E – FATURA SİSTEMİNE GEÇİŞ YAPTIK….

2019 yılı sonu itibari ile e-fatura sistemine geçiş yapmış bulunmaktayız.