Taşlama Sıvıları

Talaşlı imalat sektöründe kullanılan taşlama makinalarında işlem gören metal parçalar taşlama esnasında sürtünmeden dolayı ısınırlar. Taşlama makinesinin haznesinde bulunan taşlama kimyasalı eklenmiş çözelti olan taşlama sıvıları, aşındırıcı taş ile metal arasında kaydırıcılık sağlar. Sürtünme ve ısınma azalır, parçalar kolaylıkla ve hızlı şekilde işlenebilir.

Silindirik taşlama, satıh taşlama ve benzeri tipteki taşlama makinalarında kullanılan bu tip ürünler ile işlem gören parçalar ve temas halindeki makina aksamları paslanmaya karşı koruyucu bir özellik kazanır.

Çözüm Petrol Taşlama Sıvıları; karbür taşlama endüstrisi için özel olarak tasarlanmıştır. Öncelikli olarak karbür işleme için tasarlanmış olsa da bu ürün seramik, sermet, kokil döküm alaşımları ve çelik işlemede de çok iyi sonuç verir. Taşlama Sıvıları mükemmel bir kesme performansı sağlarken, kobaltın suya karışmasını da minimize eder.

Taşlama Sıvıları Fonksiyonel Özellikleri

 • Taşlama taşını temiz tutar.
 • Taşlama taşının bağlantı sistemine hiç bir şekilde zarar vermez.
 • Taşlama talaşını filtreye taşımak üzere tasarlanmıştır ama uygun şekilde tasarlanmış çöktürme tankında da talaşı uzaklaştıracaktır.
 • Klasik filtreleme sistemleri tarafından filtre edilmez.
 • Köpük oluşturma olasılığı yok denecek kadar azdır.
 • Kaçak yağları bünyesinde barındırmaz.
 • Oksidasyon mukavemeti yüksektir.
 • Çok uzun süreli depo ömrü sağlar.
 • Kobaltın suya karışmasını engelleyerek operatörün çalışma güvenliğini arttırır. İşleme parçasını daha sağlam, makinanın da daha temiz olmasını sağlar.
 • Çok düşük taşınma miktarı sayesinde düşük işletme maliyeti sağlar.
 • Geleneksel yöntemlerle kolayca dönüştürülebilir ya da imha edilebilir
 • Aşırı sert sularda dahi mükemmel toleransa sahiptir.
 • Yüksek miktarda silika içeren alüminyum alaşımlarının işlenmesi için uygundur.
 • Emülsiyon tipi dolayısıyla talaş ve parça ile taşınma miktarı çok düşüktür. Bu da işletme maliyetlerini minimuma indirirken verimlilik oranını oldukça artırır.
 • Biyositler içermez bu sayede makinanız ve parçaları aşınmaz.
 • Özel işleme veya ekipmana ihtiyaç duymadan kolayca geri kazanılabilir veya zararsız hale getirilebilir.
 • Dietanol amin, klor, kükürt, nitritler, formaldehit vericiler veya fenolik bileşikler içermez.
 • Tamamen organik bileşenlerden oluşmuştur. Özellikle pastan koruyucu özelliği yüksek, uzun süreli ve stabil bir çalışma sağlar.

Taşlama Sıvıları Emülsiyonları

Emülsiyon, yağın emülsiyon yapıcı ajanlarla ve diğer katıklarla birlikte suda karıştırılmasıyla yağ taneciklerinin su içinde askıda kalmasıyla oluşan bir karışımdır.

Yüksek yağ oranlarına sahiptir. Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağların yada esterlerin ilavesi emülsiyonların yağlayıcılığını artırır. Sülfürlü, klorlu ve forforlu katıkların ilavesi ise emülsiyona daha yüksek yağlayıcılık ve aşırı basınç özellikleri verir.

Su, yüksek spesifik ısısı, yüksek termal iletkenliği ve yüksek buharlaşma ısısı ile en etkili soğutma ortamıdır.

Emülsiyonlarda, suyun mükemmel soğutma özellikleri  yağlayıcılık sağlayan katıklarla birleştirilmiştir.

Sentetik Ürünler

Bu tip ürünler suyla seyreltildiklerinde emülsiyonların sütümsü görünüşlerinin aksine yarı şeffaf ve şeffaf solüsyonlar oluştururlar ve soğutuculuğun yağlayıcılığa göre daha fazla gerek duyulduğu ürünlerdir.

Bu ürünler mineral yağ içermezler ve uygulama amaçlarına göre yağlayıcılığı artırıcı, pas önleyici katıklar içerirler.

Yarı Sentetik Ürünler

Bü tip yağlar emülsiyonlara göre daha az mineral yağ içerirler. Kullanım amaçlarına göre formülasyonlarına aşırı basınç (EP) katıkları dahil edilebilir.

Emülsiyonların yağlayıcılık özellikleri ile sentetik ürünlerin soğutuculuk özelliklerini bünyelerinde taşıdıkları için en yaygın olarak kullanılan ürünlerdir.