Emülsiyonların Hazırlanması ve Değiştirilmesi

 • Emülsiyonu hazırlamadan önce emülsiyon tankının ve makina aksamının fiziksel ve biyolojik olarak temizlenmiş olmasından emin olunmalıdır.
 • Operasyona göre tespit edilmiş konsantrasyonu elde etmek için gerekli yağ miktarı ayrı bir kapta mükemmel bir şekilde  suyla karıştırıldıktan sonra emülsiyon tankına ilave edilmelidir.
 • Karıştırma sırasında yağ suya ilave edilmeli,su  yağa ilave edilmemelidir.
 • İlave sırasında karıştırma devam etmelidir.
 • Daha kolay bir karıştırma sağlamak için su sıcaklığının  20 0 C civarında olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yağ ilavesi tamamlandıktan sonra konsantrasyon kontrol edilmeli ve  gerekli ayarlamalar  yapılmalıdır.
 • Emülsiyonun homojenliğinden emin olmak için işleme başlamadan en az 10 dakika daha karıştırmaya devam edilmelidir.
 • Emülsiyonun hazırlandığı tarih not edilmeli, daha sonra karşılaştırılmalar yapabilmek için numune alınarak analizleri yapılmalı ve sonuçlar dosyalanmalıdır.
 • EMÜLSİYONLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Efektif ömrünü tamamlamış  bir emülsiyonun atılıp yerine yeni emülsiyon hazırlanması sırasında  sistemin  mükemmel  bir  şekilde temizlenmesi, yeni hazırlanacak emülsiyondan maksimum performans ve efektif ömür alabilmek için son derece önemlidir.

 • Yeni emülsiyon sisteme konmadan önce emülsiyon tankı,makina aksamı ve boru devreleri fiziksel ve biyolojik olarak mükemmel bir şekilde temizlenmelidir.
 • Sistemin fiziksel temizliği , emülsiyon tankı,makina aksamı ve boru devrelerinin talaş kalıntıları,çamur, her türlü kir ve pislikten temizlenmesidir ve gerekirse herhangi bir deterjanda kullanılabilir.
 • Emülsiyondan maksimum performans ve efektif ömür alabilmek için , sistemin fiziksel temizliği en az üç ayda bir yapılmalıdır.Bu iş için emülsiyon başka bir tanka alınmalı ve sistemin temizliği yapıldıktan sonra tekrar sisteme konmalıdır.
 • Emülsiyonun biyolojik olarak temizlenmesi ise sistemin her türlü bakterilerden temizlenmesidir ki, bir dezenfektan maddenin emülsiyonun temas edebildiği her noktaya uygulanması ile olur.Bu işlem aşağıda daha detaylı olarak belirtildiği gibi emülsiyona ilave edilen dezenfekten maddenin emülsiyon ile belirli bir süre sirkülasyonu ile yapılır.

Emülsiyonların Bakımı

 • Kesme-taşlama emülsiyonlarından çalışma sırasında yüksek performans ve uzun efektif ömür alabilmek için düzenli aralıklarla bakımlarının yapılmaları gerekmektedir.

  Emülsiyonların konsantrasyon ve pH değerleri günlük olarak kontrol edilerek kaydedilmelidir.pH ölçümü pH kağıtları veya dijital pH ölçme aletleri ile yapılabilir.Günlük pH ölçümlerinde pH kağıdı kullanılabilir,fakat ayda bir yapılacak detaylı testlerde daha kesin sonuçlar alabilmek için kalibre edilmiş elektronik bir ölçme aleti kullanılmalıdır.

  Günlük konsantrasyon testleri kolayca refraktometre kullanılarak yapılabilir.Öte yandan emülsiyonlar kullanıldıkça yabancı maddelerle kontamine olurlar ve bu refraktometre okumasında sapmalara neden olabilir.Bu nedenle en az ayda bir konsantrasyon testi asitle ayrıştırma metodu ile yapılmalıdır.

  Günlük yapılması gereken pH ve konsantrasyon testleri kullanıcı tarafından kolayca yapılabilir.Fakat bu testler emülsiyonun stabilitesini ve kullanıma uygunluğunu test etmek için yeterli değildir ve en az ayda bir alınacak numunenin üretici firmanın laboratuvarında daha detaylı testleri yapılmalı,alınan sonuçlar olması gereken ideal sonuçlarla karşılaştırılmalı ve gerekiyorsa emülsiyonu düzeltici yönde müdaheleler yapılmalıdır.Hougthon müşterilerinde kullanılan ürünlerden düzenli olarak aldığı numunelerin  detaylı testlerini yaparak ekte görüldüğü gibi raporlarını yazarak emülsiyonlardaki gelişmeleri kaydeder.Her rapora bir lot numarası verilir ve bu rapor bilgisayara kaydedilir ve aynı zamanda müşteri dosyasında saklanarak emülsiyonların kullanılmaya başlandıkları zamandan itibaren gelişmeleri takip edilir.

  Günlük yapılan pH ve konsantrasyon testlerinden başka en az ayda bir emülsiyonun iletkenlik,pas,bakteri,köpürme,koku gibi testleri yapılmalı ve sonuçlara göre emülsiyonun kullanılabilirliğine karar verilmeli ve gerekiyorsa düzeltici müdaheleler yapılmalıdır.

  Emülsiyonların kulanım sırasındaki performansları ve efektif ömürleri direk olarak kullanılan sudan etkilendiği için ,emülsiyonların hazırlanmasında kullanılan sularında düzenli aralıklarla test edilmeleri  gerekmektedir.

Emülsiyonların Kullanılmasında Dikkat Edilecek Konular

 • Emülsiyonlara kesinlikle sigara  izmariti, sigara  külü, çöp gibi  yabancı  maddeler  atılmamalıdır,
 • Emülsiyonlarda  kesinlikle  el  yıkanmamalı ve mümkün  olduğunca temastan  kaçınılmalıdır,
 • Emülsiyonun konsantrasyonu  günlük  olarak  kontrol  edilerek  ayarlanmalıdır,
 • Emülsiyon  konsantrasyonu ayarlanırken, emülsiyona  sadece  su  veya  sadece  yağ eklenmemeli , başka  bir  kapta gerekli  konsantrasyonda  ayarlanmış  emülsiyon  ilave  edilmelidir,
 • Emülsiyon  tankının üst  kısmında  birikecek  olan yabancı  yağlar günlük  olarak  sıyrılarak  alınmalıdır,
 • Emülsiyonlara  ürünü  temin  eden  firmanın  teyid  etmediği  herhangi bir  katık kesinlikle  ilave  edilmemelidir,
 • Emülsiyonda  görülen  beklenmeyan  bir  hareket  ( köpürme,  pas yapma,  kokuşma ) en  kısa  sürede  ilgiliye  bildirilmelidir,
 • Emülsiyonlara  yapılan  her  ilave  ( kesme  sıvısı, köpük  söndürücü  v.b.) miktarı  ve tarihi  ile  kaydedilmelidir,
 • Emülsiyonların   ayda bir daha  detaylı  testleri  yapılması  için ürünü  temin  eden firmanın teknik  servisi  ile  temas halinde  olarak, ayda  bir  numune  hazırlanmalıdır.