Bor yağları kullanımında karşılaşılan paslanma – korozyon pronlemleri sebepleri nelerdir ?

Bor yağları bilindiği gibi su ile karıştırılarak kullanılan ürünlerdir . Ortalama 95 litre suya – 5 litre bor yağı ilave edilerek bor yağları hazırlanır.

Pas testi demir talaşlarının %5’lik emülsiyonla emdirilip 22 – 25 0C’de 48 saat bekletildikten sonra kontrolü şeklinde olur.

Paslanma var ise sebebi ;

  • Konsantrasyon düşük olabilir.
  • Yanlış ürün seçilmiş veya seçilen ürün formülasyonu yetersiz olabilir,
  • İnorganik tuzların varlığı ( iletkenliğin yüksekliği ) pasa sebep olabilir.
  • Emülsiyonda aşırı klorlu su kullanılmış olabilir.
  • Emülsiyonda bakteri üremiş olabilir.
  • Emülsiyon efektif ömrünü tamamlamış ve emülsiyonlarda ayrışmalar başlamış olabilir.
  • Emülsiyon pasa sebep oluyorsa acilen değiştirilmelidir. Aksi takdirde makina aksamında ve işlenen parçalarda düzeltilmesi imkansız pas problemleri yaşanabilir.

Eğer paslanma problemleri yaşıyorsanız Çözüm Petrokimya olarak gerekli çalışlmaları yaparak % 100 problemsiz çalışmanız için gerekli ürün ve teknik servis hizmeti tarafımızdan temin edilebilir.