdurmayı amaç edinilse, ……..” şeklinde de çevrilebilir. Soru olarak her üç type’de de gelebilir ama sıklıkla type 1 de kullanılır. Eğer type 2 ve 3 te gelirse cümle bunların özelliklerine göre kurulur.

If you are to learn English, you must go to England. (Eğer İngilizce öğreneceksen İngiltere’ye gitmelisin.)

Not: Şartlı yapılarda Should kullanımı “…cek olursa” anlamındadır. Bu yapı bir şart yapısının geleceğe uygulanmasıdır.

If you should see him, recall him that we have moved to another building. (Eğer onu görecek olursan, başka binaya taşındığımızı ona hatırlat.)

Unreal Yapılar

İngilizce’de unreal yapıların geçtiği üç yer vardır

 1. İF Clouse’ ların type 2 ve type 3’ünde
 2. Keşke yapılarında (I wish ve If only)
 3. …mış gibi yapısında (As if ve As though)

Bu yapılar unrealdir. Yani cümle olumlu iken anlam olumsuz; cümle olumsuz iken anlam olumludur. Unreal yapılarda bundan dolayı zamanının bir önceye çekilerek aktarıldığını hatırlayınız.

Real                                      Unreal

Present                                  Past

Past                                       Past Perfect

Future (will)                           Would

If only I had some money now. (Keşke şimdi biraz param olsaydı.) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı.)

If only I had had some money yesterday. (Keşke dün biraz param olmuş olsaydı.) (Geçmiş olduğu için bir öncesi Past Perfect kullanıldı.)

If only I were a doctor now. (Keşke şimdi bir doktor olsaydım.) (Şu an olduğu için bir öncesi Past kullanıldı.)

If only the next week would be holiday. (Keşke gelecek hafta tatil olsaydı.) (Gelecek olduğu için bir öncesi would kullanıldı.)

She acts as if she passed the exam. (O sınavı geçmiş gibi davranıyor.)

Olay şu anda olduğu için bir öncesi olan Past ile aktarıldı.

She was acting as if she had passed the exam. (O sınavı geçmiş gibi davranıyordu.)

Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.

My boss insulted me as if he had been my father. (Patronum bana babammış gibi hakaret etti.)

Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.

Insult: hakaret etmek

Türkçe’de olay ister geçmişte ister şu anda olsun aynı şekilde ifade edilir. İngilizce’de bu farklıdır. Önemli olan bu konunun İngilizce mantığını anlamaktır. Olayların etki alanlarını hissederek olay belirtilen özellikte aktarılır.

It seems as if inflation has dropped. (Enflasyon düşmüş görünüyor.)

Bu cümlede neden unreal ifadeler için açıklanan kurallar uygulanmamış?

Real ve unreal yapıları birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlaçların olduğu her cümle unrealdir demek yanlış olur. Bazıları real yapılarda da kullanılabilir. Yukarıdaki cümle real bir ifade olduğu için açıklanmış kurallara ters düştü. Olay geçmişte olduğu için bir öncesi olan Past perfect ile aktarıldı.

Unreal yapılarda Present ve Future tenseler yoktur. Bu kural zaman uyumuna yönelik sorular için çok önemlidir.

If only I knew English now. (Keşke şimdi İngilizce bilseydim.)

If only I had known English last year. (Keşke geçen yıl İngilizce bilmiş olsaydım.)

He sat down next to me as if he had been my friend. (O arkadaşımmış gibi yanıma oturdu.)

He always comes to sit down next to us as if he were our friend. (O daima arkadaşımızmış gibi yanımıza oturmak için gelir)

Not: Unreal yapılarda modallar da açıklanan kural çerçevesinde kullanılabilirler.

Strive: Çabalamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJECTİVE CLAUSES

 

SIFAT CÜMLECİKLERİ             Who –Which-Whose-Where-That

 

Tek bir sözcük olarak bir sıfatın yaptığı işi bir tümcecik olarak yapar. Sıfat bir sözcük olarak nitelendiği ad ya da ad görevdeşinin önünde yer alır. Ancak sıfat tümceciği nitelediği sözcüğün ardında yer alır. Sözcük olarak SIFAT, bir tümcenin özne,nesne veya tamlamasını nitelendirebilir ancak kural olarak belli bir dizin kuralına uyulması gereklidir. Bununla beraber karmaşık tümce oluşturmak amacıyla sıfat cümleciğini asal cümleciğine bağlamak amacıyla çeşitli bağlaçlarında kullanıldığı gözlenir ki bu bağlaçlar sözcüklere bağlı olarak üç bölümde, konumlarına göre üç bölümde ve tanımlamalarına bağlı olarak iki bölümde incelenebilirler.

Conjunctions and their positions  / Bağlaçlar ve konumları

 

1- Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır.

(Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “simple past tense” ile kullanılışına örnek)

The person who called you a few mine. Ago is our export manager.

– Birkaç dakika önce sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “present perfect tense” ile kullanılışına örnek )

The person who has called you yesterday is our export manager.

 • Dün Sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin gelecek  zaman “future  tense” ile kullanılışına örnek)

The person who will call you is our export manager.

Sizi arayacak olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin geniş zaman “simple present tense” ile kullanılışına örnek )

The person who calls you is our export manager.

Sizi arayan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin şimdiki zaman “present continious tense” ile kullanılışına örnek )

The person who is calling you is our export manager.

Sizi arıyor olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin miş’li geçmiş zaman “past perfect tense” ile kullanılışına örnek )

The person who had called you last week is our export manager.

 • Geçen hafta Sizi aramış olan kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

2- Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır.

(Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “simple past tense” ile kullanılışına örnek )

The person whom you called a few mine. Ago is our export manager.

– Birkaç dakika önce sizin ardığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

(Sıfat cümleciğinin di’li geçmiş zaman “present perfect tense” ile kullanılışına örnek )

The person whom you have called yesterday was our export manager.

 • Dün aradığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdü.

 

 

(Sıfat cümleciğinin gelecek  zaman “future  tense” ile kullanılışına örnek)

The person whom you will call is our export manager.

Sizin arayacağınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

(Sıfat cümleciğinin geniş zaman “simple present tense” ile kullanılışına örnek )

The person whom you call is our export manager.

– Aradığınız kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin şimdiki zaman “present continious tense” ile kullanılışına örnek )

The person whom you are calling is our export manager.

Sizin arıyor olduğunuz kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

(Sıfat cümleciğinin miş’li geçmiş zaman “past perfect tense” ile kullanılışına örnek)

The person whom you had called last week is our export manager.

 • Geçen hafta Sizin aramış olduğunuz kişi bizim ihracat müdürümüzdür.

 

3- Özneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır.

 • The person whose jacket colour is black is our computer engineer.
 • Siyah ceketli olan personelimiz bizim bilgisayar mühendisimizdir.

 

4- Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır.

 • I discussed the man who has made us an offer on drying machines spare parts yesterday.
 • (Ben) dün bize çamaşır makineleri yedek parçaları konusunda teklif yapan kimse ile görüştüm.

 

5- Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır.

 • I discussed export manager of the firm man today whom you have received an offer yesterday.
 • Bu gün, dün senin teklif almış olduğun şirketin ihracat müdürü ile görüştüm.

 

 • Nesneyi niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır.
 • I discussed the man whose friend is chairman of our exporter company and I asked a few questions about this company that he has given good references about them. But, I will try to obtain some information from another source.
 • Arkadaşı, bizim ihracatçımız olan şirketin yönetim kurulu başkanı olan kişi ile görüştüm ve kendisine onlar hakkında birkaç soru sordum ki kendisi onlar hakkında olumlu referanslar verdi ancak yine de başka kaynaklardan bilgi toplamaya çalışacağım.

 

 • Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç özne konumundadır.
 • That is the man who has offered you.
 • O size teklif veren kişidir.

 

 • Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç nesne konumundadır
 • That is the man whom you have received an offer.
 • O sizin teklif almış olduğunuz kişidir.

 

 • Tamlamayı niteleyen sıfat cümleciği ki burada bağlaç iyelik konumundadır
 • That is the man whose friend is our exporter company’s chairman.
 • O, arkadaşı bizim ihracatçı şirketimizin yönetim kurulu başkanı olan kişidir.

 

Sıfat cümleciklerinini öznel ya da nesnel konumdaki bazı bağlaçların önüne sayı,belirti ya da üleştirme sıfatı ve – of – iyelik sözcüğünden oluşan ek ile birleşmesi sonucunda cümlede bağlaçlara amaç,gaye,durum,çokluk,neden,gerekçe,sonuç gibi ek anlamlar verilir. İşte bu tür sözcükler, Türkçe dizinde önünde yer aldığı bağlacın yerine özne ya da nesne olarak kullanılırlar. Bunlar aşağıdaki gibidir.

A few of whichBir kaçıA few of whom
All of whichTümüAll of whom
A number of whichBir tanesiA number of whom
Any of whichHer hangi birisiAny of whom
As a result of whichSonucu olarakAs a result of whom
Because of whichNedeniyleBecause of whom
Both of whichHer ikisiBoth of whom
Each of whichHer birisiEach of whom
Either of whichEither of whom
Every of whichEvery of which
Every one of whichEvery one of whom
Half of whichHalf of whom
In addition of whichIn addition of whom
In spite of whichIn spite of whom
Instead of whichInstead of whom
Many of whichMany of whom
Most of whichMost of whom
Much of whichMuch of whom
Neither of whichNeither of whom
None of whichNone of which
On account of whichOn account of whom
One of whichOne of whom
Some of whichSome of whom
The best of whichThe best of whom
The youngest of whichThe youngest of whom
Two of whichTwo of whom
…  of which…  of whom

 

Ö r n e k l e r:

 

 • Those companies, which have not accepted our offer, tendered another firms.
 • Teklifimizi kabul etmeyen şirketler başka firmalara yöneldiler.

 

 • Those companies a few of which have not accepted our offer tendered another firms.
 • Teklifimizi kabul etmeyen şirketlerden bir kaçı başka firmalara yöneldiler.

 

 • Owner, chartered, broker and port-agents each of whom should obey general regulations/rules in charter party.
 • Armatör, kiracı, broker ve liman acentelerinin her biri çarter partide geçen genel kural ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar.

 

COMBINATION OF MAIN AND ADJECTIVE CLAUSES

SIFAT VE ASAL TÜMCECİĞİN BİRLEŞİMİ

DEFINITING THE SUBJECT: ÖZNEYİ NİTELEYEN

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO / THAT KULLANILIR

 • The man has a red Mercedes car / he called you today
 • The man who called you today has a red Mercedes car.
 • Bu gün seni arayan adamın kırmızı mersedes otomobili var.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • A container-carrying vessel is too big / it will sail today.
 • A container-carrying vessel, which will sail today, is too big.
 • A container-carrying vessel that will sail today is too big.
 • Bu gün yola çıkacak olan konteynır gemisi çok büyüktür

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • The dog has died today / it beaten you yesterday.
 • The dog which/that beaten you yesterday has died today therefore you should go to doctor.
 • Dün seni ısıran köpek bugün öldü be nedenle doktora gitmelisin !

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • The discussion was interesting / it was broadcast on the TV 2 days ago.
 • The discussion which / that broadcast on the TV 2 days ago was interesting.
 • İki gün önce TV’de yayınlanan tartışma programı oldukça ilginç idi.

 

PLACE / YER İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR.

 • The town is Eminönü / it has many of electronic part/component’s importers.
 • The town which / that has many electronic parts/components importers.is Eminönü.
 • İçinde pek çok elektronik parça ve sarf malzemesi ithalatçılarını barındıran ilçenin adı Eminönü’dür.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN :

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO KULLANILIR

 • The man has a red Mercedes car / he called you today
 • The man who called you today has a red Mercedes car.
 • Bu gün seni arayan adamın kırmızı mersedes otomobili var.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • A container-carrying vessel is too big / it will sail today.
 • A container-carrying vessel, which will sail today is too big.
 • Bu gün yola çıkacak olan konteynır gemisi çok büyüktür.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHO KULLANILIR

 • Our dog “X” was found by a few person / he had been lost for two days.
 • Our dog “X” who had been lost for two days was found by a few people.
 • İki gündür kayıp olan köpeğimiz X birkaç kişi tarafından bulundu.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • Rafting in River Çoruh is very dangerous / it is a interesting sport.
 • Rafting in River Çoruh which is a interesting sport is very dangerous.
 • Çoruh nehrinde yapılan ve ilginç bir spor dalı olan Rafting çok tehlikelidir.

 

PLACE / YER   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • My residence place’s name, which is 3 km far from my work place, is Fatih.
 • Çalıştığım yere 3 km uzakta olan ikamet yerimin adı Fatih’tir.

 

 

 

DEFINITING THE OBJECT: NESNEYİ NİTELEYEN

 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR

 • The man has a red Mercedes car / you’ve called yesterday
 • The man whom you have called yesterday has a red Mercedes car.
 • Dün aradığın adamın kırmızı mersedes otomobili vardı.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • At old times, the ball chargers weren’t a good quality / We have imported from your company. Therefore, we request from you that manufacture better quality one.
 • The ball chargers w h i c h   we have imported from your company at old times was not a good quality. Therefore, we request from you that manufacture better quality one.
 • Daha önceleri sizden ithal ettiğimiz top şarjlar iyi kalitede değillerdi. Bu sebeple daha iyi kalitede olanları üretmenizi rica ediyoruz.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • The dog has died today / you have bought yesterday.
 • The dog which/that you’ve bought yesterday has died today
 • Dün aldığın köpek bugün öldü.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • The discussion was interesting / you have participated t on the TV
 • The discussion which / that you have participated on the TV was interesting.
 • Dün TV’de katılmış olduğun tartışma programı oldukça ilginç idi.

PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR.

 • The town Eminönü is too crowded / we came today.
 • The town Eminönü which / that we came today is too crowded.
 • Bu gün geldiğimiz Eminönü ilçesi çok kalabalık.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN :

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • The man whom everybody dislike had prisoner for many years
 • Hiç kimsenin hoşlanmadığı adam yıllarca hapis yatmış.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • A container carrying vessel will sail today / we have booked for your shipment
 • A container carrying vessel which we’ve booked for your shipment will sail today
 • Sevkıyatınız için yer ayırtmış olduğumuz gemi bu gün yola çıkacak.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • My old dog Panter whom I had fed for two years has died today.
 • İki yıldır beslediğim köpeğim Panter bu gün öldü.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • Rafting-sport in River-Çoruh, which you’ve consider, as an interesting sport is essentially very dangerous.
 • Çoruh nehrinde yapılan ilginç spor dalı olarak değerlendirdiğin Rafting sporu esasen çok tehlikelidir.

 

PLACE / YER   İÇİN WHERE KULLANILIR

–    My residence place’s name, which I have moved 3 years ago, is Fatih.

 • 3 yıl önce taşınmış olduğum ikamet yerimin adı Fatih’tir.

DEFINITING THE POSSESIVE: İYELİK 

 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • The man was taken into hospital after having an accident / he has a red Mercedes car
 • The man whose car is a red Mercedes was taken into hospital after having an accident..
 • Arabası kırmızı mersedes olan adam kaza yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR

 • A digital camera was very interesting we saw on your web site / its producer is Sony.
 • A digital camera t h e p r o d u c e r  o f    w h i c h  is SONY was very interesting we saw on your web site. Can you introduce it more detailed?
 • Üreticisi SONY olan ve sizin web sayfanızda görmüş olduğumuz dijital kamera çok ilginçti. Onu bize daha detaylı tanıtabilir misiniz?

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR

 • The dog is Ahmet’s / it tails is too long.
 • The dog t h e t a i l  o f  w h i c h  is too long is Ahmet’s.
 • Kuyruğu çok uzun olan köpek Ahmet’inkidir.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR

 • Despatching a container is too easy / its sizes are the same.
 • Despatching a container t h e s i z e s  o f  w h i c h are the same  is too easy.
 • Ebatları aynı olan konteynırları sevk etmek oldukça kolaydır.

 

PLACE / YER   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR.

 • The city t h e p o p u l a t i o n   o f  w h i c h    i s  d e n s e  has an expensive life.
 • Nüfusları oldukça kalabalık olan şehirlerin yaşam şartları da pahalıdır.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN :

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • The man has an accident today / his red Mercedes car is too fast
 • The man w h o s e Mercedes car is too fast has an accident today..
 • Çok hızlı giden kırmızı mersedese sahip olan adam bu gün kaza yaptı.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN THE…… OF WHICH    KULLANILIR

 • Ottoman History t h e p r i c e   o f  w h i c h   i s  t o o   e x p e n s i v e  is consisting very interesting sources.
 • Fiyatı oldukça pahalı olan OSMANLI TARİHÇESİ KİTABI çok ilginç kaynakları içermektedir.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • Aydın is a young dolphin / its skin is slippery.
 • Aydın w h o s e skin is slippery is a young dolphin
 • Derisi kaygan olan Aydın geçen bir yunus balığıdır.

 

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN THE…… OF WHICH    KULLANILIR

 • Islamic and Allah – Belief were accepted by approximately world-wide today on the

Contrary to Darwinism / its idea is exactly correct and coherent.

 • Islamic and Allah – Belief the idea of which is correct and coherent were accepted by approximately worldwide today on the contrary to Darwinism.
 • Dawrinizmin aksine fikirleri tam doğru ve tutarlı olan İslam ve Allah inancı bu gün hemen hemen tüm dünya tarafından kabul görmüştür.

 

PLACE / YER İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • Most of the Anatolian Cities w h o s e citizens are generally conservative, is established hundreds years ago.
 • İnsanları genelde misafirperver olan Anadolu şehirlerinden pek çoğu yüzlerce yıl önce kurulmuştur.

 

 

2 – DEFINING THE OBJECT / N E S N E Y İ   N İ T E L E Y E N

 

2.1 – SUBJECTIVE – ÖZNEL

 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO / THAT KULLANILIR

 • I know the personal manager w h o speaks four languages fluently
 • Dört dili çok iyi derecede konuşabilen personel müdürünü tanıyorum.
 • Did you discuss with the worker before t h a t started this strike in our factory.
 • Fabrikamızda grevi başlatan işçi ile daha önce görüştün mü?

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • We shall catch the vessel w h i c h / t h a t   sails today in case you do not confirm the shipment.
 • Sevkıyatı teyit etmediğiniz takdirde bu gün hareket edecek olan gemiyi kaçıracağız.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • I threw a stone at the dog w h i c h / t h a t   was barking at the children
 • Çocuklara havlayan köpeğe taş attım.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

–    I have never tried to learn French w h i c h  / t h a t   is very difficult.

–    Çok zor olan Fransızca’yı öğrenmeyi hiç denemedim.

 

PLACE / YER İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR.

 • I have been in Taipei before w h i c h / t h a t has a dense population for the purpose of Electronic fair.
 • Nüfusu çok kalabalık olan Taipei’ye Elektronik Fuarı münasebetiyle gittim.

TANIMLAYICI OLMAYAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO KULLANILIR

 • I have read N.Fazıl Kısakürek who wrote plenty of books.
 • Pek çok kitap yazmış olan N. Fazıl Kısakürek’in kitaplarını okudum.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • I saw my friend’s car w h i c h overturned by the side of the road.
 • Yolda ters dönen arkadaşımın arabasını gördüm.

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHO KULLANILIR

 • Yesterday I watched an alligator w h o eats a Zebra on the T.V and I’ve too much frightened
 • Dün T.V.’ de bir Zebrayı yutan Timsahı izledim ve oldukça dehşete düştüm.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • I like swimming along Sarayburnu, which is essentially very dangerous.
 • Esasen çok tehlikeli olan Sarayburnu boyunca yüzmeyi çok seviyorum.

 

PLACE / YER   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • I once went to London before which has many language schools.
 • Pek çok dil okulunun bulunduğu Londra’ya daha önce bir kere gittim.

 

DEFINITING THE OBJECT : NESNEYİ NİTELEYEN

 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR

 • We would lie to work with an experienced staff w h o m / t h a t we have confidence in.
 • Kendisine güvendiğimiz tecrübeli bir personelle çalışmayı seviyoruz.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • Have you found a reliable manufacturer company w h i c h / t h a t among you have got in touch with.
 • Temasa geçtiklerinizin arasından güvenilir bir üretici şirket buldunuz mu?

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • We bought a hundred ostriches w h i c h / t h a t we have bargained before
 • Pazarlığını daha önce yaptığımız yüz tane devekuşunu satın aldık.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • Darwin’s follower try to spread their nonsense claims w h i c h / t h a t they cannot succeed.
 • Dawrinciler pek de başarılı olamadıkları saçma iddialarını ortalığa yaymaya çalışıyorlar.

 

PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR.

 • I haven’t gone to a country before w h e r e / t h a t sun never downs during 6 months.
 • 6 ay boyunca güneşin hiç batmadığı bir ülkeye daha önce hiç gitmedim.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN:

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • Yesterday, I got in touch with your marketing manager Mr. Chu w h o m I haven’t seen for a long time because of his intensity.
 • Dün işlerinin yoğunluğu neniyle uzun bir süredir göremediğim Pazarlama Müdürünüz Bay Chu ile görüştüm.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • Nobody hasn’t seen our new goods assortments yet w h i c h we have imported last week.
 • Hiç kimse daha geçen hafta ithal etmiş olduğumuz yeni mal çeşitlerimizi henüz görmedi.

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • I bought a parrot w h o m I am going to teach many words to itself.
 • Kendisine bir çok kelime öğretebileceğim bir papağan satın aldım.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • We have witnessed his unacceptable behaviour w h i c h we never expect from himself.
 • Kendisinden hiç beklemediğimiz kabul edilemez bir davranışına şahit olduk.

 

PLACE / YER   İÇİN WHERE KULLANILIR

 • I haven’t gone to Adana where you live.
 • Senin yaşadığın yer olan Adana’ya gitmedim.

DEFINITING THE POSSESIVE : İYELİK 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • The manager of…. company w h o visits us with his assistant discussed with us about a lot of things w h o s e jacket colour was dark blue.
 • Ceketinin rengi lacivert olan ve bizi yardımcısıyla ziyaret eden şirketinin müdürü bizimle pek çok şey hakkında görüştü.

 

(Not : Burada kullanılan who ve whose sizi şaşırtmasın birisi kişinin kendisini nitelerken diğeri kişinin ceketinin rengini belirtmek için kullanılmıştır)

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN  THE …… OF WHICH   KULLANILIR

 • Did you see the container the right sight of which is a big punctured?
 • Sağ tarafında büyük bir delik olan konteynırı gördün mü?

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR

 • At the zoo we have seen a shark the teeth of which are very sharp.
 • Hayvanat bahçesinde dişleri çok keskin olan bir köpekbalığı gördük.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN THE …… OF WHICH  KULLANILIR

 • We had a meeting each other the purpose of which was entirely about our new business.
 • Aramızda amacı tamamıyla yeni işimizle alakalı olan bir toplantı düzenledik.

 

PLACE / YER   İÇİN THE…… OF WHICH KULLANILIR.

 • We have held a business trip to Hong Kong the people of which were entirely unfriendly.
 • İnsanlarının tamamı çok soğuk olan Hong Kong’a bir iş seyahati düzenledik.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • We got in touch with a person in your company w h o s e voice is hard and rudely
 • Sizin şirketinizden sesi çok kaba ve sert olan birisi ile görüştük.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN THE…… OF WHICH    KULLANILIR

 • I bought History of Istanbul t h e p r i c e  o f  w h i c h  is too expensive and made a present to my friend who visited me for the purpose of business.
 • Ticari amaçla benim ziyaretime gelen bir arkadaşıma İstanbul’un Tarihi ile ilgili fiyatı oldukça pahalı olan bir kitap alıp hediye ettim.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • We saw a tiger w h o s e body is too big.
 • Gövdesi oldukça iri olan bir kaplan gördük.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN THE…… OF WHICH    KULLANILIR

 • I want to object to t h e a l l   i d e a s   t h e  c o n s i s t i n g  o f  w h i c h is contrary my ideas.
 • Benim fikirlerime ters düşen tüm düşüncelere karşı çıkmak istiyorum.

 

PLACE / YER   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • For holiday, I want to go anywhere w h o s e population is not dense also people warm.
 • Tatil için insanları sıcak ancak çok kalabalık olmayan bir yere gitmek istiyorum

 

3 – DEFINING THE COMPLEMENT/T A M L A M A Y I   NİTELEYEN

3-1.  DEFINITING THE SUBJECT

 

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO / THAT KULLANILIR

 • Our general manager is a man w h o / t h at believes a discipline in an employment place.
 • Genel Müdürümüz bir iş yerinde disiplin olması gerektiğine inanan bir kimsedir.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

–    Which was the first steamship w h i c h  /  t h a t   crossed the Atlantic Ocean.

–     Altantik Okyanusunu ilk geçen tekne hangisi idi?

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • That is a shark w h i c h  /  t h a t  has a sharp teeth.
 • O kesin dişleri olan bir köpekbalığıdır.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • What is the best life-method w h i c h /  t h a t  will assist your escaping from hell fire the compustible material of which is humans and stones?
 • Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sizin kurtulmanıza vesile olacak olan en iyi yaşam tarzı nedir?

Burada dikkat edilecek olursa hem which hem de the…. of which sıfat cümleciklerinin aynı cümlelerde iki farklı konumda kullanılışları yer almaktadır.

 

PLACE / YER   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR.

 • Where is the post office w h i c h /  t h a t  has been founded in the middle of the city.
 • Şehrin göbeğine kurulmuş olan postane nerede?

 

TANIMLAYICI OLMAYAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHO KULLANILIR

 • Your friend is the best person I’ve ever known w h o advises you on some important matter therefore appreciate him!
 • Senin arkadaşın hayatımda gördüğüm en iyi kişi ki sana bazı önemli konularda tavsiyeleri olan birisi bu yüzden kıymetini bil !

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • That metal is copper w h i c h is a good conductor of electricity.
 • Bakır elektriği iyi ileten bir metaldir.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHO KULLANILIR

 • That horse is Yıldırım who runs very fast among its similar.
 • Emsalleri arasında çok hızlı koşan o at yıldırımdır.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • That was the unsolved problem, which is difficult to discuss.
 • O tartışılması zor bir o kadar da çözülememiş olan bir problemdi.

 

PLACE / YER   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • Yarma is the only town w h i c h grows corn.
 • Yarma sadece Mısır’ın yetiştiği bir yerdir.

3-2 . DEFINITING THE OBJECT : NESNEYİ NİTELEYEN

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM / THAT KULLANILIR

 • This is the patient w h o m / t h a t the doctor is anxious about him.
 • O doktorun kendisi hakkında endişe duyduğu bir hastadır.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

 • That was the strong toy w i h c h / t h a t I bought it for my son from Tahtakale.
 • O oğlum için Tahtakale’den almış olduğum dayanıklı bir oyuncaktı.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

–     A camel is a desert animal w h i c h / t h a t I have once ridden.

–     Deve üzerine sadece bir kez binebildiğim bir çöl hayvanıdır.

 

IDEA / KAVRAM   İÇİN WHICH / THAT KULLANILIR

–     The question was answering w h i c h I can hardly do.

–     Cevabını çok zor verdiğim bir soruydu.

 

PLACE / YER İÇİN WHERE / THAT KULLANILIR.

 • These are the towns w h e r e you cannot find comfortable hotel.
 • Bu kasabalar içinde çok konforlu oteller bulamayabileceğiniz türden kasabalardır.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • The next student is Ali w h o m  I always admire him every time because of his resolution
 • Ali azmi nedeniyle her zaman çok takdir ettiğim bir öğrencidir.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN WHICH KULLANILIR

 • That is the capital w h i c h had been founded for hundreds years ago.
 • O yüzlerce yıl önce kurulmuş bir başkenttir.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOM KULLANILIR

 • That is a cat w h o m I have fed it for a few years but unfortunately died yesterday.
 • O benim birkaç yıldır beslediğim bir kedidir fakat ne yazık ki dün öldü.

 

IDEA / KAVRAM İÇİN WHICH KULLANILIR

 • The winner of next world are believers w h i c h struggle on the way of Allah during their life.
 • Ahiretin galipleri hayatları boyunca Allah yolunda mücadele eden müminlerdir.

 

PLACE / YER   İÇİN WHERE KULLANILIR

 • That is paradise w h e r e everyone would like go over there but only someone can succeed to complete of this long marathon.
 • O cennet ki herkesin oraya gitmek istediği bir yerdir ancak sadece bazıları bu uzun maratonu başarı ile tamamlayabilirler.
 • 3 . DEFINITING THE POSSESIVE : İYELİK

TANIMLAYICI OLAN

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • This is the woman w h o s e her wallet had been stolen by unknown thief.
 • O cüzdanı bilinmeyen bir hırsız tarafından çalınmış olan bir kadındır.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN THE… OF WHICH KULLANILIR

 • These are the Discmans the prices of which are cheap therefore, we would like to import them 100 pcs each.
 • Bunlar fiyatları ucuz olan – diskmen-lerdir bu yüzden her birinden 100’er adet ithal etmek istiyoruz.

 

ANIMAL / HAYVAN  İÇİN THE… OF WHICH KULLANILIR

 • That is the Amazon- Alligator the jaw bones of which are more powerful than River-Nil crocodiles
 • O Nil krokodillerine nazaran çenesi daha güçlü olan bir aligatördür.

 

IDEA / KAVRAM İÇİN THE… OF WHICH KULLANILIR

 • That was an agreement the a lot of articles of which had been disobeyed by against party therefore we have forced to open a lawsuit against them.
 • O maddelerinin pek çoğu karşı tarafça ihlal edilmiş bir anlaşma idi bu nedenle onlar aleyhine dava açmak durumunda kaldık.

 

PLACE / YER   İÇİN THE… OF WHICH KULLANILIR.

 • This is a village the houses of which are generally two-floors.
 • Bu evleri genellikle ikişer katlı olan bir köydür.

 

TANIMLAYICI OLMAYAN:

 

PERSON / KİŞİ   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • Hamza (R.A.) is a strong man w h o s e main aim is to be a good Muslim in Allah’s opinion.
 • Hamza (R.A.) amacı sadece Allah katında iyi bir müslüman olmak olan kuvvetli birisi idi.

 

OBJECT / CİSİM   İÇİN THE…… OF WHICH    KULLANILIR

 • My aim is to succeed t h e a p p l i c a t i o n of  w h i c h  is difficult.
 • Amacım zor olanı başarmaktır.

 

ANIMAL / HAYVAN   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • That is shark w h o s e teeth are very sharp.
 • O dişleri çok keskin olan bir köpekbalığıdır.

IDEA / KAVRAM   İÇİN THE… OF WHICH    KULLANILIR

 • My only desire is becoming an import/export manager in the future the salary of which is high
 • Gelecekte maaşı yüksek olan ithalat/ihracat müdürü olmak istiyorum.

 

PLACE / YER   İÇİN WHOSE KULLANILIR

 • This is Blue Mosque w h o s e walls are all blue in the other words SultanAhmet mosque.
 • Bu duvarlarının tümü mavi olan diğer adıyla Sultanahmet camii olarak da anılan Mavi camidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENSES

 1. A) Simple: Do + V1

 

1.) Simple Past (-di) S + V2 + Obj (düzenli fiillerde,fiilerin sonuna –ed takısı getirilir.)

-We ordered to our bank in order to they transfer the amount of 5.000 USD to your account.

 

-Bankamıza hesabınıza yatırılması için 5.000 USD’lik bir ödeme talimatı verdik.

 • Simple Past Tense asıl olarak geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Aşağıda bu zamanın kullanımlarını ayrıntılı biçimde görebilirsiniz.Auxiliary verbs (Yardımcı fiiller): did/didn’t

  ÖRNEK TABLO

                     (+)                     (-)                      (?)
 I played I didn’t play Did I play?
 You played You didn’t play Did you play?
 He played He didn’t play Did he play?
 She played She didn’t play Did she play?
 It played It didn’t play Did it play?
 We played We didn’t play Did we play?
 They played They didn’t play Did they play?

 DİKKAT! Olumlu cümlelerde herhangi bir yardımcı fiil gelmez ve fiilin ikinci hali kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde did veya didn’t yardımcı fiili kullanılır ve fiil yalın haliyle kalır.

EXAMPLES (ÖRNEKLER):

(+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)
(Bu cümle olumludur ve görüldüğü gibi fiilin ikinci hali kullanılmıştır.)

(-) I didn’t visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)
(Bu cümle olumsuzdur ve didn’t yardımcı fiili kullanıldığı için fiil yalın haliyle gelmiştir.)

(?) Did I visit my uncle yesterday?  (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)
(Bu cümle soru cümlesidir ve “did” yardımcı fiili geldiği için fiil yine yalın haliyle       kullanılmıştır.)

 REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller)

 • İngilizce’de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiillerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna -ed takısı eklenir.Example: want wanted
  clean        cleaned
  wash        washed

  ● Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir.

Example: go            went                                                                                                  swim         swam                                                                                                 do             did

 • USE 1 Completed Action in the Past(Geçmişte tamamlanmış eylemler)Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

(Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Bazen konuşan kişi tam olarak bir zaman belirtmeyebilir, ama mutlaka cümlede bir geçmiş zaman fikri vardır.)

EXAMPLES:

I saw a movie yesterday. (Dün bir film seyrettim.)

I didn’t see a movie yesterday. (Dün bir film seyretmedim.)

Last year, I travelled to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat ettim.)

Last year, I didn’t travel to Italy. (Geçen yıl İtalya’ya seyahat etmedim.)

She washed her hands. (Ellerini yıkadı)

She didn’t wash her hands. (Ellerini yıkamadı)

 • USE 2 A Series of Completed Actions(Geçmişte tamamlanmış eylemler serisi)We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past.
  (Simple Past Tense’i geçmişte tamamlanmış birkaç eylemi arka arkaya anlatmak için kullanırız.

EXAMPLES:

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
(İşlerimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.)

He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
(Havaalanından saat 8’de geldi, 9’da otele kaydını yaptırdı ve diğerleriyle 10’da buluştu.)

 • USE 3 Single Duration(Tek süreç)The Simple Past can be used with a duration, which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like “for two years,” “for five minutes,” “all day” or “all year.”

  (Simple Past Tense geçmişte başlamış ve bitmiş bir süreci anlatırken kullanılır. Bu süreç  uzundur ve genelde “iki yıldır”, “tüm gün” veya “tüm yıl” gibi zaman ifadeleriyle kullanılır.)
  EXAMPLES:

  I lived in Turkey for two years. (İki yıl Türkiye’de yaşadım.)

  Ahmet studied English for five years. (Ahmet beş yıl İngilizce çalıştı.)

  They sat at the beach all day. (Tüm gün sahilde oturdular.)

  We talked on the phone for thirty minutes. (Yarım saat telefonda konuştuk.)

How long did you wait for them? (Onları ne kadar beklediniz?

We waited for one hour.  (Bir saat bekledik.)

USE 4 Habit in the Past (Geçmişteki alışkanlıklar)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as “used to”. To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as “always,” “often,” “usually,” “never,” “…when I was a child” or “…when I was younger” in the sentence.

(Simple Past Tense aynı zamanda geçmişte vazgeçtiğimiz alışkanlıklar için de kullanılır. “used to” kalıbıyla aynı amaçla kullanılabilir. Bahsettiğimiz eylemin bir alışkanlık olduğunu açıkça belirtmek için cümlelerde “always” (daima), “often” (sık sık), “usually” (genellikle) ve “never” (asla) gibi zaman ifadeleri kullanılır.

EXAMPLES:

I played basketball when I was a child. (Çocukken basketbol oynardım.)

She worked at the hospital after school. (Okuldan sonra hastanede çalışırdı.)

They never went to school, they always skipped. (Hiç okula gitmezlerdi, hep kaçarlardı.)

TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PAST TENSE

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

yesterday (dün) I went to theatre yesterday. (Dün sinemaya gittim.)

last week/year/Sunday etc. (Geçen hafta/yıl/Pazar vs.) He bought a car last week. (Geçen hafta araba aldı.)

two years/four days/three minutes ago (iki yıl/dört gün/üç dakika önce) I saw her two minutes ago. (İki dakika önce onu gördüm.

Last night (dün gece) I watched a movie last night on TV. (Dün gece televizyonda bir film izledim.)

 

2.) Simple Present (-ir)   Subject + V1 + Object

 

-We generally export tekstile products to the various countries

 

-Biz çeşitli ülkelere genellikle tekstil ürünleri ihraç ederiz.

 • Simple Present Tense Türkçe’deki geniş zamanın ifadesidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır.

 Auxiliary verbs: do/does don’t/doesn’t
 DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna “s” takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna “s” takısı gelmez.

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I playI don’t playDo I play?
You playYou don’t playDo you play?
He playsHe doesn’t playDoes he play?
She playsShe doesn’t playDoes she play?
It playsIt doesn’t playDoes it play?
We playWe don’t playDo we play?
They playThey don’t playDo they play?

(“He, she ve it” üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna “s” takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için “s” kullanılmamıştır.)

 • USE 1 Repeated Actions (Tekrarlanan eylemler)Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

  (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

EXAMPLES:

I play tennis. (Tenis oynarım)

She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

The train leaves every morning at 8 am. (Tren her sabah saat 8’de hareket eder.)

The train does not leave at 9am. (Tren saat 9’da hareket etmez.)

She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her on iki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

 

 • USE 2 Facts or Generalizations(Gerçekler veya genellemeler)The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.
  (Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

EXAMPLES:

Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

California is in America. (Kaliforniya Amerika’dadır.)

California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere’de değildir.)

Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

New York is a small city.  (New Yok küçük bir şehirdir) (Aslında New York’un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)

TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

always (daima)    She always listens to classical music.

(O hep klasik müzik dinler.)

usually (genellikle)   I usually go to cinema at weekends.

(Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)

often (sık sık)   They often visit us.

(Bizi sık sık ziyaret ederler.)

sometimes (arasıra)   She sometimes writes me a letter.

(Bana arasıra mektup yazar.)

rarely (nadiren)   I rarely smoke.

(Nadiren sigara içerim.)

never (hiç, asla)   I never drink alcohol.

(Hiç alkol içmem.)


every day/year/week etc.
(her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day.

(Her gün işe giderim.)

 

 

 

 

 

3.) Future    (-ecek)        S + will / shall + v1 + obj.

 

-Loading will resume as soon as port-authorities arrive on board.

 

-Liman yetkilileri güverteye gelir gelmez yükleme kaldığı yerden devam edecek.

Future Tense Türkçe’deki gelecek zamanın ifadesidir. Türkçe’de olmayan “will” ve “going to” farkları ilk öğrenirken biraz zor gelse de, örneklerle birlikte iyi çalışıldığında gayet basit olduğu görülecektir.

WILL” FUTURE TENSE TABLO

(+)(-)(?)
I will playI won’t playWill I play?
You will playYou won’t playWill you play?
He will playHe won’t playWill he play?
She will playShe won’t playWill she play?
It will playIt won’t playWill it play?
We will playWe won’t playWill we play?
They will playThey won’t playWill they play?

             “GOING TO” FUTURE TENSE TABLO

(+)(-)(?)
I’m going to playI’m not going to playAm I going to play?
You’re going to playYou aren’t going to playAre you going to play?
He’s going to playHe isn’t going to playIs he going to play?
She’s going to playShe isn’t going to playIs she going to play?
It’s going to playIt isn’t going to playIs it going to play?
We’re going to playWe aren’t going to playAre we going to play?
They’re going to playThey aren’t going to playAre they going to play

 

 • USE 1 “Will” to offer something (Bir şey teklif etmek için)

“Will” often suggest that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else.

(Bir iş gönüllü olarak yapılacağı zaman “will” kullanılır. Bu gönüllü eylem konuşan kişinin karşısındakine yaptığı tekliftir.)

EXAMPLES:

A: I’m really hungry.  (Gerçekten çok açım.)
B: I’ll make some sandwiches.  (Sana biraz sandviç hazırlıyım.)

A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.  (Çok yorgunum. Uyumak üzereyim.)
B: I’ll get you some coffee.  (Sana biraz kahve getiriyim.)

A: The phone is ringing.  (Telefon çalıyor.)
B: I’ll get it.  (Ben bakarım.)

 

 • USE 2 “Will” to Express a Promise  (Söz vermek için)”Will” is usually used in promises.
  (“Will” genellikle söz verirken kullanılır.)

  EXAMPLES

  I will call you when I arrive. (Varınca seni ararım.)

  I promise I will not tell him about the surprise party. (Söz veriyorum. Ona sürpriz parti hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim.)

 • USE 3 “Be going to” to Express a Plan (Bir plandan bahsederken)”Be going to” expresses that something is a plan.

  (“Be going to” yapılacak bir eylemin planlanmış olduğunu belirtir. )

  EXAMPLES

  He is going to spend his vacation in Hawaii. (Tatilini Hawai’de geçirecek.)

  We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. (Bu gece 6’da buluşacağız.)

  A: Who is going to make John’s birthday cake? (John’un doğum günü pastasını kim yapacak?)
  B: Sue is going to make John’s birthday cake. (John’un doğun günü pastasını Sue yapacak.)

 • USE 4 “Will” or “Be Going to” to Express a Prediction (Tahmin yürütürken “Will” veya “Be going to”)Both “will” and “be going to” can express the idea of a general prediction about the future.

  “Will” ve “Going to” gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılabilir. Eğen tahminimizi destekleyen çok açık bir kanıt varsa “be going to” kalıbı tercih edilir. Bazı durumlarda her iki kullanım da tercih edilebilir.

  EXAMPLES:

  The year 2003 will be a very interesting year. (2003 yılı çok ilginç bir yıl olacak.)

The year 2003 is going to be a very interesting year. (2003 yılı çok ilginç bir yıl olacak.)

It will rain. (Yağmur yağacak)

It’s going to rain. (Yağmur yağacak. Eğer gökyüzü kara bulutlarla doluysa ve yağmurun yağacağı kesin gibiyse “going to” kullanılır.)

DİKKAT!

Özellikle “Will” Future Tense’li cümleleri Türkçe’ye farklı şekillerde çevrilebilir. Aşağıdaki örneklere bakınız.

I will go to Italy. (İtalya’ya gideceğim.)
I will bring you an asprin. (Sana bir aspirin getiriyim.)
I will open the door. (Kapıya ben bakarım.)
Kısaca söyleyen kişinin niyetine bağlı olarak anlam da değişir.

TIME EXPRESSIONS IN FUTURE TENSE

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

next year/month/week/Saturday (gelecek yıl/ay/hafta/Cumartesi)
tomorrow (yarın)    soon (yakında)
in two minutes/four weeks (iki dakika/dört hafta içinde)

 1. B) Continuous: (-yor) Be + V…..ing

 

1.) Past Continuous (-yordu)    S+ was / were + v1(-ing) + obj.

 

-We were doing business with …………… company till recent times.

 

-Son zamanlara kadar ………………………………şirketiyle çalışıyorduk.

[WAS / WERE] + [VERB+ing]
Auxiliary verbs:
was – were

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I was playingI wasn’t playingWas I playing?
You were playYou weren’t playingWere you playing?
He was playingHe wasn’t playingWas he playing?
She was playingShe wasn’t playingWas she playing?
It was playingIt wasn’t playingWas it playing?
We were playingWe weren’t playingWere we playing?
They were playingThey weren’t playingWere they playing?

EXAMPLES (ÖRNEKLER):

I was studying lesson. (Ders çalışıyordum.)

She was smoking when I saw her. (Onu gördüğümde sigara içiyordu.)

They were drinking tea when I arrived. (Ben vardığımda çay içiyorlardı.)

USE 1 Interrupted Action in the Past (Geçmişte yarıda kesilen eylemler)

Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Past.

Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen uzun olayları anlatmak için kullanılır. Daha uzun olan eylemi yarıda kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.

EXAMPLES:

I was watching TV when she called. (O aradığında televizyon seyrediyordum.)

When the phone rang, she was writing a letter. (Telefon çaldığında mektup yazıyordu.)
While we were having a picnic, it started to rain. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)

Sally was working when Joe had the car accident. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)

While John was sleeping last night, someone stole his car. (Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)

 • USE 2 Specific Time as an Interruption (Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylem) 

  In USE 1, described above, the Past Continuous is interrupted by an action in the Simple Past. However, you can also use a specific time as an interruption. 

  Birinci kullanımda geçmişte başka bir olayla kesilen eylemlerde Past Continuous Tense kullandığımızı söylemiştik. Bunun yanında geçmişte belirli bir anda yapılan eylemden bahsederken de Past Continuous Tense kullanılabilir.EXAMPLES:

  Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Dün gece saat 6’da yemek yiyordum.)

  At midnight, we were still driving through the desert. (Gece yarısı hala çölde araç kullanıyorduk)

DİKKAT!

Simple Past Tense’de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. Past Continuous Tense’de ise, belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil, yalnızca o anda eylemin yapılmakta olduğunu belirtir.

EXAMPLES:

Last night at 6 p.m., I ate dinner. (Saat 6’da yemeye başladım.)

Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Yemek yemeye daha önce başladım ve saat 6’da yemek süreci devam ediyordu.)

USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)

When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.

İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda, belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar.  Yani eylemler paraleldir.

EXAMPLES:

I was studying while he was making dinner.
(O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum)

While Ellen was reading, Tim was watching television.
(Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.)

They were eating dinner, discussing their plans and having a good time.
(Yemek yiyor, planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı.)

USE 4 Atmosphere (Atmosfer)

In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the past.

(İngilizce’de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız.

 

EXAMPLE:

When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.

Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor, bazıları telefonda konuşuyor, patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı.

TIME EXPRESSIONS PAST CONTINUOUS TENSE

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

while – as

I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)
They helped me as I was carrying some heavy bags. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.)

2.) Present Continuous (-yor)   S+ am+is+are +V1 (ing)+obj.

 

-We are manufacturing the goods your desired type and quality

 

-Sizin istediğiniz tipte ve kalitedeki bir malı üretiyoruz.

 

Present Continuous Tense Türkçe’deki şimdiki zamanın ifadesidir.

Auxiliary Verbs: am/is/are

 

 

 

 

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I am playingI am not playingAm I playing?
You are playingYou aren’t playingAre you playing?
He is playingHe isn’t playingIs he playing?
She is playingShe isn’t playingIs she playing?
It is playingIt isn’t playingIs it playing?
We are playingWe aren’t playingAre we playing?
They are playingThey aren’t playingAre they playing?
 • USE 1 Now (Şimdi)Use the Present Continuous with Continuous Verbs to express the idea that something is happening now, at this very moment.

  (Present Continuous Tense bir şeyin tam şu anda olduğunu veya yapıldığını anlatmak için kullanılır.)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

You are learning English now. (Şu anda İngilizce öğreniyorsun.)

You are not sleeping now. (Şimdi uyumuyorsun.)

I am sitting. (Oturuyorum.)

I am not standing. (Ayakta durmuyorum.)

What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

Why aren’t you doing your homework? (Niye ödevini yapmıyorsun?)

 • USE 2 Longer Actions in Progress Now (Halen devam eden uzun süreli olaylar)In English, now can mean “this second,” “today,” “this month,” “this year,” “this century” and so on. Sometimes we use the Present Continuous to say that we are in the process of doing a longer action, which is in progress.

  (İngilizce’de “now” yani “şimdi” şu anlamlara gelir. “tam bu anda”, “bu ay”, “bu yıl”, “bu yüzyıl” vs. Bazen Present Continuous Tense’i uzun süren bir eylemi yapma sürecinde bulunduğumuzu anlatmak için kullanırız.)

  EXAMPLES: (Aşağıdaki bütün örnekler bir lokantada yemek yerken söylenebilir)

  I am studying to become a doctor. (Doktor olmak için çalışıyorum.)

  I am not studying to become an engineer. (Mühendis olmak için çalışmıyorum.)

  I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)

I am not reading any newspapers right now. (Şu anda hiç bir gazete okumuyorum.)

Are you working on any special projects? (Özel bir proje üzerinde çalışıyor musun?)

 • USE 3 Near Future (Yakın Gelecek)Sometimes, speakers use the Present Continuous to indicate that something will or will not happen in the near future.

  (Bazen Present Continuous Tense bir şeyin o anda değil de yakın bir zamanda olacağını veya olmayacağını anlatmak için kullanılır.)

  EXAMPLES:

  I am meeting some friends after work. (İşten sonra arkadaşlarla buluşuyoruz.)

  I am not going to the party tonight. (Bu gece partiye gitmiyorum.)

  Isn’t he coming with us tonight? (O bu gece bizimle gelmiyor mu?)

 • USE 4 Complaining with “Always” (“Always” kullanarak şikayette bulunma)The Present Continuous with words such as “always” expresses the idea that something often happens. Notice that the meaning is like Simple Present but with negative emotion.

  (Present Continuous Tense “Always” gibi kelimelerle kullanıldığında bir şeyin yapıldığını veya olduğunu belirtir. Anlam Simple Present Tense’e benzer ve her zaman negatiftir. Bir şeyden şikayet ederken kullanılır.).

  EXAMPLES:

  She is always coming to class late. (Derse hep geç kalıyor.)

  He is always talking. (O sürekli konuşur.)

  I don’t like them because they are always complaining. (Onları sevmem çünkü hep şikayet ederler.)

  DİKKAT!

  Bazı fiiller Present Continuous Tense ile kullanılmaz. Bu fiiller “state verbs” olarak adlandırılır. Bu fiillerden bazıları aşağıda verilmiştir.

  love – like – hate – understand – have (possession) etc.

  She is loving chocolate. – Yanlış
  She loves chocolate. – Doğru
  I am hating you – Yanlış
  I hate you – Doğru

She isn’t understanding me – Yanlış
She doesn’t understand me – Doğru

TIME EXPRESSIONS IN PRESENT CONTINUOUS TENSE

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

now

right now

at the moment

at present
3.) Future Continuous (-yor olacak)    S + will / shall + be  + v1-ing  + obj.

 

-We will be beginning to manufacture all your orders as of next week..

 

-Önümüzdeki haftadan itibaren tüm siparişlerinizi üretmeye başlıyor olacağız.

FORM Future Continuous [WILL BE] + [VERB+ing]

EXAMPLE:

When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.

(Bu gece uçak vardığında, seni bekliyor olacağım.)

[AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing]
EXAMPLE:

When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you.

(Bu gece uçak vardığında seni bekliyor olacağım.)

NOT: “Will” Future veya “Going to” Future tensle’lerin kullanımı arasında pek fark yoktur.

Dikkat! Zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz.

Diğer Future Tense’lerde de olduğu gibi “when” “while” “before” gibi zaman zarflarından sonra future tense kullanılmaz.

EXAMPLES:

While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Doğru

While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. Yanlış

FUTURE CONTINUOUS TENSE” TABLO

(+)(-)(?)
I will be playingI won’t be playingWill I be playing?
You will be playingYou won’t be playingWill you be playing?
He will be playingHe won’t be playingWill he be playing?
She will be playingShe won’t be playingWill she be playing?
It will be playingIt won’t be playingWill it be playing?
We will be playingWe won’t be playingWill we be playing?
They will be playingThey won’t be playingWill they be playing?
 • USE 1 Interrupted Action in the Future (Gelecekte yarıda kesilen eylemler)Use the Future Continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Future.
  (Future Continuous Tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanırız. Uzun eylemi yarıda kesen eylem genelde “Simple Future” Tense ile kullanılır.)

  EXAMPLES:

  I will be watching TV when she arrives tonight.
  (Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.)

  I will be waiting for you when your bus arrives.
  (Otobüs vardığında seni bekliyor olacağım.)

  While I am working, Steve will make dinner. (NOTICE, “am working” because of “while.”)
  (Ben çalışırken, Steve yemeği yapacak.) (DİKKAT “while” olduğu için “am working” gelmiştir.)

I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
(Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Madison Otel’ de kalıyor olacağım.)

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.
(Bu gece kütüphanede çalışıyor olacak, bu yüzden Jennifer geldiğinde onu göremeyecek.)

USE 2 Specific Time as an Interruption (Gelecekte belirli bir zaman belirtme)

In USE 1, described above, the Future Continuous is interrupted by an action in the Simple Future. However, you can also use a specific time as an interruption.

(Birinci kullanımda gelecekte bir eylem diğer bir eylem tarafından bölünmüştü. Bu kullanımda ise eylem değil, belirli bir zaman vardır.)

EXAMPLES:

Tonight at 6 p.m., I am going to be eating dinner.
(Bu gece 6’da akşam yemeği yiyor olacağım.)

At midnight tonight, we will still be driving through the desert.
(Bu geceyarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız.)

 • USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)When you use the Future Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time.

  (Future Continuous Tense’i iki eylemle aynı cümlede kullandığımızda, gelecekte iki eylemin aynı anda yapılacağını belirtmiş oluruz.)

  EXAMPLES:

  I am going to be studying while he is making dinner.
  (O yemek yaparken, ben ders çalışıyor olacağım.)

While Ellen is reading, Tim will be watching television.
(Ellen kitap okurken, Tim televizyon seyrediyor olacak)

Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
(Bu gece kitap okuyarak, planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar.)

USE 4 Atmosphere   (Ortam)

In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the future.
(İngilizce’de gelecekte bir ortamı anlatmak için paralel eylemler serisi kullanırız.)
EXAMPLE:

When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.

(Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. Bazıları dans ediyor olacak. Diğerleri konuşuyor olacak. Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak. Onlar her zaman aynı şeyi yaparlar.)

TIME EXPRESSIONS IN FUTURE TENSE

Bu tense için kullanılan özel zaman zarfları yoktur.

 1. C) Perfect: (-miş) Have + V3

 

 

1.) Past Perfect (-mişti)    S+ had + v3 + obj.

 

-We had insured all your goods against all risks.

 

-Mallarınızın hepsini tüm risklere karşı sigorta etmiştik.

 

Past Perfect Tense Türkçe’de “miş”li geçmiş zamanın karşılığı olarak kullanılabilir. Geçmişte olan iki olaydan, daha önce olanını ifade ederken bu tense’i kullanırız.

FORM Past Perfect  
[HAD] + [PAST PARTICIPLE]

Examples:

I had studied a little English when I came to the U.S.
(İngiltere’ye geldiğimde biraz İngilizce çalışmıştım.)

They had never met an American until they met John.
(Onlar John’la tanışıncaya kadar hiç bir Amerikalıyla tanışmamışlardı.)
 

PAST PERFECT TENSE “TABLO”

+?
I had playedI hadn’t playedHad I play
You had playedYou hadn’t playedHad you play
He had playedHe hadn’t playedHad he play
She had playedShe hadn’t playedHad she play
It had playedIt hadn’t playedHad it play
We had playedWe hadn’t playedHad we play
They had playedThey hadn’t playedHad they play
 • USE 1 (Geçmişte başka bir şeyden önce tamamlanan eylem)

The Past Perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. It can also show that something happened before a specific time in the past.

(Past Perfect tense geçmişte bir eylemin, başka bir eylemden önce tamamlanmış olduğunu ifade eder. Aynı zamanda geçmişte yaşanan bir eylemin belirli bir zamandan önce olduğunu söylemek için de kullanılır.)

EXAMPLES:

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
(Kauai’ye gitmeden önce böyle güzel bir film seyretmemiştim.)
Had you ever visited the U.S. before your trip in 1992?
(1992 yılındaki seyahatinden önce hiç Amerika’ya gitmiş miydin?)

Yes, I had been to the U.S. once before in 1988.
(Evet, 1998’den önce Amerika’da bulunmuştum.)

 • USE 2 ( Geçmişteki belirli bir şey veya zamandan önceki süreç )

EXAMPLES:

We had had that car for ten years before it broke down.
(Bu araba bozulmadan önce on yıl bizimdi.)

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.
(Alex çalışmalarını bitirdiğinde sekiz yıldan fazla zamandır Londra’da bulunmaktaydı.)

Aşağıdaki iki cümleyi karşılaştırın.

EXAMPLE:

She had never seen a bear before she moved to Alaska. Doğru

She never saw a bear before she moved to Alaska. Yanlış

2.) Present Perfect (-miş)                   S+ have / has + v3 + obj.

 

-We have completed the great deal of your orders.

 

-Siparişlerinizin büyük bir bölümünü tamamladık.

 

FORM Present Perfect [HAS / HAVE] + [past participle]

Türkçe’de böyle bir zaman olmadığı için İngilizce öğrenen Türklerin en çok zorlandıkları zaman Present Perfect Tense’dir. Kuralları hemen öğrenilse de kullanımını iyice özümsemek için bir süre geçmesi gereklidir.

EXAMPLES:

I have seen that movie many times. (Bu filmi birçok kez seyrettim.)

I have never seen that movie. (Bu filmi hiç seyretmedim.)

 

PRESENT PERFECT TENSE” TABLO

(+)(-)(?)
I have playedI haven’t playedHave I played
You have playedYou haven’t playedHave you played?
He has playedHe hasn’t playedHas he played?
She has playedShe hasn’t playedHas she played?
It has playedIt hasn’t playedHas it played?
We have playedWe haven’t playedHave we played?
They have playedThey haven’t playedHave they played?
 • USE 1 Unspecified Time Before Now We use the Present Perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important.
  (Present Perfect Tense geçmişte belirsiz bir zamanda yapılmış bir eylemi anlatmak için kullanılır. Eylemin ne zaman yapıldığı veya olduğu önemli değildir.)

 

EXAMPLES:

I have seen that movie twenty times. (Bu filmi yirmi kez seyrettim.)

I think I have met him once before. (Sanırım onunla daha önce tanıştım.)

There have been many earthquakes in California. (Kaliforniya’da bir çok deprem oldu.)

Has there ever been a war in the United States? (Amerika’da hiç savaş oldu mu?)

Yes, there has been a war in the United States. (Evet, Amerika’da bir savaş oldu.)

People have travelled to the moon. (İnsanlar aya seyahat etti.)

DİKKAT! Geçmişte belirsiz bir zaman tanımı İngilizce öğrenenler için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden aşağıda biraz daha detaylı açıklamalar verilmiştir.

1 Experience (Tecrübe)

You can use the Present Perfect to describe your experience.
(Present Perfect Tense hayatınızda geçirmiş olduğunuz tecrübeleri anlatmak için kullanılır. Tecrübelerden bahsederken zamanın bir önemi yoktur.)

EXAMPLES:

I have been to France. (Fransa’da bulundum.)

(Bu cümlede anlatılmak istenen asıl şey Fransa’da bulunduğunuzdur. Ne zaman gittiğiniz  önemli değildir.)

I have never been to France. (Fransa’da hiç bulunmadım.)

(Bu cümlede hiç Fransa’ya gitme tecrübenizin olmadığı anlatılmaktadır.)

I think I have seen that movie before. (Sanırım bu filmi daha önce gördüm.)

He has never travelled by train. (O trenle hiç seyahat etmedi.)

Joan has studied two foreign languages. (Joan iki dile çalıştı.)

Have you ever met him? (Onunla hiç karşılaştın mı?)

No, I have not met him. (Hayır, onunla hiç karşılaşmadım.)

2 Change Over Time (Zamanla değişim)

We often use the Present Perfect to talk about change that has happened over a period of time.
(Present Perfect Tense bir süre içinde meydana gelen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.)

 

EXAMPLES:

You have grown since the last time I saw you. (Seni son gördüğümden beri büyümüşsün.)

The government has become more interested in arts education. (Hükümet sanat eğitimiyle daha fazla ilgilenmeye başladı.)

Japanese has become one of the most popular courses at the university. (Japonca üniversitede en populer derslerden biri haline geldi.)

My English has really improved since I moved to Australia. (Avusturalya’ya taşındığımdan beri İngilize gerçekten gelişti.)

3 Accomplishments (Başarılardan bahsederken)

We often use the Present Perfect to list the accomplishments of individuals and humanity. You cannot mention a specific time.

(Bu zamanı ayrıca kişisel veya insanlığın kazanmış olduğu başarıları anlatmak için kullanırız. Böyle durumlarda belirli bir zaman veremeyiz.)

EXAMPLES:

Man has walked on the moon. (İnsan ayda yürüdü.)

Our son has learned how to read. (Oğlumuz okumayı öğrendi.)

Doctors have cured many deadly diseases. (Doktorlar birçok ölümcül hastalığı tedavi ettiler.)

Scientists have split the atom. (Bilim adamları atomu parçaladılar.)

4 An Uncompleted Action You Are Expecting (Tamamlanması beklenen eylem)

We often use the Present Perfect to say that an action which we expected has not happened. Using the Present Perfect suggests that we are still waiting for the action.

(Present Perfect Tense’i gerçekleşmesini beklediğimiz bir eylemin henüz olmadığını anlatmak için kullanırız. Bu zamanı kullanmamız bizim hala bu eylemin gerçekleşmesini beklediğimiz anlamına gelir.)

EXAMPLES:

James has not finished his homework yet. (James henüz ödevini bitirmedi.)

Susan hasn’t mastered Japanese, but she can communicate. (Susan Japonca’da henüz uzmanlaşmadı, ama iletişim kurabiliyor.)

Bill has still not arrived. (Bill hala gelmedi.)

The rain hasn’t stopped. (Yağmur durmadı.)

TOPIC 5 Multiple Actions at Different Times (Farklı zamanlarda çoklu eylemler)

We also use the Present Perfect to talk about several different actions which occurred in the past at different times. Present Perfect suggests the process is not complete and more actions are possible.

(Present Perfect Tense’i geçmişte farklı zamanlarda gerçekleşmiş birkaç eylemi anlatmak için kullanırız. Ayrıca bu zamanda, henüz sürecin bitmemiş olduğu ve eylemlerin devam edeceği anlamı da vardır.)

EXAMPLES:

The army has attacked that city five times. (Ordu şehre beş kere saldırdı.)

I have had four quizzes this semester. (Bu dönem dört tane quiz oldum.)

We have had many major problems while working on this project. (Bu proje üzerinde çalışırken bir sürü büyük problemle karşılaştık.)

She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick. (Sorunuyla ilgili birçok uzmanla konuştu, ama kimse onun niye hasta olduğunu bilemedi.)

 

 • USE 2 Duration From Past Until Now
  (Geçmişten bugüne kadar gelen süre)We use the Present Perfect to show that something started in the past and has continued up until now. “For five minutes,” “for two weeks” and “since Tuesday” are all durations which can be used with the Present Perfect.

(Present Perfect Tense’i geçmişten başlayıp şu ana kadar devam eden şeyleri anlatmak için kullanırız. “Beş dakikadır”, “İki haftadır”, “Geçen Salı gününden beri” zaman zarfları bu zamanla kullanılır ve süreyi ifade eder.)

EXAMPLES:

I have had a cold for two weeks. (İki haftadır gribim.)

She has been in England for six months. (Altı aydır İngiltere’de)

Mary has loved chocolate since she was a little girl. (Mary çocukluğundan beri çikolatayı sever)

 

 

 

TIME EXPRESSIONS IN PRESENT PERFECT TENSE

 

since – for – ever – never – just – already – yet – this week – this year – once – twice – three times – four times – today – recently

 

 

3.) Future Perfect (-miş olacak)          S + will / shall + have + V3  + obj.

 

-We will have completed all your orders within next week.

 

-Önümüzdeki hafta içerisinde tüm siparişlerinizi tamamlamış olacağız.

Diğer tüm “future” formlarda olduğu gibi, Future Perfect Tense de “when” “while” “before” “after” “by the time” “as soon as” “if” “unless” gibi zaman kelimeleriyle kullanılamaz. Bu derste kullanılan tüm zaman kalıpları italik yazılmıştır.

EXAMPLES:

I am going to see a movie when I have finished my homework. Doğru
(Dersimi bitirince bir film seyredeceğim.)

I am going to see a movie when I will have finished my homework. Yanlış

FORM Future Perfect [WILL HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

EXAMPLE:

I will have perfected my English by the time I come back from the U.S.
(Amerika’dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

[AM / IS / ARE] + [GOING TO HAVE] + [PAST PARTICIPLE]

EXAMPLE:

I am going to have perfected my English by the time I come back from the US.
(Amerika’dan döndüğümde İngilizcemi mükemmel bir şekilde geliştirmiş olacağım.)

NOT: “will” veya “going to” kalıbıyla yaptığımız cümleler çoğu kez anlam farkına yol açmazlar. Bazı özel durumlarda iki tense birbirinin yerine kullanılamaz.

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I will have played Will I have played?I won’t have played
You will have playedWill you have played?You won’t have played
He will have playedWill he have played?He won’t have played
She will have playedWill she have played?She won’t have played
It will have playedWill it have played?It won’t have played
We will have playedWill we have played?We won’t have played
They will have playedWill they have played?They won’t have played
 • USE 1 Completed Action Before Something in the Future (Gelecekte bir şeyden önce tamamlanmış eylem)

The Future Perfect expresses the idea that something will occur before another action in the future. It can also show that something will happen before a specific time in the future.
(Future Perfect tense gelecekte bir şeyden önce bir eylemin olacağını ifade eder. Aynı zamanda gelecekte belirli bir zamandan önce bir eylemin olacağını ifade etmek için de kullanılır.)

EXAMPLES:

By next November, I will have received my promotion.
(Önümüzdeki Kasım ayında terfi etmiş olacağım.)

By the time he gets home, his wife is going to have cleaned the entire house.
(O eve varana kadar karısı bütün evi temizlemiş olacak.)

 • USE 2 Duration Before Something in the Future (Non-continuous Verbs) (Gelecekte bir şeyden önceki süreç)

With Non-continuous Verbs, we use the Future Perfect to show that something will continue up until another action in the future.

(Durağan filllerle (eylem içermeyen) bu tense’i kullandığımız zaman gelecekte bir şeyin, gelecekte başka bir eyleme kadar süreceğini ifade ederiz.)

EXAMPLES:

I will have been in London for six months by the time I leave.
(Ayrılana kadar altı ay boyunca Londra’da olacağım.)

By Monday, Susan is going to have had my book for a week.
(Pazartesi gününe kitabım bir hafta boyunca Susan’da kalacak.)

 

 1. D) Perfect Continuous: (-mekte) Have Been + V..ing

 

1.) Past Perfect Continuous (-mekteydi)                S+ had + been +v1-ing + obj.

 

-We had been exporting various type of leather products to the a lot of countries until last year.

 

-Daha geçen yıla kadar bir çok ülkeye çeşitli deri ürünleri ihraç ediyorduk.

Bu tense aynı Present Perfect Continuous Tense’de olduğu gibi geçmişte yaşanan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullanılır. Fakat bu tense’i kullanmamız için geçmişte yaşanan ve bir süre devam eden eylemin, başka bir eylemden önce yaşanmış olması gerekir.

FORM Past Perfect Continuous [HAD BEEN] + [VERB+ing]

EXAMPLES:

I had been waiting there for two hours before she finally arrived.
(O vardığında orada iki saattir otobüs beklemekteydim.)

She had only been studying English for two years before she got the job.                         (İşe girmeden önce sadece iki yıl boyunca İngilizce çalışmıştı.)

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I had been playing Had I been playing?I hadn’t been playing
You had been playingHad you been playing?You hadn’t been playing
He had been playingHad he been playing?He hadn’t been playing
She had been playingHad she been playing?She hadn’t been playing
It had been playingHad it been playing?It hadn’t been playing
We had been playingHad we been playing?We hadn’t been playing
They had been playingHad they been playing?They hadn’t been playing
 • USE 1 Duration Before Something in the Past (Geçmişteki bir şeyden önceki süreç)

We use the Past Perfect Continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past. “For five minutes” and “for two weeks” are both durations which can be used with the Past Perfect Continuous. Notice that this is related to the Present Perfect Continuous; however, the duration does not continue until now.

(Past Perfect Continuous Tense, geçmişte bir eylemin başladığını ve geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. “Beş dakika boyunca” veya “iki hafta boyunca” gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile kullanılabilir. Dikkat ederseniz bu tense’in kullanımı Present Perfect Continuous tens’in kullanımına yakındır, fakat bu tense’de bahsedilen eylem bu güne kadar sürmemektedir.)

EXAMPLES:

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
(Tony varmadan önce bir saatten fazla bir süredir konuşmaktaydılar.)

She had been working at that company for three years when it went out of business.
(Şirket batmadan önce üç yıldır orada çalışmaktaydı.)

James had been teaching at the University for more than a year before he left for Asia.
(James Asya’ya gitmek için ayrılmadan önce bir yıldan fazla bir süredir Üniversitede eğitim veriyordu.)

 • USE 2 Cause of Something in the Past (Geçmişteki bir şeyin nedenini belirtmek için)Using the Past Perfect Continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect.
  (Bu tense ayrıca yaşanan bir eylem veya durumun sebebini belirtirken kullanılır.)

  EXAMPLES:

  Jason was tired because he had been jogging.
  (Jason yorgundu, çünkü yürüyüş yapmıştı/yapmaktaydı.)

  Sam gained weight because he had been overeating.
  (Sam kilo aldı çünkü çok yiyordu/yemekteydi.)

 

2.) Present Perfect Continuous (-mekte) S+ have / has + been + v1-ing  + obj.

 

-We have been preparing the rest quantity of your orders this week..

 

-Bu hafta sıparişlerinizin kalanını hazırlıyoruz.

Present Perfect Tense ile Continuous arasında kullanım açısından bazı farklılıklar olsa da, work ve live gibi bazı fiilerde iki tense’in kullanımı da aynıdır.

Örneğin aşağıdaki iki cümle de doğrudur.

I have been working in this company for four years.

(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.)

I have worked in this company for four years

(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.)

FORM Present Perfect Continuous [HAS / HAVE] + [BEEN] + [VERB+ing]

EXAMPLES:

I have been waiting here for two hours.

(İki saattir burada beklemekteyim/bekliyorum.)

She has only been studying English for two years.

(O sadece iki yıldır İngilizce çalışmaktadır.)

ÖRNEK TABLO

(+)(-)(?)
I have been playing Have I been playing?I haven’t been playing
You have been playingHave you been playing?You haven’t been playing
He has been playingHas he been playing?He hasn’t been playing
She has been playingHas she been playing?She hasn’t been playing
It has been playingHas it been playing?It hasn’t been playing
We have been playingHave we been playing?We haven’t been playing
They have been playingHave they been playing?They haven’t been playing

 

 

 • USE 1 Duration from the Past Until Now(Geçmişten şimdiye yaşanan süreç)We use the Present Perfect Continuous to show that something started in the past and has continued up until now. “For five minutes”, “for two weeks”, and “since Tuesday” are all durations which can be used with the Present Perfect Continuous.
  (Present Perfect Continuous tense geçmişte başlamış bir şeyin şu ana kadar devam ettiğini belirtmek için kullanılır. “Beş dakika boyunca”, “iki hafta boyunca” veya “Salı gününden beri” gibi zaman ifade eden kalıplar bu tense ile kullanılır.)

  EXAMPLES:

  They have been talking for the last hour.
  (Son iki saattir konuşuyorlar.)
  She has been working at that company for three years.
  (Üç yıldır bu şirkette çalışmaktadır.)

  James has been teaching at the University since June.
  (James Haziran ayından beri üniversitede öğretmektedir.)

 

 • USE 2 Recently, Lately(Son zamanlarda)You can use the Present Perfect Continuous WITHOUT a duration such as “for five minutes”, “for two weeks”, and “since Tuesday”. Without the durations, the this tense gives a more general meaning of “lately”. We often use the words “lately” or “recently” in the sentence to strengthen this meaning.

  (Present Perfect Continuous tense aynı zamanda “beş dakika boyunca” gibi bir süreç belirtmeden de kullanılabilir. Bu zaman ifade eden kalıpları kullanmadığımızda cümlede “son zamanlarda” anlamı vardır ve daha geneldir. Anlamı kuvvetlendirmek için cümlelerimizde “recently” veya “lately” (son zamanlarda) gibi kelimeler kullanılır.)

EXAMPLES:

Recently, I have been feeling really tired.
(Son zamanlarda kendimi gerçekten yorgun hissediyorum.)

She has been watching too much television lately.

(Son zamanlarda çok fazla TV seyrediyor.)

Mary has been feeling a little depressed.
(Mary kendini biraz depresyonda hissediyor.)

 

IMPORTANT Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs

It is important to remember that Non-Continuous Verbs cannot be used in any continuous tenses. To express the idea of Present Perfect Continuous with these exception verbs, you must use Present Perfect.

(Bu tense’in kullanımına ilişkin hatırlanması gereken önemli bir nokta da şudur. Durağan fiiller, yani içinde herhangi bir eylem bulundurmayan fiiller (sahip olmak gibi) Perfect Continuous Tense ile kullanılamaz. Cümleye bu tense’in anlamını kazandırmak için Present Perfect Tense kullanılır.

EXAMPLES:

Sam has been having his car for two years. Yanlış
Sam has had his car for two years. Doğru

 

3.) Future Perfect Continuous (-mekte olacak) S + will / shall + have + been + v1-ing  + obj.

 

-We will have been beginning to operate approximately six months later.

 

-Yaklaşık altı ay kadar sonra faaliyete geçiyor olacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

İngilizce Akış Şeması

 

Aşağıdaki bilgiler İngilizce’yi orta düzeyin üzerinde bilenler için sadece fikir vermesi açısından verilmiştir.

 

Kategoriye göre:

 

OLUŞ CÜMLELERİ                                               EYLEM CÜMLELERİ

 

I am a student                     Present Tense                           She swims everyday
I was a student                    Past Tense                      She swam yesterday
I will be a student              Future Tense                   She will swim tomorrow
I have been a student           Present Perfect Tense        She has swum for two days
I had been a student            Past Perfect Tense            She had swum for two days

 

Tobe Çekimi Eylem Çekimi

İngilizce içinde ana başlık olarak iki tip cümle vardır ve bu iki tip cümle 5 ana zamanda konuşulur.

 

Yapılışına göre:

 

TO BE ÇEKİMİ                EYLEM ÇEKİMİ

 

I am swimming                    I am taken
I will be swimming               I will be taken
I was swimming                   I was taken
I have been swimming          I have been taken
I had been swimming           I had been taken

 

to be  + Ving                              to be  + V3

TOBE          am                was               been
is                  were              are
V1                        V2                        V3

Bir cümle İngilizce gramerinde mutlak surette ya “ to be” yada “eylem” çekimi ile yapılabilir. Continuous ve passive voice cümleleri eylem cümleleri olmalarına rağmen to be ile yapılırlar.

Eylem Cümlelerinin İskelet Sistemi:


İngilizce’de ana başlık olarak tek fiil, çok fiil ve başkasına yaptırılan iş adı altında üç cümle kuruluş iskeleti ve bunların altında da yüklem tipine göre üç alt başlık bulunur.( Bu tanım, kategori ve başlıklar İngilizce Gramerinde aynı adla ve izah tarzı ile yoktur. )

 

Yüklem tipi:


1) Kendilerinden sonra gelen fiile to aldıranlar want, refuse…
2) Kendilerinden sonra to aldırmadığından ikinci fiili Ving yapanlar     stop, enjoy, avoid…

3) Sonu pre. ile bittiği için ikinci fiili Ving yapanlar  give up, think of…….

 

 

Tek Fiil          Çok Fiil                            Başkasına Yaptırılan İş

S   V   O       S        Vy          to V    O               S        Vy          zamir   to       V     O

 

S        Vy          Ving     O              S        Vy          zamir             Ving  O

S        Vy pre.    Ving              O               S        Vy          zamir pre.       Ving  O

I want            I want      to swim                        I want     you             to swim
I enjoy     swimming                      I stop     you             smoking
I think of   going                            I accuse   you of           stealing  the money

y         : yüklem
pre.     : preposition
S        : subject
V        : verb
O        : object


En küçük birim açıklama:

1) The girl in the garden                 Kelime grubu
2) The girl who wants to go            Relative Clause
3) The girl swimming                     Gerund
4) The girl killed by Tom               Passive

E.K.B      açıklama

Sonuç olarak bir cümle ya oluştur yada eylem ve eylemse mutlaka yukarıdaki iskelet sistemi içinde kalan 7 adetten bir tanesidir. Eylem cümlesini kendi tense’inde “ yor “ larsanız continuous, edilgen yaparsanız passive voice cümleleri elde edersiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÜF NOKTASI

Aşağıda İngilizce’yi orta düzeyde bilenler için yararlı olacağına inandığım ve kitaplarda kolaylıkla bulunamayacak bazı bilgiler yer almaktadır. Bu kullanım kolaylıkları İngilizce gramer sisteminde yer almasına rağmen gerek yerli ve yabancı kitap yazarları gerekse İngilizce öğretmenleri bu konulara fazla değinmezler. Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Sizlere yararlı olması inancımla.

 

Ezberlemeden Mantığı ile Kelime Türetme

Aşağıdaki bilgiler İngilizce’yi orta düzeyde bilenler  için verilmiştir.

1. Fiillerden isim yapma             swimming pool                     yüzme havuzu
2. Fiillerden sıfat yapma          broken heart                        kırık kalp
3. Sıfatlardan fiil yapma           to get fat                                    şişmanlamak

Burada yer alan bilgilerin amacı İngilizce eğitimi alanların yıllarca ayrı ayrı ezberlemek zorunda kaldıkları ama aslında tek bir mantık ve sadelikle zaten farkında olmadan bildikleri bazı gerçeklerin hiçte sanıldıkları kadar ürkütücü olmadıklarını göstermektedir.

Her gün kullandığımız,

kızarmış tavuk   fried chicken
kırık sandalye    broken chair 
oturma odası     living room
yüzme havuzu   swimming pool

gibi kelimeler   teker teker ezberlenmek yerine orijinal fiilleri sayesinde türetilirler. Bu sayede yüzlerce yeni kelimeye hiç bir çaba harcamadan ve en önemlisi ezberlemeden ulaşırız.

Eğer sözlükte kırık sıfatını aramak istersek karşımıza “ broken “ kelimesi çıkar ve bizde sanki onu özel bir kelimeymiş gibi algılarız oysa farkında olmadan zaten o kullanımı biliyoruzdur ama böyle bir yapının ne olduğu ve nasıl ortaya çıkabileceğini bilmediğimizden de zaten bildiklerimizi tekrar ezberlemek gibi bir tutuma gireriz.

Ving Yapısının İsim Olarak Kullanımı

Her fiilin tek başına Ving hali fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir isim haline sokar ve orijinal bir isim gibi Türkçeleşir. Bu kullanım özelliği yüzlerce yeni kelimeyi bize hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar.  Aşağıda yer alan tamlamaları dikkatlice inceleyerek aynı mantığa varmaya çalışın.

Dancing school          dans okulu             

Finishing line             bitiş çizgisi

Freezing point           donma noktası

Living room              oturma odası

Opening speech         açılış konuşması

Ving  yapılı isim farklı kelime ile birleşip yeni anlamlı başka bir tamlama ortaya çıkarabilir. Bu durum genellikle Ving yapısının ikinci kısım olması ile elde edilir.

 

Air-conditioning        klima

Bodybuilding             vücut geliştirme

Brain washing            beyin yıkama

Central heating          merkezi ısıtma

Dry cleaning              kuru temizleme

 

 1. Copper mining is indispensable to the economy of that region.

Bakır madenciliği o bölgenin ekonomisi için vazgeçilmezdir

 1. Smoking is a terrible habit.

Sigara içmek kötü bir alışkanlıktır

 1. Playing tennis in Turkey is very expensive.

Türkiye’de tennis oynamak çok pahalıdır

 1. Swimming is a good sport.

Yüzme iyi bir spordur

 

V3 Yapısının Sıfat Olarak kullanımı

Fiillerin tek başına V3 hali, o fiilin eylem özelliğini kaybettirerek onu fiilden türeyen bir sıfat haline sokar ve orijinal bir sıfat gibi Türkçeleşir. Bu kullanım özelliği bize yüzlerce yeni kelimeyi hiç çaba harcamadan otomatikman bilme yeteneği katar.

Fiillerin üç hali vardır. Daha evvel isimlerin “ çoğul yapılma kurallarında “ da incelendiği gibi isimler – sıfatlar ve fiiller düzenli ( belirli bir kurala göre türetebilen ) ve düzensiz ( belirli bir kurala göre türetilemeyip ayrı ayrı bilinmek zorunda olunan) yapıda karşımıza çıkarlar. Fiillerin üç hali düzenli fiillerde sonlarına ed eki almalarıyla düzensiz fiillerde ise ayrı ayrı bilinmek suretiyle kullanılırlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Break             broke             broken

Steal              stole              stolen

Marry             married          married

Fry                fried              fried

Paint              painted           painted

1.hal              2.hal              3.Hal

 

Şimdi fiillerin eylem anlamları bir kenara bırakılarak onların sıfat anlamları incelenirse,

to break          kırmak           to be broken            kırık

to steal          çalmak           to be stolen              çalıntı

to marry         evlenmek        to be married           evli

to fry             kızartmak       to be fried                kızarmış

to paint          boyamak        to be painted            boyalı

 

 1. He is married to an American.

Bir Amerika’lı ile evli

 1. It is illegal to buy a stolen ring.

Çalıntı bir yüzük almak kanun dışıdır

 1. It is forbidden to park here.

Buraya park etmek yasak

 1. He is known very mean in the town.

Kasabada çok cimri biliniyor

 

 

 

 

Sıfatlardan Fiil Yapılması

Bilindiği gibi sıfatların çekim alması sadece “ to be “ cümlelerinde gerçekleşebilmektedir. Yani bir eylem gibi ele alınıp çekimlenemezler.

I am fat şişmanım

I was fat şişmandım

Oysa Türkçe Gramerinde karşımıza sıfatlardan türeyerek eyleme dönüşen ve bunun sonucunda eylem cümlelerinde kullanılan bir çok kelime çıkar.

şişman olmak    şişmanlamak

kızgın olmak     kızmak

sıcak olmak      ısınmak

pahalı olmak     pahalılaşmak

Aynı durum İngilizce gramerinde de karşımıza çıkarak aynen Türkçe’de olduğu gibi sıfatlar fiil yapısında kullanılabilirler. Bir sıfatı fiilleştirmek için önüne “ get “ getirilir ve sıfatlar artık oluş cümleleri yerine sıfat özelliklerini bir kenara bırakarak eylem cümlelerinde çekim alırlar. Aşağıdaki örneklerde sıfatların nasıl fiil haline geldiklerini dikkatlice inceleyin.

to be fat        şişman olmak            to get fat      şişmanlamak

to be angry    kızgın olmak             to get angry   kızmak

to be hot       sıcak olmak              to get hot      ısınmak

to be dark      karanlık olmak           to get dark     kararmak

to be better    daha iyi olmak           to get better   iyileşmek

to be cold      soğuk olmak              to get cold     soğumak

 

She wants to get fat.

Şişmanlamak istiyor

I don’t want you to go out after it gets dark.

Hava karardıktan sonra dışarı çıkmanı istemiyorum.

Whenever I see him, I get crazy.

Her ne zaman onu görsem, çıldırıyorum.

Life gets difficult every day little by little.

Hayat her gün azar azar zorlaşıyor.