Yağ Sıyırıcı – Magic Oil Skimmer

TANITIM & UYGULAMA

 • CNC  makineları ve  benzer işlem  merkezlerinde  soğutma sıvısı  deposuna karışan  kızak  yağları ve  diğer   yağlar yabancı yağ ( tramp oil )  olarak  adlandırılır.
 •  Yapılan  bilimsel  araştırmalara  göre soğutma  sıvıları  performans  ve efektif  ömürlerini  negatif  yönde  etkileyen  en önemli  unsurun  bu  yabancı  yağlar  olduğu  anlaşılmıştır.
 • Yoğunluğu  nedeni  ile  soğutma sıvısı üst  kısmında  toplanan  bu yağlar alt  kısmın  hava  almasını  engellemekte ve bu  şekilde   bakteri üremesine  neden  olmaktadırlar. Üreyen  bu  bakteriler zaten  hassas  bir denge  olan soğutma sıvısı dengesini bozarak pas problemleri, makine  içi  kirliliği, yetersiz yağlama ( buna  bağlı  olarak  düşük  uç ömrü ve  yetersiz  yüzey  kalitesi ), rahatsız  edici  koku  ve  dumanlanma  gibi  problemlerin ortaya  çıkmasına  neden olur.
 • Bütün  bunlar  işletmelerde  önemli  ekonomik  kayıplara ve çevresel  problemlere  yol açmaktadır.
 • Bu  nedenle bu  yağların  bir  şekilde soğutma  sıvısından  uzaklaştırılması  gerekmektedir. Soğutma  sıvısı  üzerinden  süngerler, kağıt v.b.  şeylerle  bu  yağları  uzaklaştırma  çabaları  hem  verimli  olmamakta hem de  yetersiz  olmaktadır.
 • MAGIC OIL SKIMMER  ile  bütün  bu  problemler çok kolayca  çözülmektedir.
 • Tezgah  tankına  basit  bir  şekilde  monte  edilebilen  MAGIC OIL SKIMMER  yabancı  yağları  sıyırarak almaktadır.Alınan  bu  yağlar  işletme  içerisinde  muhtelif  yağlama  operasyonlarında  rahatlıkla  kullanılabilmektedir.
 • Gerek soğutma  sıvısı  efektif ömrünün uzatılması, gerek işleme  merkezlerinden  daha  yüksek  verim  alınması  ve  gerekse yabancı  yağların geri  kazanımı  ile  MAGIC OIL SKIMMER  çok kısa  sürede  kendini amorte  etmektedir.

MONTAJ

 • MAGIC OIL SKIMMER  soğutma  sıvısı tankı üst  kısmına  kolayca  monte  edilebilmektedir.
 •  Montajda bantın alt ağırlığının  sıvı  seviyesinin  yaklaşık  10-15  cm  altında  olması  ve  rahat  hareket  için  kesinlikle  tank  dibine değmemesi  gerekmektedir.
 • Cihaz   arka  sol   kısımda ve   sol  yanda  2  adet  olmak  üzere  toplam  4  adet  6 metrik  cıvata bağlantı  somunları ile  soğutma sıvısı  tankı  üzerine  istenilen şekilde  monte  edilebilmektedir.