Belone EDM F – Dalma Erezyon Yağları

Dalma Erezyon Yağları, üstün oksidasyon stabilitesine ve parlama noktasına sahip, düşük viskoziteli bir elektro erozyon sıvısıdır. Elektro erezyon tezgâhlar için özel olarak tasarlanmıştır. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya, korozyona karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır. Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürün MSDS’sine bakılmalıdır. Elektro erezyon tezgâhlarında iş parçası ile kesici ucun arasında oluşan şerare üreten bölümde, bu özelliklere sahip yağ dışında hiçbir yağ kullanılmaması gerekir.

AEG – ELOTHERM, AGIE, CHARMILLES, INGERSOLL, SCHIESS – NASSOVIA, CUMA ve CDM ROVELLA tipi tezgahlarda, erezyon yağı tavsiye edildiği durumlarda kullanılabilir.

Makine iş parçası ile kesici ucun, içinde gaz yağı bulunan petrol esaslı yağlarla soğutulması sırasında pompa arızası ile şerare açıklığının ortaya çıkması halinde yanma ya da patlama meydana gelmektedir. Bu durumda ısıdan dolayı meydana gelen yağ buharını alevlendirerek tehlikeli durumlara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple yüksek alevlenme noktalı Dalma Erezyon Yağları kullanılması doğru olacaktır. Erezyon yağı kullanımı her türlü emniyet tedbirlerini sağlamış olacak ve alınan verim oranını önemli ölçüde arttıracaktır.

Dalma Erezyon Yağları Fonksiyonel Özellikleri

  • Kokusu oldukça hafiftir.
  • Yüksek dielektrik özelliğine sahiptir.
  • Uçuculuk oranı yok denecek kadar düşüktür.
  • Yüksek oksidasyon direncine sahiptir.
  • Köpürme özelliği minimum seviyededir.
  • Yüksek parlama noktasına sahiptir.

Dalma Erezyon Yağları Teknik Özellikleri

Test metotları ve tipik değerler:

Görünüş : Açık & Berrak

Yoğunluk @ 15 oC kg/l
ASTM D 1298 / 0.765 – 0.785

Renk : (Saybolt)
ASTM D 156 + 30

Viskozite @ 40 oC, cSt
ASTM D 445 / 2.1 – 2.7

Alevlenme Noktası oC
ASTM D 92 > 105

Akma Noktası oC
ASTM D 2500 ± 0

Kırılma Indisi @ 20 ºC
ASTM D 1218
1.4300 – 1.4340

Edm Fluid Ultra

Yüksek alevlenme noktasına sahip, düşük viskoziteli, üstün oksidasyon kararlılığına sahip kokusuz bir yağdır. Elektro erezyon tezgahları için özel olarak geliştirilmiştir. Kolaylıkla filtre edilerek metal parçacıkları dibe çökertir. Paslanmaya karşı dayanıklıdır ve metalin işlenmesinde verimi artırıcı özelliği bulunmaktadır.