Tam Sentetik Bor Yağları

Emülsiyonlar

Emülsiyon , yağın emülsiyon yapıcı ajanlarla ve diğer katıklarla birlikte suda karıştırılmasıyla yağ taneciklerinin su içinde askıda kalmasıyla oluşan bir karışımdır.

Yüksek yağ oranlarına sahiptir.Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağların yada esterlerin ilavesi emülsiyonların yağlayıcılığını artırır.Sülfürlü,klorlü ve forforlu katıkların ilavesi ise emülsiyona daha yüksek yağlayıcılık ve aşırı basınç özellikleri verir.

Su, yüksek spesifik ısısı,yüksek termal iletkenliği ve yüksek buharlaşma ısısı ile en etkili soğutma ortamıdır.

Emülsiyonlarda,suyun mükemmel soğutma özellikleri  yağlayıcılık sağlayan katıklarla birleştirilmiştir.

Sentetik Ürünler

Bu tip ürünler suyla seyreltildiklerinde emülsiyonların sütümsü güörünüşlerinin aksine  yarı şeffaf ve şeffaf solüsyonlar oluştururlar ve soğutuculuğun yağlayıcılığa göre daha fazla gerek duyulduğu .

Bu ürünler  mineral yağ içermezler ve uygulama amaçlarına göre yağlayıcılığı artırıcı , pas önleyici katıklar içerirler.

Yarı Sentetik Ürünler

Bü tip yağlar emülsiyonlara göre daha az mineral yağ içerirler.Kullanım amaçlarına göre formülasyonlarına aşırı basınç ( EP ) katıkları dahil edilebilir.

Emülsiyonların yağlayıcılık özellikleri ile sentetik ürünlerin soğutuculuk özelliklerini bünyelerinde taşıdıkları için en yaygın olarak kullanılan ürünlerdir.