Gıdaya Uygun Yağ ve Gresler

Üretimde   kullanılan  tüm  endüstriyel yağ ve greslerin gıdaya  uygun versiyonları  mevcuttur. Özellikle gıda üretimi  yapan  proseslerde makina  ve  ekipman  yağları kazara gıdaya  karışma  ihtimaline  göre  özel  seçilmelidir ve insan  sağlığına  zarar vermenin önüne  geçilmelidir.

Firmamzı  endüstride  kullanılan  tüm  endüstiyel yağ  ve greslerin  guıdaya  uygun versiyonlarını talep  halinde temin edebilir. Başta  Petroyağ firması  olmak  üzere , CPI ve  Klüber   gibi  üretici firmaların NSF  onaylı  ürünlerini gıdaya  uygun  ürünler  olarak sanayimzin hizmetine sunuyoruz.