Refraktometre

  • Metal İşleme Sıvıları ( Bor Yağları ) yağ oranlarını -konsantrasyonlarını  ölçmek  için  gerekli  olan ölçüm aletidir.
  • Ölçüm aralığı 0- 20 Brix  olup son  derece  net  bir ölçüm yapılmasını sağlamaktadır.
  • Ürün  aynı  zamanda gıda ve  özellikle içecek  sektöründe de kullanım  alanı  bulmaktadır.

Refraktometrede Ölçüm Yapılması:

  • Refraktometrenin cam kısmına  2-3   damla  emülsiyon damlatılır.
  • Refraktometrenin  cam  kapağı  kapatılır , aşağıdaki  gibi bakılır.
  • Refraktometrede  aşağıdaki gibi  alt  kısım  beyaz üst  kısım  mavi  olacak  şekilde oluşan  yatay çizgi refraktometre  okumasını  verir. Bu  değerin  ürüne  ait  refraktometre  katsayısı  ile çarpılması ile emülsiyondaki  yağ  oranı tespit  edilir.